gulags_lv

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Jana Palaha pašsadedzināšanās

Jana Palaha pašsadedzināšanās – tas bija protests pret PSRS

Foto - Čehijas Nacionālais muzejs/LNVM
Foto – Čehijas Nacionālais muzejs/LNVM. Jans Palahs (1948 – 1969) studiju gados Prāgā 1968. gadā

Izstāde vēsta par Prāgas Kārļa universitātes Filozofijas fakultātes studenta Jana Palaha pašsadedzināšanos Prāgas centrā 1969. gada 16. janvārī, paužot izmisīgu protestu pret PSRS un tās Austrumeiropas satelītvalstu karaspēka veikto Čehoslovākijas okupāciju un tā sauktā Prāgas pavasara apspiešanu.

“Tas bija pats redzamākais protests pret Čehoslovākijas okupāciju. Katrai nācijai ir savi simboli. Mums, čehiem, tāds simbols, īpaši jau totalitārā režīma periodā un tāpat tagad, ir Jans Palahs. Līdz komunistu sistēmas beigām 1989. gadā viņu pieminēja nelegāli, slepeni, taču regulāri,” Palaha personības nozīmi skaidro Čehijas vēstnieks Rīgā Miroslavs Koseks. Palahs bija pirmais un pazīstamākais PSRS uzturētā režīma pretinieks, kura pašsadedzināšanās kļuva zināma plašākai sabiedrībai. Viņam bija vairāki relatīvi mazāk zināmi sekotāji Čehoslovākijā, tāpat Polijā, Ungārijā, Ukrainā. Iedvesmojoties no Palaha, 1969. gada 13. aprīlī pie Brīvības pieminekļa Rīgas centrā mēģināja aizdedzināties Latvijas Valsts universitātes students Iļja (Elijahu) Ripss, bet 1972. gadā 14. maijā, protestējot pret Lietuvas okupāciju, Kauņā pašsadedzinājās strādnieks Roms Kalanta.

Palahs demonstratīvo pašnāvību īstenoja vairākus mēnešus pēc 1968. gada augusta, kad visi mēģinājumi liberalizēt pastāvošo režīmu (“Prāgas pavasaris”) jau apspiesti, Čehoslovākijā iedibināts okupācijas režīms un sabiedrības protestos, kas sākumā bija aktīvi, iestājās pagurums. Vienīgi augstskolu studentu aprindās vēl pastāvēja pretestības grupas. Palahs ar savu šokējošo rīcību cerēja mainīt situāciju, panākt, lai sabiedrība nenomierinātos un protesti turpinātos. Viņš nomira no apdegumiem trīs dienas pēc aizdedzināšanās. Palaha bēres izvērtās grandiozā tautas manifestācijā, tomēr tas kļuva par pēdējo 1968. gada notikumu akordu, jo propadomiskajiem Čehoslovākijas kompartijas funkcionāriem un okupācijas karaspēkam izdevās paturēt kontroli savās rokās. Atsevišķi protesti pret PSRS okupācijas karaspēka uzturēšanos valstī atsākās vien 70. gados, īpaši 1977. gadā, kad Vāclavs Havels un citi disidenti nodibināja kustību “Harta 77”. Tās ideoloģijā liela loma bija Palaha tēlam un viņa cīņai.

LNVM apskatāmo ceļojošo izstādi sagatavojis Čehijas Nacionālais muzejs. Ekspozīciju veido 24 planšetes ar fotogrāfiju reprodukcijām un tekstu latviešu un angļu valodā. Tajās detalizēts stāsts par 1968./1969. gada notikumiem Čehoslovākijā, Palaha personību, viņa gatavošanos akcijai, tās sekām un piemiņas iemūžināšana. Oriģināls eksponāts ir Jana Palaha pēcnāves maska, kas tika noņemta slepeni. Astoņas no planšetēm veltītas konkursam par Jana Palaha memoriālu viņa dzimtajā Všetatu pilsētiņā, ap 50 km no Prāgas. Memoriālu paredzēts atklāt 2018. gada augustā, un tas tiks uzbūvēts pie mājas, kurā varonis uzauga. Čehijas vēsturnieku sagatavoto ekspozīciju papildina jau pirms kāda laika Latvijas Valsts arhīva sagatavotā virtuālā izstāde “Prāgas pavasara un Hartas 77 atskaņas Latvijā/Baltijā”, kas pieejama interneta vidē, bet LNVM – uz ekrāna interaktīvā formā.

Čehijas vēstniecība arī turpmāk gatavojas iepazīstināt interesentus Latvijā ar zīmīgām valsts vēstures epizodēm.

March 11, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Staļina bēres filmā

http://www.rferl.org/a/manhoff-archive-part-one-stalins-funeral/28359561.html

Vienīgo neatkarīgi filmēto Staļina bēru kinomateriālu ieguva  ASV armijas  majors Martins Manhofs, filmējot no balkona.

From a balcony with a view to the Kremlin, Major Manhoff shot the only known independent footage of Stalin’s funeral

March 10, 2017 Posted by | Vēsture | 1 Comment

Meklē ziņas par leģionāriem

 Kara muzejā piederīgie meklē ziņas par leģionāriem

  • LSM ziņās: http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/92591/kara-muzeja-mekle-zinas-par-legionariem/

    Viena fotogrāfija un vēstule. Tas ir viss, kas palicis un atgādina par leģionāru, kurš aizgāja karot un neatgriezās. Piederīgie joprojām nezaudē cerību atrast kādas vēstis, kas kliedētu neziņu. Jau piekto gadu Latvijas Kara muzeja speciālisti rīko īpašu informācijas dienu visiem, kuri vēlas uzzināt par savu tuvinieku likteni Otrā pasaules kara laikā. Stāsta Judīte Čunka

March 10, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Vai esam gatavi aizstāvēt savu valsti?

Uldis Neiburgs: Vai esam gatavi aizstāvēt savu valsti?

Elita Veidemane, NRA     http://nra.lv/latvija/202407-uldis-neiburgs-vai-esam-gatavi-aizstavet-savu-valsti.htm


Intervija ar Latvijas Okupācijas muzeja Publiskās vēstures nodaļas vadītāju, vēstures doktoru Uldi Neiburgu: par latviešu pretošanās kustības peripetijām, ilūzijām, nenotikušo neatkarību un kolaborāciju. Protams, arī par Ulda Neiburga jauno grāmatu Draudu un cerību lokā. Latvijas pretošanās kustība un Rietumu sabiedrotie (1941–1945).
– Spriežot pēc karikatūras uz izdevuma vāka, grāmata ir par baltiešu naivumu, 20. gadsimta 40. gados gaidot palīdzību no Rietumiem: sers Vinstons Čērčils mīļi sola, ka palīdzēs Latvijai, Lietuvai un Igaunijai cīņā pret komunistiem, taču – rietumnieku draudzīgā roka kā neceļas, tā neceļas palīdzībai…


– Grāmatas vizuālais noformējums ir apzināti provokatīvs: tas ir nacistu propagandas 1942. gada plakāts Čērčils pie pasaku stāstīšanas. Naivums, vientiesība, ilūzijas – to mums šodien viegli teikt, bet toreiz situācija izskatījās citādi. Grāmata patiesībā ir par Latvijas pretošanās kustības sakariem ar Rietumiem vācu okupācijas laikā. Tās nosaukums un vāka ilustrācija ļoti labi iezīmē jēgu: draudi ir karte, uz ko Čērčils rāda, – Padomju Savienība; Rietumi ir Čērčila personā, bet trīs tautumeitas ir Baltijas valstis. Jāteic, ka nacistu propaganda šajā punktā atbilda īstenībai: nekāda reāla Rietumu atbalsta nebija, bet zīmējums parāda, ka sabiedrībā bija izplatīts prorietumniecisks noskaņojums. Pretējā gadījumā šādus plakātus nebūtu jēga izplatīt. Šī grāmata ir zinātniska monogrāfija, bet vāks «velk» uz kaut ko nezinātnisku. Taču tas piesaista uzmanību, un tematiski nav nekā labāka par tādu karikatūru. Pētījuma centrā ir Latvijas sabiedrība, kas dzīvo vācu okupācijas apstākļos, ir pārdzīvota pirmā – padomju – okupācija, un eksistē tās atkārtoti draudi, bet ir arī cerība.

– Jā, grāmata sākas visai liriski: ar Kārļa Skalbes dzejoli Pie jūras loga, kurā meitene, ciešot no austrumvēja, cerīgi gaida uz vakarvēja atnākšanu.

– Par šo dzejoli Kārli Skalbi 1942. gadā sauca uz vācu drošības policiju un pratināja. Viņš atbildēja, ka tas ir par mīlestību un jūru. Bet īstenībā tā meitene ir domāta Latvija, kuras vainagu – zaudēto brīvību – aiznesis austrumvējš, un viņa cer, ka rietumvējš atnesīs to atpakaļ. Grāmata noslēdzas ar pretpolu, kara beigās 1945. gadā populāru dziesmu Pēdējie Kurzemes leģionāri, kurā ir teksts: «Lai Staļins un Čērčils mūs pakar, Vienalga, kā kauliņi krīt.» Tā parāda, ka šīs cerības ir zudušas, kaut gan cilvēki bija cīnījušies līdz galam. Šis dramatisms ir raksturīgs tēmai, par kuru es rakstu, proti, par to, kas notika kara laikā – par pretošanās kustību, par Latvijas Centrālo padomi. Mums par to ir bijušas Leonīda Siliņa grāmatas un citi darbi, kas mani mudināja pievērsties šai tēmai vēl vairāk un iet dziļāk. Piemēram, LCP politiskās deklarācijas. Nereti priekšstats ir tāds, ka tām visām bija liela nozīme, jo tās tika iesniegats Rietumu valdībām. Es izsekoju, cik tālu aizgāja katrs no šiem dokumentiem, bija reakcija uz tiem vai nebija. Tāpat arī bēgļu laivu akcijas. Ja palūkojamies uz atmiņām, kas ir publicētas, tad redzam vien dažus teikumus par to, ka zviedri un amerikāņi tur arī piedalījušies. Zviedri tehniski un organizatoriski atbalstīja šīs akcijas, bet amerikāņi tās finansēja. Grāmatā visas šīs norises ir atklātas daudz niansētāk nekā līdz šim.

– Runājot par Latvijas Centrālo padomi… Ir arī tāds uzskats, ka tā ir bijusi tikai politiskās elites organizācija, bet tauta nemaz nav gribējusi piedalīties pretošanās kustībā.

– Daudziem ir arī priekšstats, ka, piemēram, Francijā, Polijā, Dienvidslāvijā katrs otrais vai trešais cilvēks ir bijis pretošanās kustības dalībnieks. Mūsdienu pētījumi šos mītus apgāž. Jāsaprot, ka pretestību jebkurā gadījumā izrāda tā aktīvākā sabiedrības daļa. Tāpat daudz kas atkarīgs no okupācijas režīma smaguma. Ja režīms ir tik neizturams, ka apdraud cilvēku izdzīvošanu, viņi ir spiesti pretoties – nav citu iespēju. Latvijas gadījumā daudz ko var izskaidrot ar to, ka vairumam cilvēku (protams, izņemot ebrejus un vēl citus) kara gados mazākais ļaunums šķita nacistiskā Vācija, bet lielākais – staļiniskā Padomju Savienība. Tāpēc pretestībai pret nacistiem lielākoties bija pasīvs raksturs, jo Vācijas armija bija vienīgais militārais spēks, kas varēja aizturēt sarkanās armijas atgriešanos. Un sadarboties ar mazāko ļaunumu tad bija labāk, nekā nedarīt neko vai sadarboties ar lielāko ļaunumu.

Arī daudzi leģionāri frontē uzskatīja, ja mēs nepretosimies komunistiem, kurš tad mūsu vietā to darīs? Tieši tāpēc bija arī sabiedrības pārstāvji, kas uzsāka sadarbību ar vāciešiem gan kara sākumā, piemēram, 1941. gada 11. jūlijā ņēma dalību latviešu sabiedrisko darbinieku sanāksmē Izglītības ministrijā vai pat vēl 1945. gada maijā piedalījās pulkveža Roberta Oša pagaidu valdības izveidē Liepājā: vēl tad pastāvēja kāda, kaut minimāla, cerība par separātu mieru starp Vāciju un Rietumiem un to vēršanos pret PSRS.

Bet, runājot par politisko eliti… Jautājums ir, ko mēs saprotam ar vārdiem – Latvijas Centrālā padome? Arī šogad 17. martā tiks atzīmēta pēc LCP iniciatīvas 1944. gada pavasarī tapušā Memoranda atcere, Saeimā notiks konference un ir plānoti vēl citi pasākumi. Jāatceras, tā bija uz ārzemēm vērsta tautas deklarācija ar vēlmi atjaunot valstisko neatkarību. Tomēr, ja gribam būt precīzi, LCP Memoranda 188 parakstītāju vidū bija tikai septiņi pēdējās Saeimas deputāti no LCP veidojošām četrām politiskajām partijām. Arī pati LCP drīzāk tika nodibināta pēc bijušā Latvijas sūtņa Zviedrijā Voldemāra Salnā iniciatīvas. Jo bija svarīgi, ka ne tikai Latvijas diplomāti Rietumos, bet arī kāda politiska pārstāvniecība okupētajā Latvijā pauž tautas vēlmi atgūt valstisko neatkarību. Tagad visu laiku tiek uzsvērts politisko partiju ieguldījums, politiķu ieguldījums, viņu iestāšanās par 1922. gada Satversmi.

Bet, ja tā vērtējam LCP darbību, tad tas ir ļoti šauri. Manuprāt, lielākais LCP devums bija informācijas sniegšana Rietumiem un slepenās laivu akcijas, tā nodrošinot vairāk nekā puses no aptuveni 4500 latviešu bēgļiem nonākšanu Zviedrijā. Šo darbu paveica Ventspils sakaru grupa un laivu pārcēlāji, piemēram, Arturs Arnītis, Oskars Alksnītis, Kārlis Frišenfelds, Osvalds Bileskalns, Eduards Andersons, Pēteris Jansons un daudzi citi. Viņi nebija politiķi, bet darīja reālo pagrīdes darbu: organizēja un pārveda laivas, sagatavoja bēgļu pārcelšanās vietas, izmitināja, apgādāja ar pārtiku… Tie bija jauni cilvēki, 20 līdz 30 gadu veci. Viens no viņiem, Voldemārs Jurjaks, vēlāk stāstīja, ka rīkojušies nesavtīgi, palīdzot latviešiem izglābties, nedomājot, vai pieder tādai LCP vai nē. Tāpēc šī organizācija būtu jāvērtē plašāk. Bez Rīgas un Ventspils aktīvi bija arī LCP cilvēki Jelgavā, Lauksaimniecības universitātē, kur bija mācībspēki, kas arī parakstīja Memorandu, izdeva biļetenu Jaunā Latvija u. tml. Viens otrs saka: LCP vācu okupācijas laikā vadīja pretošanās kustību. Nē, nevadīja un pat nemēģināja to darīt. Vēl pirms LCP izveidošanas 1942. gadā ļoti aktīva bija Latviešu nacionālistu savienība ar nelegālo avīzi Tautas Balss, vēlāk arī daļa pērkoņkrustiešu ar Gustavu Celmiņu priekšgalā, kas izdeva nelegālo laikrakstu Brīvā Latvija. Latvju Raksti. Kā noskaidrojis vēsturnieks Kārlis Kangeris, pat nacistu okupācijas varas izveidotā t.s. latviešu pašpārvalde iesniedza vāciešiem vismaz 12 memorandu par Latvijas valsts statusu. Tas kopumā parāda Latvijas sabiedrības centienus pārdzīvot karu un okupācijas laiku, saglabājot uzticību Latvijas valsts idejai.

Pilnu interviju lasiet NRA.

March 2, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Par masu slepkavām, kas apbedīti pie Kremļa sienas

Участник расстрела царской семьи, организаторы “чисток” и “сумасшедший” политрук: кто захоронен у Кремлевской стены

Участник расстрела царской семьи, организаторы чисток и сумасшедший политрук: кто захоронен у Кремлевской стены


Мавзолей Ленина – лишь часть могильного ансамбля у Кремлевской стены: На территории Красной площади несколько братских могил, более десятка одиночных и урны с прахом в стене между Спасской и Никольской башнями. Время от времени поднимается вопрос о переносе тела Ленина, но о перезахоронении других деятелей советского государства речь не идет. Это может показаться странным, если изучить биографию некоторых из них.

Братские могилы

По подсчетам историков, всего у стен Кремля покоятся останки 550 человек (включая Ленина). Среди них 422 человека находятся в братских могилах, точно известны имена 110. Первую братскую могилу заложили в 1917 году. Тогда было захоронено 247 гробов с погибшими в ходе Октябрьского вооруженного восстания. Траурные процессии растянулись на 11 городских районов. Новая власть знала, что столь масштабное шествие могло вызвать недовольство москвичей, и военно-революционный комитет, ответственный за проведение похорон, раздавал солдатам заряженные винтовки.


Одна из первых братских могил, 1917 год

В дальнейшем около Кремлевской стены появилось еще 15 братских могил борцов революции, практика массовых захоронений прекратилась только после 1927 года.

Идеолог “красного террора”

Первым, кого похоронили в отдельной могиле (еще до постройки Мавзолея), был Яков Свердлов. Прирожденный организатор и комбинатор, как говорил Троцкий, Свердлов с его “кожанками” был олицетворением революции.


Яков Свердлов

Свердлов считается инициатором так называемого “красного террора”, в ходе которого уничтожали неугодных режиму граждан. В 1918 году на V Съезде Советов Яков Свердлов выступил с докладом об угрозе контрреволюции и об активизации “врагов советской власти”. От имени народа он заявил, что “вся трудовая Россия отнесется с полным одобрением к такой мере, как расстрел контрреволюционных генералов и других врагов трудящихся”, и Съезд одобрил новую доктрину.

“Красный террор” формально стал ответом на убийство председателя Чрезвычайной комиссии Петрограда и на очередное покушение на Ленина. Через сутки после этих событий в городе расстреляли более 500 профессоров, учителей, бывших чиновников.

Крымские террористы

Хуже всего дела обстояли в Крыму. Идеологи “красного террора” здесь отличались особым рвением.

Сколько человек было расстреляно на полуострове, до сих пор точно неизвестно. По разным оценкам, от 12 000 до 120 000 за три года с 1918 по 1921.

“Сейчас в Крыму 300 000 буржуазии. Это источник будущей спекуляции, шпионства, всякой помощи капиталистам. Но мы их не боимся. Мы говорим, что возьмем их, распределим, подчиним, переварим”, – говорил Ленин на совещании в Москве в 1920 году.


Михаил Фрунзе проводит войсковой смотр

Ответственными за расстрелы считаются главнокомандующий красными войсками Михаил Фрунзе и Розалия Землячка. Именно Землячка в составе группы оперуполномоченных Крымского революционного комитета, главой которого был Бела Кун, привезла Фрунзе директивы из столицы, предписывающие организовывать карательные акции.


“Красная роза террора” – Розалия Землячка

Они были настолько массовыми и жестокими, что их не поддерживали даже инициаторы: “Бела Кун, один из тех работников, который нуждается в сдерживающем центре… Здесь он превратился в гения массового террора. Я лично тоже стою за проведение массового террора в Крыму, чтобы очистить полуостров от белогвардейщины. Но у нас от красного террора гибнут не только много случайного элемента, но и люди, оказывающие всяческую поддержку нашим подпольным работникам, спасавшим их от петли”, – писал в Москву Юрий Гавен, заместитель Белы Куна.

Михаила Фрунзе за заслуги похоронили в отдельной могиле возле Кремлевской стены. Прах Землячки находится в нише стены, прикрытый мемориальной табличкой.

“Герои” 30-х

В Кремлевском некрополе можно также найти захоронения тех, кто ставил подписи на расстрельных списках 30-х годов. Это Климент Ворошилов (185 списков, 18 000 человек) и Андрей Жданов (177 списков).


Клим Ворошилов на встрече со Сталиным

Ворошилов был большим поклонником увеличения “лимитов” – квот на количество репрессированных. Установленные приказом НКВД №00447 квоты на репрессии в отношении более 260 тысяч человек были превышены в несколько раз.


Телеграмма секретаря Иркутского обкома об увеличении лимита числа расстрелянных на 4 тысячи человек. Подпись Ворошилова – третья справа.

Превышение лимитов воспринималось местными властями как любое другое изменение плановых показателей, продовольственных или промышленных. Стахановские темпы поощрялись Политбюро. Неизвестны случаи, когда местные “тройки” боялись бы превысить квоты.

“Тройкой” назывался внесудебный орган, состоящий из начальника областного НКВД, секретаря обкома и прокурора области. Это придумка наркома внутренних дел Николая Ежова. Именно эти структуры выносили досудебные приговоры по “расстрельным спискам”. Их решения обжалованию не подлежали.

Самому Ежову не нашлось места ни у кирпичной стены, ни внутри нее, однако были деятели, которым “тройка” открыла путь к большой власти. Например, Александр Щербаков. Первый секретарь Московского обкома, начальник Главного политического управления Красной Армии в годы войны, Щербаков начинал свою политическую деятельность именно в качестве секретаря обкома в Донецке, а значит, и местной “тройки”.


Александр Щербаков (первый справа)

Урна с прахом Щербакова в стене сразу за Мавзолеем Ленина.

Искусство гособвинения

Прокуратура рьяно защищала сталинский режим от заговорщиков-троцкистов и правой оппозиции. Тому свидетельство – Московские процессы.


Андрей Вышинский по прозвищу “Ягуарович”

Прокурор СССР Андрей Вышинский был гособвинителем во всех трех делах, которые впоследствии были признаны сфальсифицированными. После смерти Вышинского кремировали, а урну поместили в Кремлевскую стену. Получил ли он такое поощрение за работу в комиссии НКВД СССР, которая рассматривала по 200-300 приговоров к расстрелу в день, или за работу министром иностранных дел – непонятно. Останки Вышинского, причастного к “Большому террору”, не думали переносить.

Гений фабрикации

Последний, третий московский процесс, ставил своей целью найти виновных в убийстве председателя ОГПУ СССР Вячеслава Менжинского.

Долго болевший в конце жизни, вынужденный проводить оперативные заседания лежа на диване, Менжинский до конца дней старался не отставать от своего предшественника Феликса Дзержинского.

Рекордсмен по длительности пребывания на посту главы спецслужб сталинской эпохи (8 лет), Менжинский известен всесторонним укреплением органов госбезопасности и успешным уничтожением идеологических противников Сталина.


Вячеслав Менжинский

К самым известным операциям Менжинского можно отнести “Дело Трудовой крестьянской партии”: за причастность к никогда не существовавшей партии осудили минимум 1296 человек по всему Союзу, чтобы компрометировать многих политических деятелей. Аналогичное “Дело Промпартии” лишило свободы более 2000 инженеров и техников, вызывало дефицит кадров на заводах. По “Шахтинскому делу” проходили 49 специалистов угольной промышленности.

“Все знают, что никакого саботажа не было. Весь шум имел целью свалить на чужую голову собственные ошибки и неудачи на промышленном фронте… Им нужен был козел отпущения, и они нашли его в куклах шахтинского процесса”, – написал в предсмертной записке член-корреспондент АН СССР Владимир Грум-Гржимайло.

Менжинский был кремирован, а его прах помещен в урну в Кремлевской стене.

Дипломат-убийца

“Революция должна быть жестокой к низверженным монархам”, – объяснял свое участие в расстреле царской семьи советский дипломат и член коллегии наркомата внешней торговли Петр Войков. В историю он вошел как один из участников карательной акции 17 июля 1918 года.


Петр Войков

Войков присутствовал при выполнении приговора в качестве делегата Уральского комитета партии. Комитет единогласно постановил расстрелять семью Николая II вопреки желанию московских властей.

“Войкову поручили также прочитать царскому семейству постановление о расстреле, с мотивировкой, состоявшей из нескольких строк, и он действительно разучивал это постановление наизусть, чтобы прочитать его возможно более торжественно, считая, что тем самым он войдет в историю, как одно из главных действующих лиц этой трагедии. Юровский, однако, желавший также “войти в историю”, опередил Войкова и, сказав несколько слов, начал стрелять… Войков рассказал мне, что это была ужасная картина. Трупы лежали на полу в кошмарных позах, с обезображенными от ужаса и крови лицами” – писал Григорий Беседовский, дипломат и товарищ Войкова.

Войкову также было поручено избавиться от трупов, для чего он использовал 11 литров соляной кислоты. Избавиться от трупов этим способом полностью не получилось, и возле шахты образовалась “громадная масса человеческих обрубков, рук, ног, туловищ и голов”. Их дожигали бензином еще двое суток.


Место расстрела, помещение дома Ипатьева в Екатеринбурге

В дальнейшем Войков пытался снять с себя прямую ответственность, обставив дело так, что Исполком Уральского областного Совета приказал ему выполнить предписанное. Войков был торжественно похоронен у кремлевской стены в Москве.

Военный Мефистофель

Главное политуправление Красной Армии, “клетку с бешеными собаками”, как позднее ее называл Хрущев, возглавлял Лев Мехлис. Этот человек, по утверждению Сталина, не подходил для “созидательных дел”: “Что-нибудь разрушить, разгромить, уничтожить – для этого он подходит”.

Именно Мехлис отвечал за разгром военного командования в годы сталинских чисток. В стране перед самой войной были ликвидированы трое из пяти маршалов, 13 из 15 командующих дивизиями, 57 из 85 командующих корпусами и 110 из 195 командиров дивизий, или, в общей сложности, девять из десяти генералов и восемь из десяти полковников.


Лев Мехлис

Это были люди, которые имели представление о боевых действиях. Многие из них прошли Гражданскую войну, другие принимали участие в Первой мировой. Во многом именно из-за этой чистки Советский Союз потерял столько людей в начале Великой Отечественной.

Но не только генералы и начальники пострадали от яростного рвения Мехлиса. В 1941-1942 годах перед полевым судом предстало около 1 миллиона солдат, 157 000 из них были приговорены к смерти. И это во время наступления противника.

Лев Мехлис стал “дирижером” Керченской наступательной катастрофы.

Кабинетный работник решил взять дело в свои руки, запретив солдатам копать окопы. “Каждый, кто предпочтет удобную позицию в 100 метрах от врага неудобной позиции в 30 метрах от врага”, будет считаться паникером – таково было мнение политначальника. В самые жаркие моменты операции он ездил на машине по линии фронта и стрелял по подчиненным. За 12 дней Красная Армия потеряла около 70% личного состава (176 тысяч человек убитыми и пленными), 350 танков и 400 самолетов. В итоге армия эвакуировалась с полуострова, потеряв контроль над Черным морем и открыв немцам путь на Северный Кавказ.

“Вы заняли странную позицию стороннего наблюдателя, который не несет ответственности за дела Крымфронта. Это удобная позиция, но она дурно пахнет. На Крымском фронте вы не сторонний наблюдатель, а (ответственный) представитель Ставки, отвечающий за все успехи и неуспехи фронта и обязанный исправлять на месте ошибки командования”, – обвинял Сталин пытавшегося переложить вину на Козлова Мехлиса.

Лев Мехлис предстал перед военным судом и был понижен в звании до корпусного комиссара, однако и после войны занимал высокие должности министра Госконтроля СССР и члена Президиума Совета министров СССР. За это время он показал себя как человек, по утверждению Хрущева, “сумасшедший, что выражалось в его мании видеть везде врагов и предателей”. Например, за аварию на нефтехимическом заводе в Саратове, которая привела к разливу нефти в Волгу, Мехлис казнил главу Саратовской “Главнефти” Браткина, директора завода Богданова и профессора Саратовского университета Орлова.

Такие же хозяйственные чистки проводились и в Ленинграде, Минске, Свердловской области. Часто в результате карательных операций и расследований “Мефистофеля” гибли случайные люди.

Мехлис скончался за несколько дней до смерти Сталина, ему отведено почетное место в нише Кремлевской стены.

February 21, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Edgara Kauliņa leģenda

Edgara Kauliņa leģenda jeb kā kolhoznieks ļaudis no deportācijām izglābis

Pilns raksts: http://www.lsm.lv/lv/raksts/cilvekstasti/dzive/edgara-kaulina-legenda-jeb-ka-kolhoznieks-laudis-no-deportacijam-izglabis.a175047/?utm_source=twitter&utm_campaign=news&utm_medium=like_button

Meklējot deportāciju glābēju atstātās pēdas, par ko stāstīts iepriekšējā reizē, nemitīgi dzirdēts stāsts par Edgaru Kauliņu, kolhoza „Lāčplēsis” vadītāju. Leģenda vēsta – viņš nav pieļāvis, ka izved kādu no viņa cilvēkiem un teicis, lai ved viņu, jo viņam nav ko izvest. Cik tā ir leģenda, cik patiesība?

Par 1949.gada deportācijām ne vārda

Jau pirms tam arhīva pētniecei Aijai Kalnciemai ir pastāstīts, ka Latvijas Radio meklē kādus faktus, kas apliecinātu Edgara Kauliņa lomu 1949.gada deportāciju laikā. Pagaidām nekā daudz nav – cilvēku nostāsti, dažas publikācijas presē.

Tomēr Kalnciema šo to ir atradusi. „Šeit ir Kauliņa personas lieta. Viņas ir vairākas, bet es esmu paņēmusi divas no nomenklatūras kartotēkas. Viņš ir nomenklatūra, jo kolhoza priekšsēdētājus iecēla caur Ogres rajona partijas komiteju, tālāk apstiprina [Latvijas Komunistiskās partijas] Centrālā komiteja,” saka Kalnciema.

Tā ir padomju laika kartona mape, kurā iešūtas ar rakstāmmašīnu rakstītas atsauksmes, uzziņas, avīžraksti un citi dokumenti par Edgaru Kauliņu. Dokumenti pārsvarā krieviski. Bet tiem pa vidu arī paša Kauliņa rakstīta autobiogrāfija.

„Tā ir biogrāfija. Viņš bija sociāldemokrātiski noskaņots, tik nevar pateikt, kurš virziens,” paskaidro Kalnciema.

„Tā ir Edgara Kauliņa autobiogrāfija, ko viņš pats rakstījis ar savu roku. Parakstījis 1978. gada 6.janvārī. Autobiogrāfijā atrodu, ka viņš raksta, ka 1947.gadā traģiskā nāvē nomirst sieva Cecīlija, 1948 gadā tiek dibināts kolhozs „Lāčplēsis”. Nākamais ieraksts jau ir par 1950. gadu, kad viņš pabeidz sešu mēnešu kursu priekš vadītājiem pie Ogres lauksaimniecības nodaļas. Par 1949. gada notikumiem tur, protams, nav ne vārda,” stāsta Kalnciema.

 

Strādājis bez nodevām režīmam

Dodoties tālāk pa pēdām patiesībai par Edgara Kauliņa lomu lielvārdiešu pasargāšanā no represijām, jābrauc uz Andreja Pumpura muzeju Lielvārdē, kas pēta un glabā novada vēstures liecības. Muzeja galvenā krājumu glabātāja Zane Nemme ved rādīt Kauliņa darba krēslu.

Pārsteidz Edgara Kauliņa jeb Kauliņtēva, kā viņu šeit dēvē vēl šobaltdien, vienkāršā padomju laika darba krēsla izskats, pavisam nodilis un savā ziņā spilgti demonstrē bijušo īpašnieku, kas, šķiet, mantām īpašu nozīmi nav piešķīris. Pirms dažiem gadiem 110. jubilejā Kauliņam muzejā bija veltīta izstāde – ar dokumentiem, dažādiem priekšmetiem, vēstulēm.

Viņa loma 1949. gada deportācijās gan nav pētīta.

„Dokumentālu pierādījumu, kā tas Edgaram Kauliņam izdevās, tādu laikam tomēr nav vai arī līdz šim nav atrasti. Visticamāk, tas bija cilvēciskais faktors, kas nostrādāja kaut kādu iemeslu pēc,” pieļauj Nemme. „Lai arī nevienu neizveda, tomēr no vietējo cilvēku nostāstiem izriet, ka tomēr smagās kravas mašīnas tika gatavotas, tikai izmantotas citiem nolūkiem.

Tāpat ir atmiņas, kurās stāstīts, ka Kauliņš esot teicis, “vediet mani pirmo, jo neviena cita, ko izvest nav – visi ir atbildīgi kolhoznieki!”. Manuprāt, nostrādāja tieši Kauliņa personība. Tas, ka viņš bija ļoti pārliecināts par šo sistēmu, par veidu, kā viņš strādāja, lai gan 1949. gadā vēl nevarēja runāt par kaut kādiem saimnieciskajiem rezultātiem,” viņa stāsta.

Par Kauliņa personību var nojaust arī no ierakstiem, ko glabā Latvijas Radio arhīvs. Tos pārklausoties, atklājas neparasta aina – gandrīz visos pieejamajos ierakstos Kauliņš runā par kolhoza darbu un iecerēm, bet nav ne miņas no nodevām komunistu režīmam.

Kolhozā “Lāčplēsis” atpūtniekiem iznomā vasarnīcas / 1974. gads

Edgara Kauliņa apsveikums / 1977. gads

Pēdējā Edgara Kauliņa runa strādnieku jaungada sarīkojumā / 1978. gads

Saruna ar Edgaru Kauliņu par piemājas saimniecībām

Pat pēc visiem padomju standartiem rīkotajā svinīgajā pasākumā par godu kolhoza „Nākotne” 30. jubilejai, Kauliņš radio arhīva ierakstā ir sirsnīgs un vienkāršs – vispirms uzkāpis uz skatuves kādu brīdi meklē brilles, tad nolasa varbūt pat kāda cita uzrakstītu runu par vārpām, kas druvā dzied himnu darbam.

„Nu ko es zemnieku cilvēks, nu ko es tur varu pateikt!” tā Kauliņu atceras Anastasija jeb, kā Lielvārdē viņu dēvē, Asja Neretniece. Agrāk skolotāja, novada muzeja dibinātāja un vadītāja, tagad pensionāre un vietējās vēstures atmiņu glabātāja.

 

Iespējams, vietējo sargāšanā bijis sabiedrotais

Neretnieces stāsts apstiprina jau iepriekš arhīva materiālos lasīto Kauliņa biogrāfiju.

Kā var nojaust no personas lietu datiem, Kauliņa biogrāfija un apbalvojumi par dalību Otrajā pasaules karā bija labs politiskais alibi – karojis 43. latviešu strēlnieku divīzijas 123. pulkā, četras reizes ievainots.

„Pēc kara viņš ļoti gribēja palikt savā darbā Rīgā, bet viņu kā partijas biedru ar pavēli nosūtīja par “partorgu” [partijas darba organizatoru]. Šis darbs viņam, protams, bija svešs, bet trīs gadu laikā viņš ieguva ļoti lielu cilvēku uzticību, piemēram, kopīgās talkās viņš visur bija līdzi. Nekur nebija tā – „jūs strādājiet, es tagad te pakomandēšu!” kā dažkārt tā bija citās vietās, kur no pilsētas atbraukušie tā darīja,” saka Neretniece. „1948.gadā, kad dibinājās kolhozi, es tā domāju, iekšēji viņš nojauta, ka vēl daudz kas draud. Pēc tiem dokumentiem, kas nāca no centra, viņš saprata, ka būs tāda pati kārtība kā Krievijā, ka varētu būt izvešanas. Viņš sāka runāt ar šejienes ļaudīm, vai mēs arī nevarētu kaut ko darīt, lai mums mazāk nodokļu būtu, jo tiem saimniekiem tie bija lieli. Tā viņš 1948. gada Jāņos sāka par šo jautājumu runāt,” norāda novada muzeja dibinātāja un vadītāja.

Šis jautājums bija kolhoza dibināšana. „Lāčplēsi” nodibināja 1948. gada vasarā, Kauliņu vienbalsīgi ievēl par kolhoza priekšsēdētāju. Kauliņa prasme saimniekot pārliecināja vietējos stāties kolhozā, kas savukārt, iespējams, nāca par labu jau gadu vēlāk, sargājot vietējos no deportācijām.

Te gan Neretniece pieļauj, ka cilvēku sargāšana no deportācijām bija iespējama tikai ar toreizējā Lielvārdes ciemata partijas organizācijas sekretāra, ar daudziem padomju ordeņiem apbalvotā bijušā kara lidotāja Kārļa Sebaha atbalstu.

„Viņi abi ļoti labi sapratās. Kad Kauliņu ievēlēja par kolhoza priekšsēdētāju, pienāca pavēle sūtīt sarakstus, kuri būtu izsūtāmi. Kā stāstīja vēsturnieks Jānis Riekstiņš, ir atrasts saraksts, kurā bija divas personas,” stāsta Neretniece. „Bet tās personas – viena pie pašas Jumpravas robežas jau vairs tur nedzīvoja un otra bija nezināma persona. Sarakstu tātad nosūtīja, bet neviens no pagasta iedzīvotājiem tur tai sarakstā nebija. Piemēram, tāda epizode, ko stāstīja Hermīne, kolhozniece, kura redz Lielvārdes stacijā cilvēkus, kurus ved prom. Viņa drebēdama iet garām „Ūbeļiem”, un tur stāv Kauliņš. Viņa jautā, kas tagad notiks. Viņai vīrs – bijušais leģionārs, mājās pieci bērni. Kauliņš viņai pateicis – tu ej mierīgi mājās, nesatraucies, ar tevi nekas nenotiks. Un tā arī bija – neviens pie viņas naktī neatnāca,” saka Neretniece.

Pasargāja, iespējams, jau 1947.gadā

Arī vēsturnieks Jānis Riekstiņš savulaik nedaudz interesējies par Kauliņa lomu 1949. represiju laikā. Savulaik arhīvā izpētot dokumentus, Riekstiņš secināja, ka no Lielvārdes 1949.gadā patiešām bija plānots izvest no divām mājām.

Tomēr arhīva dokumenti apliecina, ka no Lielvārdes neesot izsūtīts neviens cilvēks, kāpēc tā – tas šobrīd nav zināms.

Riekstiņš pieļauj, līdzīgi kā iepriekš Neretniece, ka Kauliņš cilvēkus nosargāja jau 1947.gadā.

„1947. gadā Latvijā pēc PSRS valdības rīkojuma sastādīja “kulaku” saimniecību sarakstus. Šie saraksti kalpoja par pamatu 1949. gada izvešanām, kad sākās kolektivizācija.

Es pieņemu, ka Kauliņa nopelns bijis tas, cik un vai vispār tajos sarakstos iekļuva cilvēki no Lielvārdes,” saka Riekstiņš. „Tas būtu jāpapēta atsevišķi, cik no Lielvārdes tajos sarakstos ieskaitīja. Jo tiem, kurus ieskaitīja, uzlika lielu lauksaimniecības nodokli, ja nevarēja samaksāt, ielika cietumā, citi aizbēga…

Cik tas saistās ar to viņa konkrēto ietekmi uz lielvārdiešu neizsūtīšanu, to neviens nezina. Kaut ko vairāk varētu uzzināt, ja papētītu Ogres apriņķa VDK daļas materiālus, kur taisīja tās lietas. Tas ir skaists mīts, bet tas nav slikts mīts. Tas ir pat ļoti labs,” nosaka vēsturnieks.

Riekstiņa pieminētā grāmata ir trīs sējumu biezais Valsts arhīva vēsturnieku 10 gadus gatavotais, Ilmāra Blumberga ilustrētais izdevums „Aizvestie”, kurā apkopoti vērtīgi dokumenti un izvesto saraksti 1941. un 1949. gadā.

Vēsturnieks Riekstiņš pieļauj, ka Kauliņa plānam par labu varēja nākt tas, ka tieši 1947.gadā izveidoja Ogres apriņķi, kurā bija Lielvārdes pagasts. Līdz ar to šajā pārmaiņu laikā vēl nebija izveidojušās visas struktūras un papīriem bija vieglāk noklīst. Bet, ja Kauliņam izdevās nosargāt cilvēkus no ielikšanas sarakstā, vai viņu vietā neizsūtīja kādu citu?

„Patiesi ir tas, ka varēja izsūtīt to vietā kādu citu. Kā ir konkrēti Edgara Kauliņa gadījumā? Es vēlreiz atgrieztos pie tā Lielvārdes pagasta un paskatītos Rīgas apriņķa neizsūtīto kulaku ģimenes sarakstu,” saka Riekstiņš. „Un tajos es varētu mēģināt soli pa solim likt, vai tā varēja būt, kas palika un kuri bija paredzēti. Tādu lietu mums nav, bet šādi saraksti mums ir. Dažas dienas rūpīga darba, paskatoties šo, un tad arī šis rezultāts, ko varēs pateikt, būs jau dziļāks un dokumentālāk pamatots, bet tas nenozīmē, ka vēl kas cits nevarēs atrasties,” atzīmē Riekstiņš.

Kauliņa ietekme paliek neapzināta

Vēl viena leģenda par Kauliņu ir tāda, ka viņš ņēma darbā arī tos, kuru biogrāfijas nav tik tīras.

Tie, kas pēc izsūtījuma Sibīrijā vairs nevarēja atgriezties dzimtajā pusē, atrada darbu „Lāčplēsī” – Kauliņš esot novērtējis bijušo saimnieku prasmi saimniekot.

Šos stāstus no vecajiem lielvādiešiem dzirdējis arī vēsturnieks Jānis Riekstiņš. „Bet tas nav nofiksēts un tautas atmiņā ir bijuši un būs šie nostāsti. Bet, par Kauliņu nobeidzot, gribu teikt tā, ka tas mīts paliek, jo manā uztverē viņš to ir pelnījis. Būtu bijis tādu vairāk, dzīve būtu bijusi daudz labāka,” saka Riekstiņš.

Kā un kāpēc padomju amatpersona, totalitārā mehānisma sastāvdaļa – partorgs, kolhoza vadītājs – varēja ietekmēt notikumus, par kuriem lēma Maskavā? Tas ir jautājums, kas paliek neatbildēts.

Bet varbūt atbilde ir pavisam vienkārša – Kauliņtēvs godprātīgi un pašaizliedzīgi darīja savu darbu un nepildīja burtiski visu ko, kāds lika no augšas. Varbūt Kauliņtēvs rīkojās vienkārši cilvēcīgi, un cilvēki to vienkārši zināja.

„Tad kad viņš nomira, darbnīcas vīri, kuriem arī viņš vienam otram aiz auss plēsis par dzeršanu, visi vienojās, ka to zemi, kuru izraks, vedīs prom un atvedīs baltas jūrmalas smiltis. Apbērs Kauliņu ar baltām smiltīm. Ar rokām,” atminas Neretniece.

February 19, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Kas bija pretošanās kustības īstie varoņi?

Viss raksts:  http://www.irlv.lv/2017/2/17/kas-bija-pretosanas-kustibas-istie-varoni

Vēsturnieks Uldis Neiburgs atklāj iepriekš nepētītas detaļas par Latvijas pretošanos okupācijas varām Otrā pasaules kara laikā.

Let_14116594-media_large
Latvijas Okupācijas muzeja Publiskās vēstures nodaļas vadītājs Uldis Neiburgs. Foto: Ieva Lūka, LETA.
Gunita Nagle 17.februāris 2017 

Nesen izdotā Ulda Neiburga grāmata Draudu un cerību lokā. Latvijas pretošanās kustība un Rietumu sabiedrotie (1941—1945) pārliecinoši pierāda, ka Latvijas sūtņi Zviedrijā, Lielbritānijā un ASV bija daļa no pretošanās kustības. Tādi kā diplomātijas partizāni, kas kara gados nemitīgi atgādināja Rietumiem, ka Latvija ir okupēta. Dažkārt pat labi zinot, ka viņu nosūtītie dokumenti, deklarācijas un memorandi iegulst valstsvīru atvilktnēs bez īpašas vērības. Neiburgs uzskata, ka nevajadzētu būt pārlieku politkorektiem — jāatzīst, ka ASV un Lielbritānija cīņā pret nacistisko Vāciju sadarbojās ar citu, ne mazāk noziedzīgu režīmu — totalitāro lielvalsti PSRS.

Kas Otrajā pasaules karā Latvijā bija pretošanās kustība?

To jādefinē, ņemot vērā mazākā ļaunuma principu. Lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju mazākais ļaunums bija nacistiskā Vācija, lielākais — Padomju Savienība. PSRS bija pirmā, kas okupēja un likvidēja Latvijas valstiskumu. Sadarbība ar nacistiem daudzu uztverē bija sadarbība ar ienaidnieka ienaidnieku, ar otro okupantu. Mums nebija tādas skaidrības kā Rietumeiropā — sakausim nacistus un iegūsim brīvību. Visu laiku bija jāpatur prātā, ka draud otrreizēja padomju okupācija. Tāpēc mums lielākoties nebija aktīvas bruņotas pretošanās nacistiem. Nebija mērķa vājināt Vācijas militāro spēku, jo nebija neviena cita, kas varētu novērst PSRS armijas tuvošanos Latvijai. Latvijas sūtnis Zviedrijā Voldemārs Salnais, kura darbība līdz šim nav pietiekami augstu novērtēta, rakstīja, ka «sadarbība ar nacistiem ir pieļaujama, cik tālu tas netraucē tautas vitālajām interesēm».

Otrkārt, okupācijas režīma smagums ietekmē pretdarbību. Ja režīms ir ļoti smags un neizturams, cilvēkiem nav izvēles iespēju — viņi pretojas. Nacistiskais režīms latviešiem asociējās ar kara apstākļiem, grūti panesamiem, bet — tajos bija iespējams izdzīvot. Turpretī padomju okupācija šķita briesmīgākais, kas iespējams. Tāpēc arī cilvēki nepretojās nacistiskajam režīmam tā, kā Rietumeiropā vai arī, piemēram, Polijā vai Baltkrievijā.

Ko jaunu šajā pētījumā atklājāt?

Esmu dziļāk un plašāk izpētījis faktus, kas līdz šim vēstures pētījumos pieminēti vienā teikumā, piemēram, ASV un Zviedrijas lomu bēgļu laivu organizēšanā. Līdz šim bija priekšstats, ka visi Latvijas Centrālās padomes politiskie dokumenti sasnieguši Rietumus un tam bijusi liela nozīme. Es esmu izsekojis, kur šie dokumenti nonāca, un atklāju, ka tam nebija izšķiroša nozīme jautājumā, atzīt vai neatzīt Latvijas otrreizējo okupāciju.

Ir arī dažas odziņas, piemēram, Latvijas sūtņa ASV Alfrēda Bīlmaņa pavēle jeb izraksts no Latvijas sūtniecības Vašingtonā pavēļu grāmatas par Ārkārtējo pilnvaru nesēja — Latvijas sūtņa Lielbritānijā Kārļa Zariņa atcelšanu no amata. Bīlmanis tā rīkojās, saņēmis ziņu, ka Anglijas valdība svītrojusi Zariņa vārdu no pilntiesīgo sūtņu saraksta. Bet patiesībā Zariņš turpināja savu darbu, tikai nedaudz citā statusā.

Otrs atradums ir Paula Kalniņa deklarācija par Latvijas valsts atjaunošanu. Tā parakstīta 1944. gada 8. septembrī Rīgā, kad notika pēdējā Latvijas Centrālās padomes (LCP) vadības sēde Rīgā. Ilggadējais Saeimas priekšsēdētājs Pauls Kalniņš deklarāciju parakstīja kā Valsts prezidenta vietas izpildītājs. Pēc kara trimdā neviens no sēdes dalībniekiem par šo dokumentu īpaši nav izteicies. Bet es kopā ar vēsturnieku Kārli Kangeri pirms diviem gadiem to atradu Zviedrijas Valsts arhīva filiālē. Mēs zinājām, ka šāds dokuments ir, jo LCP aktīva dalībnieka Leonida Siliņa arhīvā atradām tā norakstu.

Kāda bija šī dokumenta jēga, ja visi Latvijas Centrālās padomes vadītāji jau 1944. gada vasarā sāka emigrēt, kas liecina — bija mazas cerības uz neatkarības atjaunošanu?

Dokuments pierāda, ka LCP neuzskatīja sevi tikai par pretošanās kustību, tā sevi uzskatīja par Latvijas valsts leģitīmu pārstāvi. Arī Pauls Kalniņš nesekmīgi centās doties bēgļa gaitās uz Zviedriju, bet nonāca Vācijā. Bija doma sagrābt kādu teritoriju Kurzemē, noturēties kaut vai nedēļu, lai sagaidītu sabiedroto palīdzību. Tagad tas var šķist naivi un iluzori, bet Salnais ļoti aktīvi sazinājās ar dažādām Somijas un Zviedrijas institūcijām, lai mēģinātu iegūt latviešiem ieročus.

Jautājums — vai politiskā elite domāja par valsts vai savas dzīvības glābšanu? Grūti atbildēt. Jāpiekrīt Salnam, ka bija cilvēki, kuru dzīvības bija jāglābj, jo viņu pienesums pat trimdā neatkarības idejas uzturēšanā varēja būt lielāks nekā tad, ja viņus iesloga koncentrācijas nometnē vai aizved uz Sibīriju.

No otras puses, LCP vadītāji parakstīja memorandus un deklarācijas, bet kur viņi bija, kad Latvijā norisinājās holokausts vai mobilizācija leģionā? Kur tad bija tie Latvijas pārstāvji, kuri iestājās pret noziegumiem vai nelikumībām? Tāpēc es uzskatu, ka mums vairāk jārunā par reāliem darba darītājiem, ne tikai par tiem, kas parakstījuši vienu vai otru dokumentu. Slaveno LCP memorandu [kurā 1944. gada 17. martā tā 188 parakstītāji pieprasīja atjaunot Latvijas suverenitāti un izveidot Latvijas valdību] parakstījuši tikai mazāk nekā desmit no tiem LCP biedriem, kas pirms kara bija piederīgi kādai politiskajai partijai. Pēc LCP vadības arestiem 1944. gada aprīlī vienīgais, kurš nebaidījās kaut ko darīt, bija kapteinis Kristaps Upelnieks no LCP militārās komisijas. Daudz vairāk būtu jārunā arī par cilvēkiem, kuri strādāja Ventspils sakaru grupā: Arturs Arnītis, Oskars Alksnītis, Kārlis Frišenfelds, Osvalds Bileskalns. Viņi organizēja bēgļu pārvešanu, rīkojoties nesavtīgi.

Cik rūpīgi izpētīta bēgļu pārvešana uz Zviedriju?

Ir savāktas bēgļu liecības, kurās nav ne vārda par amerikāņu un zviedru iesaistīšanos šajā akcijā, jo bēgļi to nemaz nezināja. Nākotnē Latvijas Okupācijas muzejā būtu labi izveidot izstādi, kurā izteiksmīgi parādīti šo bēgļu pārcēlāju likteņi. Piemēram, Eduarda Andersona stāsts (pārvadāja bēgļus uz Gotlandi, līdz 1945. gada oktobrī padomju čeka viņu arestēja, 1947. gadā sodīja ar nāvi — red.). Arī Osvaldam Bileskalnam čeka piesprieda augstāko soda mēru. Vai cilvēkiem nav jāzina par Pēteri Jansonu, kurš, riskējot ar dzīvību, pārveda gandrīz 30 bēgļu laivas no Latvijas uz Zviedriju?

Vajadzētu salikt kopā informāciju no čekas krimināllietām, vācu un zviedru dokumentiem, trimdinieku un okupētajā Latvijā palikušo atmiņas. Tie bija jauni latviešu čaļi, kas ne no kā nebaidījās. Tāpat krastā bija cilvēki, kas strādāja, jo bēgļus vajadzēja kaut kur izmitināt un pabarot. Tas stāstu par 4500 bēgļiem, ko pārveda uz Zviedriju, padarītu cilvēcīgāku.

Mums ir diezgan daudz tādu varoņu, bet mēs pārlieku maz par viņiem esam runājuši. Viens no šiem glābējiem teica, ka bija jāizdomā, kas labāk — nošaut frontē vienu sarkanarmieti vai pārvest vienu latvieti uz Zviedriju. Šie cilvēki uzskatīja, ka labāk glābt, nevis atņemt dzīvības.

Vai Latvijas sūtņi Zviedrijā, Lielbritānijā un ASV, kuri visus kara gadus mēģināja Rietumus pārliecināt par to, ka PSRS ir okupējusi Latviju un nepieciešama Latvijas valsts atjaunošana, nebija tādi kā diplomātijas partizāni? 

Es izvirzu tēzi, ka viņu rīcība, informējot par notikumiem okupētajā Latvijā Rietumvalstis un sūtot ziņas no Rietumiem uz Latviju, ir sava veida pretošanās kustība.

Latvijas sūtnis ASV Alfrēds Bīlmanis un sūtnis Lielbritānijā Kārlis Zariņš bija oficiāli atzīti sūtņi un tā arī varēja strādāt, bet Salnais Stokholmā darbojās kā privātpersona, jo Latvijas sūtniecību bija pārņēmusi PSRS. Bet bez viņa nekas nenotiktu. Latvijas pretošanās kustību un Rietumu sabiedrotos saistīja Voldemārs Salnais. Viņam bija kontakti ar amerikāņu, britu, zviedru ārlietu resoru un izkūkdienestu darbiniekiem.

Pateicoties Salnm, LCP dokumenti nonāca ārzemēs. Viņš īstenībā arī ierosināja izveidot LCP. Vai viņu var nosaukt par partizānu? Varbūt drīzāk par tādu kā pionieri, kas strādāja pavisam citos apstākļos kā pirms kara. Diplomātu attieksme pret okupāciju bija atšķirīga. Piemēram, Bīlmanis un Zariņš kategoriski nosodīja sadarbošanos ar nacistisko režīmu. Salnais bija pielaidīgāks, viņš saprata, ka cilvēkiem Latvijā kaut kā nacistiskās okupācijas laiks jāpārdzīvo.

Mūsu sūtņi nepārtraukti informēja sabiedrotos par notikumiem Baltijā un, piemēram, ASV Valsts departamentam nosūtīja Baltijas valstu pretošanās kustību kopīgo deklarāciju. Vai tam bija jēga, ja — kā tagad zinām — , sabiedrotie negribēja saniknot Padomju Savienību?

Es grāmatā citēju Bīlmaņa vēstuli 1945. gada pavasarī, kurā viņš uzskaita visu, ko darījis — izklāsta, cik formālas bijušas atbildes, bet viņš arī uzsver, ka neredz citu ceļu kā tikai turpināt šādi strādāt, cerot uz ģeopolitiskām izmaiņām nākotnē. Bet mūsdienās, manuprāt, nevajadzētu būt pārlieku politkorektiem un jāatzīst, ka ASV un Lielbritānija cīņā pret nacistisko Vāciju sadarbojās ar citu, ne mazāk noziedzīgu režīmu, ar totalitāru lielvalsti PSRS. Nevajadzētu izvairīties to atzīt, tas ir vēstures fakts.

Kāpēc LCP memorandu par Latvijas suverenitātes atjaunošanu vajadzēja iesniegt Latviešu leģiona ģenerālinspektoram Rūdolfam Bangerskim?

Tāpēc, ka viņš bija okupācijas varas izveidotas struktūras pārstāvis, un okupācijas apstākļos kaut ko atklāti darīt bija mazāk bīstami nekā slepeni. Bangerskis dokumentu nepieņēma, jo nacisti jau bija piedraudējuši okupēto Baltijas valstu pašpārvalžu pārstāvjiem, ja tie izvirzīs politiskas prasības, tad sekos represijas. Bet memorands nebija iemesls, kāpēc arestēja Konstantīnu Čaksti un citus LCP locekļus. Jo memorandā nebija nekāda vēršanās ne pret Vāciju, ne pret Hitleru, tikai prasība atjaunot Latvijas valsts suverenitāti un izveidot valdību. Tas, ka latvieši to gribēja, vāciešiem nebija nekāds noslēpums.

Čaksti apcietināja tāpēc, ka Tallinā pārķēra lietuviešu kurjeru un atklāja, ka Baltijas valstu pretošanās kustībām bijušas kopīgas slepenas sanāksmes, turklāt noskaidroja, ka viņi uztur nelegālus sakarus ar ārzemēm. LCP dalībniekiem izvirzīja apsūdzības par neatļautu sakaru uzturēšanu ar ienaidnieka valstīm. Vēlāk arī pret ģenerāļa Jāņa Kureļa grupu vērsās nevis tāpēc, ka tajā uzņēma leģiona dezertierus, bet par to, ka tā uzturēja radiosakarus ar Zviedrijas militāro izlūkošanas dienestu.

Zviedrijas valdības pārstāvji pieļāva bēgļu plūsmu no Baltijas valstīm, jo ar viņu palīdzību ieguva militāras nozīmes informāciju. Kāpēc ASV valdība finansēja bēgļu pārvešanu uz Zviedriju?

ASV bija izveidota Kara bēgļu padome, kuras darbības motīvi bija humāni — glābt nacistiskā režīma upurus. ASV vēstnieks Zviedrijā Heršels Džonsons 1944. gada pavasarī tikās ar Zviedrijas valdības pārstāvjiem un panāca, ka tā neliks šķēršļus politisko bēgļu uzņemšanai. Bet interesanti — ASV Kara bēgļu padomes pārstāvis Zviedrijā Ivers Olsens bija līdzjūtīgs un vēlējās palīdzēt kara upuriem, bet, tiklīdz Latvijā iegāja sarkanarmieši, atklāti pateica, ka finansiāla palīdzība tiek pārtraukta.

Kā vērtējat LCP Ārzemju komitejas lēmumu neatbalstīt nacionālo partizānu darbību Latvijā pēc kara?

Viņi pieņēma lēmumu, nezinot, ka Latvijā daudzi reāli bija spiesti kļūt par partizāniem. Ja viņi nepretotos, viņus tāpat nošautu vai izsūtītu uz Sibīriju. Jā, viņu darbība nodarīja latviešu tautai zaudējumus, bet, no otras puses, viņi bija tie, kas uzturēja dzīvu ideju par neatkarīgu Latvijas valsti. Mēs varam būt lepni, ka mums bija nacionālie partizāni. Viņi nenodarbojās ar politisko deklarāciju izstrādni, bet tāpat viņi cīnījās par savas tautas brīvību.

February 17, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Meierovica ideju aktualitāte nav zudusi

Jānis Šiliņš: Meierovica ideju aktualitāte nav zudusi

LV portālam: JĀNIS ŠILIŅŠ, vēstures zinātnes doktors

Pilns raksts: http://www.lvportals.lv/visi/viedokli?id=285229


Guntars Laganovskis
16.02.2017
 Jānis Šiliņš: „Tas, ko Meierovics panāca, bija iespējams, pateicoties viņa milzīgajām darbaspējām, personīgajam šarmam, valodas zināšanām, pārliecinot Pirmajā pasaules karā uzvarējušās valstis, ka latvieši ir civilizēta nācija ar tiesībām uz savu valsti.”    Foto: Aiga Dambe, LV portāls

  • Tas, šķiet, ir unikāls gadījums pasaules vēsturē, ka izdodas panākt valsts neatkarības faktisku atzīšanu vēl pirms tās proklamēšanas.
  • Meierovics, neapšaubāmi, bija Eiropas līmeņa diplomāts ar labiem sakariem, noteikti spējīgākais ārlietu ministrs Baltijas valstu un varbūt par Austrumeiropas mērogā.
  • Latvijas situācija 30. gadu otrajā pusē bija pārāk bezcerīga, lai ar diplomātiskiem līdzekļiem to varētu novērst. Šajā brīdī Latviju varēja glābt tikai brīnums.
  • Neatkarību zaudējām lielā mērā Baltijas valstu vienotības trūkuma dēļ, bet to atkal atguvām, pateicoties savstarpējai sadarbībai Atmodas laikā.
  • Viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas Baltijas valstis padarīja atšķirīgas no citām padomju republikām, nenoliedzami, bija trimdas esamība. Pateicoties trimdai, prasība par pilnīgu neatkarību tika izvirzīta tik ātri.
 Latvijas drošība arī nākotnē būs atkarīga no mūsu spējas sev vienmēr atgādināt valsts pirmā ārlietu ministra Zigfrīda Annas Meierovica sniegtās mācības: uzturēt Baltijas valstu vienotību un būt aktīviem starptautiskajā arēnā, valstsvīra 130 gadu jubilejas reizē saka vēstures zinātnes doktors JĀNIS ŠILIŅŠ.

Meierovica 130. jubileja tika pieminēta ar svinīgiem pasākumiem Durbē, kuros piedalījās arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Savukārt Tukumā atklāja piemiņas plāksni pie nama, kur valstsvīrs dzīvojis. Jāatzīst, ka neko vairāk saistībā ar Meierovica piemiņas godināšanu publiskajā telpā jubilejas reizē nemanīja. Vai ir pamats teikt, ka šis valstsvīrs nav pienācīgi novērtēts? Varbūt palicis Ulmaņa un Čakstes ēnā?

Mums populāras ir apaļākas jubilejas. 130 gadu – tā ir tāda pusapaļa. Tomēr nevar gluži teikt, ka Meierovics ir pavisam aizmirsts – viņa vārdā nosaukts bulvāris Rīgā. Uz valsts simtgadi viņam būs piemineklis.

Jā, Meierovics zināmā mērā varbūt ir palicis Ulmaņa un Čakstes ēnā. Tam ir arī objektīvi iemesli – pirmkārt, viņa pāragrā nāve. Otrkārt, Ulmaņa autoritārā režīma laikā sabiedrības uzmanība tika fokusēta uz vadoņa pārmērīgo slavināšanu. Domāju, ka turpmākajās desmitgadēs svaru kausi nosvērsies vairāk par labu Meierovicam, kura idejas par Baltijas valstu ciešāku sadarbību šajā nedrošajā starptautiskajā situācijā diemžēl vai par laimi kļūst arvien aktuālākas.

Bez Ulmaņa, ļoti iespējams, Latvija nebūtu nonākusi līdz situācijai, kurā tā varētu pretendēt un starptautisku atzīšanu. Taču ir jautājums, vai šī atzīšana būtu panākta bez Meierovica? Cik izšķiroša bija viņa loma Latvijas neatkarības starptautiskās atzīšanas panākšanā?

Es teiktu pat vēl vairāk – Meierovics panāca Latvijas de facto atzīšanu no Lielbritānijas pirms Latvijas valsts izveidošanas – nedēļu pirms 1918. gada 18. novembra. Meierovica devums kopumā Latvijas Neatkarības kara laikā, 1918.–1920. gadā, darbojoties Latvijas ārpolitikas laukā, bija ārkārtīgi liels, un pat šobrīd mēs droši vien nespējam īsti aptvert, cik tas bija svarīgs. Lai arī Ulmaņa nopelni šajā periodā ir ievērojami, domāju, viņam nepiemita tāda tālredzība kā Meierovicam, viņš daudzas iespējas neizmantoja.

Meierovicam ļoti nozīmīga loma mūsu valsts vēsturē, ko parasti nepiemin, bija aprīļa puča laikā, kad 1919. gada 16. aprīlī provāciskie spēki veica apvērsumu pret Ulmaņa valdību un patvaļīgi nozīmēja Meierovicu par savu ārlietu ministru. Tas, ka viņš šo piedāvājumu kategoriski noraidīja, lielā mērā noteica mūsu valsts turpmākās attīstības gaitu, kas pretējā gadījumā būtu ievirzījusies citādi, ne tik labvēlīgi, jo Meierovicam tolaik jau bija milzīga autoritāte ārzemēs.

1918. gada vasarā, kad Rīga atradās vācu okupantu varā, Meierovics ar 500 angļu mārciņām kabatā un pusduci latviešu mākslas albumu koferī devās panākt Latvijas atzīšanu Rietumos. Cik lielā mērā Latvijas atzīšana bija Meierovica diplomātisko spēju panākums, cik – labvēlīgu ģeopolitisko apstākļu sakritība?

Protams, labvēlīgai ģeopolitiskajai situācijai bija sava loma, taču tas bija lielā mērā arī Meierovica personīgs panākums, jo tolaik nebija nekāda mūsu valsts diplomātiskā dienesta, kas varētu viņu atbalstīt. Tas, ko Meierovics panāca, bija iespējams, pateicoties viņa milzīgajām darbaspējām, personīgajam šarmam, valodas zināšanām, pārliecinot Pirmajā pasaules karā uzvarējušās valstis, ka latvieši ir civilizēta nācija ar tiesībām uz savu valsti. Tas, šķiet, ir unikāls gadījums pasaules vēsturē, kad izdodas panākt valsts neatkarības faktisku atzīšanu vēl pirms tās proklamēšanas.

Komponists Jānis Lūsēns, kurš sarakstījis mūziku mūziklam ar Māras Zālītes vārdiem par Meierovica dzīvi, tolaik kādā intervijā teica: “Neviens latvietis nebūtu dabūjis gatavu to, ko Meierovics, pateicoties asiņu sajaukumam viņa dzīslās,” ar to acīmredzot norādot uz faktu, ka valstsvīra tēvs bija ebrejs, bet māte – latviete. Cik lielā mērā tam varētu piekrist? Kas bija Meierovica spožās sabiedriski politiskās darbības pamatā?

Tās tiešām, manuprāt, bija iedzimtas dāvanas un talanti. Viņš bija ļoti dzīvespriecīgs, šarmants, ar izcilām komunikācijas spējām, prata panākt saprašanos, nolīdzināt konfliktus. Arī milzīgās darbaspējas. Otrkārt, viņam bija ļoti traģiska un grūta bērnība un jaunība – viņam piedzimstot, nomira māte, bet tēvs, nespēdams to pārdzīvot, pēc dažiem gadiem sajuka prātā, un zēnu uzaudzināja mātes brālis. Meierovics bieži vien bija spiests dzīvot trūkumā un paralēli mācībām arī strādāt. Neraugoties uz to, viņš izcēlās ar izcilām sekmēm. Pastāvīgā fiziskā un intelektuālā slodze acīmredzot viņu norūdīja un izveidoja tās personības īpašības, kuru dēļ viņš ir iegājis vēsturē. Pirmais pasaules karš un pēc tam sekojošie notikumi bija ļoti dramatisks laiks, kurā spēja izcelties tikai ārkārtīgi spējīgi cilvēki, jo ne katrs šādus apstākļus varēja izturēt.

Vai ir iespējams kaut kādā mērā aplēst Latvijas vēstures iespējamo gaitu, ja Meierovics būtu dzīvojis ilgāk? Šādu jautājumu liek uzdot valstij liktenīgie pavērsieni 1934.  un 1940. gadā. Vēsturniece Ilga Kreituse, piemēram, raksta, ka Meierovics plānojis Kārli Ulmani iecelt par sūtni ASV.

Vēsturniekiem tā ir ļoti iemīļota tēma – spriest, kā būtu, ja būtu, sevišķi attiecībā uz tādām personībām kā Meierovics, kurš ļoti agri gāja bojā, tādējādi atstādams vielu dažādām spekulācijām un varbūtībām.

Ir ļoti grūti pateikt, kā būtu attīstījusies Meierovica politiskā karjera pēc Ulmaņa apvērsuma, jo Meierovics bija pārliecināts demokrāts, kam nebūtu pieņemams diktatorisks vadības stils. No otras puses – spriežot pēc Ulmaņa personāla politikas, viņam nepatika par pašu spējīgāki, talantīgāki cilvēki līdzās. Es nedomāju, ka šādos apstākļos Meierovics būtu ārlietu ministrs, ja nu vienīgi pašā pēdējā brīdī, kad Latvijas neatkarība jau bija ļoti apdraudēta un Muntera politika – lielā mērā izgāzusies. Iespējams, Ulmanis šādā situācijā, lai glābtu, kas glābjams, būtu mēģinājis atgriezties pie Meierovica, liekot visas kārtis uz viņa prasmēm diplomātijā.

Attiecībā uz Ulmani kā vēstnieku ASV – ļoti šaubos, vai viņš tam piekristu, jo Latvijā viņam bija daudz lielākas politiskās ambīcijas un intereses. Šādu priekšlikumu, visdrīzāk, uzlūkotu kā apvainojumu.

Kārļa Ulmaņa un viņa ārlietu ministra Muntera ārpolitika, tuvojoties Otrajam pasaules karam, tiek vērtēta kā tuvredzīga. Tas liek uzdot jautājumu, vai būtu bijis iespējams kaut ko vairāk darīt Latvijas neatkarības nosargāšanas labā, ja šajā kritiskajā laikā Latvijas ārpolitika būtu Meierovica rokās?

Tas, protams, atkal ir jautājums – kā būtu, ja būtu? Meierovics šajā laikā atrastos savu spēku pilnbriedā. Nav šaubu, ka viņš bija daudz spējīgāks par Munteru, kurš, starp citu, bija Meierovica skolnieks. Meierovics savulaik bija viņu pieņēmis diplomātiskajā dienestā. Iespējams, Meierovica pieredze ļautu viņam izvairīties no daudzām pieļautajām kļūdām, tomēr, manuprāt, Latvijas situācija 30. gadu otrajā pusē bija pārāk bezcerīga, lai ar diplomātiskiem līdzekļiem to varētu novērst. Šajā brīdī Latviju varēja glābt tikai brīnums. Taču, no otras puses, Ulmanis bija diezgan daudz izdarījis, lai valsti novestu līdz šādai strupceļa situācijai. Ulmani ārpolitika nekad nebija ļoti interesējusi, viņam arī nebija ārpolitiķa, diplomāta dotību.

Var jau būt, ka 1939. un 1940. gada izmisīgajā situācijā Meierovica centieni panākt ciešāku Baltijas valstu sadarbību būtu devuši kādus rezultātus. Iespējams, tie kaut kādā mērā pat spētu mainīt notikumu gaitu, taču, visticamāk, ka ne rezultātu – valsts neatkarības zaudēšanu.

1922. gadā, kad neizdevās izveidot Baltijas antanti, Meierovics pravietiski teicis: “Ja mums vieniem pašiem būs doti 20 gadi neatkarības, tad uzskatiet, ka mēs esam ilgi dzīvojuši.” Meierovics arī brīdinājis, ka Krievijas un Vācijas savienības izveidošanās nozīmēs jaunu pasaules karu. Kas tolaik, kad Vācija ar Krieviju tikko bija beigušas karu, kurā stāvēja pretējās pusēs, lika Meierovicam tā domāt? Cik paredzami šie draudi bija?

Starptautiskās situācijas draudīgums sāka jau 1922. gadā iezīmēties, kad Vācija un PSRS noslēdza Rapallo līgumu, kurā vienojās par savstarpēju sadarbību, tostarp slepenībā – arī par militāru sadarbību. Vācu lidotāji, tankisti, virsnieki slepeni tika apmācīti Krievijas karaskolās. Vācijas un Krievijas tuvināšanās tolaik biedēja arī Franciju, Lielbritāniju un citas valstis, kurām bija bažas par pēckara starptautiskās sistēmas pārskatīšanu. Plašāk domājoši politiķi, kāds bija arī Meierovics, šajā situācijā saskatīja acīmredzamu apdraudējumu.

No bijušā Lietuvas Ārlietu ministrijas pārvaldnieka P. Klima atmiņām par 1921. gada Baltijas valstu konferenci Tallinā: “Meierovics nekautrējās spēlēt tādu kā Balfūra vai Briāna lomu. Pats viņa izskats imponēja. Mēs pārējie blakus viņam izskatījāmies kā ministranti pie lielā altāra.” Kā Meierovics vērtējams starptautiskās politikas kontekstā?

Meierovics, neapšaubāmi, bija Eiropas līmeņa diplomāts ar labiem sakariem. Noteikti spējīgākais ārlietu ministrs Baltijas valstu un varbūt par Austrumeiropas mērogā. Diemžēl Meierovica potenciāls līdz galam neatraisījās viņa pāragrās nāves dēļ.

Viens no Meierovica ārpolitikas mērķiem bija Baltijas vienotība – cik aktuāla šī ideja ir šodien?

Bieži vien sakām, ka vēsture ir skolotāja, no kuras mums jāmācās. Diemžēl tā dažkārt mēdz būt ļoti skarba skolotāja. Viena no mūsu vēstures mācībām ir novērtēt, cik ārkārtīgi svarīga ir Baltijas valstu vienotība. Baltijas valstu neatkarību izdevās izcīnīt tieši tāpēc, ka tās ļoti cieši sadarbojās. Piemēram, pirmais ārējais kredīts, ko Latvija saņēma, bija no Lietuvas, bet Igaunijas militārā palīdzība izšķīra mums par labu Cēsu kauju iznākumu. Neatkarību zaudējām lielā mērā Baltijas valstu vienotības trūkuma dēļ, bet to atkal atguvām, pateicoties savstarpējai sadarbībai Atmodas laikā, ko vissimboliskāk ilustrē baltiešu sadošanās rokās Baltijas ceļā, kas bija unikāls pasaules mēroga notikums. Pateicoties savstarpējai sadarbībai, mums izdevās tik sekmīgi iestāties ES un NATO. Tagad, redzot, kā starptautiskā situācija kļūst arvien neprognozējamāka un nedrošāka, izskatās, ka no Baltijas valstu spējas sadarboties lielā mērā būs atkarīga arī mūsu nākotne. Tātad tas, kādu atzīmi mums turpmāk ieliks skolotāja vēsture, atkal būs atkarīgs no mūsu spējas sev vienmēr atgādināt Meierovica ideju pamatotību.

February 16, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Izsūtītie Biriļuskas rajonā

Krasnojarskas memoriāla vietnē http://www.memorial.krsk.ru/ atrodami daudzi materiāli par represētiem latviešiem.


Бирилюсский район. Финны, латыши, литовцы, эстонцы, евреи, поляки

Латыши, высланные в Бирилюсский р-н в 1940 году
Ронда
ИванМедведева
Анна
Ивановна
Ничего не известно

Дочь.
Агроном сортоучастка (?)

Эйдуп
ЛидияЛавренова
Александра
Александровна
Умерла в 70-х годах дочь
Спецкоманда из латышей, призванная на фронт 14.04.43 г.
Колпынь
Карл
Владимирович
1925 г. Бирилюссы Образование: 6 кл.
Драгуневич
Валентин
Станиславович
1925 г. Бирилюссы
Квесько
Петр
Иванович
1923 г. п.Кирчиж
Аболь
Иван
С.
1925 г. Зачулымский с/с
Аболь
Петр
Мартынович
1905 г.  -«-
Вилюмс
Бронислав
Иванович
08.09.1897 г.,
д.Перстошка Латвийской ССР
Умер 29.06.62 г. Находился под наблюдением комендатуры МГБ.
Комендантом в Бирилюссах был в то время Филип-пов
Жил в Бирилюссах . Работал в Бирилюсской промартеле конюхом.
Данных о семье нет.
1941 г.
Озолс
Карл
Янович
1859 г. Умер 25.11.41 г. Работал в к-зе «1-ое Мая»,
с.Полевое
1942 г.
Заммер
Христина
Петровна
1852 г. Умерла 20.01.42 г.
от порока сердца
Выслана в 1940 г.
Ссылку отбывала в Абольске
Заммер
Ян
Петрович
Декабрь, 1939 г. Умер 23.08.41 г., д.Абольск от дезинтерии
Рекис
Артур
Артурович
2 мес. Умер 09.04.42 г.
Цаунит
Христина
Яковлевна
50 лет Умерла 15.04.42 г., Полевое от брюшного тифа
Брейгодт
Зельма
ПетровнаТаячкова
Берута
Эдуардовна
72 года Умерла 29.09.59 г. Жили в Бирилюссах п

Дочь. Живет в Латвии

Янильситис
Раита
РобертовнаЯнильситис
И.О. нет
6,5 года Умерла 15.01.44 г. от воспаления
Легких
Жили в Бирилюссах

Мать. Работала в заготконторе райпотребсоюза.

Гельвик
Карл
Карлович
75 лет Умер 01.10.45 г. Выслан в 1940 г. Нац.: латыш.
Работал в Бирилюссах сторожем на рыбзаводе
Вейнберг
Кристина
Карловна
50 лет Умерла 03.09.43 г. Жила в Бирилюссах
Работала счетоводом заготконторы
Зверблюс
Алдона
Игнатьевна
21 год Умерла 01.05.50 г.
Причина смерти не указана
Выслана в 1940 г. Жила в д.Моненка
Озольс
Катрина
Юрьевна
72 года Умерла 10.03.45 г., с.Абольск Выслана в 1940 г.
Озольс
Ян
Лаурсович
73 года Умер 05.05.44 г.,
с.Абольск
Выслан в 1940 г.
Адамайтис
Айварс
Петрович
15 лет Умер 11.09.51 г., с.Полевое Выслан в 1940 г.
Адомайтис
Айзарс
ПетровичМуцинискс
Алиса
Петровна
Умер от инородного тела в мозге – указано в справке о смерти Сестра (?)
Получила справку о смерти Адомайтиса А.П.
Мартинсон
Орнас
МормыновичМартинсон
Эльза
62 года Умер 03.01.52 г. от
сердечно-сосудистой недостаточности
Жили в с.Бирилюссы

жена

Кальныш
Мария-
Антонина
Индриковна
66 лет Умерла 25.09.53 г. Выслана в 1940 г.
Пэлне
Марта
Владимировна
7 лет Умерла 02.02.55 г.
Д/з: перелом костей черепа
Мать выслана из
Латвии в 1940 г.
Жили в с.Бирилюссы
Причина смерти: по ул.Причулымской шел трактор и тащил за собой огромную сосну. Девочка решила прокатиться, леглана бревно, а оно перевернулось. Хоронили всей школой. Дети не делились на латышей, немцев и т.д. Жили дружной, единой семьей. Этому учили в школе
Лейтис
Анна
Яковлевна
1875 г. Умерла 31.07.47 г. Ссылку отбывала
в Полевом.
Откуда выслана
не указано
О судьбе ничего не известно
Блаус
Ян
ЯновичБлаус
Эрна
ПетровнаБлаус
Эдгар
Мартынович

Блаус
Иман
Мартынович

Блаус
Эрна
Мартыновна

1866 г.

1901 г.

1923 г.

1926 г.

1939 г.

Трудармия 12.09.42 г.

Трудармия 22.11.43 г.

В 1943 г. семья Блаус жила в п.Боковое
Пинис
Эмилия
ЯновнаПинис
Янис
ФедоровичПинис
Зидра
Федоровна

Пинис
Анна
Федоровна

Пинис
Бирута
Федоровна

1904 г.

1927 г.

1929 г.

1931 г.

1936 г.

Осужден в 1943 г. В 1943-45 гг. значатся в поход. книге по д.Боковое

Сын

Залите
Зента
ЯковлевнаЗалите
Римма
Вилюмовна
1912 г.

1936 г.

Лерхис
Эмилия
ИвановнаЛерхис
Герман
РобертовичЛерхис
Роберт
Робертович

Лерхис
Вия
Робертовна

1901 г.

1926 г.

1935 г.

1931г.

Материал подготовлен Н.А.Лактионовой (Красноярское общество “Мемориал”, Бирилюссы)

February 15, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Kaprāļa Iganska piedzīvojumi Latvijā

Kaprāļa Iganska piedzīvojumi Latvijā. Latvijā internēta Polijas karavīra dēls pēta tēva likteni

Viss raksts:  http://www.la.lv/kaprala-iganska-piedzivojumi-latvija/


Pamela Līra (no kreisās), Pols Iganskis un Dženija Maklīna janvārī bija ieradušies Rīgā, lai vairāk uzzinātu par sava tēva Stefana gaitām Latvijā 1939. un 1940. gadā. Foto - Timurs Subhankulovs
Pamela Līra (no kreisās), Pols Iganskis un Dženija Maklīna janvārī bija ieradušies Rīgā, lai vairāk uzzinātu par sava tēva Stefana gaitām Latvijā 1939. un 1940. gadā. Foto – Timurs SubhankulovsPamela Līra (no kreisās), Pols Iganskis un Dženija Maklīna janvārī bija ieradušies Rīgā, lai vairāk uzzinātu par sava tēva Stefana gaitām Latvijā 1939. un 1940. gadā. Foto – Timurs Subhankulovs

Kad 1939. gada rudenī Polijā iebruka sarkanā armija un nacistiskās Vācijas armija, tolaik Polijas armijas Gaisa spēku 5. pulka kaprālim Stefanam Iganskim bija 23 gadi. Viņš kopā ar vienību ieradās Latvijā, kur tika internēts, bet vēlāk piedzīvoja izsūtīšanu uz Sibīriju, tāpat kā citas Polijas militārpersonas. Nesen Latvijā viesojās viņa dēls Pols Iganskis ar māsām Pamelu un Dženiju, lai meklētu tēva pēdas. Par uzturēšanās laiku Latvijā Stefans ar ģimeni esot runājis maz. Iespējams, Rīgā viņam bijis kāds romantisks sakars.

Vai brīvsolī ar Žeņku?

“Ir uzrakstīts daudz grāmatu par Polijas gaisa spēku pilotiem un viņu varoņdarbiem, bet maz ir par vienkāršiem karavīriem kā mans tēvs,” satikts Rīgā, teic Pols Iganskis, kriminoloģijas profesors no Lenkasteras universitātes Britānijā. Viņš iecerējis uzrakstīt grāmatu par savu tēvu – par viņa laiku Latvijā, izsūtījumu uz Sibīriju un poļu skarbo dzīvi Lielbritānijā pēc Otrā pasaules kara. P. Iganskis par savu tēvu interesējies Latvijas arhīvos. Viņa tēvs Stefans piedzima 1916. gada 23. janvārī mazā Polijas ciemā Siemtičje-Stacjā, netālu no Suvalkiem. Polijas armijai viņš pievienojās 1938. gadā un tika ieskaitīts Polijas Gaisa spēku 5. pulkā. Kad Polijā iebruka nacistiskā Vācija (1939. gada 1. septembrī) un PSRS (tā paša gada 17. septembrī), Stefans ar savu vienību atradās tagadējās Baltkrievijas teritorijā – Lidā un, lai glābtos, kopā ar savu vienību devās uz Viļņu, vēlāk ar vilcienu ieradies Daugavpilī, kur Polijas vienības karavīri tika internēti. Latvijā kopumā internēja ap 1500 poļu militārpersonu.

Šķērsojot Latvijas robežu, viņi atdevuši savus ieročus varas iestādēm. Toreiz Latvija ievēroja neitralitāti un internētās personas tika izvietotas speciālās nometnēs. Stefans nonāca Lilastes nometnē un martā tika nosūtīts uz lauku darbiem Valmieras mežniecībā, un vēlāk 1940. gada maijā “paņēma vagu”, esot Rīgas Centrālajā stacijā. Kamēr Stefans uzturējies nometnē, viņu trīs nedēļas pirms bēgšanas apmeklējusi kāda par viņu gadu jaunāka sieviete Žeņka Rusetka, kura dzīvojusi Rīgā, Merķeļa ielā 7. Visticamāk, starp abiem jauniešiem varēja arī izveidoties romantiskas jūtas. P. Iganskis pieļauj, ka jaunā sieviete varēja būt arī kādā organizācijā, kura tolaik palīdzējusi internētajām personām. Lilastes nometnes apmeklējuma protokoli liecina, ka viesi reti ciemojušies pie tajā mītošajiem poļu karavīriem, un S. Iganskis uz šā fona izceļas. Nometnē viņš esot saņēmis arī vēstuli no kādas Daugavpilī dzīvojošas Baranovskas jaunkundzes.

Nav skaidrības, ko Stefans darījis brīvsolī un līdz 25. augustam, kad tika nosūtīts uz internēto nometni Ulbrokā. Vai viņam un Žeņkai varēja būt romāns, vai viņi izbaudīja vasaru kaut kur Rīgā vai Jūrmalā, nav skaidrs. Latvijā Stefans bija ieradies bez naudas. No kā viņš dzīvoja? Šie jautājumi pagaidām ir neskaidri. Stefans Latvijā uzturējās, kad sākās Baigais gads. “Viņš daudz nerunāja par sevi un Latviju, taču vienreiz viņš mums stāstīja, ka Rīgā redzējis, kā kādā laukumā ieripo Krievijas tanki,” atstāsta dēls. Pēc Latvijas “uzņemšanas” PSRS dzīve te vairs nebija droša arī Stefanam, un viņš 1940. gada septembrī tika nodots sarkanās armijas rīcībā, tāpat kā citas Polijas militārpersonas.

Izsūtīja uz Sibīriju

P. Iganskis atzīst, ka viņam ir maz informācijas par to, uz kurieni viņa tēvu izsūtīja. Viņš ģimenei stāstījis, ka uz nometni Sibīrijā no Latvijas bijis jābrauc divas nedēļas un viņš bijis kādā no gulaga darba nometnēm. Pols teic, ka Sibīrijas stāstus retas reizes tēvs stāstījis bērniem, piemēram, par to, ka kopā ar citiem izsūtītajiem ķēruši žurkas, lai tās apēstu. Stefanu visu atlikušo mūžu mocījis hronisks bronhīts, kuru viņš saķēris Sibīrijā. 1941. gada 28. oktobrī Arhangeļskā poļu izsūtītie karavīri tika nodoti britiem. Stefanu ieskaitīja Karaliskajos gaisa spēkos, kur viņš bija mehāniķis. No dienesta britu armijā viņš atvaļinājās 1948. gadā kā jaunākais kaprālis, un viņa dienests bija atzīts par teicamu. No Polijas uz Sibīriju tika izsūtīts arī Stefana tēvs, kurš bija meistars dzelzceļa stacijā Polijā, kā viņa māsa, arī viņi izdzīvoja izsūtījumā.”

Britānijā kļuva par Īganu

Pēc dienesta britu armijā Stefans Iganskis par sievu apņēma poļu tautības sievieti, tomēr viņiem nebija iespējas atgriezties dzimtenē. Tālāk visu dzīvi viņš strādājis par galdnieku un namdari. Stefans izvēlējās, ka viņa bērni būs briti. Dženija skaidro sava tēva izvēli ar to, ka toreiz Lielbritānijā bijis daudz aizspriedumu pret poļiem un šādi Stefans vēlējies bērnus pasargāt. Viņš pat nomainījis uzvārdu uz īrisko “Īgans”. “Kad man palika 25 gadi, devos pie jurista un nomainīju uzvārdu atpakaļ uz “Iganskis”. Man šķita nepareizi, ka tika mainīts uzvārds. Kad viņš uzzināja par manu soli – teica, ka es esot stulbs, tomēr man šķiet, ka viņš patiesībā bija lepns par mani,” atceras Pols.

Tēva stāsts ietekmēja arī P. Iganska profesijas izvēli un viņa specializāciju naida noziegumos un kriminālistikā.

Visu savu dzīvi Stefans esot turējies kopā ar poļu kopienu, bijis populārs starp ļaudīm, jo bijis arī laipns savā darbā, piemēram, devis atlaides klientiem, kuriem bijusi mazāka rocība. Viņš turējies kopā ar baznīcas ļaudīm, kaut gan ikdienā neesot bijis reliģiozs. “Viņa angļu valoda nebija sevišķi laba, viņam bija grūti tajā uzturēt sarunu,” piebilst Dženija. Ik pa brīdim pienākuši skumji brīži, parasti, kad Igansku mājās ieilga viesības. “Vēls vakars, viņi bija iedzēruši, runāja par karu un raudāja par tiem, kas krituši un kas gājuši bojā Sibīrijā,” atceras Pamela. Pirms 30 gadiem S. Iganskis aizgāja mūžībā. Viņš tika kremēts un viņa pelnu urna tika aizvesta uz dzimto ciemu Polijā, kur viņš apglabāts blakus saviem vecākiem.

February 15, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

%d bloggers like this: