gulags_lv

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Latvijas iedzīvotāji bija Otrā pasaules kara ķīlnieki

Vēsturnieki: Latvijas iedzīvotāji bija Otrā pasaules kara ķīlnieki, Krievija to tagad izmanto

Jāturpina darbs, lai demonstrētu vienlīdz lielu ne tikai nacisma, bet arī komunisma izvērtējumu un nosodījumu. Jāsekmē atgriešanās no uzvaras svinībām pie kritušo piemiņas karavīru un sabiedrības vēsturiskās samierināšanās ietvarā, uzsvēra Austrumeiropas politikas pētījumu centra valdes priekšsēdētājs, LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks Ainārs Lerhis, uzstājoties seminārā Padomju Savienības tēls Baltijā Otrā pasaules kara laikā, kas  norisinājās Latvijas Okupācijas muzejā.

Latvijas iedzīvotājiem kara gados nebija izvēles savas armijas sastāvā vērsties pret vienu vai otru totalitāro varu un tādējādi saglabāt neatkarīgu valsti. Alternatīvas var izskatīt tikai tagad, raugoties no mūsdienu viedokļa. Situācijā starp divām karojošām lielvalstīm Baltijas valstīm tolaik nebija iespējas izdzīvot, norādīja Krievijas vēsturnieks, literatūrzinātnieks, daudzu grāmatu autors un publicists Boriss Sokolovs, kurš uz dažām dienām ieradies Rīgā un arī uzstājās seminārā.

“Savulaik Latvija kļuva par divu karaspēku savstarpējās karadarbības arēnu. Totalitārās lielvalstis abas ierobežoja cilvēku izvēli. Latvijas neatkarības zaudēšanas brīdī tautai netika paziņotas nekādas vadlīnijas, kā tālāk rīkoties okupācijas apstākļos. Līdz ar to iedzīvotāji rīkojās, kā saprata, kā uzskatīja par vajadzīgu un iespējamu ārkārtīgi nelabvēlīgajā un bīstamajā situācijā,” skaidroja Lerhis. Viņš atgādināja, ka, sākoties Vācijas – PSRS karam, daļa Latvijas iedzīvotāju nonāca karojošo lielvalstu militārajos formējumos, no viņu gribas neatkarīgu apstākļu dēļ.

“Karojošo lielvalstu propagandas ietekmes un objektīvas informācijas trūkuma dēļ Latvijas iedzīvotājiem bija sarežģīti izšķirties par lēmumiem. To ietekmēja arī fakts, ka tikai viena okupācijas gada laikā PSRS tēls iedzīvotāju acīs strauji pasliktinājās, kopš okupācijas PSRS veikto politisko, sociālekonomisko un represīvo darbību dēļ. Daļa iedzīvotāju saskatīja politisku tuvredzību pat īslaicīgā sadarbībā ar jebkuru no svešajām varām. Krievija izturas divkosīgi, tagad šos aspektus neņemot vērā, izmanto pretrunīgo un sarežģīto situāciju, lai apvainotu Latvijas iedzīvotājus fašisma atbalstīšanā,” norādīja Lerhis.

“Mēs demokrātiskas valsts apstākļos tik ļoti baidāmies no vēstures politizācijas, bet mums pretī darbojas režīms, kur notiek vēstures falsifikācija. Te ir jautājums – kā noturēties pretī tādos nevienlīdzīgos apstākļos? Un, kā pie šāda spiediena panākt vēsturisko samierināšanos?” aktuālos jautājumus uzsver vēsturnieks, Latvijas vēstures institūta direktors un Latvijas Vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonda valdes loceklis Guntis Zemītis.

Latvijas Vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonda valdes priekšsēdētājs, LU Vēstures un filozofijas fakultātes Rietumeiropas un ASV jauno un jaunāko laiku vēstures katedras vadītājs, profesors Inesis Feldmanis skaidroja, ka Krievijā un lielā mērā arī Latvijā turpina dominēt uzvarētāju un atbrīvotāju mīts. Taču reti kurš Eiropas vēsturnieks padomju karaspēku uzskata par atbrīvotājiem. Ciešanas, ko sagādāja gan nacistiskais, gan padomju režīms, Austrumeiropā šādu traktējumu padara par pilnīgi izslēgtu. Šie jautājumi Krievijā tiek uzkurināti, lai uzvarētāju un atbrīvotāju mītu uzturētu spēkā. Šis mīts pārņemts no militārās propagandas un padomju historiogrāfijas, kad tam bija savs uzdevums, piemēram, motivēt padomju karavīrus mirt par savu dzimteni, norādīja vēsturnieks.

Mēs nevaram izprast vēsturi, ja turamies pie skatījuma, ka bijis tikai viens ļaunums. Tie tomēr bija divi – gan nacistiskā, gan padomju okupācija. Diez vai uzvaru Otrajā pasaules karā varam uzskatīt par labā uzvaru par ļauno. Tur tomēr bija arī daudz kā ļoti nepatīkama, kas varētu būt apskatāms kara noziegumu kontekstā. Neviens ar baltiem cimdiem tur nedarbojās. Zaudējumi bija ļoti lieli. Gāja bojā liels skaits civiliedzīvotāju, sacīja Feldmanis.

Par karu ir jārunā kā par traģēdiju un jāpiemin upuri. Diemžēl cīņa par vienas armijas sakāvi, veicināja otras iekarojumus. Cīnoties citu valstu armijās, attiecīgi – pret otru totalitāro režīmu, gribot negribot sanāca cīnīties par šo valstu interesēm – šādā veidā Latvijas neatkarību nebija iespējams atgūt. Abās armijās pusēs karojošie latvieši bija kara upuri un ķīlnieki. Tāpēc viņi jāpiemin 8. maijā, kā to dara pārējā Eiropā, uzsvēra Lerhis.

May 7, 2014 Posted by | 2. pasaules karš, Okupācijas sekas, Vēsture | Leave a comment

LPSR VDK dokumenti ir jāpēta vēsturniekiem

Atklātā vēstule Saeimas deputātiem, Ministru kabinetam

Šā gada 8.maijā Latvijas Republikas Saeima trešajā lasījumā izskatīs grozījumus likumā „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”.

To skaitā ir arī likuma grozījums: „VDK dokumentu zinātnisko izpēti atbilstoši šā likuma mērķim veic Ministru kabineta izveidota speciāla starpdisciplināra komisija.” Minētā likuma izmaiņas ir sevišķi svarīgas, jo padomju okupācijas režīms apzināti slēpa patiesību. Tādēļ par to, kā darbojās totalitārisma sistēma, Latvijas iedzīvotāji vēl joprojām zina maz.

Lēmuma pieņemšana par LPSR Valsts drošības komitejas dokumentu izpēti un publicēšanu – kā to paredz likuma grozījums: „VDK dokumenti pēc to zinātniskās izpētes ir publiski pieejami Ministru kabineta noteiktajā apjomā un kārtībā”, pavērtu iespēju izzināt, rekonstruēt un saprast, kā funkcionēja padomju sistēma, tās varas un kontroles mehānismi, kas tajā bija pavēļu devēji, organizētāji un izpildītāji.

Mūsuprāt, padomju režīma izpētei jānotiek kvalitatīvi un atbilstoši vislabākajai zinātniskajai praksei. Tāpēc ierosinām un uzsveram, ka Ministru kabineta komisijai jārūpējas par zinātniskās izpētes finansiālu nodrošināšanu, savukārt pētniecība jāuztic vēsturniekiem, publicēšana – institūcijām ar gadiem ilgu dokumentu zinātniskas apstrādes un publicēšanas pieredzi. Piemēram, Latvijas Nacionālajam arhīvam (LNA), kura krājumā ir tūkstošiem VDK un ar to nesaraujami saistītās Latvijas Komunistiskās partijas (LKP) dokumenti. LNA var lepoties ar jau paveikto darbu – datu bāzēm un dokumentu publikācijām par no Latvijas deportēto iedzīvotāju likteņiem, arī ar apjomīgu zinātnisko izdevumu „Aizvestie”.

Bez valsts finansiāla atbalsta likuma grozījumi paliks tikai uz papīra.

Finanšu trūkuma dēļ netika izpildīts 1994.gadā pieņemtā likuma „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” viens no svarīgākajiem mērķiem – „dot iespēju politiski vēsturiski un juridiski izpētīt un izvērtēt materiālo un morālo kaitējumu, ko VDK nodarījusi Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem”.

Pētniecības tieša nodošana pašu vēsturnieku atbildībā paātrinās izpētes ātrumu un kvalitāti. Līdzšinējā valsts pieredze, veidojot dažādas izmeklēšanas un izpētes komisijas, diemžēl liecina, ka tās darbojas lēni un neefektīvi.

Mūsuprāt, Ministru kabineta komisijai jādefinē veicamā darba mērķus un hronoloģija. Lai vispusīgi izzinātu padomju represīvo sistēmu, nav jākoncentrējas vienīgi uz VDK dokumentiem, bet LPSR VDK darbība jāanalizē kontekstā ar visas PSRS varas sistēmas darbību, LKP un LPSR izpildvaras darbību.

Sabiedrības pastiprināta uzmanība ir pievērsta 1960.-1980.gadu represīvajai un kontroles sistēmai. Laikposmam, kuru pieredzējusi lielākā daļa mūsdienu Latvijas iedzīvotāju un kurā tika tiesāti Gunārs Astra, Lidija Lasmane u.c. Latvijas neatkarības cīnītāji. Tādēļ izpētes un publicēšanas darbs hronoloģiski jākoncentrē tieši uz šo periodu.

Zinātnisko pētniecību kvalitatīvi var veikt vēsturnieki, nevis ierēdņi. VDK arhīva mantojuma pētniecības deleģēšana ierēdņiem var raisīt aizdomas un neizpratni par valsts attieksmi pret šo, salīdzinot ar citām postpadomju valstīm, neizprotami novilcināto, sabiedrības un valsts turpmākai attīstībai nozīmīgo darbu.

Likuma grozījumu pieņemšana un pētniecības nodošana vērsturniekiem, būs solis uz priekšu totalitārās pagātnes un tās seku pārvarēšanā. Birokrātiska un formāla pagātnes apzināšana nepaver ceļu drošai nākotnei.

Dr.hist. Ritvars Jansons
Dr.hist. Ainārs Bambals
Dr.hist. Mārtiņš Mintaurs
Dr.hist. Edvīns Šnore
Mg. hist. Jānis Kapustāns
Dr.hist. Jānis Taurēns
Dr.hist. Daina Bleiere
Prof. em. Dr. Valters Nollendorfs
Dr.hist. Aija Kalnciema
Dr.hist. Gints Zelmenis
Rudīte Kalpiņa, publiciste
Liāna Langa, publiciste un dzejniece

 

 

May 7, 2014 Posted by | arhīvi, Vēsture | Leave a comment

ANO adresētā vēstule par Latvijas okupāciju

Joprojām nav atrasta 1994. gadā ANO adresētā vēstule par Latvijas okupāciju

  Bijušā ārlietu ministra, tagadējā Latvijas vēstnieka Eiropas Padomē Georga Andrejeva 1994. gadā «pazudusī» vēstule, kurā bija izklāstīti Latvijas okupācijas fakti un kuru bija paredzēts iesniegt ANO dalībvalstu pārstāvjiem, joprojām nav atrasta, ceturtdien raksta izdevums «Nedēļa».

Vēstule nav atrodama arī Ārlietu ministrijas arhīvos. Vēstules «pazušanas» fakts, kā uzsver izdevums, liecina, ka Baltijas okupācijas tēma ir «nevēlama un tās pieklusināšanai dažādos laikos un dažādās vietās nav taupīti spēki un līdzekļi».

«Šajā vēstulē, ko Georgs Andrejevs (tolaik — ārlietu ministrs Valda Birkava valdībā) parakstīja ar savu roku (kopā — vairākus simtus eksemplāru), divus gadus pirms oficiāli pieņemtās Saeimas deklarācijas tika izklāstīta Latvijas vēsturiskā situācija — 1940. gada okupācija un tās sekas, kas, starp citu, nav likvidētas vēl šobaltdien,» raksta «Nedēļa».

Līdz šai dienai neesot izdevies noskaidrot, vai Andrejeva vēstule sasniegusi ANO, jo Ārlietu ministrijas arhīvos vēstule nav atrodama.

«Tā kā Ārlietu ministrija reiz nav tā iestāde, kurā būtu vienalga, vai viens papīrs šurp, otrs turp, atliek secināt, ka toreiz, pirms okupācijas armijas izvešanas, Krievijas «spēki» likuši lietā visu savu ietekmi un kādas rokas stiepušās visai dziļi un visai augstu,» raksta «Nedēļa».

Izdevums arī skaidro, ka, atzīstot okupācijas faktu, Latvijai, Igaunijai un Lietuvai tiktu pavērta iespēja pieprasīt no Krievijas kompensāciju par okupācijas laikā nodarītajiem zaudējumiem. «Taču svarīgāk par naudu ir tas, ka tā sauktie krievvalodīgie politiķi Latvijā un viņu «aizmugure» Krievijā vairs nevarēs pieprasīt, lai par nacionālo minoritāti tiktu uzskatīti visi tie iedzīvotāji, kas ieradās Latvijā pēc tās okupācijas,» uzsver žurnāls.

No tā izrietot, ka Krievijai būs daudz sarežģītāk pieprasīt krievu valodai otras valsts valodas statusu un pašvaldību vēlēšanu tiesības nepilsoņiem.

Izdevums atgādina, ka Latvijas valsts vairākkārt centusies aktualizēt okupācijas jautājumu starptautiskās institūcijās. «Nedēļa» atsaucas uz 1996. gadā Saeimā pieņemto Deklarāciju par Latvijas okupāciju, kas tika iesniegta ANO dalībvalstu pārstāvjiem. Arī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga par šo jautājumu runājusi Starptautiskajā vēsturnieku konferences atklāšanā Latvijas Universitātē 2001. gada 12. jūnijā.

http://www.apollo.lv/zinas/joprojam-nav-atrasta-1994-nbsp-gada-ano-adreseta-vestule-par-latvijas-okupaciju/279878

May 1, 2014 Posted by | Okupācija | Leave a comment

Ulda Neiburga jaunā grāmata

Vēsturnieka Ulda Neiburga grāmatas “Dievs, Tava zeme deg! Latvijas Otrā pasaules kara stāsti” atvēršanas svētki

Sagaidot Otrā pasaules kara beigu Eiropā 69. gadskārtu, izdevniecība “Lauku Avīze” sadarbībā ar Latvijas Okupācijas muzeju un Latvijas Kara muzeju 2014. gada 6. maijā plkst. 17.00 aicina uz vēstures doktora Ulda Neiburga grāmatas “Dievs, Tava zeme deg! Latvijas Otrā pasaules kara stāsti” atvēršanu un Askolda Saulīša dokumentālās īsfilmas “Dievs, Tava zeme deg! Otrais pasaules karš un Latvijas okupācija, 1939–1945” pirmizrādi Latvijas Kara muzeja Konferenču zālē (Rīgā, Smilšu ielā 20).

Vēsturnieka Ulda Neiburga grāmata “Dievs, Tava zeme deg! Latvijas Otrā pasaules kara stāsti” ir vēstījums par mūsu valsts un tautas kara laika pieredzi, kad Latvija zaudēja savu faktisko suverenitāti un piedzīvoja divu svešu totalitāru lielvaru – Padomju Savienības un Vācijas – okupācijas varu klātbūtni. Tās nosaukumā apzināti ir izmantotas rindas no komponistes Lūcijas Garūtas un dzejnieka Andreja Eglīša kantātes “Latviešu lūgšana Dievam” (“Dievs, Tava zeme deg!”) (1944), kas visdramatiskāk un emocionālāk atspoguļo šo laiku. Katrā Latvijas ģimenē par šiem notikumiem ir savi stāsti – gan ļoti līdzīgi, gan atšķirīgi no tiem Otrā pasaules kara stāstiem, kas ietverti grāmatā. Tomēr tie visi kopā ir savdabīgs paaudžu mantojums, kurā sakņojas mūsu vēstures apziņa un ir meklējams spēks, veidojot savas valsts un tautas nākotni.

Grāmatā attēlotie notikumi aptver laika posmu no Vācijas un PSRS kara sākuma 1941.gada 22.jūnijā līdz Otrā pasaules kara beigām Eiropā 1945.gada 8.maijā.

Grāmatā ietvertie raksti ir veltīti tām Otrā pasaules kara vēstures norisēm Latvijā (komunistu un nacistu okupācijas režīms un to noziegumi, policijas bataljoni, leģions, holokausts, ebreju glābēji, pretošanās kustība, sadarbība ar okupācijas varām u. c.), kas pēc kara ir bijušas vai nu sagrozītas, vai noklusētas padomju okupētajā Latvijā un vismaz daļēji neērtas arī latviešu trimdā Rietumos. Daudzi no šiem tematiem ir izrādījušies pretrunīgi un aktuāli (okupācijas varu maiņa Rīgā 1941.gada 1.jūlijā un 1944.gada 13.oktobrī, Rīgas Lielās Horālās sinagogas nodedzināšana, Konrāda Kalēja lieta, Salaspils koncentrācijas nometne, latviešu leģions un 16.marts, Konstantīns Čakste un Latvijas Centrālā padome u. c.) vai arī aizmirsti un neērti (latviešu karavīri – Bruņinieka krusta kavalieri, atkārtotas padomju okupācijas varas noziegumi 1944./1945. gadā u. c.) arī Latvijā nu jau divdesmit gados pēc tās faktiskās suverenitātes atjaunošanas.

Grāmatā ietverti 33 raksti, kas savulaik publicēti “Latvijas Avīzē” un “Mājas Viesī” (1999–2009). Šajā grāmatā lasāmie teksti ir pārstrādāti un papildināti ar pēdējos gados apzinātiem jauniem vēstures dokumentiem un pētījumiem, aculiecinieku liecībām un atziņām, kas izskanējušas dažādās publiskās diskusijās par Latvijas Otrā pasaules kara vēstures tematiku.

Grāmata ir sarakstīta, izmantojot Latvijas, Vācijas, Krievijas, ASV un citu valstu arhīvu, muzeju un bibliotēku materiālus, apzinot plašu līdz šim publicētās literatūras loku, kā arī Otrā pasaules kara notikumu dalībnieku rakstiskas un mutiskas liecības.

“Grāmatas unikalitāte un rūpīgais faktu, notikumu un dokumentu pētījums ļauj iejusties Latvijai tik nozīmīgā laikā – Otrā pasaules kara un okupācijas gados, kas aptver periodu no 1941.gada 1.jūlija līdz 1945.gada 8.maijam. Ar šo darbu Latvijas kultūras mantojums ir ieguvis pamatīgas, kaut skaudras un traģiskas vēstures lappuses. Viena no vērtīgākajām pēdējo gadu Latvijas vēsturei veltītajām grāmatām”

(Askolds Saulītis, kinorežisors, studija Subjektiv Filma)

“Šis rakstu krājums ir apjomīgs un rūpīgs darbs, kas balstīts uz faktiem, bet vienlaikus bagāts ar cilvēciskām detaļām. Atsauces uz vēsturiskiem dokumentiem un pētījumiem grāmatai piešķir dziļumu un ticamību, kas pietrūkst mūsdienu virspusīgas informācijas laikmetā. Lai arī aprakstītie notikumi sniedzas septiņdesmit gadu tālā pagātnē, tie izskaidro un iedod jaunu kontekstu šī brīža nestabilajai ģeopolitiskajai situācijai.”

(Inga Spriņģe, žurnāliste, Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica)

Grāmatas atvēršanas laikā notiks arī kinorežisora Askolda Saulīša un vēsturnieku Ulda Neiburga un Kaspara Zeļļa veidotās dokumentālās īsfilmas “Dievs, Tava zeme deg! Otrais pasaules karš un Latvijas okupācija, 1939–1945” (18 minūtes) pirmizrāde. Šī filma ir viena no piecām īsfilmu cikla sērijām Latvijas Okupācijas muzeja un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas kopprojektā “Latvijas valsts pamati, vēsture un mūsdienas”, kas vēsta par Latvijas suverenitātes idejas un valstiskuma attīstību un vēsturiskajiem procesiem 19. un 20. gadsimtā, to mijiedarbību ar norisēm šodienas Latvijas valstī un sabiedrībā.

Pasākuma īpašie viesi – Evija Veide (AS “Lauku Avīze”), Aija Fleija (Latvijas Kara muzejs), Valters Nollendorfs (Latvijas Okupācijas muzejs).

Atvēršanas dienā grāmatu būs iespējams iegādāties par īpašu cenu.

Papildu informācija:

Renāte Neimane, Redaktore. Izdevniecība “Lauku Avīze”. Tālr.: 67096637
e–pasts: renate.neimane@la.lv

Uldis Neiburgs, Vēsturnieks. Latvijas Okupācijas muzejs
Tālr.: 26498236
e–pasts: uldis.neiburgs@omf.lv

April 28, 2014 Posted by | 2. pasaules karš, grāmatas, pretošanās, Vēsture | Leave a comment

Nāves ieleja

Nāves ieleja – dokumentāls vēstījums par urāna raktuvēm Magadanas apgabalā. Šajā superslepenajā zonā tika veikti noziedzīgi mediciniski eksperimenti ar ieslodzīto smadzenēm. No Krievijas vietnes “Gulags ar fotokameru”.

Raksts krievu valodā. (Gugles tulkotājs atrodams šeit)


Долина Смерти

Обвинение СССР в опытах над людьми

“Долина смерти” – документальный рассказ про особые урановые лагеря в Магаданской области. Врачи этой сверхсекретной зоны проводили преступные эксперименты на мозге заключенных.

Обличая нацистскую Германию в геноциде, советское правительство, в глубокой тайне, на государственном уровне, претворяло в жизнь не менее чудовищную программу. Именно в таких лагерях, по договору с ВКПБ, гитлеровские особые бригады проходили обучение и набирались опыта в середине 30-х годов.

Результаты этого расследования широко освещались многими мировыми СМИ. В специальной телепередаче, которую вела в прямом эфире NHK Японии, вместе с автором участвовал и Александр Солженицин (по телефону).

“Долина смерти” – редкое свидетельство, запечатлевшее истинное лицо советской власти и ее передового отряда: ВЧК-НКВД-МГБ-КГБ.

Внимание! На этой странице демонстрируются фотографии вскрытия головного мозга человека. Пожалуйста не просматривайте эту страницу, если вы легко возбудимый человек, страдаете какими-либо формами душевного расстройства, если вы беременны или же не достигли 18 лет.

GULAG. Butugychag Forced Labor Camp. Magadan region. Photo by Sergey Melnikoff.

Если выстроить всех людей, кто “по зову партии” смотрел на небо через тюремные решетки ГУЛАГа, то эта живая лента протянется до Луны.

GULAG. Barbed wire

Я видел много концентрационных лагерей. И старых, и новых. В одном из них сам провел несколько лет. Потом изучал историю лагерей Советского Союза по архивным документам, но в самый страшный попал за год до того момента, когда КГБ вынудил меня бежать за пределы страны. Назывался этот лагерь “Бутугычаг”, что в переводе с языка российских северных народностей значит “Долина смерти”.

Бутугычаг, где не хоронили, а сбрасывали со скалы. Там копали шурфы. Оксана ездила туда, уже когда была вольной (посмотреть). Что там должно быть такое, чтобы удивить человека, отсидевшего 10 лет! Увидела там старика: шел за зоной, плакал. Отсидел 15 лет, не возвращается домой, ходит тут, побирается. Сказал: это ваше будущее.
(Нина Гаген-Торн)

Свое название место получило когда охотники и кочевые племена оленеводов из родов Егоровых, Дьячковых и Крохалевых, кочуя по реке Детрин, натолкнулись на громадное поле, усеянное человеческими черепами и костями и, когда олени в стаде начали болеть странной болезнью – у них выпадала вначале шерсть на ногах, а потом животные ложились и не могли встать. Механически это название перешло на остатки бериевских лагерей 14-го отделения ГУЛАГа.

Зона огромная. Мне понадобилось много часов, чтобы пересечь ее из конца в конец. Здания или их остатки виднелись всюду: по главному ущелью, где стоят корпуса обогатительной фабрики; во множестве боковых горных ответвлений; за соседними сопками, густо изрезанными шрамами поисковых шурфов и дырами штолен. В ближайшем к зоне поселке Усть-Омчуг меня предупреждали, что ходить по местным сопкам небезопасно – в любой момент можно провалиться в старую штольню.

Наезженная дорога кончилась напротив обогатительной урановой фабрики, зияющей черными провалами окон. Вокруг нет ничего. Радиация убила все живое. Только мох растет на черных камнях. Поэт Анатолий Жигулин, сидевший в этом лагере, рассказывал, что у печей, где на металлических подносах выпаривали воду из уранового концентрата после промывки, заключенные работали одну-две недели, после чего умирали, а на смену им гнали новых рабов. Таков был уровень радиации.

Мой счетчик Гейгера ожил задолго до подхода к фабрике. В самом здании он трещал уже не прерываясь. А когда я подошел к 23 металлическим бочкам с концентратом, что были оставлены у наружной стены, сигнал опасности стал нестерпимо громким. Активное строительство здесь шло в начале 40-х годов, когда встал вопрос: кто будет первым обладателем атомного оружия.

В Бутугычаге нашли свою смерть 380 тысяч человек. Это больше современного населения всей Магаданской области. Именно здесь велись строго засекреченные опыты на мозге заключенных.

От деревянного ворота, с ручками до блеска отполированными ладонями зеков, перехожу на кладбище. Редкие палки, воткнутые меж валунов, с дощечками-табличками. Впрочем, надписей уже не прочесть. Выбелило, стерло их время и ветер.

Дальше по косогору начали попадаться остатки от противогазов. Смотря на них, я вспомнил газетную заметку, обратившую на себя внимание своей необычностью и полной бессмысленностью.

“Советская Колыма”
22 апреля 1937 года.

“На днях в Магаданской больнице были проведены две операции, во время условной “газовой атаки”. Врачи, помогавший им медперсонал и больные одели противогазы. В операции принимали участие хирурги Пуллериц и Свешников, медсестра Антонова, санитары Карпенюк и Терехина. Первую операцию сделали одному из бойцов погранотряда, у которого было расширение вен семенного канатика. Больной К. удалили аппендицит. На обе операции, вместе с подготовкой, ушло 65 минут. Первый на Колыме опыт работы хирургов в противогазах вполне удался”.

Если даже во время эксперимента на больного тоже одели противогаз, то как поступили экспериментаторы с открытой в животе дырой?

Так, переходя от здания к зданию, от развалин малопонятных мне комплексов, сосредоточенных внизу ущелья, поднимаюсь на самый верх хребта, к уединенно стоящему, целехонькому лагерю. Пронзительно холодный ветер гонит низкие облака. Широта Аляски. Лето здесь, от силы, два месяца в году. А зимой мороз такой, что если лить воду со второго этажа, то на землю падает лед.

Рядом с солдатской вышкой громыхнули под ногами ржавые консервные банки. Поднял одну. Еще читается надпись на английском языке. Это тушенка. Из Америки для солдат Красной Армии на фронте. И для советских “внутренних войск”. Знал ли Рузвельт кого прикармливал?

Захожу в один из бараков, тесно заставленный двухъярусными нарами. Только они уж очень маленькие. Даже скорчившись, на них нельзя поместиться. Может быть они для женщин? Да вроде и для женщин размер маловат. Но вот, на глаза попалась резиновая калоша. Она сиротливо лежала под угловыми нарами. Бог мой! Калоша полностью умещается на моей ладони. Значит, это нары для детей! Значит я ушел на другую сторону хребта. Здесь, сразу за “Бутугычагом”, был расположен большой женский лагерь “Вакханка”, функционировавший в это же время.

Останки повсюду. То тут, то там попадаются обломки, суставы берцовых костей.
В сгоревших развалинах наткнулся на грудной костяк. Среди ребер мое внимание привлек фарфоровый тигель, – я с такими работал в биологических лабораториях университета. Ни с чем не сравнимый, приторный запах человеческого тлена сочится из-под камней…

“Я – геолог, и мне известно, что бывшая зона расположена в районе мощного полиметаллического рудного узла. Здесь, в междуречье Детрина и Теньки, сосредоточены запасы золота, серебра, касситерита. Но Бутугычаг известен также проявлением радиоактивных пород, в частности урансодержащих. По роду своей работы мне не однажды приходилось бывать в этих местах. Огромной силы радиоактивный фон пагубен здесь для всего живого. В этом и кроется причина потрясающей смертности в зоне. Радиация на Бутыгычаге носит неравномерный характер. Где-то она достигает очень высокого, чрезвычайно опасного для жизни уровня, но есть и места, где фон вполне приемлем”.
А. Руднев. 1989 г.
(Это письмо Руднев опубликовал в поселковой газете Усть-Омчуга “Ленинское Знамя”, с целью предупредить проведение экскурсий школьников в район “Бутугычага”)

День исследований кончался. Нужно было спешить вниз, где в домике современной электростанции, у ее смотрителя, я нашел пристанище на эти дни.

Виктор, хозяин домика, сидел на крыльце, когда я устало подошел и опустился рядом.

– Где был, что видел? – односложно спросил он.
Я поведал об урановой фабрике, детском лагере, шахтах.
– Да, ягод здесь не ешь и воду из рек не пей, – перебил Виктор и кивнул на бочку с привозной водой, стоявшую на автомобильных колесах.
– А ищешь-то что?
Я прищурился, в упор посмотрел на молодого хозяина дома.
– Шахту, под литером “Ц”…
– Не найдешь. Раньше знали, где она, а после войны, как лагеря закрывать стали, все взорвали, а из геологоуправления исчезли все планы “Бутугычага”. Только рассказы о том, что литер “Ц” забит до самого верха трупами расстрелянных, и остались.
Он помолчал. – Да не в шахтах, и не в детских лагерях тайна “Бутугычага”. Вон их тайна, – Виктор показал рукой перед собой. – За рекой, видишь. Там лабораторный комплекс был. Сильно охранялся.
– Что делали в нем?
– А ты сходи завтра на верхнее кладбище. Посмотри…

Но перед тем как идти на загадочное кладбище, мы с Виктором обследовали “лабораторный комплекс”.

Зона крошечная. Основу ее составляли несколько домов. Все они прилежно уничтожены. Взорваны до основания. Стоять осталась лишь одна крепкая торцевая стена. Странно: из всего громадного числа зданий в “Бутугычаге”, уничтожены только “лазарет” – он сожжен до тла, да эта зона.

Первое, что я увидел, были остатки мощной вентиляционной системы с характерными раструбами. Такими системами оснащаются вытяжные шкафы во всех химических и биологических лабораториях. Вокруг фундаментов бывших зданий тянулся периметр из колючей проволоки в четыре ряда. Местами он еще сохранился. Внутри периметра – столбы с электрическими изоляторами. Похоже, для охраны объекта применялся еще и ток высокого напряжения.

Пробираясь среди развалин, я вспомнил рассказ Сергея Николаева из поселка Усть-Омчуг:

“Перед самым въездом на “Бутугычаг” находился “Объект №14”. Что там делали, мы не знали. Но охранялась эта зона особенно тщательно. Мы работали как вольнонаемные, – взрывниками в шахтах, и имели пропуск для прохода по всей территории “Бутыгычага”. Но для того, чтобы попасть на объект №14, нужен был еще один – особый пропуск и с ним нужно было пройти девять контрольно-пропускных пунктов. Везде часовые с собаками. На сопках вокруг – пулеметчики: мышь не проскочит. 06служивал “Объект №14″ специально рядом построенный аэродром”.

Действительно сверхсекретный объект.

Да, взрывники свое дело знали. Мало что осталось. Правда, уцелело расположенное рядом здание тюрьмы, или, как его называют в документах ГУЛАГа, – “БУР” – барак усиленного режима. Он сложен из грубо отесанных каменных валунов, покрытых изнутри здания толстым слоем штукатурки. На остатках штукатурки в двух камерах, мы и обнаружили надписи процарапанные гвоздем: “30.XI.1954. Вечер”, “Убей меня” и надпись латинским шрифтом, в одно слово: “Doctor”.

Интересной находкой были лошадиные черепа. Я насчитал их 11. Штук пять или шесть лежали внутри фундамента одного из взорванных зданий.
Вряд ли лошадей использовали здесь как тягловую силу. Этого же мнения придерживаются и те, кто прошел Колымские лагеря.

Из архива автора:

“Я лично побывал в те годы на многих предприятиях и знаю, что даже для вывозки леса с сопок, для всех дел, не говоря уже о горных, применялся один вид труда – ручной труд заключенных…”

Из ответа бывшего з/ка Ф. Безбабичева на вопрос о том,
как применяли лошадей в хозяйстве лагерей.

Что ж, на заре ядерной эры, вполне могли пытаться получить антирадиационную сыворотку. А делу сему, со времен Луи Пастера, верой и правдой служили именно лошади.

Как давно это было? Ведь комплекс “Бутугычаг” сохранился хорошо. Основная масса лагерей на Колыме была закрыта после “разоблачения” и расстрела их крестного отца – Лаврентия Берия. В домике метеостанции, что стоит выше детского лагеря, мне удалось найти журнал наблюдений. Последняя дата, проставленная в нем, – май 1956 года.

– Почему эти развалины зовут лабораторией? – спросил я Виктора.
– Как-то подъехала автомашина с тремя пассажирами, – начал рассказывать он, расчищая в бурьяне, среди битого кафеля, еще один лошадиный череп. – С ними была одна женщина. И хоть гости здесь редки, называть себя они не стали. Вышли из машины у моего дома, осмотрелись вокруг, а потом, женщина, показав на развалины, говорит: “Вот здесь была лаборатория. А вон там – аэропорт…”.
Пробыли они не долго, ни о чем расспросить их не удалось. Но все трое в годах, хорошо одетые…

Мне спасла жизнь женщина-врач, когда я находился в заключении на одном из самых страшных на Колыме рудников – “Бутугычаг”. Звали ее Мария Антоновна, фамилия ее нам была неизвестна…
(Из воспоминаний Федора Безбабичева)

Лагеря Берлага были особо секретными и стоит ли удивляться, что никаких официальных данных об их узниках получить не удается. Но архивы есть. КГБ, МВД, партархивы – где-то хранятся списки узников. А пока, лишь скупые, отрывочные данные наводят на тщательно стертый след. Исследуя заброшенные Колымские лагеря, я просмотрел тысячи газет и архивных справок, все ближе и ближе подбираясь к истине.

Писатель Асир Сандлер, автор опубликованных в СССР “Узелков на память”, рассказал мне, что один из его читателей был узником таинственной шарашки, – научного учреждения, в котором работали заключенные. Оно находилось где-то в окрестностях Магадана…

GULAG. Butugychag Forced Labor Camp. Magadan region. Photo by Sergey Melnikoff. GULAG. Barbed wire

Тайна комплекса “Бутугычаг” открылась на следующий день, когда с трудом ориентируясь в хитросплетении хребтов, мы поднялись на горную седловину. Именно это уединенное место избрала лагерная администрация под одно из кладбищ. Два других: “офицерское” – для персонала лагеря и, возможно, для вольнонаемных, а также большое “зековское”, находятся внизу. Первое недалеко от обогатительной фабрики. Принадлежность его покойников к администрации выдают деревянные тумбы со звездами. Второе начинается сразу за стенами сожженного лазарета, что и понятно. Чего покойников таскать по горам… А сюда, от центральной части, как минимум миля. Да еще вверх.

Чуть приметные холмики. Их можно принять за естественный рельеф, если бы не были они пронумерованы. Едва присыпав щебенкой покойника, втыкали рядом палку с номером, пробитым на крышке от банки тушенки. Только вот откуда у зеков консервы? Номера двухзначные с буквой алфавита: Г45; В27; А50…

На первый взгляд, число могил здесь не так уж и велико. Десятка полтора рядов кривых палок с номерами. В каждом ряду 50-60 могил. Значит, всего около тысячи человек нашли здесь последнее пристанище.

Но, ближе к краю седловины, обнаруживаю метки другого типа. Здесь нет отдельных холмиков. На ровной площадке, столбики стоят густо, как зубья расчески. Обыкновенные короткие палки – сучья обрубленных деревьев. Уже без жестяных крышек и номеров. Лишь отмечают место.

Два оплывших бугра указывают ямы, куда валили умерших кучей. Скорее всего, этот “ритуал” осуществлялся зимой, когда не было возможности хоронить каждого в отдельности, в промерзшем и крепком как бетон, грунте. Ямы, в этом случае, заготавливали с лета.

А вот и то, о чем говорил Виктор. Под кустом стланика, в развороченной зверьем или людьми могиле, лежит половинка человеческого черепа. Верхняя часть свода, на полдюйма выше надбровных дуг, ровно и аккуратно срезана. Явно хирургический распил.

Иду дальше, – поднимаю осколок лобной кости. То же со следами трепанации. Рядом с номером В24 , на краю раскрытой могилы, разбросаны кости сразу нескольких черепов.

Среди них множество иных костей скелета, но мое внимание привлекает верхняя отрезанная часть черепа с пулевым отверстием в затылке. Это очень важная находка, потому как свидетельствует о том, что вскрытые черепа – не медицинское освидетельствование для установления причины смерти. Кто же сначала пускает пулю в затылок, а затем проводит анатомическое вскрытие для выяснения причины смерти?

– Нужно открыть одну из могил, – говорю я попутчику. – Необходимо убедиться, что это “работа” не сегодняшних вандалов. О набегах на лагерные кладбища поселковой шпаны, рассказывал сам Виктор: достают черепа и делают из них светильники.

Выбираем могилу под номером “Г47”. Копать не пришлось. Буквально сантиметров через пять оттаявшего за лето грунта, саперная лопатка обо что-то стукнулась.

– Осторожно! Не повреди кости.
– Да здесь гроб, – отозвался помощник.
– Гроб?! Я изумился. Гроб для зека – такая же невидаль, как если бы мы наткнулись на останки инопланетянина. Поистине это – удивительное кладбище.

Никогда, нигде на необъятных просторах ГУЛАГа, в гробах зеков не хоронили. Бросали в штольни, закапывали в землю, а зимой просто в снег, топили в море, но чтобы для них делали гробы?!.. Да, похоже, это кладбище “шарашки”. Тогда и наличие гробов понятно. Ведь зеков хоронили сами же зеки. И видеть вскрытые головы им не полагалось.

В 1942 году был этап в Тенькинский район, куда попал и я. Дорогу на Теньку начали строить где-то в 1939 году, когда начальником Дальстроя стал комиссар 2 ранга Павлов, а начальником УСВИТЛа – полковник Гаранин. Со всех, кто попадал в лапы НКВД, в первую очередь снимали отпечатки пальцев. С этого начиналась лагерная жизнь любого человека. Этим она и заканчивалась. Когда человек умирал в тюрьме или лагере, то он уже мертвый проходил точно такую же процедуру. У покойного снимали отпечатки пальцев, они сравнивались с первоначальными, и только после этого его хоронили, а дело передавалось
в архив.
(Из воспоминаний з/к Вадима Козина)

На северном конце кладбища земля сплошь усеяна костями. Ключицы, ребра, берцовые кости, позвонки. По всему полю белеют половинки черепов. Ровно разрезанные над беззубыми челюстями. Большие, маленькие, но одинаково неприкаянные, выброшенные из земли недоброй рукой, они лежат под пронзительно синим небом Колымы. Неужели над их обладателями довлел столь страшный рок, что даже кости этих людей обречены на поругание? И тянет здесь до сих пор смрадом кровавых лет.

Опять чередой вопросы: кому требовался мозг этих несчастных? В какие годы? По чьему указу? Кто, черт побери, эти “ученые”, с легкостью, точно зайцу, пускавшие пулю в человеческую голову, а затем с дьявольской дотошностью потрошившие еще дымящиеся мозги? И где архивы? Сколько нужно сорвать масок, чтобы судить советский строй за преступление называемое геноцид?

Ни одна из известных энциклопедий не приводит данных об опытах на живом человеческом материале, разве что поискать в материалах Нюрнбергского процесса. Очевидно только следующее: именно в те годы, когда функционировал “Бутугычаг”, усиленно изучалось действие радиоактивности на организм человека. Ни о каких вскрытиях умерших в лагерях для медицинского заключения о причинах смерти, речи быть не может. Ни в одном лагере этого не делали. Ничтожно дешево стоила человеческая жизнь в советской России.

Трепанация черепов не могла проводиться и по инициативе местных органов. За программу ядерного оружия и все, что с ней было связано, личную ответственность несли Лаврентий Берия и Игорь Курчатов.

Остается предположить о существовании успешно претворенной в жизнь государственной программы, санкционированной на уровне правительства СССР. За аналогичные преступления против человечества, “наци” до сегодняшнего дня гоняют по Латинской Америке. Но только по отношению к отечественным палачам и человеконенавистникам, родное им ведомство проявляет завидную глухоту и слепоту. Уж не потому ли, что сегодня в теплых креслах сидят сыновья палачей?

Маленький штрих. Гистологические исследования проводят на мозге, извлеченном не более чем через несколько минут после смерти. В идеальном случае – на живом организме. Любой способ умерщвления дает “не чистую” картину, так как в тканях мозга появляется целый комплекс ферментов и других веществ, выделившихся при болевом и психологическом шоке.

Тем более нарушает чистоту эксперимента усыпление подопытного животного или введение ему психотропных средств. Единственным методом, применяемым в биологической лабораторной практике для подобных опытов, является декапитация – практически мгновенное отсечение головы животного от туловища.

GULAG. Butugychag Forced Labor Camp. Magadan region. Photo by Sergey Melnikoff. GULAG. Barbed wire

Я взял с собой два фрагмента от различных черепов, для проведения экспертизы. Благо, был знакомый прокурор в Хабаровском крае – Валентин Степанков (позже – Генеральный прокурор России).

– Ты же понимаешь, чем это пахнет, – воззрился на меня прокурор края со значком члена Верховного Совета СССР на лацкане пиджака, опуская лист с моими вопросами для эксперта. – Да и по принадлежности этим делом должна заниматься Магаданская прокуратура, а не моя…
Я молчал.
– Ладно, кивнул Степанков, – у меня тоже совесть есть. И нажал кнопку в столе.
– Подготовьте постановление о возбуждении уголовного дела, – обратился он к вошедшему. И снова ко мне: – Иначе я не могу направить кости на экспертизу.
– А дело? – спросил помощник.
– Передайте по принадлежности – магаданцам…

 

…Повторяю, в Магадане живут виновные в гибели тех заключенных, что были присланы под номерами литерной тысячи “3-2”, из которых в живых осталось за одну зиму 36 человек.
(П. Мартынов, узник Колымских лагерей № 3-2-989)

Заключение экспертизы 221-ФТ, я получил через месяц. Вот его сокращенное резюме:

“Правая часть черепа, представленная на исследование, принадлежит телу мужчины молодого возраста, не более 30 лет. Швы черепа между костями не заращены. Анатомо-морфологические особенности свидетельствуют о принадлежности кости части черепа мужского пола с характерными признаками европеоидной расы.

Наличие множественных дефектов компактного слоя (множественные, глубокие трещины, участки скарификации), полная обезжиренность их, белый цвет, хрупкость и ломкость, свидетельствуют о давности смерти мужчины, которому принадлежал череп, в 35 и более лет от момента исследования.

Ровные верхние края лобной и височной костей образовались от распила их, о чем свидетельствуют следы скольжения – трассы от действия пилящего орудия (например, пилы). Учитывая локализацию распила на костях и его направление, считаю, что этот распил мог образоваться при анатомическом исследовании черепа и головного мозга.

Часть черепа № 2, более вероятно, принадлежала молодой женщине. Ровный верхний край на лобной кости образовался от распила пилящего орудия – пилы, о чем свидетельствуют ступенеобразные следы скольжения – трассы.

Часть черепа № 2, судя по менее измененной костной ткани, находилась в местах захоронения по длительности меньше времени, чем часть черепа № 1, с учетом, что обе части находились в одинаковых условиях (климатических, почвенных и т.п.)”

Судебно-медицинский эксперт В. А. Кузьмин.
Хабаровское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы.
13 ноября 1989 г.

GULAG. Butugychag Forced Labor Camp. Magadan region. Photo by Sergey Melnikoff. GULAG. Barbed wire

На этом мои поиски не закончились. В “Бутугычаге” я побывал еще два раза. Все более и более интересные материалы попадали в руки. Появлялись свидетели.

Из архива автора:

П. Мартынов, узник колымских лагерей под номером 3-2-989, указывает на имевшее место прямое физическое истребление заключенных “Бутугычага”: “Останки их хоронили на перевале “Шайтан”. Несмотря на то, что для сокрытия следов преступлений место время от времени очищали от останков растасканных зверями из ледника на перевале, там и сегодня встречаются на огромной площади человеческие кости…”

Быть может, там и нужно искать штольню под литерой “Ц”?

Интересную информацию удалось получить в редакции газеты “Ленинское знамя” в Усть-Омчуге (теперь газета называется “Тенька”), где расположен большой горно-обогатительный комбинат – Тенькинский ГОК, к которому относился и “Бутугычаг”.
Журналисты передали мне записку Семена Громова, бывшего заместителя директора ГОКа. Записка затрагивала интересующую меня тему. Но, возможно, ценой этой информации стала жизнь Громова.
Вот текст этой записки:

“Ежедневный “отход” по Теньлагу составлял 300 зеков. Основные причины – голод, болезни, драки между заключенными и просто “стрелял конвой”. На прииске имени Тимошенко был организован ОП – оздоровительный пункт для тех, кто уже “доходил”. Пункт этот, конечно, никого не оздоравливал, но работал там с заключенными какой-то профессор: ходил и рисовал карандашом на робах зеков кружочки – эти завтра умрут. Кстати, на другой стороне трассы, на небольшом плато, есть странное кладбище. Странное потому, что у всех, захороненных там, распилены черепа. Не связано ли это с профессорской работой?”

Записал это Семен Громов в начале 80-х годов и вскоре погиб в автомобильной катастрофе.

Достал я в ГОК и другой документ – результаты радиологических исследований на объекте “Бутугычаг”, а так же замеры радиоактивности объектов. Все эти документы носили строго секретный характер. Когда военное министерство США, по моей просьбе, запросило геологическую карту данного района, то даже ЦРУ отрицало наличие в указанных местах урановых разработок. А я побывал на шести спецобъектах уранового ГУЛАГа Магаданской области, причем один из лагерей расположен у самой кромки Ледовитого океана, недалеко от заполярного города Певек.

Хасану Ниязову я нашел уже в 1989 году, когда перестройка и гласность избавляли от страха многих. 73-летняя женщина не побоялась дать часовое интервью перед телекамерой.

Из записи интервью Х. Ниязовой:

Х.Н. – В “Бутугычаге” я не была, Бог миловал. Он у нас считался штрафным лагерем.
– Как хоронили зеков?
Х.Н. – Да никак. Присыпали землей или снегом, если зимой умер, и все.
– Гробы были?
Х.Н. – Никогда. Какие там гробы!
– Почему на одном из трех кладбищ “Бутугычага” все зеки похоронены в гробах и у всех распилены черепа?
Х.Н. – Это вскрывали врачи…
– С какой целью?
Х.Н. – У нас, среди заключенных, разговор шел: делали опыты. Учились чему-то.
– Это делалось только в “Бутугычаге”, или еще где-нибудь?
Х.Н. – Нет. Только в “Бутугычаге”.
– Когда вы узнали об опытах в “Бутугычаге”?
Х.Н. – Это было примерно в 1948-49 годах, разговоры шли мельком, но нас всех стращали этим…
– Может быть, это живым распиливали?
Х.Н. – А кто его знает… Там была очень большая медицинская часть. Были даже профессора…”

Хасану Ниязову я интервьюировал после второго посещения “Бутугычага”. Слушая мужественную женщину, я смотрел на ее руки с выжженным лагерным номером.
– Этого не может быть! – воскликнет потом Джак Шеахан, – шеф бюро CBS News, вглядываясь в экран и не веря своим глазам. – Я всегда думал, что это было только в фашистских лагерях…

GULAG. Butugychag Forced Labor Camp. Magadan region. Photo by Sergey Melnikoff. GULAG. Barbed wire

Я искал перевал Шайтан. Помните, Мартынов, узник N 3-2-989, писал, что трупы после опытов хоронили в леднике на перевале. А указанное Виктором кладбище было в другом месте. Там не было ни перевала, ни ледника. Возможно, специальных кладбищ было несколько. Где Шайтан, никто уже не помнил. Название знали, слышали раньше, но перевалов в районе “Бутугычага” десятка два наберется.

На одном из них я и наткнулся на замурованную ледяной пробкой штольню. Она бы ничем и не привлекла внимание, если бы не остатки одежды, вмерзшие в лед. Это были зековские робы. Слишком хорошо я их знаю, чтобы спутать с чем-то другим. Все это значило только одно: вход замуровали специально, когда лагерь еще работал.

Найти лом и кирку труда не составляло. Они во множестве валялись вокруг штолен.

Последний удар лома пробил ледяную стену. Расковыряв дыру, чтобы прошло тело, я соскользнул по веревке с гигантского сталактита, перегородившего путь. Щелкнул выключателем. Луч фонаря заиграл в какой-то сизой, вроде как задымленной курильщиками атмосфере. Приторно сладкий запах щекотал горло. С потолка луч скользнул по обледенелой стене и…

Я вздрогнул. Передо мной была дорога в ад. От самого низа и до середины, проход был завален полуразложившимися телами людей. Лохмотья истлевшей одежды прикрывали голые кости, черепа белели под космами волос…

Пятясь, я покинул гиблое место. Никаких нервов не хватит, чтобы провести здесь значительное время. Успел лишь отметить наличие вещей. Котомки, вещмешки, развалившиеся чемоданы. И еще… мешки. Кажется, с женскими волосами. Большие, полные, почти в мой рост…

Афиши моей фотовыставки “Обвинение СССР в опытах над людьми” так взбудоражили власти Хабаровска, что на открытие прибыли и начальник Управления КГБ края, и прокуроры всех рангов, не говоря уже о партийных боссах. Присутствующие чины скрипели зубами, но ничего сделать не могли, – в зале находились операторы японской NHK во главе с одним из директоров этой могущественной телекомпании, – моим другом.

Масла в огонь подлил генпрокурор края Валентин Степанков. Подскочив на черной “Волге”, он взял в руки микрофон и… официально открыл выставку.

Воспользовавшись моментом, я попросил начальника КГБ, генерал-лейтенанта Пирожняка, навести справки о лагерях “Бутугычаг”.

Ответ пришел удивительно быстро. Уже на следующий день, на выставке появился человек в штатском и сообщил, что архивы находятся в информационно-вычислительном центре МВД и КГБ в Магадане, но они не разобраны.

На мою же просьбу по телефону о работе с архивами, начальник УКГБ Магадана, смеясь, ответил:
– Ну что ты! Архив огромный. Ты будешь его разбирать, Сережа, ну… лет так семь…

Среди описания жестоких мучений приходит вдруг как бы само собой воспоминание о веселом, радостном – пусть чрезвычайно редком в бутугычагском аду. Душа, погруженная в мучительные воспоминания, словно отталкивает их и даже среди них находит добро и тепло – два помидора Ганса. Ах, как они были хороши! Но вовсе не вкус и не редкость такой изысканной пищи тут на первом месте. На первом месте – Добро, чудом сбереженное в душе человека. Если есть хоть капля Добра, значит, есть и Надежда.
(А. Жигулин)

В свой третий и последний приезд в “Бутугычаг”, я поставил основной целью снять на видеопленку специальное кладбище.

Обхожу разрытые могилы, ищу целый ящик. Вот выглядывает угол доски из-под камней. Разгребаю щебень, чтобы не обсыпался в гроб. Доска гнилая, приподнимать приходится с осторожностью.

Под рукой, прислонившись лбом к боковой стенке, зубасто щерится крупный мужской череп. Верхняя часть его ровно распилена. Она отпала, как крышка жуткой шкатулки, открывая липкий налет остатков когда-то украденного мозга. Кости черепа желтые, не видевшие солнца, на глазницах и скулах волосы – задирали на лицо скальп. Так идет процесс трепанации…

Сношу в гроб все подобранные по полю черепа.
“Спите спокойно”, – можно ли сказать так на этом кладбище?

Я уже далеко от могил, а желтый череп, – вот он, рядом. Вижу, как он лежит в своем ящике-гробу. Как был убит ты, несчастный? Не той ли страшной смертью, для “чистоты эксперимента”? И не для тебя ли построен отдельно стоящий БУР в ста метрах от взорванной лаборатории?
И почему на его стенах слова: “Убей меня…”; “Doctor”?
Кто ты, узник, как твое имя? Уж не тебя ли ждет до сих пор твоя мать?

Из архива автора:

“Я пишу с далекой земли… Я все жду встречи с сыном. Это так получилось. 1942 год. Призвали в армию мужа и сына. На мужа я получила похоронную, а на сына нет ничего до сих пор. Делала запрос, где только могла… А в 1943 году я получила письмо. Неизвестно кто автор. Пишет так: ваш сын – Чалков Михаил не вернулся с работы, мы были вместе в магаданском лагере в долине Омчуга, будет возможность – расскажу. И все!
Я до сих пор не могу понять, почему сын не написал ни одного письма и как он туда попал?
Простите мое беспокойство, но если у вас есть дети, вы поверите, как тяжело бывает родителям. Я посвятила всю молодость ожиданию, оставшись одна с четырьмя детьми…
Опишите тот лагерь. Я все жду, может быть, он там…”

Карагандинская область, Казахская ССР,
Чалкова А. Л.

В лагере смерти “Бутугычаг” погибли:

01. Маглич Фома Саввич – капитан 1 ранга, председатель комиссии по приемке кораблей в Комсомольске на Амуре;
02. Слепцов Петр Михайлович – полковник служивший с Рокоссовским;
03. Казаков Василий Маркович – старшин лейтенант из армии генерала Доватора;
04. Назим Григорий Владимирович – председатель колхоза из Черниговской области;
05. Морозов Иван Иванович – моряк Балтийского флота;
06. Бондаренко Александр Николаевич – заводской слесарь из Никополя;
07. Руденко Александр Петрович – старший лейтенант авиации;
08. Белоусов Юрий Афанасьевич – “штрафник” из батальона на Малой Земле;
09. Решетов Михаил Федорович – танкист;
10. Янковский – секретарь Одесского обкома комсомола;
11. Раткевич Василий Богданович – белорусский учитель;
12. Звездный Павел Трофимович – старший лейтенант, танкист;
13. Рябоконь Николай Федорович – ревизор из Житомирской области;

330000.
330001.

Я описал тебе лагерь.
Прости меня, мать.

Сергей Мельникофф
Магаданская область, 1989-90 гг.

Фото автора.

April 23, 2014 Posted by | gulags, noziegumi pret cilvēci, nāves nometnes, Vēsture | Leave a comment

Saeimas komisija piedāvā precizēt kārtību VDK dokumenti publiskošanai

Bijušās Valsts drošības komitejas (VDK) dokumenti publiski būs pieejami pēc to zinātniskās izpētes, kas būs jāveic līdz 2018.gada 31.maijam. To paredz Saeimas Juridiskās komisijas trešdien, 23.aprīlī, trešajam galīgajam lasījumam sagatavotie grozījumi likumā „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”.

„Jautājums, kas vienmēr ir piesaistījis lielu sabiedrības uzmanību, ir bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu, tostarp tā dēvēto „čekas maisu”, publiskošana. Esam nonākuši pie secinājuma, ka šī jautājuma iesaldēšana uz gadu desmitiem nebūtu samērīga, taču arī nekritiska kartiņās ierakstīto vārdu publiskošana varētu nodarīt daudz posta. Ir skaidrs, ka šī kartotēka nav pilnīga un informatoru kartiņas nevar kalpot par pierādījumu sadarbības faktam ar padomju laika represīvo iestādi. Tādēļ esam nolēmuši, ka sākotnēji jāveic šo materiālu zinātniskā izpēte, pēc kuras šī informācija valdības noteiktā kārtībā būs pieejama publiski,” norāda Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāne.

Komisija šodien (23. aprīlī) atbalstīja priekšlikumu, ar kuru VDK materiālu izpēte tiks uzticēta speciālai valdības izveidotai starpnozaru komisijai, kura jāizveido līdz 2015.gada 1.janvārim, atvēlot tās darbam attiecīgu finansējumu. Tāpat deputāti lēma līdz 2018.gada 31.maijam pagarināt plānoto termiņu, kādā būtu veicama VDK dokumentu zinātniskā izpēte. Likumprojekta otrā lasījuma redakcija paredzēja izpēti veikt līdz 2017.gada 31.maijam, kas Nacionālās drošības komisijas ieskatā ir pārāk īss laiks, lai kvalitatīvi veiktu šo darbu.

Pēc izpētes darba veikšanas VDK dokumenti Ministru kabineta noteiktā kārtībā būs pieejami publiski.

Juridiskā komisija šodien atbalstīja arī priekšlikumu, kas politiski represētajām personām paredz tiesības no Totalitārisma seku dokumentēšanas centra saņemt informāciju par konkrētiem VDK darbiniekiem, kuri bija iesaistīti represijās pret konkrēto cilvēku. Šādas tiesības paredzētas arī personām, kurām ir pierādījumi, ka tās tikušas vajātas ideoloģisku motīvu dēļ, ievietotas brīvības atņemšanas iestādēs vai piespiedu kārtā ievietotas iestādēs, kur tām piemēroti medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi.

Patlaban virkne likumu paredz tiesību ierobežojumu bijušajiem VDK darbiniekiem vai informatoriem, un likuma grozījumi nosaka Ministru kabinetam pienākumu turpmāk ne retāk kā ik pēc pieciem gadiem izvērtēt, cik nepieciešami un pamatoti ir šie ierobežojumi.

Spēkā esošā likuma redakcija nosaka, ka sadarbības fakta ar VDK konstatēšanas noilguma termiņš beidzas šogad. Tāpēc, lai nodrošinātu tiesisku pamatu vērtēt kādas personas iespējamo sadarbību ar VDK, likumprojekts paredz par vēl 30 gadiem pagarināt termiņu, lai likumā noteiktā kārtībā būtu iespējams konstatēt kādas personas sadarbības faktu ar VDK padomju laikā.

Plānots, ka likuma grozījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”” Saeimai vēl jālemj trešajā lasījumā.

Saeimas Preses dienests

April 23, 2014 Posted by | KGB, stukači, čeka | Leave a comment

Valsts Drošības komitejas arhīva mantojums Latvijā

Ainārs Bambāls
Kamēr Saeimā notiek diskusijas par tā dēvētajiem čekas maisiem, vēsturnieks atklāj, kas īsti pētniekiem šajā atstātajā mantojumā atrodas un kas būtu jāatklāj sabiedrībai

Rakstu par Valsts drošības komitejas (VDK) arhīva mantojumu pamudināja uzrakstīt vairāki apstākļi. Sabiedrības aizvien nerimstošā interese par bijušās Latvijas PSR VDK dokumentiem, ko uztur masu mediji, tāpat nepieciešamība objektīvi izvērtēt padomju represīvā režīma darbību kopumā, tai skaitā arī VDK.

Nepretendējot uz patiesību pēdējā instancē par VDK arhīva dokumentārā mantojuma jautājumu, bet kā darbinieks, kas ikdienā strādā ar vienu no bijušās Latvijas PSR MP VDK arhīva dokumentu sastāvdaļām, kas nonākusi glabāšanā Latvijas Valsts arhīvā, gribētu izteikt savu viedokli VDK arhīva dokumentu jautājumā.

Represīvo režīmu arhīvu nozīme

XX gadsimta 80. – 90.gadu mija Centrālās un Austrumeiropas valstīs, kas pēc Otrā pasaules kara bija PSRS satelītvalstis, iezīmējās ar strauju šo valstu represīvo režīmu sabrukumu. Baltijas valstīs, tai skaitā Latvijā, padomju okupācijas režīma sabrukums notika ļoti strauji, tā atguva savu valstisko neatkarību un iespēju veidot jaunu, demokrātijai atvērtu sabiedrību.

Padomju okupācijas laika ideoloģija nepieļāva domas brīvību, politisko un ekonomisko neatkarību. Tās sekas jūtam vēl šodien. No šī aspekta ir ļoti svarīgi izvērtēt padomju okupācijas režīma darbību.

Mainoties politiskajai varai Latvijā, aktualizējās arī bijušā padomju represīvā režīma arhīvu jautājums. Kā zināms, represīvie režīmi ir izplatījušies kopš modernās valsts sākumiem. Pasaules arhīvos ir dokumenti, kas to apliecina. Izņēmums nav arī bijušās PSRS represīvā režīma arhīvi.

Kā norāda autoritatīvs starptautiskais arhīvu eksperts spānis Antonio Gonsaless Kvintana, “arhīvi, kas bija būtiski represīvo darbību veikšanai, jaunajās politiskajās iekārtās (kas garantē brīvību un pienākumus, ko nosaka Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija) pārvēršas par nozīmīgu līdzekli jaunu sociālo attiecību dibināšanā”.

Latvijas situācijā laikā, kad notiek pāreja no padomju totalitārās varas sistēmas uz demokrātisku sabiedrību, bijušo padomju represīvā režīma arhīvu (piemēram, Latvijas Komunistiskās partijas, Valsts drošības komitejas, Iekšlietu ministrijas) izvērtēšana XX gs. deviņdesmitajos gados bija kļuvusi par nozīmīgu soli jauna tipa demokrātiskas sabiedrības veidošanā.

90.gadu vidū pēc šo arhīvu atvēršanas cilvēkiem radās iespēja pašiem iepazīt represīvā režīma darbības mehānismu, informācijas vākšanas un uzkrāšanas metodes. Bijušās Latvijas PSR VDK arhīva dokumentos uzkrātā informācija par iedzīvotājiem ir visai apjomīga, tomēr vienlaikus jāatzīst, ka šīs informācijas ticamība un autentiskums vēl ir pārbaudāma lieta.

No vienas puses, pirmkārt, visās valstīs, kas pārdzīvojušas politisko represiju periodus, ir vērojama interese par bijušo represīvo režīmu arhīviem. Otrkārt, jaunajās demokrātiskajās valstīs (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Slovēnijā, Slovākijā, Horvātijā, Čehijā, Ungārijā, Bulgārijā, Vācijā (VDR „Stasi” arhīvi) u.c. bijušo represīvo režīmu arhīvu dokumenti un tajos esošā informācija ir ļoti svarīga arī individuālo tiesību jomā (pilsoņu sociāli tiesiskā reabilitācija, kompensāciju, pensiju piešķiršana, īpašuma atgūšana un citi aspekti.).

Treškārt, būtiska ir pašas sabiedrības attieksme pret bijušo represīvo režīmu arhīviem, pret savu vēsturi, kuras drūmie pagātnes liecinieki ir arhīvu dokumenti. Šo arhīvu dokumentārā mantojuma izvērtēšanai pēdējo 20 gadu laikā veltītas vairākas starptautiskas konferences Baltijas un Austrumeiropas valstīs, arī Krievijā.

No otras puses, Latvijā MP VDK arhīva dokumentu izmantošana vēstures pētniekiem joprojām ir svarīga Latvijas vēstures aktuālo problēmu (padomju varas represijas pret Latvijas iedzīvotājiem un padomju represīvā režīma darbība; kolaborācijas jautājums; nacionālā pretošanās kustība abiem totalitārajiem (padomju un vācu) režīmiem), holokausta un citu tēmu izpētē. Latvijas Vēsturnieku komisija savus pētījumus, kas tagad apkopoti 28 sējumos, lielā mērā ir balstījusi uz bijušās LPSR VDK arhīva dokumentu izpēti.

Latvijas PSR MP VDK arhīva dokumenti kā vēstures avots (apliecinātājs) šajā gadījumā iegūst prioritāru nozīmi, ir vitāli svarīgs faktors Latvijas vēstures tēmu izpētē. Vēstures pētniekiem te vēl daudz darāmā.

Runājot par Latvijas PSR MP VDK atstāto arhīva dokumentāro mantojumu, manuprāt, apzīmējums “VDK arhīvu mantojums” ir precīzāks tajā aspektā, ka pēc PSRS sabrukuma un PSRS MP VDK republikānisko struktūru likvidēšanas Baltijas valstīs, šo valstu civilie arhīvi glabāšanā pārņēma tikai daļu no bijušo VDK arhīvu (10. daļas) dokumentiem.

Citai daļai VDK dokumentu tika noteikti izmantošanas ierobežojumi vai dokumenti tika nodoti šo valstu īpašajos arhīvos. Savukārt liela, apjoma ziņā patlaban pat grūti konstatējama daļa dokumentu tika aizvesta uz VDK speciālajiem arhīviem Krievijā.

Nenoliedzami, pašreizējā situācijā bijušās Latvijas PSR VDK arhīva dokumentiem piemīt gan juridiskā, gan evidences (pierādījuma), gan fiskālā vērtība (īpašuma, mantas kompensācijas) un kā tādi tie tagad vēl aizvien tiek izmantoti gan pilsoņu sociāli tiesiskajā reabilitācijā, gan represiju vaininieku saukšanā pie atbildības, gan vēstures pētījumos.

Par Latvijas PSR MP VDK arhīva dokumentu sastāva pilnīgumu

1991.gada augusta beigās Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņēma vairākus likumdošanas aktus, kas atzina Latvijas Komunistiskās partijas darbību par antikonstitucionālu, un lēmumu par PSRS drošības iestāžu darbības izbeigšanu Latvijas Republikā.

Augstākā Padome pieņēma lēmumu abu augšminēto iestāžu arhīvus nodot valsts arhīviem. Tā laika Latvijas Valsts arhīvs (LVA) bijušās LKP dokumentus, vēlāk arī Partijas arhīva dokumentus par laika posmu līdz 1987.gadam (iztrūkst LKP pēdējo gadu dokumenti) saņēma diezgan pilnīgā veidā, bet sliktāka situācija dokumentu pārņemšanā bija ar Latvijas PSR Valsts drošības komitejas dokumentiem (LVA nav nodoti VDK lietvedības dokumenti, pavēles utt.).

Šīs komitejas “vēsturiskā arhīva” (nosacīts apzīmējums – aut.) lielākā daļa nonāca Valsts arhīvā, bet pārējie, tajā skaitā lietvedības un operatīvās darbības dokumenti – citās institūcijās.

Kā vairākus gadus vēlāk atzina LVA direktore D.Kļaviņa, “1991.gadā pieņemtais lēmums bija kļūdains, jo tā laika atbildīgās personas neveica precīzu uzskaitījumu, ko, cik un kāda iestāde pārņēma…”

Turklāt “Likums par arhīviem” tika pieņemts 1991.gada 26.martā, bet bijušās Latvijas KP un VDK dokumenti Valsts arhīva pārziņā nonāca 1991.gada rudenī. Līdz ar to šajā likumā nebija ietvertas normas, kas noteiktu šo arhīvu izmantošanu un aizsargātu trešo personu intereses un tiesības. Patlaban daļēji šo personu intereses aizsargā Fizisko personu datu aizsardzības likums, bet VDK dokumentu izmantošanu reglamentē virkne citu normatīvo aktu.

1991.gada rudenī Valsts drošības komiteja Latvijā tika izformēta. Bijušās VDK dokumentu un citu materiālu pārņemšanu Latvijas īpašumā uzdeva Ministru Padomei, kura šim nolūkam izveidoja īpašu komisiju, un tā pēc saviem ieskatiem, nevis saskaņā ar “Likumu par arhīviem” pieņēma lēmumus par šo dokumentu turpmāko likteni.

Kā liecina SAB Totalitārisma seku dokumentēšanas centra vadītājs Indulis Zālīte, “atsevišķi tika pārņemti operatīva rakstura materiāli – operatīvo uzskaišu un aģentūras materiāli, kas tika nodoti Totalitārisma seku dokumentēšanas centra rīcībā”.

Turklāt liela daļa operatīvās dokumentācijas un arhīvu materiālu tika aizvesti uz Krievijas Federāciju jau sākot ar 80.gadu beigām, bet palikušais VDK dokumentu apjoms laikā līdz 90.gadu vidum sadalījās starp vairākām valsts institūcijām: Latvijas Valsts arhīvu, Policijas akadēmiju, Iekšlietu ministrijas Drošības policiju un Totalitārisma seku dokumentēšanas centru.

Tādējādi jāsecina, ka 1991.gadā Latvijā, likvidējot Latvijas PSR VDK un pārņemot šīs institūcijas dokumentus, netika ievērots viens no svarīgākajiem starptautiskajiem arhīvniecības principiem, proti, provenances princips – viens no arhīvu darbības pamatprincipiem, kas nosaka, ka vienas izcelsmes dokumenti tiktu saglabāti vienkopus. Plašākā nozīmē ietver sevī arī reģistrācijas jeb dokumentu oriģinālās kārtības principu.

Ir jāatzīst, ka Latvijā atstātā VDK arhīva dokumentu sastāva pilnīgumu tagad ir grūti noteikt, problēma būtu jāpēta.

Latvijas PSR MP VDK arhīva dokumentu mantojums

Runājot par Latvijas PSR MP VDK arhīva (10.daļas) dokumentu sastāvu, pēc visai ticamām, bet nepārbaudītām ziņām, pēc stāvokļa uz 1988.gada 31.decembri VDK (10.daļā) glabājās sekojoši dokumentu kompleksi:

Krimināllietu fonds (pamatfonds un izbeigto lietu fonds) un atbilstoša kartotēka, kā arī šo lietu reģistrācijas žurnāli; Filtrācijas lietu fonds un kartotēka, šo lietu reģistrācijas žurnāli; Latvijas PSR VDK lietvedības materiāli; Latvijas PSR VDK pensijā aizgājušo darbinieku personas lietas; Operatīvās uzskaites lietas; Profilakses materiāli un attiecīga kartotēka; Iznīcinātāju bataljonu kaujinieku personas lietas un šo lietu reģistrācijas žurnāli, kartotēka un pavēles par šo bataljonu personālsastāvu; Speciālo pārbaužu materiāli par personām, kas izbrauc uz ārzemēm; Speciālo pārbaužu lietas ar materiāliem; Speciālo pārbaužu materiāli par jauniesaucamajiem padomju armijas režīma daļās; Aģentu personas lietas; Aģentūras uzskaites kartotēka; Latvijas PSR VDK operatīvās uzskaites kartotēka; “Bandītisko formējumu” dalībnieku, “bandītu atbalstītāju” personas lietas un uzskaites kartotēka; No “bandītisko formējumu” uzbrukumiem cietušo personu uzskaites kartotēka.

Aptuveni līdzīga rakstura dokumentu grupas bija arī Lietuvas PSR VDK un Igaunijas PSR VDK arhīvos, lai gan šeit vērojamas atsevišķas nianses.

Latvijas PSR VDK arhīva (10.daļas) struktūra bija sekojoša:

vadība (2 darbinieki) – daļas priekšnieks un viņa vietnieks, kas pildīja vispārējus uzdevumus; sekretariāts (2-3 darbinieki) – veica slepenās lietvedības dokumentu pārvaldi, reģistrēja saņemtos un nosūtītos dokumentus, veica glabāšanā pieņemto lietu uzskaiti un saraksti ar institūcijām; grupa (4 darbinieki) – nodarbojās ar speciālo pārbaužu veikšanu; grupa (2 darbinieki) – nodarbojās ar speciālo pārbaužu veikšanu par jauniesaucamajiem padomju armijas režīma karaspēka daļās; grupa (3 darbinieki) – veica pārbaudes operatīvās uzskaites dokumentu un kartotēkas apkalpošanu; grupa (2 darbinieki) veica aģentūras uzskaites lietu un dokumentu reģistrāciju un kārtošanu; grupa (2 darbinieki) strādāja ar “profilakšu” materiāliem, kā arī veica dokumentu par iznīcinātāju bataljonu kaujiniekiem un cīņas pret nacionālo pagrīdi apstrādi; viens darbinieks nodrošināja krimināllietu fonda apkalpošanu.

Kopumā VDK arhīvā (10.daļā) 80.gadu beigās strādāja vidēji 18-22 darbinieki, 90.gadu sākumā – ap 30. Būtībā Latvijas PSR MP VDK arhīvs (10.daļa) rūpējās par Latvijas PSR VDK operatīvo vajadzību nodrošināšanu. VDK arhīva (10.daļas) darbu ar VDK dokumentiem reglamentēja virkne PSRS VDK normatīvo dokumentu.

Pēc VDK arhīva dokumentu mantojuma sadalīšanas starp Latvijas tiesībsargājošajām un valsts institūcijām, Latvijas Iekšlietu ministrijā atrodas: PSRS (LPSR) VDK vispārējās lietvedības un slepenās pavēles, rīkojumi, instrukcijas, mācību līdzekļi – 456 vienības; Policijas akadēmijā (tagad likvidēta) atradās Latvijas PSR VDK bibliotēka – ap 9000 vienībām.

SAB Totalitārisma seku dokumentēšanas centrā (TSDC) atrodas: 

operatīvās lietas – 411 sējumi, šo lietu uzskaites žurnāli – 102 vienības; operatīvās uzziņas kartotēka – 9199 kartiņas; aģentūras uzskaites kartotēka – par apmēram 6000 personām; aģentūras reģistrācijas žurnāli (1953-1987) – 53 vienības elektronisko skaitļojamo mašīnu diski un lentas – 130 vienības; VDK pavēļu reģistrācijas žurnāli (1953-1991) – 30 vienības; 5 aģentūras izstrādes žurnāli; 7 operatīvās meklēšanas žurnāli; 2 uzskaites-novērošanas lietu žurnāli; 3 operatīvās novērošanas lietu uzskaites žurnāli un citi – 35 vienības; Latvijas PSR VDK apmeklētāju uzskaites kartotēka (1988-1989) – 209 kartiņas; kartotēka par ārzemniekiem – 4174 kartiņas; kartotēka par ārzemniekiem, kas uzturējušies viesnīcās – 2647 kartiņas; operatīvo materiālu alfabētiskā kartotēka par atsevišķu ārzemju kuģu komandām (no 1971. gada) – 185 kartiņas; Liepājas pierobežas zonas iedzīvotāju, kas nokļuvuši VDK uzmanības lokā, kartotēka – 111 kartiņas; ārvalstu specdienestu XX gs. 20.-30.gadu (Krievijas, Lietuvas, Polijas, Latvijas u.c.) aģentu un aizdomās turēto personu uzskaite ar norādēm par arhīva un personas lietām – 2893 kartiņas; Jēkabpils apriņķa leģionāru, policistu, aizsargu, t.s. vācu spiegu, bandītu atbalstītāju (kas sodīti pēc KPFSR Kriminālkodeksa 58.panta) kartotēka – 2929 kartiņas; darba kartotēka par Otrā pasaules kara laika aģentiem (krievu, vācu u.c.) – 2158 kartiņas; VDK Informācijas analīzes daļas materiāli – instrukcijas, datu bāzes apraksti u.c. – 353 vienības; grāmatvedības dokumenti – aptuveni 90 vienības.

Latvijas Valsts arhīvs bijušās Latvijas PSR VDK arhīva dokumentus pieņēma vairākos posmos, sākot no 1991.gada septembra līdz 1992.gada augustam, kā arī vēlāk, laika posmā līdz 1997.gadam, saņemot nelielākus dokumentu kompleksus no LR Ģenerālprokuratūras un Iekšlietu ministrijas.

Latvijas nacionālā arhīva Latvijas valsts arhīvā pieņemto Latvijas PSR VDK (un tās priekšteču, tai skaitā Iekšlietu tautas komisariāta ) izcelsmes dokumentu klāsts ir šāds:

1821.fonds “PSRS pārbaudes-filtrācijas punktos un nometnēs ieslodzīto Latvijas iedzīvotāju personas lietas (1944-1952)”; 1.-2. apraksti – filtrācijas lietu pamatfonds un izbeigto filtrācijas lietu fonds, kā arī šo lietu reģistrācijas žurnāli – kopskaitā 58436 lietas un attiecīga kartotēka; 1822.fonds “Latvijas PSR Valsts drošības ministrijas iznīcinātāju bataljoni (1944-1956 [1991])”. 1.-2. apr. – pavēles, uzskaites grāmatas un sarakstes dokumenti par Latvijas PSR VDM iznīcinātāju bataljonu personālsastāvu; Iznīcinātāju bataljonu kaujinieku komandējošā sastāva personas lietas, šo lietu reģistrācijas žurnāli – kopskaitā 3082 lietas un kartotēka ar 44 000 kartītēm; 1825.fonds “Latvijas PSR VDK dokumentu kolekcija”, 1.-4. apr. – Latvijas PSR VDK saņemtie un speciālai pārbaudei paredzētie pilsoņu dokumenti (1961-1991); Nacionālo partizānu formējumu uzskaites grāmata, kartotēka (1944-1956) – ar 32 404 kartiņām; Latvijas PSR VDK apriņķu, pilsētu un rajonu slepenās lietvedības dokumentu uzskaites žurnāli, veidlapu paraugi (1940-1991); Latvijas PSR VDK rakstītie Vācu drošības policijas palīgvienības “Arāja komanda” dalībnieku uzskaites dokumenti (1952-1977), pavisam 504 lietas.

1846.fonds “Latvijā apglabāto vācu karagūstekņu kapu grāmatas (1945-1950)”. 1. apr. – lietvedības dokumenti – kopskaitā 31 lieta; 1847.fonds “PSRS Iekšlietu (Valsts drošības) ministrijas Iekšlietu karaspēka 5. strēlnieku divīzija (1944-1956)” – 1. apr. – lietvedības dokumenti – 16 lietas; 1894.fonds “1949. gada 25. martā no Latvijas izsūtīto iedzīvotāju personas lietas (1949-1954 [1992]) – 1.-4. apr. – izsūtīto personu uzskaites lietas; izsūtīšanai paredzēto iedzīvotāju saraksti; ešelonos Nr. 97320 – Nr. 97351; Nr. 97383 izsūtīto personu saraksti, izsūtīšanas lietu reģistrācijas žurnāli un attiecīgā kartotēka – kopā 13 358 lietas.

1986.fonds “Latvijas PSR VDK par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas (1919-1991)” – 1.-4. apr. – krimināllietu pamatfonda krimināllietas, uzraudzības lietas, pārbaudes materiāli; izbeigtās krimināllietu fonda krimināllietas; krimināllietu reģistrācijas žurnāli – kopskaitā 52 653 lietas un kartotēka ar 93 608 kartītēm; 1987.fonds “1941.gada 14.jūnijā no Latvijas izsūtīto iedzīvotāju personas lietas (1941-1956 [2000])” – 1. apr. – izsūtīto iedzīvotāju uzskaites un personas lietas – kopā 5165 lietas; 1994.fonds “1945.-1955. gadā no Latvijas izsūtīto vācu tautības iedzīvotāju, bezvalstnieku, reliģisko sektu dalībnieku un antisociālu elementu personas lietas (1945-1955 [2001])” – 1. apr. – izsūtīto iedzīvotāju personas lietas, – kopā 1239 lietas.

Tāds kopumā ir Latvijas PSR Valsts drošības arhīva dokumentu mantojums. Pārņemot bijušās VDK arhīva dokumentus, Valsts arhīva arhīvisti vadījās pēc viena no galvenajiem arhīvniecības principiem, proti, dokumentu oriģinālās kārtības principa. Raksturojot kopumā LVA esošo VDK dokumentu kompleksu, jāsecina, ka tas ir viena rakstura – proti, saistīts ar padomju represīvā režīma cilvēktiesību pārkāpumiem.

Daži secinājumi

Pirmkārt, Latvijā palikušā bijušās Latvijas PSR VDK arhīva dokumentu mantojuma pilnīgumu joprojām grūti noteikt, jo pārņemot dokumentus, netika ievērots provenances princips (dokumentus pārņēma Valsts arhīvs, LR Ģenerālprokuratūra, Iekšlietu ministrija, SAB Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs) un līdz ar to bijušās VDK dokumenti ir sadrumstaloti nodalīti starp institūcijām, sarežģīti (bet ne neiespējami) noteikt kopsakarības un gūt viengabalainu priekšstatu par VDK arhīva dokumentu sastāva pilnīgumu. Tie ir zinātniski jāizvērtē.

Otrkārt, pārņemot VDK dokumentus, Latvijas likumdevējs nebija nodrošinājis pietiekamu likumdošanas normatīvo bāzi, kas līdz pat šodienai apgrūtina VDK arhīva dokumentu saglabāšanu, aprakstīšanu un izmantošanu.

Treškārt, uz Krieviju aizvesto VDK dokumentu sastāvs, saturs un apjoms nav zināms (joprojām pilnībā apzināts), un tas apgrūtina Latvijā atlikušo valsts drošības arhīvu dokumentu sastāvu pilnvērtīgi pētīt arī no avotpētniecības viedokļa un citiem aspektiem.

Ceturtkārt, Latvijā palikušo VDK dokumentu lielākā daļa izmantojama kā juridiskā pierādījuma dokumenti (VDK krimināllietas, filtrācijas lietas un citi dokumenti), ko arī valsts institūcijas izmanto atbilstoši Latvijas likumdošanai (arhīvi sniedz izziņas, tiesībsargājošās institūcijas pēta cilvēktiesību pārkāpumus un noziegumus pret cilvēci). Savukārt Latvijas nacionālās vēstures pētniecības iestādes izmanto VDK arhīva dokumentus vēsturiskās patiesības noskaidrošanā un aktuālo vēstures problēmu pētniecībā.

Piektkārt, avotpētniecības nolūkos svarīgi būtu salīdzināt Latvijas PSR VDK arhīva dokumentu sastāva un satura pilnīgumu ar Lietuvas un Igaunijas radniecīga veida dokumentiem (tas būtu atsevišķa raksta temats turpmākajam – aut.), jo VDK darbības principi šajās valstīs bija līdzīgi. Iespējams, tas sekmētu dziļāku situācijas izpratni un VDK dokumentu avotpētniecisko apriti.

Pēdējo vairāk nekā 20 gadu garumā Latvijas PSR Valsts drošības komitejas arhīva dokumenti jau ir kļuvuši par vērtīgu informācijas avotu, ko izmanto vēstures pētnieki. To apliecina Latvijas Vēsturnieku komisijas sagatavoto rakstu 28 sējumi, kas lielā mērā tapuši, pateicoties minēto VDK arhīva dokumentu izpētei.

Jācer, ka arī turpmāk šie dokumenti kļūs par vērtīgu izziņas avotu padomju totalitārā represīvā režīma noziedzīgās darbības pētniecībā Baltijas valstīs.

Raksts pirmo reizi saīsinātā variantā bez atsaucēm publicēts LU žurnālā “Latvijas Vēsture” Nr.4(56), 2004.-61.-65.lpp.

Autors ir Dr.hist., Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva Dokumentu aprakstīšanas daļas galvenais arhīvists

 

 

April 23, 2014 Posted by | arhīvi, KGB, PSRS, čeka | Leave a comment

Boļševiku veiktās masu slepkavības Rietumukrainā 1941.g.

Raksts krievu valodā. (Gugles tulkotājs atrodams šeit)

Расстрелы заключенных в июне-июле 1941 года. Как это было (ФОТО)

Фото:   Расстрелы заключенных в июне-июле 1941

Такого не делали ни поляки в 1939-м, ни нацисты в 1944-м. Советская милиция расстреливала массово — из автоматов, через окошки для передачи пищи. Или бросала в камеры гранаты. Некоторые из этих камер пришлось замуровать — и эксгумацию провели уже зимой.

Июнь 1941 года запомнился на Западной Украине не только нападением нацистской Германии, но и кровавыми расправами, совершенными якобы своим же государством в тылу.

Речь идет о доселе неслыханном явлении, даже в практике Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР — массовых расстрелах политических заключенных в тюрьмах Западной Украины в течение конца июня — начала июля 1941 года.

Эта публикация посвящена массовым убийствами во Львове.

Первая страница расстрельного списка тюрьме № 3 в Золочеве. Четко видны надписи на документе - вынесение приговора начальником следственной части УНКГБ по Львовской области Шумаковым и наложение санкции к исполнению приговора прокурором Львовской области Харитоновым. Два человека решили судьбу тысяч... Архив Центра исследований освободительного движения (ЦИОД)

Первая страница расстрельного списка тюрьме № 3 в Золочеве. Четко видны надписи на документе — вынесение приговора начальником следственной части УНКГБ по Львовской области Шумаковым и наложение санкции к исполнению приговора прокурором Львовской области Харитоновым. Два человека решили судьбу тысяч… Архив Центра исследований освободительного движения (ЦИОД)

На примере Львова можно точно показать кровавую деятельность «доблестных борцов с контрреволюцией».

В самом Львове было три тюрьмы: № 1 — на Лонцкого, № 2 — Замарстыновская и № 4 — Бригидки. Тюрьма № 3 находилась в замке г. Золочева, что около семидесяти километров от Львова — сюда отправляли заключенных, когда львовские тюрьмы были переполнены (а все-таки были переполнены: в тюрьме на Лонцкого при лимите в 1500 человек находились 3 638 заключенных).

Левая часть предыдущего документа. Надпись красным карандашом, сделанная рукой следователя Шумакова: "Приговор как врагов народа расстрелять". И фамилии - Баренлейм (?), Дидух, Крачковский, Цверлинг, Бондарь, Мазурчак, Котик...

Левая часть предыдущего документа. Надпись красным карандашом, сделанная рукой следователя Шумакова: «Приговор как врагов народа расстрелять». И фамилии — Баренлейм (?), Дидух, Крачковский, Цверлинг, Бондарь, Мазурчак, Котик…

В тюрьмах Львовщины по состоянию на 22 июня 1941 года было 5424 заключенных. Большинству инкриминировали преступления по статье 54 уголовного кодекса РСФСР, то есть — контрреволюционную деятельность.

Немедленными официальными мероприятиями в решении проблемы переполненности тюрем стали приказ № 2445/М наркома государственной безопасности Меркулова от 23 июня 1941 г. и приказ начальника тюремного управления НКВД УССР капитана государственной безопасности Филиппова от 23 июня 1941 г.

Правая часть предыдущего документа. Надпись черными чернилами - разрешение на казнь - написана рукой прокурора Львовской области Харитонова: "Расстрел как врагов народа санкционирую".

Правая часть предыдущего документа. Надпись черными чернилами — разрешение на казнь — написана рукой прокурора Львовской области Харитонова: «Расстрел как врагов народа санкционирую».

В первом документе говорилось о срочном учете всех заключенных в тюрьмах и деление на подлежащих депортации в концлагеря ГУЛАГа, и тех, кого необходимо расстрелять (это задача возлагалась на местное руководство НКГБ).

Во втором документе говорилось об эвакуации заключенных, к нему прилагался «План эвакуации», согласно которому депортации из Львовской области подлежало 5 000 арестантов. Для этого выделялось 204 вагона.

Согласно инструкции НКВД СССР от 29 декабря 1939 г., один вагон эшелона вмещал тридцать депортированных лиц; следовательно, указанных вагонов хватало бы на эвакуацию 6800 заключенных. Однако эвакуировали только 1822 из 5 000 запланированных.

Сташинский Петр Васильевич (1904-1941 гг.), уроженец с. Борщевичи Ново-Яричевского р-на Львовской области. Арестован 9 октября 1940 г. Член “Просвіти”, организации "Сила" и ОУН. Обвиняемый по ст. 54 пп. 6, 11 УК УССР. Расстрелян в тюрьме № 1 г. Львова на улице Лонцкого 26 июня 1941 года. Фото довоенных времен, сделанное на площади Рынок во Львове. Архив ЦИОД

Сташинский Петр Васильевич (1904-1941 гг.), уроженец с. Борщевичи Ново-Яричевского р-на Львовской области. Арестован 9 октября 1940 г. Член «Просвіти», организации «Сила» и ОУН. Обвиняемый по ст. 54 пп. 6, 11 УК УССР. Расстрелян в тюрьме № 1 г. Львова на улице Лонцкого 26 июня 1941 года. Фото довоенных времен, сделанное на площади Рынок во Львове. Архив ЦИОД

3602 человека остались в тюрьмах Львова. А куда делись эшелоны — документы молчат.

Сами же экзекуции начались 22 июня — расстреляны приговоренные к смертной казни. Из промежуточного отчета начальника тюремного отделения УНКВД Львовской области Лермана известно, что по состоянию на 24 июня в тюрьмах Львова и Золочева было расстреляно 2072 человек.

26 июня утвердили расстрельные списки — еще 2068 человек подлежали уничтожению. Их убили в течение 24-28 июня.

Трупы расстрелянных заключенных в камере тюрьмы на Лонцкого. Львов, 1 июля 1941 года. Некоторые такие камеры немцам пришлось замуровать, чтобы избежать эпидемии. Повторную эксгумацию провели в феврале 1942 г., когда ударили морозы. Архив ЦИОД

Трупы расстрелянных заключенных в камере тюрьмы на Лонцкого. Львов, 1 июля 1941 года. Некоторые такие камеры немцам пришлось замуровать, чтобы избежать эпидемии. Повторную эксгумацию провели в феврале 1942 г., когда ударили морозы. Архив ЦИОД

Таким образом во Львовской области было расстреляно 4140 заключенных. Однако подсчеты не согласуются: осталось в тюрьмах 3 602 лица, а расстреляли больше.

Ответ на этот вопрос дает докладная того же Лермана: здесь речь шла также о поступлении новых заключенных. Тюремные документы на этих людей должным образом не оформляли.

В большинстве случаев даже не оглашали обвинений, однако уверенно называли причастными к ОУН, шпионами, диверсантам — то есть лицами, которые подлежат расстрелу.

Процесс эксгумации расстрелянных заключенных в тюрьме. 3 июля 1941 г., г. Львов. Для проведения этих работ немцы принудительно согнали львовских евреев. Архив ЦИОД

Процесс эксгумации расстрелянных заключенных в тюрьме. 3 июля 1941 г., г. Львов. Для проведения этих работ немцы принудительно согнали львовских евреев. Архив ЦИОД

Это лишь один фрагмент трагической статистики. Истинная картина раскрывается, если взглянуть на всю карту Западной Украины — около 24 тысяч убитых.

Сначала применяли привычную для НКВД практику: индивидуально, в спецкамере, выстрел в затылок. Когда приближался фронт, а планы не были выполнены — расстреливали массово: сгоняли заключенных в камеры подвалов и через дверцу для передачи пищи стреляли из автоматического оружия.

Окошко открывалось — и узник, вместо еды для поддержания жизни, видел средство уничтожения… последнее, что видел в жизни).

Львовяне ищут среди расстрелянных своих родных во дворе тюрьмы № 1. Львов, 3 июля 1941 г. Архив ЦИОД

Львовяне ищут среди расстрелянных своих родных во дворе тюрьмы № 1. Львов, 3 июля 1941 г. Архив ЦИОД

А в последние дни — бросали в камеры гранаты. Или открывали двери камер; заключенные выходили в коридор, думая, что их отпускают, и в этот момент их расстреливали из автоматического оружия.

Тела вывозили грузовиками и хоронили в спецместах, которые сегодня постепенно открывают археологи.

Однако перед самым приходом немцев чекисты, спеша, хоронили убитых во дворах и подвалах тюрем. Впоследствии раскопки этих гекатомб стали материалом для нацистской пропаганды — конечно, не из соображений человечности.

Происходило также и уничтожение эвакуированных заключенных в центрально-восточных областях Украины — в пересыльных тюрьмах Умани, Киева и Харькова. Эти города были так называемыми промежуточными пунктами этапирования, где происходило перемешивание заключенных, чтобы избежать восстаний и массовых побегов во время депортации.

Нацистская пропаганда расстрелянных в тюрьмах - в основном украинцев, поляков и евреев - называла фольксдойче. Надпись немецкого корреспондента Губнера на фото последствий массовых расстрелов заключенных. Архив ЦИОД

Нацистская пропаганда расстрелянных в тюрьмах — в основном украинцев, поляков и евреев — называла фольксдойче. Надпись немецкого корреспондента Губнера на фото последствий массовых расстрелов заключенных. Архив ЦИОД

Заслуживает отдельного внимания Залищицкая трагедия на Тернопольщине, когда из тактических соображений был разрушен железнодорожный мост через Днестр, а с обеих сторон пустили два эшелона по семь вагонов с заключенными (14 вагонов, каждый с 50-70 арестованными).

НКВД решил проблему быстро: вагоны облили горючим, подожгли и сбросили в реку. Берега Днестра здесь очень высокие и крутые — не выжил никто.

Конечно, советская пропаганда «повесила» все эти преступления на нацистов (как, впрочем, и расстрелы польских военнопленных), и, к сожалению, эти мифы привидениями ходят даже сегодня.

Удивление и ужас на лице львовянки, которая только что вошла во двор тюрьмы. 3 июля 1941, г. Львов. Архив ЦДВР

Удивление и ужас на лице львовянки, которая только что вошла во двор тюрьмы. 3 июля 1941, г. Львов. Архив ЦДВР

Западная общественность пережила шок от увиденного. Ведь такого не делали поляки в начале Второй мировой в 1939-м (тогда тюрьмы открыли и освободили всех политических заключенных, и даже предупреждали о том, что двигаться нужно исключительно на восток, поскольку в прифронтовой зоне бывших узников могут и расстрелять).

Впоследствии, в 1944-м такое не сделали и нацисты (администрация оставляла живыми узников концлагерей перед приходом союзников). И это страшное в своей бессмысленности массовое убийство арестованных стало одним из главных факторов укоренения антисоветских позиций тогдашнего и последующих поколений.

Ежегодно львовская община приходит в тюрьмы, помянуть погибших, а в бывшей тюрьме № 1 на Лонцкого ныне действует музей-мемориал памяти всех жертв оккупационных режимов.

Игорь Деревьяный, историк, научный сотрудник Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого», опубликовано в издании «Історична правда»

 

April 21, 2014 Posted by | boļševiki, noziegumi pret cilvēci, PSRS, Vēsture | Leave a comment

Kāds 1948. gada skandāls literatūrzinātnē. 2. daļa

Silvija Radzobe: Kāds 1948. gada skandāls literatūrzinātnē. Čaks un Upīts. 2. daļa

 1. daļa lasāma šeit

Galvenais apsūdzētājs

Andrejs Upīts – ne tikai ievērojams rakstnieks, bet arī neticami daudzu administratīvu pienākumu veicējs – 40. gadu otrajā pusē ir padomju varas īpaši uzmīļots. Savā 70. dzimšanas dienā – 1947. gada 5. decembrī –, kas tiek publiski atzīmēta Universitātes aulā, piedaloties visiem vadošajiem LPSR partijas un valdības dižvīriem, pār viņu nogāžas tik skaļu slavinājumu brāzmas, ka tas jau šķiet negaumīgi. Tā joprojām stiprā staļinisma ērā, kas gan, kā mēs tagad zinām, jau tiecas pretī savam norietam, netiek godināts neviens cits latviešu rakstnieks. Taču arī Andrejs Upīts, kā izrādās, nebija aizsargāts no uzbrukumiem par nepietiekamu idejiskumu.

Izpētot Valsts un Partijas arhīvos līdz šim pētnieku neanalizētus dokumentus, izdevās rekonstruēt kādu pret Upīti vērstu gluži vai sazvērestību, kas notiek 1948. gada sākumā.

Divus mēnešus pēc Upīša slavenās jubilejas “Literatūras un Mākslas” pirmajā lappusē parādās anonīms raksts “Latvijas Padomju rakstnieku savienībā”[1]. Tajā Andrejs Upīts gan netiek saukts vārdā, taču jebkuram ir skaidrs, ka runa ir tieši par viņu.

Raksts, kura autors, kā vēlāk noskaidrojas, ir Vladislavs Kaupužs, atreferē 29. janvārī notikušo Rakstnieku savienības sapulci, veltītu Ukrainas Rakstnieku savienības 1947. gada septembra plēnuma rezolūcijas apspriešanai. Ar referātu sapulcē uzstājies Jānis Niedre. Atsaucoties uz Ukrainas situāciju pēc VK(b)P CK vēsturiskajiem lēmumiem par ideoloģiskiem jautājumiem, viņš konstatē, ka, pretēji kā Ukrainā, latviešu padomju literatūrā buržuāziski nacionālistiskās tendences nav konstatētas. Tomēr atrod citu nozari, kas pelnījusi bargu kritiku – latviešu literatūras pētniecību, kas tad arī kļūst par sapulces upurjēru. Referents ir principiāls un kritikas kaismi vērš pamatā pret LVU Filoloģijas fakultāti, uzsverot, ka “profesora J. A. Jansona literatūras programma universitātes filoloģijas fakultātes studentiem faktiski bāzējas uz reakcionārās t.s. vienotā tecējuma teorijas principiem, kas asi kritizēta Ukrainas Padomju rakstnieku savienības plēnumā. Prof. J. A. Jansons savā literatūras programmā latviešu tautu līdz 19. gs. parāda kā vienotu, bez šķiru cīņām un pretišķībām. (..) Programmas sastādītāji (..) faktiski nokļuvuši buržuāziskās Latvijas reakcionāro literatūras pētnieku iespaidā. Daži literatūras pasniedzēji, jo sevišķi apskatot mūsu tautas folkloru, arvienu turpina kultivēt buržuāzisko literatūras pētnieku reakcionāros uzskatus, ka latviešu tautai it kā esot sevišķas izcilas īpašības iepretim citām tautām – latviešu tautas darba mīlestības, pazemības utt. tikumi, kas to nostāda īpašā stāvoklī. Tas nav nekas cits kā viens no nacionālšovinisma izpausmes veidiem, ko kritizēja arī Ukrainas rakstnieku plēnums.”[2]

Debatēs pirmais uzstājas Ignats Muižnieks, pakļaujot kritikai arī otru LPSR vadošo literatūras pētniecības iestādi – Literatūras institūtu. Izteiksmes stils ir kaujiniecisks: “Mūsu uzdevums ir atmaskot un sakaut tās kaitīgās teorijas, kas izskan universitātes sienās un arī ZA Literatūras institūtā. Nav normāli, ka Literatūras institūta darbinieki atraujas no aktuālām latviešu un padomju literatūras pētniecības problēmām.. .”[3]

Taču par galveno Literatūras institūta apsūdzētāju – gan galēji asā izteiksmes stila, gan daudzo negatīvā kontekstā minēto uzvārdu ziņā – kļūst Aleksandrs Čaks, ZA Valodas un Literatūras institūta “vecākā zinātniskā līdzstrādnieka vietas aizvietotājs” uz pusslodzi. (Čaks institūtā strādā kopš 1947. gada 1. novembra, savienojot šo darbu ar speckorespondenta pienākumiem laikraksta “Cīņa” kultūras nodaļā.) Publikācijā, kas veltīta sapulces atreferējumam, Čaks citēts apmēram tikpat plaši kā Niedres referāts, radot iespaidu, ka viņi abi bija galvenie “atmaskotāji”. Kaut gan sapulces protokola pierakstā redzams, ka bija arī par Čaku daiļrunīgāki biedri. Tātad sanāksmes atreferējums presē ir zināmā mērā tendenciozs, lai arī dzejniekam netiek piedēvēts teksts, ko viņš nav teicis, tieši otrādi – noklusētas dažas frāzes, kas runātājam, no mūsdienu viedokļa raugoties, neliktu izskatīties tik slikti. Piemēram, Čaks savu uzrunu sāk ar teikumu: “Pret Tautas rakstnieku A. Upīti man tāpat kā visiem ir vislielākā cienība.”[4]

“Literatūrā un Mākslā” tātad lasām: “Asi pret ZA Literatūras institūta darbu vērsās A. Čaks, aizrādīdams, ka Literatūras institūta darbinieki nodarbojas ar pilnīgi nevajadzīgām lietām, bet neinteresējas par padomju literatūru, nemaz jau nerunājot par tās pētniecību. Kā raksturīgu piemēru A. Čaks min to, ka Literatūras institūtā nav gandrīz nevienas padomju literatūras grāmatas, ka vairumam tā līdzstrādnieku nav priekšstata par padomju literatūru, kā arī nav nopietnas vēlēšanās to studēt, tajā pašā laikā atsevišķi institūta darbinieki apņēmušies šai piecgadē pētīt Apsīšu Jēkaba sirdsšķīstus ļaudis u.tml. “problēmas”. Tāds nenormāls stāvoklis ir jālikvidē, jo pretējā gadījumā iznāk, ka institūts veltīgi izšķiež valsts līdzekļus, kas domāti plašiem literatūras pētniecības darbiem. Institūta darbinieki – A. Birkerts, A. Ķeniņš, S. Sirsone, K. Kundziņš u.c. ar līdzšinējo darbu pierādījuši, ka šīs zinātniskās iestādes darbu veikt nav viņu spēkos.”[5]

Atreferētajā sapulcē Čaks cita starpā verbalizē arī kādu personiska rakstura tēzi, kas “Literatūrā un Mākslā” nav minēta: “Sirsone nezina, kas ir Fadejevs un Simonovs, lai gan strādā kā institūta vadītāja vietniece. Zinātniskās padomes sēdēs es ar Damburu neesam uzaicināti. Zinātniskajā padomē piedalās Sirsone, Ķeniņš, A. Birkerts, Grase u.c.”[6] Tas ir viens no ļoti nedaudziem pēckara perioda materiāliem, kur pausta kāda Čaka nepārprotami personiska rakstura vēlme. Rodas iespaids, ka viņš gribētu būt institūta zinātniskās padomes loceklis. Dīvaini, jo tas ir neapmaksāts, garlaicīgs, domāju, īpaši dzejniekam, papildu pienākums. Tiesa, zinātniskā padome lēma par kadriem, apstiprināja gada plānus un atskaites par tiem, apsprieda sarakstītos zinātniskos darbus. Padomē institūta direkcija nozīmēja nodaļu vadītājus un kompetentākos pētniekus. Tātad iemesli varētu būt vairāki: godkāre, pašapliecināšanās tieksme, arī – cerības, ka “statuss” aizsargās. Kaut vai tādēļ, ka piedalīšanās padomē nodrošināja tiešu un plašāku informāciju par institūta profesionālo un palaikam arī politisko stratēģiju, gaidāmajiem vadības lēmumiem nekā citiem darbiniekiem

Kā lakoniska piebilde izskan “Literatūras un Mākslas” publikācijas beigu teikums: “Tikpat asi Literatūras institūta darbu kritizēja arī pārējie runātāji – K. Krauliņš, I. Lēmanis, J. Niedre, E. Damburs, A. Grigulis, V. Lukss, atzīmējot Literatūras institūta vadības nepieļaujamo iecietību pret visiem institūta darba trūkumiem un aplamībām, kas kavē izvērst literatūras pētniecības darbu.”[7] Ir loģiski, ja lasītājs no šāda teksta secina, ka galveno toni Literatūras institūta – tostarp tā vadītāja Andreja Upīša kritikā – uzdod Čaks, kam pārējie tikai piebalso. Lai gan no protokola redzams, ka ļoti indīgas piezīmes institūta darbam velta arī Grigulis, Niedre, Kārlis Krauliņš.

Provokācijas mehānisms

Kā uz šo publikāciju reaģēja institūta direktors? Upīts sēdē nebija bijis klāt, un, spriežot pēc dažām viņa turpmākām reakcijām, sirmais latviešu Gorkijs, izlasījis sev kā vadītājam veltītās bargās apsūdzības, uz brīdi zaudē valodu. Tad saceļ traci, iniciējot veselas divas sapulces publikācijas apspriešanai. Tā viņam liek rīkoties, nojaušams, ne tikai augsti stāvoša ierēdņa ambīcijas, saņemot nepelnītu kritiku, bet arī pamatots aizvainojums par situāciju, ko ar pilnām tiesībā iespējams uztvert kā aizmugurisku nodevību.

Upīts galu galā ir abu iestāžu – kā Rakstnieku savienības, tā institūta – vadītājs. Neviens pie viņa iepriekš nav vērsies ar kritiskiem ierosinājumiem un pārmetumiem. Tai skaitā arī Čaks, kas ir viņa padotais divkārt – gan kā Rakstnieku savienības biedrs, gan kā institūta līdzstrādnieks.

Pēc Upīša iniciatīvas sasauktajā Rakstnieku savienības valdes sēdē 1948. gada 4. februārī piedalās valdes locekļi Kārlis Krauliņš, Jānis Grants, Kārlis Ozoliņš, Anna Sakse, Jūlijs Vanags, Jānis Sudrabkalns, Indriķis Lēmanis, Ignats Muižnieks, kā arī pieaicinātie biedri Jezups Laganovskis, Vladislavs Kaupužs, Čaks, Edgars Damburs, Ādolfs Talcis. Sarunu sāk Upīts. Viņš atzīmē, ka “Literatūras un Mākslas” raksts bijis kaut kas līdz šim nepieredzēts, jo tas uzbrūk viņam kā Literatūras institūta vadītājam un Rakstnieku savienības valdes priekšsēdētājam, “apvainojot to, respektīvi, mani gandrīz visos iedomājamos noziegumos”[8], kā, piemēram, īsi kopsavelkot – nepieļaujamā iecietībā pret visiem bezgalīgajiem trūkumiem institūtā, nenormālā stāvokļa nodibināšanā, padomju kultūras apzinātā ignorēšanā, institūta uzdevumu sabotāžā, kaitīgu teoriju pieļaušanā, materiālā kaitēšanā valsts un tautas interesēm. Protams, Upīts ir dusmīgs un sašutis, bet īstenībā visai precīzi uzskaita viņam inkriminētos grēkus. Pamatoti ir arī Upīša vārdi, ka “Damburs un Čaks rīkojās aplami, negriezdamies pie institūta vadītāja, ja viņiem bija kādi iebildumi pret institūtu”[9]. Upīts dara zināmu, kādos apstākļos Čaks sācis darbu institūtā: “Savā laikā uzaicināju institūtā strādāt Griguli. Tas atteicās. Tad aicināju no Rakstnieku savienības Damburu un Čaku.”[10] Tāpat direktors ir sašutis, ka “pēc pārrunājamā raksta publicēšanas Damburs un Čaks piesūtījuši man rakstu, kurā viņi atsakās no darba institūtā. Šķiet, ka valdei vajadzētu pieņemt lēmumu, kas uzdod Damburam un Čakam turpināt darbu institūtā, jo, kamēr viņi nav nodevuši viņiem uzticētos darbus, es viņus nevaru atbrīvot.”[11]

Rodas iespaids, ka, līdzīgi kā citos gadījumos, Rakstnieku savienība tiek uzskatīta (un arī pati labprāt uzņemas tādu lomu) ne tikai par republikas literārās, bet arī pedagoģijas un literatūrzinātnes idejisko virsvadoni, tādu kā mazo partijas centrālkomiteju, kuras varā jebkurā situācijā ir “atrast” vainīgos un tos sodīt. Arī šai reizē Upīts vēršas pie Rakstnieku savienības valdes, lai tā liek Čakam un Damburam darbu institūtā turpināt. Kas, no mūsdienu viedokļa raugoties, šķiet neloģiski, jo Rakstnieku savienība ir radoša apvienība, bet Institūts – no Rakstnieku savienības neatkarīga pētnieciskā iestāde, kam pašai savi kadri, administrācija, likumi un lēmumi.

Turpmākajā sapulces gaitā notiek gara, juceklīga un divkosīga izskaidrošanās. Neviens Andrejam Upītim neatvainojas, lai gan viņam aizmuguriski notikusī sapulce un iznīcinošā publikācija neapšaubāmi ir neētisks akts. Uzmanības centrā nonāk sēdes atspoguļojums laikrakstā, ne pati sēde. Tiek spriedelēts, kuram ar kuru rakstu vajadzēja saskaņot, cik adekvāti tas atspoguļo notikušo, cik slikti vispār tiek vadīts laikraksts “Literatūra un Māksla”. Tās galvenais redaktors Jānis Grants, kurš par minēto publikāciju ticis izsaukts uz LK(b)P Centrālo komiteju un tur kritizēts, tik ļoti sarūgtinās, ka sāk runāt nesakarīgi, kulminējot histērijā: “Raksts (..) nav no sliktākajiem. (..) Raksts nav domāts RS priekšsēdētājam, kas ir viens no redzamākiem cilvēkiem mūsu republikā. Centrālajā komitejā aizrādīja, ka raksts par maz vēl ass, par maz sagatavots, tādu rakstu nedrīkstēja publicēt. (..) CK mani pataisīja par meņševiku (..). Atzīstu, ka raksts bija slikts. Rīt atnesīšu ārsta apliecību par savu veselības stāvokli. Katru dienu spļauju asinis, neesmu spējīgs vadīt laikrakstu, aiziešu slimības atvaļinājumā uz 2-3 mēnešiem un pēc tam darbā neatgriezīšos. (..) Fakti, kas minēti avīzē, ir pareizi, tikai taktiski nav pareizi.”[12]

Sapulces debašu daļā vārds tiek dots arī Čakam. Viņš neatsakās no 29. janvāra sapulcē teiktā: “Es katru dienu eju uz institūtu un zinu, kādi tur ir darbinieki un kāds viņu noskaņojums. (..) Sapulcē runāju par to, ka institūtā jāceļ darbinieku kvalifikācija, ka darbinieki vēl nav pārauguši par padomju cilvēkiem.”[13] Nepievērsīsim uzmanību to dienu aktuālajai klišejai par pāraugšanu un padomju cilvēkiem, jo būtiskākais tiek pateikts nākamajā teikumā. No tā uzzinām, ka dzejnieks sapulcē nebūt ne pēc savas iniciatīvas rāvies pie vārda: “.. sapulcē b. Krauliņš jautāja, lai pastāstot par institūta darbu.”[14] Tātad Čaku izprovocē biedrs Krauliņš, kuram, kā vēlāk redzēsim, ir personiskas intereses – vēlme dabūt kādu vadošu amatu Literatūras institūtā. Un kādēļ ne galveno? Visdrīzāk tā nebija Krauliņa pēkšņa improvizācija sapulces laikā, Čaks bija pasūtīts runāt jau pirms tam. Tādu viedokli pauž arī Valdis Rūmnieks un Andrejs Migla savā romānā “Čaks”[15]. Iespējams, ka saskaņoti tika pat nosaucamo grēkāžu vārdi – Atis Ķeniņš, Antons Birkerts, Helga Grase, Skaidrīte Sirsone, Kārlis Kundziņš. Pirmie trīs no šī saraksta jau regulāri bija tikuši kritizēti presē un Rakstnieku savienības sapulcēs par buržuāziski nacionālistiskiem uzskatiem, kurus tie ievazā latviešu padomju literatūrzinātnē. Lai arī nepatīkami redzēt, ka Čaks sit pakritušos. Tas ir – dara tieši to, ko precīzi tādā pašā formā vērsīs pret viņu pašu, kad viņš 1949. gadā netaisnīgi tiks apsūdzēts teātra kritiķu-kosmopolītu kampaņas laikā.

Bailes

Čaka bailes no iespējamām represijām, dažkārt sakāpinātas pat līdz slimīgiem apmēriem, atceras vairāki viņa laikabiedri. Piemēram, Grigulis stāsta:Čaks bija ļoti noslēgts cilvēks. Un daudzus noslēpumus viņš aiznesa kapā. Viņam bija arī vajāšanas mānija. Pēckara gados mēs reiz gājām gar kanāla malu Bastejkalnā, un viņš teica man: “Aizej uz CK, lai tā stājas sakaros ar drošības komiteju un uzzina, ko no manis īsti grib. Redzi, redzi, tie divi, kas nāk aiz mums, – tie man seko.” Viņam bija bail no savas pagātnes. Viņam it kā bija bail, ka viņam būs par kaut ko jāatbild.”[16] Droši vien jāņem vērā arī Mildas Grīnfeldes apsvērumi: ” Čakam bija sirds slimība, un sirds slimība, kā zināms, baiļu izjūtas arī pavairo.”[17]

Čaka nepārtraukto baiļu iemesli varēja būt vairāki. Nozīmīgs ir nepārtrauktais spriedzes stāvoklis, kādā viņam nācās dzīvot kopš 1946. gada, kad viņu nepārtraukti kritizēja par formālismu dzejā. Čaka vārds regulāri tiek minēts gan kritiskos avīžrakstos, gan Rakstnieku savienības sapulcēs. 1946. gadā pēc VK(b)P CK lēmumiem par žurnāliem “Zvezda” un “Ļeņingrad” tika konfiscēts un iznīcināts viņa dzejoļu krājums “Zem cēlās zvaigznes” – iespiests, bet tā arī līdz grāmatveikalu letēm nenonācis. Hipotētiski pieļaujams, ka 1948. gadā Čaka lēmumu publiski kritizēt Upīti netieši varēja ietekmēt viņa bažas par sava manuskripta likteni – “Zem cēlās zvaigznes” otrs – rediģēts un pārkārtots – manuskripts atradās izdevniecībā: pozitīvs lēmums par tā izdošanu tika pieņemts tikai 1948. gada 7. jūnijā. Jāņem vērā arī, ka viens no Čaka daiļrades izcilākajiem sasniegumiem – eposs “Mūžības skartie” – jau 1945. gadā tika iekļauts aizliegto grāmatu sarakstā. Šai sakarā būtisks Mildas Grīnfeldes liecinājums:Reiz, atceros, viņš (A. Čaks – S.R.) pārnāk un saka: “Šodien Kliene man izteica atzinību par “Mūžības skartajiem”.” Viņš bija par to ļoti uztraukts, jo viņš visur redzēja provokācijas.”[18]

Kopš 1990. gada vispārpieņemts (par spīti tam, ka trūkst jebkādu dokumentālu pierādījumu) skaitās fakts, ka 1943. gadā ar Mildas Grīnfeldes vārdu apgādā “Zelta ābele” izdoto poēmu “Tētis – karavīrs” sarakstījis Čaks. (Tētis ir leģionārs vācu armijā, kas cīnās pret krieviem.) Šo mistifikāciju Grīnfelde atklāj kādā 1990. gada rakstā “Literatūrā un Mākslā”[19]: Čakam vajadzējis nopelnīt iztikai, un viņa tam aizdevusi savu uzvārdu, jo dzejnieks negribējis vācu okupācijas laikā publicēties. Bet – ja tā tiešām bija, 40. gadu otrās puses apstākļos leģionāru apdziedāšana bija vēl lielāks ideoloģiskais grēks nekā balto strēlnieku varoņdarbu slavināšana.

Pēc literatūrzinātnieka Raimonda Brieža ierosmes atrastā atskaitē par Glavļita darbu 1947. gadā izlasāms sekojošs fakts: “Slēdziens par rakstnieka A. Čaka aizturēto stāstu “Revolūcijas dienas” tika apspriests republikas Rakstnieku savienībā. Pēc otrās dzejnieka A. Čaka dzeju aizturēšanas viņš sāka nākt uz Glavļitu konsultēt savas jaunās dzejas.”[20] No šodienas viedokļa raugoties, fakts šķiet gandrīz neticams. Līdzīgs precedents ne tikai latviešu, bet pasaules literatūrā vismaz man nav zināms. No intonācijas spriežams, ka pat represīvās iestādes darbinieki ir pārsteigti, zināmā mērā – pat šokēti.

Čaka (droši vien – ne viņa vien) uztverē bija mainījusies jaunrades akta koncepcija – no radošas un neatkarīgas sava talanta izpausmes uz tiekšanos izkalpoties represīva režīma vienīgās politiskās partijas diktātam.

Vai padomju režīmā demokrātiski noskaņotam bezpartijiskam latviešu rakstniekam saglabāt savu jaunradi un cilvēcisko pašcieņu, nepārtraucot literāru darbību, bija iespējams? Latviešu literatūra nesniedz apliecinošu atbildi. Arī Čaks centās sadzīvot, bet ar literārajām nodevām acīmredzot nepietika. Nācās kļūt arī par kolēģu uzrādītāju. Čaks nebija gatavs aiziet. Varbūt viņš domāja, ka spēs sadzīvot ar savu sirdsapziņu. (Ne viņš pats, ne viņa laikabiedri diemžēl nav atstājuši liecības, kā viņam ar to veicās.) Turklāt Čaka dzejnieka slava un personiskā harizma acīmredzot bija tik liela, ka cilvēki, kurus viņš cienīja, no viņa nenovērsās arī pēc kļūmīgās sapulces. Pat Upīts, kuram bija pamatotas tiesības apvainoties, 1949. gada 23. augustā, kad kosmopolītu kampaņa iet pilnās burās, nejauši saglabātā zīmītē dzejnieku uzrunā “Mīļo Čak!”[21]. Čaks netika arī izstumts no Upīša loka cilvēkiem. Čakam allaž ļoti draudzīgais Kārlis Egle savā līdz šim nepublicētajā dienasgrāmatā liecina: “1949.30.11. Tautas rakstnieka Andreja Upīša rīkotā vārda diena un 50 gadu rakstnieka darbības atcere. (..) Diezgan daudz arī man pazīstamu seju no seniem laikiem: prof. Kirhenšteins, Atis Ķeniņš, Austra Dāle, Elīna Zālīte, Anta Klinte, Jānis Grots, Aleksandrs Čaks, Jūlijs Vanags, Meinhards Rudzītis, Jānis Plaudis, pats Upītis ar ģimeni u.c.”[22]

1948. gada 5. februārī ZA Valodas un literatūras institūta kopsapulces rezolūcijā pēc Upīša iniciatīvas tiek ierakstīts: “Ierosināt LPSR Rakstnieku savienības valdei dot rīkojumu “Literatūras un Mākslas” redakcijai minētos nepatiesos apgalvojumus atsaukt un pareizi apgaismot ZA Valodas un literatūras institūta pētnieciskā darba gaitu.”[23]

Skandāla sausais atlikums tomēr ir saistīts ar pārmaiņām institūta darbā. Presē neparādās ne “nepatieso apgalvojumu” atsaukums, ne “pareizās institūta darba gaitas apgaismojums”. Institūta zinātniskās padomes 1948. gada 12. februāra sēde vienbalsīgi nolemj lūgt Krauliņu, Griguli, Egli un Čaku kļūt par zinātniskās padomes locekļiem. (Čaka kandidatūru izvirza Ķeniņš, kuru Čaks sapulcē asi kritizējis.[24]) 1948. gada 23. septembrī Kārlis Krauliņš tiek apstiprināts par institūta direktora Upīša vietnieku zinātniskajā darbā.[25]

Bet 1950. gadā Valodas un Literatūras, līdzīgi kā citos ZA institūtos notiek tīrīšanas – atlaišanu sērija, kas ļoti atgādina Staļina laikam aktuālos procesus, no iestādēm, uzņēmumiem un pat no Komunistiskās partijas rindām atlaižot/izslēdzot idejiski neuzticamos biedrus. Atlaistie Literatūras institūta līdzstrādnieki bija pagātnes paliekas – buržuāziskie literāti, kuri, pirmkārt, nebija partijas biedri, otrkārt, kara laikā bija palikuši Latvijā, treškārt, literārā vai zinātniskā darbā panākumus bija guvuši Latvijas Republikas laikā. To apliecina arī kāds Čaka muzejā glabāts dokuments: “1950.11.01. LPSR Zinātņu akadēmija. Pamatojoties uz Darba likumu kodeksa 47. paragrāfa “a” punktu, atbrīvoju no darba ar 1950. g. 16. janvāri šādus Zinātņu akadēmijas darbiniekus: (..) XI. Valodas un literatūras institūtā: 1) vecākā zinātniskā līdzstrādnieka vietas aizpildītāju Aleksandru Jāņa d. Čadaraini-Čaku, 2) jaunāko zinātnisko līdzstrādnieci Mildu Pētera m. Grīnfeldi, 3) vecāko zinātnisko līdzstrādnieku, profesoru Ati Kriša d. Ķeniņu, 4) vecāko zinātnisko līdzstrādnieci Ievu Kārļa m. Celmiņu. (..) Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas viceprezidents prof. Dr. M. Kadeks.[26]” Tātad Čaks no darba institūtā tiek atlaists (piebildīsim, nepilnas trīs nedēļas pirms savas nāves), pretēji viscaur izplatītajiem apgalvojumiem, ka viņš aizgājis pats. Reizē ar viņu tiek atlaista arī Milda Grīnfelde un Atis Ķeniņš. 1950. gada 13. jūlijā atlaiž arī Valdi Grēviņu un Antonu Birkertu.[27] Fakts, ka atlaisto sarakstos kopā ar Čaku ir arī viņa paša, visticamāk – baiļu dēļ, kritizētie literatūrzinātnieki, ir augstākā mērā ironisks. Bet ne tikai. Ja padomju laikā vārdam filologs zuda tā lepnā nozīme, kas tam piemita Latvijas Republikas laikā, kad būt filologam nozīmēja būt neatkarīgam, radošam domātājam un pētniekam, tad cēloņi šo profesiju degradējošajam procesam jāmeklē 40. gadu beigu tīrīšanās.

Pētot procesus Latvijas literārajā un teātra dzīvē 20. gadsimta 40. gadu otrajā pusē, jāsecina, ka vēlīnā staļinisma ēra ne tikai uz gadiem desmit aizkavēja latviešu mākslas un mākslas zinātnes attīstību, bet arī kropļoja cilvēku raksturus, stimulējot viszemiskāko instinktu – skaudības, varaskāres, izspiegošanas, apmelošanas – atraisīšanos un uzplaukumu. Tie bija netalantīgo rakstnieku un kultūras darboņu ziedu laiki – ar demagoģiski sovjetiskām frāzēm un labi organizētām intrigām iebiedējot ģeniālus māksliniekus, kas diemžēl izrādījās vāja rakstura cilvēki, viņi atbrīvojās no konkurentiem.

Attēlā – Aleksandrs Čaks pie grāmatu skatloga, 1940. gads, RMM arhīvs

[1] Latvijas Padomju rakstnieku savienībā. – Lit. un Māksla, 1948, 1.02, 1. lpp.

[2] Turpat.

[3] Turpat.

[4] LVA 473-1-18, 15. lpp.

[5] Latvijas Padomju rakstnieku savienībā. – Lit. un Māksla, 1948, 1.02, 1. lpp.

[6] Turpat.

[7] Turpat.

[8] LVA 473-1-29, 6. lpp.

[9] Turpat, 8. lpp.

[10] Turpat.

[11] Turpat.

[12] Turpat, 6. lpp.

[13] Turpat, 9. lpp.

[14] Turpat.

[15] Rūmnieks V., Migla A. Čaks. – R., 2012, 725.-726. lpp.

[16] Vācot materiālus pētījumam “Brošūra par manu naidu” (R., 1989), intervēju A. Griguli (1989.10.02) un M. Grīnfeldi (1989. 8.02). Viņu teiktais daļēji izmantots grāmatā, daļēji atrodas manā personiskajā arhīvā.

[17] No sarunas ar M. Grīnfeldi 1989. gadā.

[18] Turpat.

[19] Grīnfelde M. Miķelis Goppers un viņa Zelta Ābele. – Lit. un Māksla, 1990, 1990, 14.04, 6. lpp.

[20] LVA 917-1a-2, 25. lpp.

[21] RTMM-40839-Čak-K1-44

[22] Egle K. Rokraksti. Piezīmes. – AB R 13102, 161.-162. lpp.

[23] PA 2370-1-15, 10. lpp.

[24] PA 2370-1-14, 4. lpp.

[25] PA 2370-3-7, 2. lpp.

[26] A. Čaka muzejs, D 1043.

[27] PA 2370-1-22, 3. un 10. lpp.

Saīsinājumi:

LVA – Latvijas Valsts arhīvs

PA – Partijas arhīvs

 

April 18, 2014 Posted by | Okupācijas laiks | Leave a comment

Pasaulē briesmīgākā Krievijas armija

Raksts, kas brīdina ukraiņus – ko tie var sagaidīt okupācijas gadījumā

…Aizmirstiet, ko jums kādreiz stāstīja par vācu fašistiem. Salīdzinājumā ar krieviem tie ir kā mazi bērni. Noziegumu ziņā Krievijas armija jau sen ir pārspējusi visas pasaules armijas kopā ņemot…

Raksts krievu valodā. (Gugles tulkotājs atrodams šeit)


Армия России. Самая страшная армия в истории человечества

Фото:   Армия России. Самая страшная армия в истории человечества

Между Россией и Украиной идет война. Шансов на то, что удастся избежать серьезных боевых действий, практически не осталось. Скорее всего, какая-то часть Украины может попасть под оккупацию. Этим постом я хочу провести короткий ликбез для украинцев на предмет выживания в условиях российской оккупации.

Эта памятка многим буквально сохранит многим жизни.

Все, что вам рассказывали в детстве про фашистов — можете забыть. По сравнению с русскими, фашисты — это малые детки. По количеству военных преступлений российская армия уже давно обошла все армии мира вместе взятые.

Российская армия — самая страшная армия в мире. И это не пропаганда и не преувеличение. Если вы не верите мне, посмотрите на карту мира. Вы действительно думаете, что более 100 народов ДОБРОВОЛЬНО вошли в состав России?

Если вы в это верите — это очень плохо. Потому что правда состоит в том, что только дикая и беспощадная орда может завоевать такую территорию. Россия покорила такую территорию, совершая страшнейшие военные преступления и геноцид против народов.

Во время Кавказской войны они вырезали миллион черкесов. Вырезали целый народ. Такого не смог сделать даже Гитлер, которого они объявили страшным чудовищем только для того, что скрыть свои, еще более ужасные военные преступления. Когда черкесы уже капитулировали, им предложили переправку на ПМЖ в Турцию. Черкесы поверили русским и согласились. До Турции никто не добрался. Их вывозили в открытое море и там топили.

Самое удивительное то, что черкесов вырезали для того, чтобы помочь грузинам. Теперь вырезают грузин, чтобы помочь осетинам.

Русские всегда кого-то убивают.

В чем сила русской армии? В том, что она не жалеет ни себя, ни врага. Ценность жизни для русских — ничтожна. Именно поэтому с ними никто не хочет воевать. Даже китайцы. С русскими воюют только безумцы вроде Гитлера или смельчаки чеченцы.

Не верьте вранью, что русские никогда не воевали с украинцами. Воевали и много раз. Все помнят о резне, которую устроил Петр Первый. Но мы не пойдем так далеко в прошлое. Последняя война была в 1918 году, когда на Украину зашло более миллиона красноармейцев, которые устроили здесь страшную резню и установили советскую власть ценой огромной крови. Затем эта советская власть устроила еще более страшный Голодомор.

Теперь сюда идет такая же орда, строить еще одно светлое будущее, под названием «русский мир». Ради этого светлого будущего они готовы убивать столько украинцев, сколько понадобится.

Уже сейчас они режут и убивают украинцев только за то, что они носят флаг или говорят по-украински. В Харькове за украинский флаг зарезали двух человек, в Донецке трех. И это было еще до начала войны. Когда начнется серьезная война, счет пойдет на десятки тысяч убитых. Просто за украинское слово будут забивать до смерти. Это нелюди.

Вы напрасно думаете, что если вы наполовину или целиком русский и говорите по-русски, вас это спасет. В Грозном тоже было много русских, но это не спасло их от ковровых бомбардировок и гранат, которые русские Иваны бросали в подвалы, в которых прятались чеченские и русские женщины с детьми.

Русские совершенно не умеют воевать, потому что обучение военному искусству они предпочитают пьянство. Поэтому воюют со страшными жертвами как среди своих, так и среди мирного населения. Жукова, который посылал их с черенками от лопат вместо ружей и кирпичами вместо гранат на немецкие пулеметы, они до сих пор считают великим полководцев и гениальным стратегом.

Трупы убитых мирных жителей и солдат противника российские офицеры продают родным. Бесплатно получить труп для похорон не получится. У российских офицеров продажа трупов — это бизнес. Так было в Чечне и Грузии.

Если вы думаете, что протесты матерей убитых солдат смогут остановить бойню — вы ошибаетесь. Не смогут. Жизнь солдата для российского руководства ничего не значит. Не верите? Вспомните Норд-Ост и Беслан. Они не жалеют даже детей. А солдат, вернувшийся с войны, в России считается чем-то вроде чуда. Те, кто служил в советской армии, помнят, что офицеры, не стесняясь, говорили солдатам, сколько минут они проживут после начала войны.

Если у вас есть дети женского пола в возрасте от 13 лет, лучше их вывезти из зоны оккупации. Российские солдаты — это насильники. Насилуют женщин и детей они обычно пьяные и толпой, потом убивают или запугивают. Правды вы не добьетесь. Подробнее можете почитать про подвиги «героя россии» полковника Буданова. Чеченцы убили его именно за изнасилования и убийства чеченских девочек. Российские политики объявили его героем. Куда угодно, но девочек вывозите и прячьте.

Таких Будановых в Чечне были сотни. Он просто стал символом насилия и убийства чеченских девочек.

В детстве нам очень много рассказывали про фашистов, которые сжигали целые деревни за сотрудничество с партизанами. Русская армия делает то же самое. Если в вашем населенном пункте появятся повстанцы, будет зачистка, во время которой убивать будут всех без разбора, даже беременных женщин и грудных детей.

Если интересует, как российская армия делает зачистки, посмотрите фильмы на You Tube по запросу Самашки. От увиденного волосы встают дыбом, но, к несчастью, это правда. Геноцид чеченцев был сумасшедшим. Их вырезали целыми селениями.

Именно после одной из таких зачисток Шамиль Басаев и совершил свой знаменитый рейд в Будённовск. Он просто показал россиянам, что творит их армия в Чечне.

Русских правозащитников, которые пишут правду про военные преступления российской армии — убивают. Последние громкие убийства — Анна Политковская и Наталья Эстемирова. Это очень известные люди не только в России, а и за рубежом. Их убили с демонстративной жестокостью, чтобы не было сомнений, за что. А Путин дал двусмысленный комментарий по поводу обоих убийств, чтобы всем было понято, что он совсем не против расправы над этими женщинами.

Еще одна опасность, которая ждет людей, попавших под российскую оккупацию — эскадроны смерти. Эти эскадроны делают российских оккупантов более страшными, чем гитлеровцев. У немцев ничего подобного никогда не было, россияне практикуют это на всех оккупированных территориях. Когда они покидали чеченские селения в посадках находили целые братские могилы.

Эскадроны смерти на оккупированных территориях появляются сразу после входа российских войск. Вначале пропадают люди, нелояльные к оккупантам, потом — потенциально нелояльные, а потом пропадают те, на кого пришел донос или кто косо посмотрел на оккупанта, проще говоря — все подряд.

Для того, чтобы избежать ада под названием «русский мир», нужно воевать и помогать воевать украинской армии и украинскому сопротивлению. Жизнь под российской оккупацией — это хождение по минному полю.

В любой день с человеком может случиться несчастье. Вас может застрелить пьяный русский солдат или офицер (а трезвыми они никогда не бывают), на вас может написать донос какой-то плохой человек, вы можете попасть под зачистку, оказаться родственником повстанца или просто не оказать должного почтения оккупанту.

Одна из целей бесконечного празднования победы России над фашизмом — скрыть свои военные преступления. Жестокая правда состоит в том, что Советская (читай, российская) армия во время второй мировой войны совершила намного больше военных преступлений чем гитлеровцы.

Немецкая армия никогда не участвовала в карательных операциях. Также немецкая армия не участвовала в геноциде евреев. Это делали специальные подразделения нацистов. А российская армия в 1945 году убила 2 миллиона немецких женщин. И это только в течении 3 месяцев оккупации. Немцы таких зверств на оккупированных территориях никогда не совершали.

Фашизм безусловно страшное зло и однозначно преступен. Но фашисты не насиловали и не убивали русских женщин и детей. Миф про жестокую немецкую армию старательно поддерживается идеологами русизма для того, чтобы скрыть преступления российской военщины.

Многие наивные люди ждут прихода России и русских войск. Если это случится, всех их ждет большое разочарование. Они думают, что русские сделают им хорошую жизнь, пенсии и зарплаты.

На самом деле, Россия ведет себя как бык-осеменитель. Увидел территорию, которую можно захватить, влезает туда, ставит там российский флаг и… забывает про нее.

Русские умеют только оккупировать. Что-то создавать или строить какое-то светлое будущее они не умеют, им это просто не интересно. Созидание не свойственно русскому характеру. От созидания они начинают хандрить и скучать. Русским нужен кураж. А настоящий кураж им дает только водка и война.

Поэтому если вы любите Россию, матрешек и балалайки, мой вам хороший совет — любите это все на расстоянии. Все знаменитые русские предпочитали любить Россию из нерусского Петербурга и еще более нерусского Парижа. Так намного безопаснее.

Мир вашему дому.

Алексей Заводюк

 

April 18, 2014 Posted by | Vēsture | Leave a comment

%d bloggers like this: