Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

1946.g. Okupantu propagandas meli, lai izvilinātu no mežiem nacionālos partizānus

68868596_2422531781134577_2214561897473114112_o

March 27, 2020 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Gatis Krūmiņš: Alternatīva – Sibīrija vai nāve

Epidēmiju dabu var salīdzināt. Viena no tādām Latvijā sākās 1940. gada 17. jūnijā, Padomju Savienībai okupējot Latviju. Sarkanais vīruss nobendēja tūkstošus, sagandēja dzīvi visai tautai, tomēr mēs zinājām, kā tas izskatās – šis komunisma vīruss. Tagad cīnāmies ar neredzamu slepkavu. Un tomēr mums nav tiesību aizmirst vēsturiskās epidēmijas, kas izmainījušas tautu esību. Viena no šādām epidēmijām tika mums uzsūtīta 1949. gada 25. martā, kad padomju vara deportēja 42 000 Latvijas iedzīvotāju. Par to, kā notika šīs traģēdijas sagatavošana, saruna ar vēsturnieku, asociēto profesoru, Vidzemes Augstskolas rektoru Gati Krūmiņu.

– Kāda bija Baltijas padomju republiku kompartiju loma 1949. gada deportāciju sagatavošanā?

– Beidzoties Otrajam pasaules karam, Latviju vēlreiz okupēja Padomju Savienība, un padomju vara mēģināja atgriezties pie tā, ko jau bija uzsākusi 1940./41. gadā. Dokumenti liecina, ka pilnīga kolektivizācija tika plānota jau uz 1941. gada beigām, to iesākot Latgalē. Taču to nepaspēja, jo 1941. gadā Vācija iebruka Padomju Savienībā. Savukārt 1945. gadā padomju varai visu faktiski vajadzēja sākt no sākuma. To saprata arī Maskavā. Kremlis izveidoja tiešās pārraudzības struktūru speciāli katrai Baltijas padomju republikai, proti, biroju. Šie biroji funkcionēja no 1944. gada oktobra līdz 1947. gadam. Ideja bija skaidra: palīdzēt vietējām kompartijām un tās cieši kontrolēt, apzinoties vietējo komunistu zemo rīcībspēju. Daudzi bija krituši frontē, un faktiski jebkurš komunists varēja dabūt kādu vadošu amatu, pat dzērājs vai muļķis būdams, īpaši tas attiecās uz lauku rajoniem. Maskava ātri saprata, ka padomju vara paliek Baltijā uz ilgāku laiku, jo ne angļi, ne amerikāņi te nekādu karu nesāks, tāpēc te varēja rīkoties kā savās mājās un restartēt 1940./41. gada aktivitātes. Rūpniecību pārņemt bija diezgan vienkārši, bet lielākās problēmas sagādāja lauksaimniecība. 1946. gadā Jānis Kalnbērziņš, pirmais kompartijas Latvijas centrālkomitejas vadītājs, aktīvi runāja par kolhozu atjaunošanu. Bet tad parādījās virkne faktu, kas apliecināja: kolhozu lieta uz priekšu neiet tik raiti, kā Maskavai gribētos… Un ne tikai tāpēc, ka cilvēki pretojas, bet arī tāpēc, ka varas ešelonos pietrūkst viennozīmīga atbalsta. 1946. gadā bija tāds Jānis Jurgens*, Latvijas kompartijas trešais sekretārs, atbildīgs par lauksaimniecības politiku. Tā dēvētais Krievijas latvietis, bez neatkarīgās Latvijas pieredzes. Tomēr viņš saprata, ka kolhozi nav tā labākā izvēle un varbūt ka tos nevajag tik aktīvi organizēt. Viņa nomaiņu panāca Latvijā izveidotā īpašā biroja cilvēki, noziņojot Maskavai, ka Jurgens nepareizi izrunājies par kolhozu gaišo nākotni. Tādos gadījumos cilvēku nostūma ļoti zemu. Tomēr ne šajā gadījumā: viņu ļoti atbalstīja Kalnbērziņš, Vilis Lācis un citi. Nav brīnums, ka pēc tam viņš kļuva par rektoru.

– Apbrīnojami, ka kvēlie komunisti – Lācis un Kalnbērziņš – iestājās par tādu, būtībā atkritēju.

– Arī vietvarās notika līdzīgi brīnumi. 1947. gadā Maskava lēma, ka ikvienā apriņķī jānodibina paraugkolhozs. Tā, piemēram, Turaidas pagastā, kur komunistu bija vairāk nekā citur, partorgam Kalniņam uzdeva veidot paraugkolhozu. Bet turienes komunisti jau bija sadalījuši trimdā devušos latviešu mājas un mantu, un Kalniņš sev bija dabūjis Turaidas muižas centru. Viņš Otrā pasaules kara laikā pabija Padomju Savienībā un teica, ka labi zinot, kādi ir kolhozi, tāpēc viņš mūžam neko tādu netaisīs Latvijā. Tomēr viņu spieda to darīt, un viņš, nevarēdams ar to samierināties, turpat pie savas jauniegūtās muižas pakārās. 1946./47. gadā vietējie komunisti pat sāka nodarbināt cilvēkus savās lauku saimniecībās, paši faktiski kļūdami par budžiem un kulakiem. No Maskavas atbraukušie kontrolētāji ziņoja, ka iecerēto kolhozu vietā veidojas individuālas saimniecības… Tad padomju vara sāka likt milzu nodokļus šīm saimniecībām. Bet līdztekus daudzi saprātīgi domājoši cilvēki arī varas aprindās saprata, ka šādas saimniecības varētu būt glābiņš ekonomikai. 1946. gads bija bada gads, tikko bija beidzies karš, un Padomju Savienībā cilvēki daudzviet mira badā. Tāpēc jau 1945./46. gadā no Krievijas šeit iebrauca ļoti daudz labākas dzīves meklētāju, jo Latvijā badā neviens nemira! Tomēr okupācijas vara centās sagraut Latvijas saimniecības sistēmu. Tas bija politisks jautājums: kontrolēt lauksaimniecībā saražoto produkciju. Vērtējot no ekonomiskajām un loģiskajām kategorijām: tas bija viens no bezjēdzīgākajiem pēdējo simt gadu pasākumiem – kolektivizācija. Ukrainas golodomors, protams, deva padomju valstij savu labumu: ukraiņiem atņēma visus graudus, pārdeva ārzemēs, sapirkās padomju valstij mašīnas.

– Tas nekas, ka tāpēc badā nomira miljoni.

– Protams. Cilvēkus aplaupīja, padarīja par lauku proletariātu. Doma par kolhoziem bija vienkārša: salikt visus vienkop un kontrolēt ar zināmu skaitu stučītāju uz visiem. Tā vienkāršāk – gan politiski, gan ekonomiski. 1947. gadā Maskava uzskatīja, ka situācija Baltijā ir nokārtota, un savāca atpakaļ savus birojus. Un tieši tobrīd kolektivizācijas process sāka bremzēties, jo entuziasma nebija… 1948. gada otrajā pusē statistika parādīja, ka kolektivizācijas plāni netiek pildīti – sevišķi Lietuvā, kur joprojām bija ļoti aktīva nacionālo partizānu kustība, no turienes jau bija deportēti cilvēki. Uz Latviju atbrauca kārtējais Maskavas emisārs, lai nopietni runātu ar Kalnbērziņu. Un mūsu kompartijas pirmais sekretārs tā arī pateica, ka mums steigties nav pamata un kolektivizāciju varētu pabeigt ap 1951./52. gadu. Kāpēc tik ilgi? Tāpēc, ka situācija esot ļoti sarežģīta, budži esot saauguši ar inteliģenci utt. Turklāt bija aizliegts kolhozos uzņemt budžus.

– Kāpēc? Tieši viņus – pēc komunistu grābslīgās loģikas – vajadzēja ņemt: budžiem taču bija lopi, zemes, mājas…

– Tas bija politisks jautājums – padzīt šos cilvēkus no savām dzīvesvietām. Kaut ar deportācijām. Izrādās, ka ne tikai šodien cilvēki rīkojas neracionāli un stulbi… tobrīd visa tā kolhozu lieta bija pamatīgs spēriens lauksaimniecībai zem jostasvietas – tieši tajā laikā, kad valstī trūka pārtikas. Maskava, uzzinot par situāciju, sāka satraukties, un bija jau arī par ko. Igauņu kompartijas sekretārs Karotamms piedāvāja veidot iekšējus budžu anklāvus Igaunijā, lai tos nav jādeportē no valsts, savukārt Kalnbērziņš sarunās ar Maskavas pārstāvjiem 1948. gadā vispār bija apšaubījis deportācijas kā metodi, norādot, ka atšķirībā no Lietuvas, kur pirmais sekretārs Snečkus var pārvietoties tikai bruņumašīnā (plašas deportācijas Lietuvā jau bija notikušas), viņš pa ielu Rīgā varot brīvi kājām staigāt. Rezultātā visu trīs Baltijas republiku kompartiju pirmie sekretāri tika izsaukti pie Staļina 1949. gada janvārī. Tobrīd jau bija gatavs lēmums par deportācijām Baltijas valstīs – atsaucoties uz Baltijas valstu priekšlikumu…

– Bet tie taču ir meli. Nebija tāda priekšlikuma no Baltijas valstīm.

 

March 25, 2020 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Bez pretošanās kustības brīvību varējām neatgūt

 Viss raksts: https://www.diena.lv/raksts/viedokli/latvija/bez-pretosanas-kustibas-brivibu-varejam-neatgut-14237843

17. martā Valsts prezidents Egils Levits bija iecerējis īpaši godināt nacionālās pretošanās kustības dalībnieku piemiņu, gan Rīgas pilī rīkojot forumu Nacionālā pretošanās kustība Latvijas vēsturiskajā atmiņā, gan kopā ar citiem sabiedrības pārstāvjiem piedaloties vairākos atceres pasākumos. Šobrīd vīrusa dēļ pasākums pārcelts uz vēlāku laiku. Varbūt iesākumā – kas ir nacionālās pretošanās dalībnieki?Latvijas valsts tika izveidota 1918. gada 18. novembrī kā neatkarīga, demokrātiska republika. Kā starptautisko tiesību subjekts de iure tā turpināja pastāvēt arī pēc okupācijas 1940. gadā, kad pusgadsimtu de facto atradās svešu okupācijas varu pakļautībā. Un bija Latvijas tautas, es teiktu, drosmīgākā daļa, kas ar ieročiem rokās un nemilitārā veidā pretojās okupācijas režīmiem. Šāda pretestība pastāvēja līdz pat atmodas sākumam 80. gadu otrajā pusē, kad tā pārauga tautas atbrīvošanās kustībā. Sabiedrības vairākumam nebija pieņemams ne padomju, ne nacistu okupācijas režīms. Pretestībai bija dažādas, individuālas un organizētas formas un izpausmes. Pretošanās bija aktīvāka Otrā pasaules kara un pēckara laikā līdz 50. gadiem, kad dzīvas bija cerības par drīzu Latvijas valstiskuma, faktiskās suverenitātes atjaunošanu, un mazāk aktīva vēlākos okupācijas gados, kad prioritāte vairāk bija personīgā izdzīvošana un pielāgošanās.

No vēsturiskā viedokļa, manuprāt, svarīgi saprast, ka Latvijas valsts nepārtrauktība ir pastāvējusi ne tikai konstitucionālo un starptautisko tiesību līmenī (kā zinām, Baltijas valstu okupāciju un aneksiju Padomju Savienībā nekad neatzina rietumvalstis), bet otra lieta – visus šos gadus dzīva bija tautas pašnoteikšanās ideja, vēlme dzīvot brīviem pašiem savā valstī. To pauda nepārtraukti arī šie pretošanās kustības dalībnieki. Ir jau pagājis kāds laiks kopš Satversmes preambulas pieņemšanas  2014. gadā, tajā rindkopā, kas tika Satversmē iekļauta, ir skaidri un politiski nepārprotami norādīts, ka “Latvijas tauta neatzina okupācijas režīmus, pretojās tiem un atguva brīvību”.Kādēļ tik svarīgi runāt par šo pretošanās kustību?

Jāskatās mazliet plašākā kontekstā šī pretestība, ko mēs varbūt tā īsti nemaz neesam līdz šim novērtējuši – kopš neatkarības atjaunošanas vairāk esam vai nu turpinājuši aktualizēt Kārļa Ulmaņa laikā izplatīto mītu par 700 verdzības gadiem, vai arī sekojuši atmodas laikā postulētajam, ka esam “bāreņu tauta”. Ir saprotams, ka bija svarīgi atcerēties padomju deportāciju upuru pieredzi, pieminēt holokausta upurus un tamlīdzīgi, bet tajā pašā laikā pārāk maz esam izcēluši tautas pretestību, bez kuras mēs 1990.–1991. gadā savu neatkarību nebūtu atguvuši. Un jautājums ir ne tik daudz par atsevišķu indivīdu vai pretošanās organizāciju darbības konkrētām izpausmēm, bet gan par šo pretestības būtību un vērtību.

Ja šaurākā izpratnē varam definēt nacionālo pretošanās kustību kā cīņu pret kādu ārēju spēku par tautas brīvības atgūšanu, tad pretestība plašākā nozīmē ir nācijas gars, tās genofonda svarīga sastāvdaļa. Tam vajadzētu nozīmēt, ka, jau piedzimstot un pakāpeniski pieaugot, katram individuāli un visai nācijai kopumā no paaudzes paaudzē attīstās kādas svarīgas vērtības. Un līdzās katra cilvēka individuālajai brīvībai tā noteikti ir arī valstiskuma apziņa, un mēs organiski pretojamies jebkam, kas ir pretrunā vai apdraud šīs vērtības. Ja atskatāmies uz Otrā pasaules kara periodu, ar kura pētniecību es vairāk nodarbojos, jāsaprot, ka gan nacistiskā Vācija, gan Padomju Savienība bija Latvijas ienaidnieki un no valsts tiesiskā viedokļa abas šīs varas mums nebija pieņemamas. Bet tā brīža realitātē cilvēki eksistenciālu, nevis politisku motīvu dēļ, lai vienkārši izdzīvotu, bija spiesti izvēlēties tā saukto mazāko ļaunumu. Vieniem tā bija Vācija, citiem – PSRS. Lai gan vajadzētu būt bijušam tā, ka jau ar 1939.–1940. gadu visa sabiedrība kopumā, sākot no politiskās elites līdz ierindas pilsonim, strikti ievēro t. s. sarkanās līnijas, nesadarbojas ar svešām totalitārām varām, dara visu iespējamo un brīžiem pat neiespējamo, lai aizstāvētu savu brīvību.

Tāpēc mūsdienās svarīgi būtu ne tikai pieminēt pretošanās kustības dalībniekus un kopt viņu piemiņu, bet domāt par to plašākā nākotnes kontekstā – kā šo pretestības garu un apziņu stiprināt.

Ka nācija nevis mēģina pieslieties stiprākajam vai domā, kurš mums ir mazāk pāri nodarījis (kas arī ir tāds upura vai pakļautā sindroms), bet ka mūsu mugurkauls ir stingrāks un mēs stiprinām savas valsts pamatus ikdienā.

 

Visu interviju lasiet avīzes Diena trešdienas, 18. marta, numurā! Ja vēlaties laikraksta saturu turpmāk lasīt drukātā formātā, to iespējams abonēt ŠEIT!

 

March 18, 2020 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Raksts, kas 1986. gadā apturēja Daugavpils HES celtniecību

ĪSUMĀ:

  • Raksta autori 1986. gadā atļaujas apstrīdēt projekta lietderību.
  • Īvānam Daugavas tematika bija tuva, jo viņa ģimenes mājas atradās netālu no Pļaviņām.
  • Īvāns ar inženieri Snipu iepazinās nejauši bibliotēkas lasītavā.
  • Īvāns informāciju vāca no iestādēm, Snips no HES projektētājiem.
  • Rakstu publicēja 1986. gada 17. oktobrī laikrakstā „Literatūra un Māksla”.
  • Tā, izrādījās, bija pirmā publikācija PSRS, kas argumentēti pamatoja vienas komunisma triecienceltnes bīstamību un nepamatotību.
  • Sāka pienākt protesta vēstules pret HES celtniecību, īsā laikā savāca 30 000 parakstu.
  • Divus mēnešus vēlāk iestājās cenzūra. Aizliedza pat pieminēt rakstos vārdu „Daugava”.
  • Tomēr notikums iedvesmoja mūziķus, ražotājus, kas savos darbos izvietoja uz to atsauces.
  • 1987. gada beigās vara paziņoja par Daugavpils HES celtniecības pārtraukšanu.

„Vai no 2000. gada viedokļa paraugoties, mēs pašlaik nerisinām svarīgas enerģētiskas problēmas ar tvaika mašīnas laika metodēm?” Šis ir viens no provocējošajiem jautājumiem, ar kuru pie lasītājiem vēršas Dainis Īvāns un Artūrs Snips savā rakstā „Par Daugavas likteni domājot”. Ir 1986. gada rudens. Daugavpils HES celtniecības sagatavošanas darbi norit jau kopš 1979. gada, un tiem iztērēti 12 miljoni rubļu.

Autori rakstā atļaujas apstrīdēt milzīgā projekta lietderību, apsverot zaudējumus, ko tas nesīs Latvijas ekonomikai, ekoloģijai un kultūrvidei.

Visu periodika.lv ieskanēto 17. oktobra laikraksta numuru vari apskatīt šeit.

Citāts no raksta: „Vai jautājums par Daugavpils HES celtniecības ekonomisko lietderību nebūtu vēl un vēl vērtējams un pārvērtējams, turklāt, nevis šaura resora vai ieinteresētu organizāciju pavadā ejot, bet principiāli, tautsaimnieciski plaši un pilnīgi.”

Raksta tapšana un aicinājumi nerakstīt

Raksts ir kopdarbs. Artūrs Snips, enerģētikas inženieris, tajā analizē Daugavpils HES celtniecības tehniski ekonomiskos aspektus, bet Dainis Īvāns, tobrīd literatūrkritiķis – HES graujošo ietekmi uz mūsu dabas un kultūras vērtībām.

„…mums, tāpat kā jums, vajadzīga arī dzīva, īsta Daugaviņa, māmulīte, Daugaviņa, melnacīte, mūsu likteņupe, republikas nacionālais lepnums, par kuru tik daudz dzeju un dainu, kas, iespējams, pēc gadiem, stāvot pie duļķainiem dambjiem, arī pārvērtīsies fikcijā,” raksta autori.

Raksta iniciators ir Dainis Īvāns. Viņa vecvecāku mājas bija netālu no Pļaviņām, un, kā viņš pats atzīst – viņā jau no bērnības sūrstēja rēta par Pļaviņu HES dēļ iznīcināto Staburagu. 1986. gada vasaru viņš pavadīja sievas dzimtajā pusē – skaistajā Daugavas senlejā pie Slutišķu sādžas, kur buldozeru un ekskavatoru skaļā klātbūtne tobrīd uzstājīgi apliecināja – drīz arī šī skaistuma vairs nebūs:

„Ieraudzījām mietiņus, kas pašos kalnu galos bija sadzīti, un kad sākām jautāt, ko tie mietiņi nozīmē, tad mums teica: „Tur viļņosies Daugavpils jūra!” Nu, un tā painteresējāmies… Jā, tur viena sādža tikšot noslīcināta zem zemes, otra sādža… Un es domāju, tas taču ir kaut kas tik skaists, un mūsu bērni to vairs neredzēs. Un tad man likās, ka kaut kas būtu jādara. Bet neviens nedara. Griezos pie dažiem žurnālistiem, viņi teica: „Labāk nebāz galvu! Tā ir lieta, ko nedrīkst aiztikt un par to diskutēt.””

Pilnīgi cita reakcija bija Ķeguma HES inženierim Artūram Snipam, kad Dainis Īvāns viņu nejauši satika Valsts bibliotēkas lasītavā.

„Tad es pastāstīju par Daugavpils HES, par to nejēdzību un izteicos, ka kaut ko vajadzētu darīt. Artūrs kasīja bārdu un tā smīnēdams teica – nu, mēs tiksim ar viņiem ātri galā!” atceras Īvāns.

Pirms raksta tapšanas, lai veiktu pētniecību, autori devās uz Daugavpili. Kamēr Dainis Īvāns vāca informāciju dažādās iestādēs, Artūrs Snips to vilināja ārā no celtniekiem, kas strādāja Daugavpils HES projektēšanas birojā, visatsaucīgākā bija kāda kolēģe no Kuibiševas.

„Tur bija no mūsu HES cilvēki, kas jau gaidīja, ka viņus paaugstinās amatā, būtībā mani kolēģi, ar kuriem es HES strādāju. Bet viņi teica – ziniet, mēs nekādu informāciju jums nedosim. Toties informāciju iedeva viena forša meitene no Kuibiševas. Tā nelikās zinis par vietējiem, kas teica, ka nedrīkst dot dokumentus, viņa man visu iedeva, šo to es izrakstīju un tā tālāk, un tā joprojām,” stāsta Snips.

1986. gada 17. oktobrī rakstu „Par Daugavas likteni domājot” nodrukāja laikraksts „Literatūra un Māksla”, un tik sprādzienveidīgu reakciju pat paši autori nebija gaidījuši.

Tautas atbalsts un vārda „Daugava” aizliegums 

„Mēs jau toreiz nezinājām, kas sekos, jo toreiz es nezināju to, ko zinu tagad, ka nekāda precedenta visā bijušajā Padomju Savienībā šādām publikācijām nebija.

Tā izrādījās bija pirmā publikācija visā Maskavas kontrolētajā teritorijā, kas argumentēti pamatoja vienas komunisma triecienceltnes bīstamību un nepamatotību.

Man liekas, tāpēc arī tam bija tāds sprādziena efekts. Reakcija bija tāda, ka es domāju – varētu šo rakstu pasaules žurnālistikas hrestomātijā likt. Ne jau tik daudz tāpēc, ka mēs labi uzrakstījām, bet tas bija īstajā brīdī, un tāda bezprecedenta situācija, ka viens raksts varēja radīt apvērsumu sabiedrības domāšanā.

Nākošajā dienā mans dzīvoklis piepeši pārvērtās par sacelšanās štābu. Zvanīja, prasīja, sāka mūs aicināt. Faktiski sākās kaut kas līdzīgs kodolreakcijai, ko vairs nevarēja apturēt,” par tā laika notikumiem stāsta Īvāns.

Tautas atbalsts bija milzīgs. Lavīnām sāka gāzties protesta vēstules pret HES celtniecību, īsā laikā savāca 30 000 parakstu. Diskusijai pieslēdzās arī zinātnieki – hidrologi, biologi, ģeogrāfi un citi profesionāļi, tā ieguva starptautisku rezonansi, līdzīgi procesi sākās arī citās valstīs.

Divus mēnešus pēc raksta publicēšanas vara aizliedza presei ne tikai rakstīt par šo karsto aktualitāti, bet pat pieminēt savos rakstos vārdu „Daugava”.

„Tas izvērtās līdz absurdam. Pie manis toreiz pat griezās zīmīgas fabrikas ar nosaukumu „17. jūnijs” darbinieki un teica: „Ziniet, mums lika no līnijas noņemt vafeles, uz kuru zilā apvākojuma bija rakstīts „Daugava”,” atceras Īvāns.

Mūziķi savukārt šajā laikā Daugavas vārdu sāka daudzināt tik plaši un skaļi kā nekad. ”Mikrofona” aptaujā pēkšņi popularitātes vilnī nokļuva dziesmas, kas apdziedāja likteņupi, sevišķi bieži sāka skanēt Mārtiņa Brauna un Viļa Plūdoņa „Daugaviņa”.

Visai epopejai punkts tika pielikts 1987. gada beigās, kad vara paziņoja par Daugavpils HES celtniecības pārtraukšanu.

Totalitārās Padomju Savienības vēsturē tas bija unikāls tautas gribas panākums, tomēr, iespējams, visdrīzāk bija tāpēc, ka jau bija sākusies Gorbačova ēra un tā sauktie „pārkārtošanās” jeb „perestroikas” procesi.

Savulaik, 50. gadu nogalē, ļoti līdzīgi pret Pļaviņu HES bija iestājusies žurnāliste Vera Kacena, arī viņas raksts raidīja milzu ažiotāžu sabiedrībā, bet rezultāts bija nepielūdzams, Staburags nogrima dziļi dzelmē, bet žurnālistei visu mūžu aizliedza publicēties.

Žurnāls, kas vērsās pret sistēmu

Nav nejauši, ka abus šos rakstus nodrukāja laikraksts „Literatūra un Māksla”. Pat dziļākajos stagnācijas gados tajā varēja sajust brīvdomības elpu, bet no 80. gadu sākuma atļaušanās un uzdrīkstēšanās kļuva aizvien lielāka. Visspilgtāk tā izpaudās aktuālajās diskusijās, ko laikraksts publicēja turpinājumos, runājot par cilvēka vietu un lomu tā laika sabiedrībā, par dabas aizsardzību, nevairoties norādīt uz trūkumiem.

„Mēs rakstījām par tām lietām, kas sapuvušas, kas sistēmā „smird”, kur cilvēki jau skaidri redz, ka vadītāji runā vienu, bet notiek pavisam kaut kas cits.

Ar to sākās cilvēku domāšana, ka kaut kas nav kārtībā šajā sistēmā,” uzsver ilggadējais „Literatūras un Mākslas” redaktors Jānis Škapars.

Kopš 80. gadu sākuma Škapara darbībai vara sekoja līdzi „ar palielināmo stiklu”, un pēc Dziesmu svētkiem veltītās diskusijas 1985. gadā arī atstādināja no amata. Dziesmu svētku diskusijā bija pārāk klaji izskanējusi kritika par svētkos valdošo proletārisko internacionālismu.

Lai arī laikā, kad laikraksts publicēja Īvāna un Snipa rakstu, Škapars vairs nebija amatā, viņš un viņa komanda savā ilggadīgajā darbā bija sagatavojuši tam pateicīgu augsni. Jānis Škapars publikāciju ļoti augstu novērtē, vienlaikus piebilstot – pārspīlēta tomēr ir daudzkārt dzirdētā frāze, ka ar to sākās Trešā atmoda.

Kāda ir žurnālistu un mediju loma šodien, salīdzinājumā ar 1986.gadu, par to klausieties un lasiet intervijā ar Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieku Mārtiņu Kaprānu.

„Tad, kad parādījās Īvāna un Snipa raksts, process jau bija pateicīgs, lai rakstītu. Tad, kad mēs rakstījām, mums bruka virsū no visām pusēm kā maitas putni un knābāja mūs.

Bet Īvāns ar Snipu izdarīja lielu darbu, jo tam rakstam ir fundamentāla nozīme Atmodas pavērsienos, uzvilnījumā.

Rakstam ir milzīga nozīme, bet es domāju – nevajadzētu pārspīlēt – ar vienu rakstu nesākās Trešā atmoda. Tas bija process – liels, grūts un sāpīgs priekš latviešu tautas.”

Vai Atmodas sākumu ir iespējams saistīt ar kādu vienu notikumu un vai tas ir nepieciešams – arī tā varētu būt pārdomu vērta diskusija. Bet, kā atzīst Dainis Īvāns – „stāvēt par Daugavu toreiz bija tas pats, kas stāvēt par Latviju”, un toreiz ar Daugavas vārdu lūpās sākās mūsu dvēseļu atdzimšana, kas ir pats galvenais, lai spētu piepildīties pat šķietami neiespējamas lietas.

March 6, 2020 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Filma par Hitlera-Staļina paktu

https://www.arte.tv/en/videos/080961-000-A/the-hitler-stalin-pact/

Franču filma ar subtitriem angļu valodā/
102 min.

March 1, 2020 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Franču filma par masu slepkavību Katiņā

https://www.arte.tv/en/videos/087406-000-A/stalin-and-the-katyn-massacre/?fbclid=IwAR1T4g5SA0t09tCIJ058Y2TBfokOTlPVCikdZe6r0N4yUF7nUrz0bIFDctg


Franču valodā ar itāļu subtitriem
1 st. 37 min.

March 1, 2020 Posted by | Vēsture | Leave a comment

PSRS 30-to gadu izsūtītie

Izsūtīja miljonus un liela daļa no tiem gāja bojā. Cieta arī ļoti daudz etnisko Krievijas latviešu.

Raksts krievu valodā. (Gugles tulkotājs atrodams šeit)
(Tildes tulkotājs atrodams šeit)

severreal.org
https://www.severreal.org/a/30451474.html?fbclid=IwAR0L8tNZ66lMznGQjmUlB2lKsYA7WUcKz9GzD-VuqjxighJhy3-D1OxC_Bw

“Куда они сбегут – еле ноги волочат”. Как жили на Севере в спецпоселениях


Тысячи человек безвестно пропали в специальных поселениях на Севере, куда отправляли жить раскулаченных крестьян в начале 1930-х годов. Сегодня эти поселки почти все исчезли. А в тех, что остались, потомки репрессированных и надзирателей вместе борются за электричество и дороги, выяснил корреспондент Север.Реалии.

Лежневка - дорога, по которой спецпоселенцы возили бревна
Лежневка – дорога, по которой спецпоселенцы возили бревна

– Я жила в поселке Салтозеро, что в Плесецком районе. Это 40 км от Пуксоозеро. А еще дальше в тайгу был поселок Ледь-озеро, – рассказала Альбина Даурова, бывшая жительница Архангельской области. – Когда училась в школе, классный руководитель Новомир Геннадьевич Иванов рассказывал, что между Салтозером и Ледь-озером находился пункт – глухая тайга, – куда привозили раскулаченных крестьян. Ими было основано поселение. Крестьяне в тайге выжили и жили. В мое время – это 80-е годы – от этого поселения уже ничего не осталось. Впрочем, сейчас от Ледь-озера и Салтозера тоже почти ничего нет.

Вывозить крестьян в глухие северные края советская власть массово начала в 1930 году. Высылке подлежали семьи репрессированных по “первой категории” – расстрелянных или отправленных в лагеря представителей “контрреволюционного кулацкого актива”, а также вся “вторая категория” – оставленные в живых богатые кулаки и полупомещики с семьями. Позднее к кулакам присоединились высланные по национальному признаку – поляки, немцы, молдаване, украинцы, финны, крымские татары. После войны в спецпоселки отправились обвиненные в коллаборационизме.

Михаил Супрун
Михаил Супрун

– Ссылка была узаконена Уголовным кодексом 1922 года. Массовые ссылки начались после 30 января 1930 года, когда Политбюро приняло постановление “О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации”. В Архангельскую область, Карелию и северные районы Вологодской области было отправлено почти 800 тысяч репрессированных со всех регионов, плюс 58 тысяч поляков, немцев – от 11 до 12 тысяч. Спецпоселения создавались обычно на месте или рядом с существовавшими деревнями, чтобы использовать поселенцев как рабочую силу. Только в Архангельской области ссыльных поляков расселили в 130 поселках, а по стране их были тысячи, – рассказывает Михаил Супрун, профессор истории Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова.

“Всего за 1930 и 1931 год отправлено на спецпоселение 1 803 392 человека”, – говорится в справке Отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ.

“К началу 1932 года в Северном крае трудом спецпоселенцев было построено 319 спецпоселков, – пишет в своей диссертации кандидат исторических наук Мурманского педагогического университета Людмила Лобченко. – В том числе, на территории сферы деятельности трестов наркомата лесной промышленности СССР сооружено 217 крупных спецпоселков, и 102 спецпоселка были построены в 17 районах края для престарелых и одиноких спецпоселенцев”.

Немец Кинслер стал Поповым

Многие спецпоселенцы скрывали свою биографию, изменяли фамилии. У Александра Андреевича Попова настоящая фамилия – Кинслер. Он родился в 1941 году, в семье репрессированных немцев. Его мать Эллу Андреевну Шлегель и отца Андрея Андреевича Кинслера из Саратовской области пригнали в 30-х годах в поселок Литвино Ленского района Архангельской области. Их сын Александр Кинслер скрывал свою родословную, и когда женился в 1962 году, взял фамилию жены.

Чтобы перейти через ручей в сельпо за продуктами, надо было просить разрешения

– Мы были обязаны каждую неделю отмечаться у коменданта Павла Лужкова, – вспоминает Александр Попов. – Наши бараки были с двух сторон окружены широкими ручьями. Чтобы перейти через ручей в сельпо за продуктами, надо было просить разрешения у коменданта. Я был ребенком и тоже ходил просить для себя разрешение сходить за хлебом. Комендант разрешение мог не дать, если у него было плохое настроение, которое часто портилось из-за жены. Комендант Лужков был небольшого роста, ходил в галифе и с пистолетом на боку. А жена его – высокая женщина. Комендант, чтобы удовлетворить ее прихотям, посылал мужчин из числа репрессированных немцев, чтобы они принесли ее на руках из бани к дому. И несли – распаренную, довольную. Ослушаться не могли.

Деревня Литвино
Деревня Литвино

Спецпоселенцы в Литвино размешались в бараках со стенами из жердей. Щели затыкали тряпками, мхом, дощечками. Семья Кинслеров из девяти человек жила на четырех квадратных метрах. Из двух железных бочек сделали печки, где сушили одежду после работы на лесоповале.

Комендант мог застрелить человека, и ему никакого наказания за это не было

Наркомзему РСФСР, ответственному за спецколонизацию, предписывалось использовать труд спецпоселенцев в первую очередь на лесозаготовках и промыслах, и только совсем непригодных к тяжкому труду отправлять в сельское хозяйство. Каждый из поселенцев в Литвино должен был выполнить норму – спилить, отчистить от веток семь кубометров леса в день (в КАМАЗ входит примерно четыре кубометра). Такая нагрузка была не по силам, и поселенцы план не выполняли – заработная плата у них не превышала 200 рублей. Хлеб стоил на рынке примерно 100 рублей.

Из зарплаты каждого человека высчитывалось 10 процентов на содержание коменданта.

– Комендант был царь и бог. Отец моего близкого друга из Холмогорского района был комендантом, – рассказывает историк Михаил Супрун. – Официальная часть работы коменданта – выгонять на работы, следить за выполнением норм выработки и порядком. Неофициально – все зависело от личности коменданта. Комендант мог застрелить человека, и ему никакого наказания за это не было. Если комендант был холостой, то он позволял себе всякие мерзости в отношении женщин.

Землянки для спецпоселенцев
Землянки для спецпоселенцев

С 1931 года управление спецпоселениями было передано от райисполкомов в ОГПУ. Комендант поселка подчинялся районной спецкомендатуре. В поселке комендант следил за поведением поселенцев, выявлял уголовно-преступные элементы, ловил беглецов, которые пытались сбежать из поселка. В непроходимой тайге удавалось это немногим. Многие были с детьми, с которыми далеко не уйдешь. Беглецов находили с овчарками и возвращали обратно, после наказывали, сажали в карцер. При повторной попытке бегства – отправляли в лагеря.

Коменданты, чтобы удержать рабочую силу, отказывались выдавать паспорта под любыми предлогами

Вырваться из спецпоселка было невозможно, несмотря даже на межгосударственные соглашения.

– 12 августа 1941 года по соглашению между советским и польским руководством полякам предложили воевать на стороне союзников в армии польского командующего Владислава Андерса. Однако многие коменданты, чтобы удержать рабочую силу, отказывались выдавать паспорта под любыми предлогами, – рассказывает Супрун.

Режим спецпоселения стал менее жестким в 1954 году. После XX съезда КПСС, где Никита Хрущев развенчал культ личности Сталина, в 1956 году с поселков сняли специальный статус. Они стали обычными деревнями в составе районов, кроме мест, где проживали крымские татары, немцы, поляки. В их отношении режим спецпоселения действовал по-прежнему. В 90-х годах крымские татары самовольно стали возвращаться в Крым. Выселенные из Поволжья немцы обратно не вернулись.

Бессмертный полк в Литвино
Бессмертный полк в Литвино

Сегодня в деревне Литвино, основанной репрессированными немцами, о погибших поселенцах не вспоминают. Жители почитают память бойцов Красной армии, проводят шествие Бессмертного полка. Немец Александр Попов в нем участие не принимает. Его отца Андрея Кинслера во время войны забрали в трудовой батальон, домой он не вернулся.

Дорога как место рождения

Сегодня за сохранение бывших спецпоселков борются потомки репрессированных и их бывших начальников. Внуки спецпоселенцев из деревни Орлово, три брата – Анатолий, Николай и Алексей Нечепуренко живут сейчас в Архангельске. Переехал в город и Сергей Федоров – сын начальника лесозаготовительного пункта, который командовал поселенцами.

Бывшие бараки в Орлово, построенные бабушкой и дедушкой братьев Нечепуренко, теперь превратились в их дачные дома. Каждый раз, проходя по разбитой дороге в Орлово, братья гадают, на каком участке пути родился Николай, средний брат.

Анатолий Нечепуренко
Анатолий Нечепуренко

– Отец не успел довезти мать до больницы – Николай родился в телеге. Место его рождения на дороге нам родители не показали. Отец всего боялся, – говорит старший брат Анатолий Нечепуренко.

По закону, отцы семей поселенцев в течение трех дней должны сообщать обо всех изменениях, произошедших в семье: исчезновение, смерть, рождение. В случае нарушения можно было получить пять суток ареста и штраф.

– Мать и отец были членами семей раскулаченных. Моих бабушку Антонину Андреевну и деда Михаила Васильевича Коновалых новая советская власть посчитала зажиточными людьми. В Астрахани у деда был пароход, служанка. За это их сослали вместе с 11-летней дочерью Надеждой, моей будущей мамой, – рассказал Анатолий Нечепуренко. – Это был очень тяжелый путь, их гнали по железной дороге и по морю с 1932 по 1934 годы. Баржу с репрессированными – около тысячи человек – долго возили по всему Белому морю. Баржа приставала то к одному берегу, то к другому, охранники хотели ее затопить в море, как это делали с другим баржами, потому что не знали, что делать с раскулаченными людьми. Моя мать всегда говорила, что это бог их спас.

Дети часто болели и умирали. Хорошо, что не было случаев людоедства

Потом баржу решили отправить в город Котлас по реке Северная Двина. Но не успели до морозов – река стала замерзать. Баржа встала. Конвойные приказали выгружаться. По льду пошли на берег. Вокруг ничего не было. Глухая тайга.

– Людям оставили десять палаток, но разместить там тысячу человек было невозможно, – вспоминает Нечепуренко. – Стали рыть землянки – вода проступала в ямах. Оказалось, что рядом болото. Стали рыть обводные канавы, осушали землю. Но это мало помогало. Летом в землянках со стен капала вода. Дети часто болели и умирали. Хорошо, что не было случаев людоедства, как в соседнем поселении Яреньга в Ленском районе.

Лагерь спецпоселенцев Макариха, 1930 г.
Лагерь спецпоселенцев Макариха, 1930 г.

Приказали строить бараки. Для начальства теплые дома строили из круглого леса. Ходить по улицам вечером было нельзя. Паспорта у поселенцев отобрал комендант. Он выполнял приказы не только начальников НКВД, но и указания директора предприятия, к которому прикреплялись поселенцы. Обычно это были начальники лесозаготовительных пунктов.

Коменданту не было дела, что мы все дети своего отца

– Лесопункт – это примерно тоже самое, что и леспромхоз, только масштабами меньше. Заготовляли лес вручную, по пояс в снегу зимой, техники тогда особой не было, – рассказывает Сергей Федоров, сын начальника лесопункта в Орлово Евгения Федорова.

– Мама рассказывала, что у них было два коменданта. С хорошим комендантом люди вздохнули свободно, могли ходить за ягодами, грибами в лес и возвращались обратно. А плохой комендант людей порол кнутом, заставлял работать. Хотя и без этой нагайки все трудились изо всех сил, – говорит Анатолий Нечепуренко. – На мою мать он однажды наставил пистолет. Орал. А она была в таком шоке, что даже спустя годы не помнила, за что на нее орал комендант. Надо было выполнять норму, иначе пайка хлеба уменьшалась, или ее не выдавали совсем. В 1939 году у матери родился я. Справку о рождении выдал комендант, где наша фамилия была написана неправильно. У нас у всех ошибки в фамилии. Коменданту не было дела, что мы все дети своего отца. Еще трое родившихся детей умерли от голода.

Никто зла не держит на советскую власть, даже наоборот

Дети спецпоселенцев с 1935 года были восстановлены в правах и, получив паспорт, могли покинуть место ссылки родителей. Но многие остались вольнонаемными, работали на лесозаготовительном пункте. Сергей Федоров говорит, что со временем противоречия между ссыльными и надзирающими за ними стерлись, несмотря на тяжелые условия работы.

– Никто зла не держит на советскую власть, даже наоборот. Мы обычно видимся летом, когда живем в деревнях, – рассказывает он. – Первые три года я жил в поселке Орлово, который основали раскулаченные с Украины и Астраханской области. После Великой Отечественной войны, думаю, они подзабыли обиды. Воевали вместе.

Митинг в спецпоселке, посвященный ударному сплаву леса
Митинг в спецпоселке, посвященный ударному сплаву леса

Сейчас в Орлово никто постоянно не живет, поселок стал дачным. Но Анатолий Нечепуренко говорит, что отношение к жителям поселка у властей не изменилось. Электричества в поселке не было до 1982 года, когда Нечепуренко смог добиться в Холмогорском райисполкоме постройки подстанции. А вот нормальной дороги до сих пор нет. По самодельной грунтовке от трассы М8 до деревни в распутицу на машине не проехать, и таскать тяжести дачникам приходится на себе, как это делали их предки-спецпоселенцы.

– Уже к Путину на прямую линию два раза обращался, но никто ничего не делает, – говорит Нечепуренко. – От нашей прокуратуры, местной администрации приходят отписки, что мы – “дачники” и никаких прав не имеем. Получается, мы не люди.

Поддерживаемый силами потомков репрессированных, поселок Орлово остается на областной карте. Другие поселки исчезают. Добраться к ним можно только по воздуху или зимой на снегоходе. Следы многих спецпоселков исчезли бесследно.

– От спецпоселка Конюхово осталось только два полуразрушенных дома из дерева. Маленькая часовенка в лесу и поклонный крест на берегу – единственные памятники репрессированным, установленные сотрудниками национального парка “Онежское поморье”, – рассказывает историк Сергей Яковлев из Северодвинска. Он составил фотоархив и разыскивает места, где когда-то были спецпоселки.

Были случаи людоедства от голода, многие умирали прямо в лесу

Сколько в таких местах погибло людей – точно неизвестно. Поморский “Мемориал” собрал данные о 22 тысячах человек, умерших в годы репрессий. Остальные – без вести пропавшие. Заниматься их розыском с каждым годом становится все труднее. В 2009 году против историка Михаила Супруна Архангельское отделение УФСБ возбудило уголовное дело, обвинив его в передаче Германии пяти тысяч копий архивных дел репрессированных этнических немцев и поляков. В ходе обыска у него изъяли архив. Через три года суд прекратил уголовное дело, Супрун направил жалобу в ЕСПЧ.

Галина Шаверина
Галина Шаверина

С юридической точки зрения бывшие специальные поселения не имеют сегодня никакого статуса, рассказывает Галина Шаверина, руководитель Северодвинского отделения регионального объединения пострадавших от политических репрессий “Совесть”.

– По образованию я не историк, а врач, но занимаюсь этой темой, потому что считаю чрезвычайно важным сохранить для поколений память о страшном прошлом, – говорит Шаверина. – Раскулаченных людей чаще поселяли на пустых местах, у нас на севере, как правило, в лесу. В Ягринлаге обессиливших от голода людей направляли на заготовки ягод, грибов, веток – вообще без охранников, куда они сбегут, если еле ноги волочат. Многие умирали прямо в лесу. Об этом надо помнить. Без памяти не бывает будущего. К сожалению, государство никак не участвует в сохранении памяти о специальных поселках и лагерях, где погибали тысячи.

March 1, 2020 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Kam bija izdevīga “čekas maisu” publicēšana?

 Daļa no bijušās Valsts drošības komitejas (VDK) dokumentiem jeb tā dēvētajiem “čekas maisiem” publiskota interneta vietnē “kgb.arhivi.lv”, 20.12.2018.
Daļa no bijušās Valsts drošības komitejas (VDK) dokumentiem jeb tā dēvētajiem “čekas maisiem” publiskota interneta vietnē “kgb.arhivi.lv”, 20.12.2018.

2018. gada 20. decembrī, gandrīz 30 gadus pēc Latvijas neatkarības atgūšanas un LPSR VDK likvidēšanas, ar Saeimas lēmumu tika publiskota un Latvijas Nacionālā arhīva interneta vietnē publicēta padomju slepenā dienesta operatīvo dokumentu Latvijā atstātā izlase.

Kādi ir publicēšanas radītie ieguvumi un kādi ir zaudējumi?

Vislielāko sabiedrības uzmanību izpelnījās LPSR Valsts drošības komitejas aģentūras kartotēka un pretizlūkošanas automatizētā datubāze “Delta Latvija”.

Taču uzreiz būtu jāprecizē, ka Latvijā ir atstāta tikai neliela daļa VDK kartotēkas.

Vēsturisks ieskats

Līdz 1993. gada aprīlim, kad dokumenti ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumu tika nodoti Totalitārisma seku dokumentēšanas centram (TSDC), tie atradās iekonservēti apsargātās Parlamenta telpās.

Pirmā atsauce uz aģentūras kartotēku notika 1994. gadā, kad pēc 5. Saeimas vēlēšanām toreizējais TSDC vadītājs Paulis Kļaviņš Saeimas Mandātu un iesniegumu komisijai darīja zināmu, ka piecu jaunievēlēto deputātu vārdi atrodami LPSR VDK aģentūras kartotēkā.

Šo deputātu pilnvaras uz sadarbības ar VDK fakta pārbaudes laiku tika apturētas, no amata atkāpās ārlietu ministrs.

Mēnesi vēlāk Saeima pieņēma likumu “Par bijušās LPSR VDK dokumentu izmantošanu un sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”.

Tajā tika noteikta dokumentu izmantošanas kārtība, privātpersonu tiesības iegūt visu Latvijas rīcībā esošo VDK atstāto informāciju par sevi, kā arī juridiskā procedūra, kādā veicama personas sadarbības ar VDK fakta pārbaude.

Turpmākos gados Saeima pieņēma vairākus speciālos likumus, kas noteica dažādus ierobežojumus bijušajiem PSRS un LPSR drošības iestāžu darbiniekiem un to informatoriem, piemēram, liegumu ieņemt amatus valsts pārvaldē, tiesu un prokuratūras sistēmā, publiskajā sektorā, iegūt pilsonību naturalizācijas kārtībā, saņemt speciālo atļauju strādāt ar informāciju, kas satur valsts noslēpumu, iegūt politiski represētās personas statusu, kā arī citus likumus.

VDK dokumentu likums paredzēja tiesības jebkurai personai griezties TSDC, lai iegūtu visu Latvijā atstātajā VDK dokumentu izlasē pieejamo informāciju par sevi, tādējādi bijušajiem aģentiem bija radīta iespēja nekandidēt uz amatiem, kurus tiem bija liegts ieņemt.

Tādos gadījumos šo personu vārdi netika publiskoti. Šo iespēju izmantoja diezgan daudzi bijušie informatori.

VDK dokumentos ietvertā informācija tika izmantota arī izmeklējot gadījumus par nelikumīgām represijām pret Latvijas iedzīvotājiem okupācijas periodā, arī lietās par nacionālās pretošanās kustības iznīcināšanu.

Kopumā tika notiesāti četri bijušie drošības orgānu darbinieki, vairākas krimināllietas tika izbeigtas aizdomās turamās personas nāves dēļ.

Likumā deklaratīvi tika noteikts, ka VDK darbinieku un to informatoru pienākums ir sniegt TSDC paskaidrojumus par savu darbību VDK un vispārējo VDK darbību, taču netika piedāvāti nekādi juridiski instrumenti vai motivācija šī pienākuma īstenošanai, piemēram, sniegtās informācijas konfidencialitāte uz noteiktu laika periodu, ja šī persona nav izdarījusi Latvijas Krimināllikumā paredzētos noziegumus.

Pirmais mēģinājums

2006. gadā jūnijā un atkārtoti oktobrī Saeima nobalsoja par Latvijā atstātās VDK aģentūras kartotēkas publicēšanu, taču abas reizes prezidente Vaira Vīķe Freiberga likuma grozījumus atgrieza Parlamentā atkārtotai caurlūkošanai.

Prezidente uzsvēra, ka Saeima nav panākusi diferencētu pieeju VDK dokumentu izmantošanai un publicēšanai, lai sabiedrības ieguvums būtu samērojams ar konkrētu indivīdu aizskartajām tiesībām, ko aizsargā Satversme un starptautiskie Latvijai saistošie cilvēktiesību akti.

Diemžēl kartotēkās atrodamie dati nedod iespēju nodalīt VDK aģentu ziņojumus par tā sauktajiem ideoloģiskiem noziegumiem no tiem ziņojumiem, kas sekmēja tādu kriminālnoziegumu apkarošanu, kuri arī mūsdienu Latvijas tiesiskajā telpā ir kvalificējami kā noziegumi, teikts prezidentes vēstulē Saeimas priekšsēdētājai Ingrīdai Ūdrei.

Turklāt “doma par to, ka VDK aģentu uzskaites kartotēkas publicēšana pieliks punktu savstarpējām aizdomām, noslēgs kādu sāpīgu Latvijas vēstures lappusi un nodibinās vēsturisko taisnīgumu, ir iluzora”, pauda prezidente.

Vēstulē uzsvērts, ka saskaņā ar Totalitārisma seku dokumentēšanas centra sniegto informāciju Latvijas valsts rīcībā ir tikai neliela daļa VDK aģentūras kartotēkas, tāpēc tās publicēšanu un kolektīvas atbildības principa ieviešanu attiecībā uz kartotēkā atrodamajām personām par visu VDK darbību nevar uzskatīt par taisnīgu un objektīvu pieeju mūsu vēsturei.

Bez tam “tiesu prakse norāda uz to, ka personas datu atrašanās VDK kartotēkā vēl neliecina, ka persona ar šo iestādi patiešām ir sadarbojusies,” teikts prezidentes vēstulē.

Tāpēc nav skaidrs, kāds būs ieguvums un sabiedriskais labums no šādas nepilnīgas un dažos gadījumos kļūmīgas informācijas publicēšanas.

“Iespējams, ka tieši valstiskās un godīgās atbildēs uz šiem jautājumiem atrodams izskaidrojums, kāpēc līdz šim neviena postsociālistiskā valsts Austrumeiropā nav rīkojusies tā, kā to ir iecerējusi darīt Latvijas Saeima”, nobeigumā rakstīja prezidente.

Svarīgs precizējums

Skaidrības labad jāpiebilst, ka Latvijā ir atstātas kartītes, kurās iezīmēts ap 4500 personu, kas tikušas reģistrētas kā valsts drošības orgānu aģenti.

Taču kopumā no 1944. līdz 1991. gadam LPSR VDK bija reģistrēti ne mazāk kā 32 000 līdz 36 000 aģentu.

Bez tam LPSR teritorijā darbojās arī VDK robežapsardzes karaspēka un militārās pretizlūkošanas aģentūra un PSRS Bruņoto spēku izlūkošanas aģentūra, kas skaitliski pārsniedza LPSR VDK aģentūru apmēram trīs reizes un par kuru mums nav nekādu ziņu.

Tāpat Latvijas rīcībā nav to aģentu vārdu, kas dzīvoja emigrācijā un sadarbojās ar padomju valsts drošības orgāniem okupētajā Latvijā.

Tātad arī arguments, ka līdz ar publicēšanu tiktu novērstas šantāžas iespējas no nedraudzīgu valstu specdienestu puses, ir absurds.

Līdz 2018. gada 20. decembrim pastāvošā kārtība VDK dokumentu izmantošanā nodrošināja līdzsvaru starp valsts demokrātiskās iekārtas aizsardzību (liegumi ieņemt amatus, tikt ievēlētiem, iegūt noteiktu statusu u.c.) un VDK dokumentu pieejamību, ko varētu izmantot sadarbības pierādīšanai vai noliegšanai juridiskā ceļā.

Otrs piegājiens

2014. gadā Saeima atkal pievērsās tā sauktajam “čekas maisu” jautājumam un nolēma, ka VDK dokumenti būs publiski pieejami pēc to zinātniskas izpētes.

Šā mērķa īstenošanai tika izveidota īpaša “Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija”, kam tika uzdots četros gados izvērtēt VDK dokumentu izlasi un sniegt Saeimai ieteikumus tālāku lēmumu pieņemšanai, kā arī sagatavot attiecīgus zinātniskus komentārus.

Diemžēl komisijas vadības nekompetences, haotiskā darba stila, kā arī nepietiekamas parlamentārās kontroles dēļ dokumentu izpēte netika veikta, un joprojām nav kliedētas bažas par Komisijas iztērēto gandrīz 750 000 eiro lietderību.

Un tad Saeima pieņēma radikālu lēmumu publicēt Latvijā atstāto dokumentu izlasi bez jebkādiem komentāriem un vērtējuma, neuzklausot citus iespējamos risinājuma variantus.

2018. gada oktobrī Saeima nobalsoja par grozījumiem VDK likumā, kas paredzēja VDK dokumentu izlasi publicēt Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) mājaslapā, papildinot likuma 1994. gada redakciju ar jaunu mērķa formulējumu: “radīt iespēju informēt sabiedrību par Latvijas okupācijas periodā valdījušo totalitāro režīmu, totālo sabiedrības kontroli, šā režīma mehānismu un instrumentiem, kā arī veicināt sabiedrības spēju atpazīt šā režīma sekas, tās pārvarēt un turpināt Latvijas kā demokrātiskas valsts attīstīšanu, nodot Latvijas valsts rīcībā esošos VDK dokumentus atklātībā sabiedrībai”.

Taču līdz ar to, ka VDK izpētes komisija četros darbības gados tā arī nebija izvērtējusi šā likuma grozījumu paredzamo ietekmi, jautājums, vai ar dokumentu publicēšanu varēs sasniegt tajā izvirzīto mērķi, palika neatbildēts.

Zinot, ka dažas no kartotēkā iezīmētajām personām par sevi publicētās ziņas var atzīt par nepatiesām, jaunie likuma grozījumi noteica, ka “Latvijas Nacionālā arhīva publicētās ziņas ir informatīva rakstura ziņas un nerada juridiskas sekas bez atbilstoša fakta konstatējuma tiesas nolēmumā”.

Pēc kartotēkas publicēšanas vairākas publiskotajā kartotēkā atrodamās personas ir vērsušās prokuratūrā ar lūgumu pārbaudīt informāciju par viņu iespējamo sadarbību ar VDK un visos gadījumos tiesa nav konstatējusi viņu apzinātu sadarbību ar VDK.

Lielākā daļa lietu ir izbeigtas pierādījumu trūkuma dēļ, taču ir arī lietas, kuru izmeklēšanas gaitā ir izdevies ar konkrētiem faktiem pierādīt, ka sadarbība nav notikusi, tāpēc tiesas spriedumā ir noteikts: “Konstatēt faktu, ka persona nav bijusi bijušās LPSR VDK darbinieks un informators.”

Juridiskās sekas ar tiesas nolēmumiem šajos gadījumos ir noņemtas, taču nevar nerēķināties ar emocionāla rakstura sekām.

Situāciju vēl jo sarežģītāku padara fakts, ka aģentūras kartotēkā ir gan reāli noziedznieki, kas piedalījušies asinsdarbos, gan ideoloģiskie ziņotāji jeb kolaboracionisti, gan aģenti, kas palīdzējuši kriminālnoziegumu izmeklēšanā, gan personas, kas ir piespiestas parakstīties, taču pēc tam nav reāli sadarbojušās, gan arī tādi cilvēki, kas neko nav parakstījuši un nav pat zinājuši par sava vārda atrašanos kartotēkā.

Tāpat likuma grozījumos nav paredzēti nekādi juridiskie instrumenti, kas aizsargātu mirušu cilvēku reputāciju, ja viņu vārdi ir minēti VDK kartotēkā, bet nav atrodama nekāda papildu informācija par to, kādēļ viņu vārdi tur atrodami.

Paši mirušie nekādus paskaidrojumus savai aizstāvībai sniegt nevar. Taču šī informācija vistiešākajā veidā traumatiski ietekmē mirušo personu radinieku dzīvi.

Sarežģīts ir arī jautājums par dubultaģentiem, kas Aukstā kara laikā sadarbojušies gan ar LPSR VDK, gan ar Rietumu specdienestiem, piemēram, Imantu Lešinski, vai tiem, kas sadarbojušies ar nacionālās pretošanās kustību kā Eduards Pleps.

Nedrīkst nepieminēt arī tos gadījumus, kad cilvēks publiski atzīst savas sadarbības faktu, taču Latvijā atstātajā kartotēkas daļā viņa vārds nav atrodams.

Labi ir tas, ka līdz šim ierobežotas pieejamības VDK dokumenti tagad ir pieejami zinātniskiem pētījumiem un ka likuma īstenošanas gaitā tika veikta VDK dokumentu digitalizācija.

Tas ir devis iespēju masu saziņas līdzekļiem veikt publicēto ziņu izpēti un intervēt tajās pieminētos cilvēkus.

Žurnālisti paplašina informatīvo bāzi, uzmeklējot un intervējot arī VDK dokumentos neminētus iespējamos aculieciniekus, šādi mēģinot kompensēt akadēmisku pētījumu trūkumu.

Taču alternatīvu informācijas avotu trūkums nereti neļauj spriest par intervējamo personu vēsturisko notikumu skatījuma atbilstību patiesībai.

Jaunajā Rīgas teātrī ir tapusi izrāde “Vēstures izpētes komisija” par to, vai un cik lielā mērā publicētā informācija varētu būt ticama un kā tā var tikt izmantota manipulācijām ar sabiedrību.

Teātra trupa veica savu neatkarīgu izpēti, intervējot kartotēkā atrodamos cilvēkus, VDK darbiniekus un viņu laikabiedrus, kā arī ekspertus. Izrāde jau ir guvusi starptautisku atzinību.

Taču akadēmiskas izpētes jomā joprojām ir klusums.

Daļēji to var skaidrot ar šai videi raksturīgo inerci, tomēr līdztekus pētnieciskās žurnālistikas darbiem, gribētos redzēt arī akadēmisku pētījumu par LPSR valsts drošības orgānu vispārējo darbību, uzdevumiem un darba metodēm.

Interesanti, ka Krievijas informatīvajā telpā “maisu jautājums” tika noklusēts.

Varam vien minēt, kāpēc tā, taču skaidrs ir viens – publiska šā jautājuma iztirzāšana apgrūtinātu Krievijas iespējas turpināt Latvijā strādāt ar saviem jau esošajiem aģentiem un vervēt jaunus.

Tādēļ jautājumu patlaban ir vairāk nekā atbilžu. Joprojām nav skaidrs, vai likumdevējs pirms lēmuma pieņemšanas ir veicis pilnvērtīgu likuma grozījumu paredzamās ietekmes vērtējumu īstermiņā un ilgtermiņā.

Vai dokumentu publicēšana bez iepriekšējas zinātniskas izpētes, bez izvērtēšanas un zinātniskiem komentāriem nav izrādījusies kā šāviens kājā?

Kas sabiedrībai ir svarīgāks: uzzināt dažus vārdus vai izprast un izvērtēt melu impērijas represīvā aparāta darbības metodes?

Vai prezidents Vējonis, pirms izsludināt likumu, bija atbildējis uz jautājumu, kas būtu jādara katram individuāli un mums visiem kopā kā tautai, lai attīrītos no pagātnes sārņiem, lai atbrīvotos gan no grēku nastas un upura sindroma, gan no vēlmes tiesāt?

Jo nedrīkst aizmirst, ka 1991. gada 24. augustā slēgtā sēdē Jēkaba ielā LPSR VDK priekšsēdis Edmunds Johansons sniedza pārskatu, kur teikts, ka no 138 Augstākās Padomes deputātiem, kas nobalsoja par Latvijas neatkarības atgūšanu, 36 ir bijuši VDK aģenti.

Jautājums nav par to, vai šie 36 ir nelieši, vai varoņi. Svarīgi ir saprast, ka bez viņu balsīm Neatkarības atjaunošanas deklarācija netiktu pieņemta.

Bet arī tas vēl nav viss. Atklāts paliek jautājums: vai, cīnoties ar VDK savulaik kultivēto netaisnību, drīkstēja pieļaut jaunu netaisnību?

Jo kā 1994. gadā intervijā man personiski apliecināja bijušās LPSR VDK priekšsēdis Johansons, 80. gadu beigās 30 procentus aģentūras aparāta veidoja neaktīvs “balasts”, lai “uz papīra” uzlabotu rādītājus, bet VDK 5. daļas priekšnieka vietnieks Māris Dreijers bija spiests atzīt, ka viņa nodaļā “balasta” procents ir bijis vēl augstāks, turklāt aģenta kartīte varēja tikt noformēta aizmuguriski, tajā ierakstītajai personai pašai to nezinot.

Tātad sabiedrībai pirms “čekas maisu” publicēšanas bija jāzina, ka Latvijā atrodas tikai aģentūras kartotēkas neliela daļa un nav dokumentu, kas satur informāciju par iespējamās sadarbības raksturu un saturu, kā arī tas, ka 1983. gada PSRS VDK Nolikums par aģentūru pieļauj iespēju, ka cilvēks var tikt noformēts par aģentu arī bez viņa piekrišanas.

Kopsavilkums

Citās postkomunisma valstīs bijušo slepeno dienestu informatoru sniegtajām ziņām uz noteiktu laiku tika piešķirts konfidencialitātes statuss, kas ļāva iegūt vērtīgu materiālu turpmākai vēstures izpētei.

Šis vērtīgais instruments diemžēl nebija paredzēts ne 1994. gada likumā, ne tajā, kas tam sekoja. Tagad šī iespēja ir neatgriezeniski zaudēta.

Netika ņemts vērā arī ieteikums publiskošanu veikt divos etapos, kā tas 2014. gadā sākotnēji bija iecerēts.

Pirmajā etapā informācija būtu pieejama tikai pētniekiem, lai pēc nopietnas zinātniskas izpētes otrajā etapā to varētu publicēt atklāti – jau pētījumu formā.

Latvijas apstākļos šāda pieeja būtu jēdzīgāka, jo – kā tas jau vairākkārt ir uzsvērts – svarīgākā VDK dokumentu daļa 1990. gada sākumā tika izvesta uz Krieviju un pārredzamā nākotnē nebūs pieejama.

Latvijā atstātā kartotēkas daļa ir fragmentāra, selektīvi un tendenciozi atlasīta, praktiski nepārbaudāma un dažos gadījumos arī kļūdaina, un tieši tas pieļauj iespēju šo kartotēkas daļu vērtēt kā vēl vienu VDK provokāciju.

Tātad līdz ar VDK dokumentu publicēšanu ir radušies jauni izpētes temati: vai un kā publicēšana ir ietekmējusi izpratni par padomju slepeno dienestu darbību okupācijas periodā? Kāda ir bijusi sabiedrības reakcija uz tai atklātajām ziņām?

 

Uzziņa:

Indulis Zālīte, Totalitārisma seku dokumentēšanas centra konsultants; TSDC vadītājs no 1995. līdz 2008. gadam.

Darbā izmantoti materiāli no TSDC arhīva un autora personīgā arhīva, kā arī preses materiāli.

LA.lv

 

February 24, 2020 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Eiropas liktenis un Intermarium

Eiropas liktenis un Intermarium

Raivis Zeltīts


1. Divas Eiropas Savienības

Eiropas Savienība tika dibināta kā kristīgu Eiropas nāciju savienība saskaņā ar kopīgu civilizācijas identitāti.

Eiropas savienības tēvi Ķonrāds Adenauers un Robērs Šūmanis zināja, ka Eiropu nevar vienot ar varu un imperiālismu, kā to gadsimtiem bija mēģinājušas dažādas Eiropas lielvaras, bet tikai respektējot nacionālās atšķirības un katras valsts intereses, turklāt sasaistot šīs intereses savstarpēji izdevīgā mehānismā. Eiropu izveidotu “konkrēti sasniegumi, kas (..) radīs patiesu solidaritāti”[1] – tā Eiropas Ogļu un tērauda savienības izveidošanas brīdī sacīja Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmanis. “Politiskā vienotība nenozīmē tautas absorbēšanu. Politiskā integrācija nenozīmē atteikšanos no nacionālās suverenitātes. Saikne, kas vieno Eiropu, neizraisīs tēvzemes noliegšanu.”[2] Vai var izteikties vēl skaidrāk? Eiropas Savienība bija paredzēta kā Eiropas nāciju savstarpējās sadarbības formāts! Šis politiskais reālisms savijās ar izpratni par demokrātijas būtību, proti, “vai nu demokrātija būs kristīga, vai arī tā nepastāvēs. Antikristīga demokrātija ir karikatūra, kas ieslīgs vai nu tirānijā, vai anarhijā.”[3]

Taču vienlaikus pastāvēja arī otrs virziens – tas pats vecais imperiālisms, tikai jaunā formā. Tā ir Riharda Kudenhova Kalergi Pan-Eiropa, kura nozīmētu tautu sajaukšanu un nacionālo atšķirību likvidāciju utopijas vārdā. Tas bija pamats Eiropas federālistu kustībai, kas Eiropas Savienību grib pārveidot (un zināmā mērā ir pārveidojuši) kā centralizētu un birokratizētu monstru, kas ar savu diktātu kontrolē katru atsevišķo valsti. Itāļu komunists Altiero Spinelli bija oficiālais Eiropas Federālistu kustības dibinātājs, kurš bija atslēgas figūra Adenauera un Šūmaņa Eiropas pārveidošanā par to, kas Eiropas Savienība ir šodien. Viņa vārdā ir nosaukta arī galvenā Eiropas Parlamenta ēka Briselē. Šie komunistiskās izcelsmes Eiropas federālisti runā nevis par Eiropas būtību jeb tās identitāti kā civilizācijai un šīs identitātes saglabāšanu, bet par funkcijām. Piemēram, par to pašu “demokrātiju”, kas, kā redzam, atrauta no tās kristīgā konteksta, Eiropas Komisijas izpildījumā tik tiešām arī pārvēršas par tirāniju un anarhiju vienlaikus. Šīs komisijas pieprasītā “solidaritāte” ir šķirta no patiesām vērtībām un kopīgiem sasniegumiem, kas varētu mudināt Eiropas nācijas atdot daļu no savas neatkarības kopējās lietas labad. Tāpēc tā nav solidaritāte, bet gan diktāts, kas tiek pamatots ar kreisā multikulturālisma ideoloģiskajiem saukļiem. Šī ideoloģija pilda tādu kā pseido-reliģijas uzdevumu šai jaunajai pseido-elitei, kas cenšas piesavināties monopolu uz eiropeiskumu, vienlaikos noliedzot Eiropas kultūras pamatus.

Līdz pat pagājušā gadsimta 90. gadiem tādi Eiropas līderi kā Mārgareta Tečere aizstāvēja Eiropas Savienību kā sadarbības modeli starp nacionālajām valstīm pret federālistu modeli, kas paredz varas centralizāciju Briselē un nacionālo valstu lomas samazināšanu. Taču Junkera un Merkeles fanātiskā rīcība imigrācijas krīzes laikā izjauca šo līdzsvaru, kas novedis pie Lielbritānijas izstāšānās no savienības, kā arī pie Centrālās un Austrumeiropas valstu atsvešināšanās no savienības. Eiropas Savienība atrodas strupceļā. Neviens nav diskreditējis Eiropas vienotības ideju vairāk kā šie federālisti. Daudzi tāpēc novēršas no Eiropas Savienības idejas kā tādas.

Taču Eiropa nav tikai “Briselē”. Eiropa ir tur, kur ir “sakņošanās senā Grieķijā [sniedz] noteiktu kopēju intelektuālo un māksliniecisko tradīciju, – Romā – politisko, tiesisko un militāro [tradīciju], bet kristietībā – (..) barbariskā cilvēka pārvēršanu un pārveidošanu ar cēlu reliģiju un ētiku.”[4] Eiropa ir mūsu “plašākā tēvzeme”, un “eiropeiskums ir arī latviskuma priekšnosacījums – zaudējot eiropeiskumu, mēs neizbēgami zaudējam arī savu latviskumu.”[5] Mēs esam eiropieši un nesam atbildību ne tikai par latviskās identitātes saglabāšanu un attīstīšanu, bet arī par mūsu kopējās civilizācijas likteni.

2. Fundamentālās pārmaiņas pasaulē

Tikmēr visa pasaule ir fundamentāli mainījusies. Amerikāņu politologa Fukujamas ideja, ka līdz ar PSRS sabrukumu ir notikusi Rietumu liberālisma totāla uzvara visā pasaulē, 21. gadsimta sākumā arvien vairāk pierādīja savu utopisko raksturu – 2001. gada 11. septembra terorakti, 2008. gada Krievijas iebrukums Gruzijā, tā paša gada starptautiskā finanšu krīze un visbeidzot – 2014. gads kā Krievijas-Ukrainas kara sākums, un 2015. gada imigrācijas krīze. Ir pienācis starptautisko attiecību pārkārtošanās laikmets no pasaules, kas balstīta uz Rietumu vadītā liberālisma un brīvā tirgus principiem, uz pasauli, kas balstīta uz civilizācijām un to interesēm, gluži kā to paredzēja amerikāņu politologs Hantingtons. Šajā starptautiskās sistēmas pārkārtošanās laikā Eiropas Savienība ir Rietumu civilizācijas “slimnieks”. Ekonomiski un demogrāfiski stagnējoša, iekšēji sašķelta, bez jebkādām vienojošām vērtībām, bez spēcīgiem, vienojošiem līderiem – tāda ir Eiropas Savienība šodien. Turklāt komplektā nāk kreisā multikulturālisma ideoloģijas izraisītā nespēja tikt galā ar radikālā islāma un Krievijas draudiem.

Briselei zaudējot savu prestižu un ietekmi, arvien nozīmīgākas kļūst nacionālo valstu pozīcijas un to divpusējās attiecības. Nacionālisms atgriežas kā vadošais spēks visā Eiropā. Īpaši tas ir izteikts starp Eiropas jaunajām nācijām t.s. Intermarium (Baltijas-Adrijas-Melnās jūras) reģionā, kuras sāk apzināties, ka Rietumu civilizācijas atjaunotne ir to misija.[6] Atgriežas ideja par šo valstu savstarpēju savienību, kas tiek interpretēta dažādi – sākot ar pragmatisku ekonomisko sadarbību bez politiskas savienības, beidzot ar ciešu politisko savienību kā alternatīvu Eiropas Savienībai.

Intermarium idejai ir dziļas saknes Eiropas vēsturē. Polijas-Lietuvas valsts bija pirmā republika Eiropā – Rietumu kultūras bastions pret Krievijas un Osmaņu imperiālismu. Šī savienība, kas reiz bija lielākā Eiropas valsts, beidza pastāvēt 18. gadsimta beigās. 20. gadsimta sākumā reģionālu apvienību atjaunot centās Polijas līderis Juzefs Pilsudskis. Arī Latvijas Brīvības cīņu vadītājs ģenerālis Pēteris Voldemārs Radziņš redzēja šīs idejas stratēģisko nozīmi: “Visām jaunajām valstīm jārada cieša savienība no Ziemeļu okeāna līdz Melnajai jūrai. Nekas vēl nav galīgi nobeigts un nodibināts, vēl ir pāragri atdusēties uz lauriem – ir jāstrādā tikpat centīgi un ar tādu pat patriotismu kā pašā sākumā. Citādi visi iekarojumi un ieguvumi var izslīdēt no rokām.”[7] Diemžēl, tieši tā arī notika. Nespēja aptvert jauno valstu neatkarības reģionālo kontekstu deva iespēju Vācijai un PSRS jaunās valstis vienu pēc otras izolēt, sadalīt un iznīcināt. Taču Intermarium ideja pēc kara sākuma Ukrainā un imigrācijas krīzes atkal atdzimst. Šī ideja atdzimst dažādos formātos – Višegradas valstu grupa, Trīs jūru iniciatīva, 16+1 sadarbības formāts. Lai arī joprojām pastāv iekšējas pretrunas starp dažām no reģiona valstīm, kopējā tendence nav noliedzama – valstu integrācija ziemeļu-dienvidu virzienā pastiprinās.

Tomēr ir arī šķēršļi. Starp tiem tiek minēta politiskās gribas un institūciju trūkums, kas sadarbību nostiprinātu, un kontaktu trūkums starp reģiona nāciju politiskajām un sabiedriskajām elitēm. Lai šī brīža draudīgajā ģeopolitiskajā situācijā nostiprinātu Intermarium valstu bloku, tiek norādīts uz veicamajiem institucionāliem pasākumiem: reģiona departamentu izveides katras valsts ārlietu ministrijā, drošības jautājumu sanāksmju institucionalizācija, regulāra ekonomiskā diplomātija, ceļu un dzelzceļa infrastruktūras (TEN-T) un enerģijas infrastruktūras (“Trans-European Energy Network”) ciešāka sasaiste starp reģiona valstīm, Centrāleiropas Tehnoloģiju Insitūta un Centrāleiropas universitātes izveide politiskās elites izglītošanai Intermarium garā, kā arī Centrāleiropas vēstures, kultūras un identitātes kursu iekļaušana reģiona izglītības iestāžu izglītības programmās. Tādā veidā tiktu nostiprināts jauns spēlētājs Eiropas Savienības iekšienē, kas ekonomiskās ietekmes un iedzīvotāju skaita ziņā būtu līdzvērtīgs Vācijai vai Francijai.[8]

Šādi integrētam Centrāleiropas, jeb Intermairum reģionam ir potenciāls kalpot kā jaunajam Eiropas Savienības kodolam. Šī reģiona valstīm piemīt nesalaužams nacionālās pašapziņas un pretestības gars. Visi Rietumeiropā notiekošie politiskie un sociālie procesi Intermarium reģionā ir norisinājušies ar vairāku desmitgažu vai pat gadsimtu nobīdi, tāpēc šīs nācijas ir jaunas. Komunistiskais režīms aiz “dzelzs priekškara” šīs nācijas apspieda, taču vienlaikus nostiprināja to nacionālās pretestības garu. Tāpēc Intermarium valstis spēj paveikt vairāk nekā Rietumeiropas valstis. Tiem, kuriem rūp nacionālo valstu un kristīgās Rietumu kultūras saglabāšana vienotajā Eiropā, ir tikai viens risinājums – Intermarium!

3. Eiropa, Intermarium un Ukraina

Intermarium likteni izšķirs pamatā divas valstis. Viena no tām ir Ukraina, turklāt neatkarīgi no tās dalības Eiropas Savienībā. Bez brīvas Ukrainas, bez Ukrainas kā ģeopolitiska spēlētāja – nebūs Intermarium, un nebūs arī cerības Eiropas nākotnei. Daudzu Rietumu nacionālistu ideja, ka Eiropas atdzimšanu var panākt ar Krievijas palīdzību pāri Ukrainas līķim, ir absolūta muļķība un tuvredzība! Savukārt mums jāatceras ģenerāļa Radziņa vārdi – “Ukrainas liktenis izšķirs arī Baltijas valstu likteni.”[9] Ukrainas ģeopolitiskais novietojums, tās teritorijas lielums, iedzīvotāju skaits un resursi padara to par fundamentālu elementu mūsu reģionā. Kontrolējot Ukrainu, Krievija ir impērija, kas valda pār mūsu Eiropas daļu. To zaudējot, Krievija zaudē arī savu impērijas statusu, bet mēs saglabājam brīvību.

Tikpat svarīgs ir Polijas faktors un it īpaši Polijas kā jaunās Eiropas lielvalsts loma un tās spēja sadarboties ar Ukrainu. Polija un Ukraina kopā veido Intermarium būtiskāko daļu ar aptuveni 80 miljoniem iedzīvotāju un minimālo savienojumu starp Baltijas un Melno jūru. Šādas savienības izjaukšana ir viens no Krievijas galvenajiem mērķiem mūsu reģionā, kam netiek taupīti nekādi resursi.

2019. gadā, tāpat kā 1919. gadā, pastāv tikai viens jautājums – vai nākamajos gados Centrālā un Austrumeiropa tiks iekļauta boļševistiskā Krievijas impērijā, vai arī tā spēs apvienoties konfederācijā Polijas vadībā? Jebkāds starpstāvoklis ir tikai pagaidu posms – ģeopolitiska anomālija. Ir jāatceras, ka Intermarium liktenis ir atkarīgs no Vācijas un Krievijas varas pieauguma vai krituma. Uz divdesmit gadiem starp Pirmo un Otro pasaules karu abu šo Eiropas lielvaru sabrukums ļāva izveidot jaunās nacionālās valstis. Tā laika Rietumu lielvara Lielbritānija apzinājās, ka viens no lielākajiem riskiem Rietumiem ir Vācijas un Krievijas alianse – Eirāzija. Tāpēc starp abiem pasaules kariem tās ģeostratēģija Intermarium reģionā paredzēja “bufervalstu” nostiprināšanu, lai atdalītu Vāciju no Padomju Krievijas. Tas ir mūsu neatkarības pirmā posma ģeopolitiskais konteksts. Pildsudska nesekmīgie centieni šīs valstis apvienot vienā savienībā un arī britu noliedzošā attieksme pret ciešāku šo valstu savienību šo stratēģiju padarīja par īslaicīgu risinājumu.

Ko mēs redzam šodien? “Vairāku ātrumu” Eiropā arvien spēcīgāk nostiprinās uz Krieviju vēsturiski orientētā un no Krievijas gāzes atkarīgā Vācija. “Nord Stream 2” projekts ļaus Krievijai apiet Ukrainu un piegādāt gāzi Vācijai pa tiešo, tā atbrīvojoties no pēdējiem šķēršļiem lai sāktu liela apmēra uzbrukumu Ukrainai. Tas faktiski ir vēl viens “Molotova-Ribentropa pakts”. Visu ļaunāku padara ideja par Eiropas Savienības armiju, kas faktiski būtu Krievijas militārās ietekmes turpinājums Eiropā. Federāla Eiropa Vācijas vadībā ir risks Rietumiem! Ģeopolitiskais reālisms prasa atgriezties pie Pilsudska Intermarium idejas, stiprinot divpusējās attiecības ziemeļu-dienvidu līnijā starp reģiona valstīm un to attiecības ar vadošo Rietumu lielvaru ASV, kuras interesēs ir nepieļaut Eirāzijas projekta izveidošanos.

Es prognozēju sekojošo notikumu secību tuvākajā Eiropas nākotnē. Pirmā fāze ir Eiropas reģionalizācijas un Intermarium konsolidācijas process, kas ir aizsācies jau šobrīd. BREXIT, “Divu ātrumu Eiropa”, valstu savstarpēji sadarbības formāti, apejot Briseli – tas viss veicina Eiropas Savienības faktisku sadalīšanos vairākos blokos, tās formālajai vienotībai paliekot nemainīgai. Skatoties globālākā kontekstā, par ASV prioritāti arvien vairāk kļūs Klusā okeāna reģions – nākotnes pasaules ģeopolitisko aktivitāšu galvenā arēna. Tāpēc ASV atbalsta lielāku Intermarium pastāvību. Ekonomiski spēcīgākā reģiona valsts Polija visticamāk kļūs par Eiropas atslēgas nāciju, izveidojot jaunu spēku līdzsvaru Eiropā starp Vāciju un Krieviju, lai novērstu Eirāzijas izveidošanos. Tas nozīmēs Polijai uzņemties lielāku līderību pār visu reģionu, veicinot Intermarium valstu savstarpējo militāro sadarbību, enerģētisko neatkarību un vienotu balsi ārpolitikā.

Otrajā fāzē notiks Eiropas Savienības reformēšanās ar Intermarium kā šīs savienības centru. Tas sāksies Krievijas un Rietumeiropas dezintegrācijas brīdī, kuru iemesli galvenokārt demogrāfiski. Eiropas islamizācijas nākamajās fāzēs musulmaņu imigranti beigs spēlēt pasīvu lomu kā kreiso partiju elektorātam un kļūs par Rietumu politikas veidotājiem. Kopā ar jauniem imigrācijas viļņiem no Āfrikas, Rietumeiropas valstis izmainīsies līdz nepazīšanai. Izcilo franču rakstnieku Žana Raspaja (“Svēto nometne”) un Mišela Velbeka (“Pakļaušanās”) darbi ir pravietiski, paredzot hedonisma un materiālisma novārdzinātās Eiropas padošanos daudz spēcīgākajai islāma civilizācijai. Šajā kontekstā Rietumeiropas valstis būs spiestas atgriezties pie tradicionālajām Eiropas vērtībām, lai izdzīvotu – Eiropas Savienība atkal kļūs par Nāciju Eiropu! Britu vēsturnieks Toinbijs reiz konstatēja, ka civilizācijas norieta fāzē tās robeža kļūst par centru vēlākai jaunās civilizācijas izplatībai uz abām pusēm. Bijušās Romas impērijas robeža pie Reinas agrajos viduslaikos kļuva par topošās Rietumu civilizācijas jauno centru.[10] Šķiet, ir neizbēgami, ka Intermarium kā Rietumu civilizācijas robežreģions kļūs par nāciju Eiropas Savienības centru. Amerikāņu ģeopolitiķis Džordžs Frīdmens paredz, ka šāda savienība Polijas vadībā varētu izplesties uz Austrumiem – Krievijas dezintegrācijas brīdī.[11] Šādas jaunas Eiropas Savienības uzdevums varētu būt saglabāt un attīstīt Eiropas nāciju dažādību un unikalitāti, kā arī kopējo Eiropas civilizācijas identitāti. Šīs savienības politiskais pamats būs nacionālo valstu līdzvērtīga sadarbība – tā, kā to paredzēja Eiropas Savienības dibinātāji Robērs Šūmanis un Konrāds Adenauers.

Tikmēr jau šobrīd ir jāpastiprina komunikācija starp Intermarium valstu nacionālistiem un konservatīvajiem, apejot gan ultraliberālās, gan Krievijas propagandas radītos mītus. Jaunais nacionālisms nozīmē atzīt mūsu nacionālās identitātes eiropeisko kontekstu un Intermarium reģiona valstu savstarpējo atkarību. Tam ir nepieciešama sadarbības un nacionālā izlīguma politika starp reģiona valstīm un tautām, kuras tiek šķeltas, izmantojot pagātnes aizvainojumus un valstu īstermiņa savtīgās intereses.

[1] Ležēns, Renē. Robērs Šūmanis, Eiropas Tēvs (1886-1963). Politika kā svētuma ceļš. Rīga: KALA raksti, 2017., 30-31.lpp

[2] Turpat… 237.lpp

[3] Turpat… 183.lpp

[4] Jurevičs, Pauls. Dzīve un liktenis. Refleksijas par latvisko eksistenci. Kopenhāgena: Imanta, 1955., 129.lpp

[5] Turpat… 134.lpp

[6] Šo ideju ļoti konkrēti pauž tieši Ungārijas premjerministrs Viktors Orbans. Skat., piemēram, https://visegradpost.com/en/2019/02/11/prime-minister-viktor-orbans-state-of-the-nation-address-full-speech/?fbclid=IwAR0cGZk5ZEptZVBNZ5DTg-HQsB6sKXEvZuYEefJR9yvt0YKVQhbD6q8qaDU

[7] Radziņš, Pēteris Voldemārs. Baltijas valstis un Ukraina. No: Pētera Voldemāra Radziņa rakstu krājums. Sastādītājs Purviņš, Agris. Ģenerāļa Radziņa biedrība, 2016 545.lpp

[8] http://visegradplus.org/opinion/time-intermarium-isthmus/

[9] Radziņš… 544. lpp

[10] Toynbee, Arnold J., A Study of History. Abridgement of volumes I-VI by D.C. Somervell, Oxford University Press, 1961, 9-15. lpp

[11] Frīdmens, Džordžs. Valstu un tautu likteņi. Analīze un prognozes nākamajiem 100 gadiem. Rīga: Izdevniecība Avots, 2012., 148-149. lpp

January 25, 2020 Posted by | Vēsture | 1 Comment

Latvijas klusie varoņi – Žanis Fonzovs

«Latvijas klusie varoņi»: Mērsraga zvejnieks Žanis Fonzovs aizveda 28 ar latviešu bēgļiem piepildītas laivas

Viss raksts šeit


Žanis Fonzovs bija jūrnieks, Mērsragā dzimis zvejnieks un laivinieks. Viņš bija viens no tiem latviešu ļoti varonīgajiem vīriešiem, jūras vilkiem, kurš palīdzēja izmisušajiem cilvēkiem, kas sākumā domāja uz kādu brīdi aizbēgt projām no Latvijas, pārcelties uz Gotlandes salu Zviedrijā.

Jūrkalnē kāpās paceļas simboliska metāla bura, kuras viena puse šajā krastā, bet otra – Gotlandes salā Zviedrijā. Tā ir vienīgā piemiņas zīme tiem latviešiem un viņu glābējiem, kuri 1944.gada vasarā, rudenī un vēl 1945.gada pavasarī kāpa nedrošā, bieži pārpildītā laivā. No Jūrkalnes līdz Gotlandei ir tikai 80 jūras jūdzes jeb 148 kilometri.

Jūrkalne nav vienīgais Kurzemes krasta ciems, no kurienes bēgļus pārveda uz Gotlandi. Uz ziemeļiem no Liepājas tādi punkti vēl bija Pāvilosta, Ulmale, Lībciems, Grīnieki, bet viņpus Ventspils – Staidzene, Lielirbe, Mazirbe, Kolka, Kaltene, Mērsrags…

Mērsragā dzimušais Žanos Fonzovs bija viens no laiviniekiem, un viņš aizveda no Kurzemes 28 ar latviešu bēgļiem piepildītas laivas.

Atbildība uz pārcēlāja pleciem

„Latvijas klusie varoņi”

Katrā no grāmatas „Latvijas klusie varoņi” nodaļām ir savs stāsts un katrā savs varonis, reizēm pat vairāki. Viņiem visiem bija ģimenes, darbabiedri, kaimiņi, līdzīgi domājošie līdzzinātāji, kuru vārdi bieži pazuduši pagātnes miglājos. Viņi visi izglāba vai vismaz centās izglābt citus no represijām vai nāves.

Latvijas Radio ielūkojas vairākos stāstos par līdz šim noklusētiem varoņiem, kuri grūtos, vēsturiskos apstākļos mēģinājuši glābt savus līdzcilvēkus.

Izbraukšana nekad nenotika dienas laikā, bet tikai nakts tumsā, un arī ne skaidrā pilnmēness naktī. Vācu patruļas apsargāja krastu, un bija jāuzmanās gan gaidītājiem, gan vedējiem. Ja krastā pazibēja vējluktura gaismiņa, tad selgā stāvošās laivas pāris cilvēku komanda varēja būt droša – brauciens nebūs velts, bet kāpās gaidošajiem tā bija zīme, ka “lielā” laiva klāt.

Ja viss izdevās veiksmīgi, dežuranti no kāpām steigšus devās paziņot kārtējai bēgļu grupiņai, lai steidzas uz krastu. Tur bērnus un reizēm arī sievietes iesēdināja mazā laiviņā, ko vīri stūma lielās laivas virzienā.

Šajos braucienos vislielākā atbildība gūlās uz pārcēlāju pleciem. No viņu pieredzes, prasmes, drosmes un gribas bija atkarīgas simtiem cilvēku dzīvības. Braucieni bija bīstami ne tikai vācu krasta apsardzes dēļ – tālāk jūrā laivas apdraudēja krievu zemūdenes un torpēdu kuģi, kas siroja Baltijas jūrā, kā arī bumbvedēji, kas bombardēja no gaisa.

Bīstamība pieauga pēc tam, kad Sarkanā armija bija ieņēmusi visu Igauniju, salas ieskaitot. Tie, kurus pārtvēra vācieši, nokļuva Vācijā, bet tie, kuriem vēlāk ceļā gadījās padomju varas nesēji, nonāca Sibīrijā.

Daudz kas bija atkarīgs no dabas apstākļiem – vētras laikā pārpildītās laivas varēja viegli piesmelties ar ūdeni un arī apgāzties. Nav vairs saskaitāms, cik bēgļu nenokļuva līdz Gotlandes krastiem, bet bija spiesti

December 31, 2019 Posted by | Vēsture | 1 Comment

%d bloggers like this: