gulags_lv

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Pirmizrāde filmai par igauņu leģionāriem

Okupācijas muzejā pirmizrāde filmai par igauņu leģionāriem


Latvijas Okupācijas muzejs
22.05.2017
  Igauņu izcelsmes holandiešu režisore Helga Merits, kuras dokumentālo filmu Baltijas Universitāte 16.maijā demonstrēja LTV1, ir atvedusi uz Latviju un Latvijas Okupācijas muzejā prezentēs savu jaunāko filmu 1943. gada klase -“pieminiet mūs, kad mūsu vairs nebūs”.

Filma stāsta par igauņu jauniešiem — Tartu Zēnu ģimnāzijas 4. b klases zēniem, kuri tika iesviesti karā starp Padomju Savienību un nacistisko Vāciju un pret savu gribu tapa par karavīriem totalitāro valstu armijās. Viens no šiem jauniešiem bija režisores tēvs. Izrādot šo filmu, Latvijas Okupācijas muzejs priecājas atbalstīt Igaunijas valsts un tautas vēstures izzināšanu. Zināšanas par līdzīgo un arī kopīgo vēsturi dod pamatu draudzībai un tuvībai starp kaimiņu tautām.

Filmas Latvijas pirmizrāde notiks 25. maijā pulksten 17. 00 Raiņa bulvārī 7. Pirms seansa — tikšanās ar autori un muzeja speciālistiem. Ieeja sarīkojumā bez maksas.

Helga Merits ir plānojusi ne tikai parādīt filmu, bet arī pastāstīt par savu ieceri veidot jaunu filmu par latviešu leģionāriem.

May 22, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Kā latviešus sadzina kolhozā

Kā latviešus sadzina kolhozā

Mājas Viesis 20. maijs, 2017

Viss raksts:  http://www.la.lv/ka-latviesus-sadzina-kolhoza/?utm_source=draugiem.lv&utm_medium=top

1. Uz gadu desmitiem mainījās Latvijas lauku ainava

 

Tieši pirms 70 gadiem, 1947. gada maijā, Latvijā tika uzsākta lauksaimniecības kolektivizācijas kampaņa, kas tika veikta sasteigti, ar vardarbīgām metodēm, jo nepakļāvīgos zemniekus iekļāva izsūtāmo “kulaku” sarakstos. Mākslīgo kolhozu izveidošana uz vairākiem gadu desmitiem mainīja Latvijas lauku ainavu.Sākumā, uzreiz pēc Latvijas okupācijas 1940. gada jūnijā, kolhozu veidošana vēl nebija paredzēta steidzamāko “sociālistisko pārveidojumu” vidū. Lai gan Padomju Savienībā visi zemnieki jau pirms kādiem 10 gadiem bija sadzīti kolhozos, savas valdīšanas sākumā okupācijas režīma varasvīri nemitīgi apgalvoja, ka nekāda lauksaimniecības kolektivizācija Latvijā nav gaidāma. Jaunās valdības zemkopības ministrs Jānis Vanags 1940. gada 6. jūlija radiorunā paziņoja: “Komunistiskā partija ir deklarējusi, ka netiks skarta darba zemniecības zeme, lopi un inventārs. Nebūs arī nekāda zemnieku piespiedu kolektivizācija.”
Savukārt Latvijas kompartijas (LKP) Centrālkomitejas (CK) otrais sekretārs Žanis Spure izteicās šādi: “Neviens tagad par kolhozu ierīkošanu nav domājis un arī nedomās. Kolhozi mums neder. Vispirms valdībai jāpalīdz tikt pie zemes tiem, kuriem tās vēl nav, bet kuri vēlas to paši arī apstrādāt. Nekādas citas pārmaiņas laukos nav paredzētas, un, ja tādas vajadzēs, tad par tām lems pašas tautas ievēlētie pārstāvji Saeimā. Par kolhozu ierīkošanu varēs domāt tad, kad tauta būs pāraugusi jaunā garā un pati to vēlēsies.” 1940. – 1941. gadā šāda politika arī tika ievērota. 1941. gada jūnijā Latvijā bija nodibināti tikai trīs nelieli kolhozi un dažas kolhozu dibināšanas iniciatoru grupas.

2. Kolhozs kā bubulis

Arī pirmajos pēckara gados jautājums par kolhozu dibināšanu Latvijā oficiāli izvirzīts netika. Tomēr atsevišķi kompartijas funkcionāri un padomju darbinieki runāja par kolhozu dibināšanas nepieciešamību. 1946. gada novembrī notikušajā LKP CK plēnumā žurnāla “Padomju Latvijas Boļševiks” redaktors Jānis Bumbiers pavēstīja: “Kolhozus vajag “uztiept”, pašplūsmā tie nenoorganizēsies. Kolhozus vajag “uztiept” no augšas. Tas, protams, nenozīmē, ka kolhozus vajag “uztiept” ar varu. Vajag savienot ļeņinisko brīvprātības principu ar kolhozu “uztiepšanas” principu.” Bumbiers uzstāja: “Es lūdzu lēmumā ierakstīt par kolhozu organizēšanu, par šā darba izvēršanu. Mums nav neviena dokumenta, kurš mobilizētu masas ap šo lietu.”

Pirmo pēckara kolektīvo saimniecību “Nākotne” 1946. gada novembrī nodibināja Jelgavas apriņķa Šķibes pagasta zemnieki. 1947. gada sākumā Daugavpils apriņķa Višķu pagastā tika izveidots kolhozs “Dzirkstele”, Valkas apriņķa Smiltenes pagastā kolhozs “Uzvara” un Jēkabpils apriņķa Sēlpils pagastā kolhozs “Sēlija”. Tomēr kolhozu iekārta latviešu zemnieku vidū bija pilnīgi sveša un nesaprotama. Daudzi no viņiem bija dzirdējuši par to postu, ko vecāko PSRS republiku zemniekiem agrākajos gados bija atnesusi piespiedu kolektivizācija. Kara laikā un pēc tam Latvijā iebrauca kolhoznieki no Krievijas, un viņu izteikumi par kolhoziem bija ļoti kritiski un neglaimojoši. To gadu laikraksta “Padomju Jaunatne” korespondents, vēlāk pazīstamais rakstnieks Ēvalds Vilks par kolhoziem rakstīja: “Beidzoties Tēvijas karam, lielais zemnieku vairums patiesībā itin nekā nezināja par kolhoziem, lai gan par tiem bija dzirdējuši katru dienu. Viena iztēlē kolhozs bija kaut kāda komūnija, kur visi guļ zem vienas segas un ēd no viena liela katla, otra iztēlē kolhozs bija kaut kas līdzīgs muižai, kur vagari dzen cilvēkus verga darbā.”


3. Zemnieki pretojas

Jau 1947. gada 16. maijā LKP CK birojs pieņēma lēmumu par paraugkolhozu nodibināšanu, bija paredzēts 1947. gadā izveidot 25 – 30 lauksaimniecības arteļus. Par tām individuālo zemnieku saimniecībām, kuras vēl nebija izteikušas vēlēšanos apvienoties kolhozā, lēmumā bija norādīts: “Palikušās trūcīgo un vidējo zemnieku viensētas, kuras nav iestājušās kolhozos un kuras iespiežas kolhozu masīvos, neaiztikt, bet izvērst darbu tā, lai arī tās vēlāk iestātos kolhozos un viņu zemi varētu iekļaut kolhozu zemes kopējā masīvā.” 1947. gada 25. maijā CK pieņēma lēmumu “Par kolhozu celtniecību Lietuvas, Latvijas un Igaunijas PSR”, kurā bija ieteikts balstīties uz šādiem norādījumiem:
a) jāvadās pēc tā, ka kolhozu celtniecībā nav jāizrāda nekāda steiga, nav jāaizraujas ar plašiem plāniem, kolhozi jādibina uz pilnīgas brīvprātības pamatiem;b) kolhozos jāiesaista pirmām kārtām trūcīgie zemnieki;c) kolhozi jādibina uz modernas lauksaimniecības mašīnu tehnikas bāzes, organizējot tos pie labi apgādātām mašīnu un traktoru stacijām;d) organizējamiem kolhoziem jābūt priekšzīmīgām paraugsaimniecībām, kas spēj praksē parādīt kolektīvās saimniecības priekšrocības un izdevīgumu, un tā propagandēt kolektivizācijas ideju zemnieku masās.

Zemnieku vēlēšanās stāties kolhozos tomēr bija visai niecīga. 1948. gada pavasarī 189 kolhozos bija iestājušās 4035 zemnieku saimniecības – tikai nepilni 2% no kopējā saimniecību skaita. Līdz 1949. gada janvārim bija kolektivizētas 23 000 zemnieku saimniecības jeb 12% no kopējā skaita.

Kolektivizācijas paātrināšanai arvien plašāk tika izmantoti draudi un dažādas vardarbīgas metodes. Piemēram, Aizputes apriņķa Dunalkas pagasta zemnieks E. Filistovičs sūdzībā Lauksaimniecības ministrijai rakstīja: “Pagasta izpildu komitejas loceklis man uzdeva iestāties kolhozā, piedraudot, ka pretējā gadījumā man tikšot atņemta zeme.” Madonas apriņķa Kraukļu pagasta partorgs uz zemnieku jautājumu par stāšanos kolhozā atbildēja: “Ja jūs paši tagad labprātīgi neiestāsieties kolhozā, nākamajā gadā mēs jūs piespiedīsim ar varu.”

Par to, ar kādām vardarbīgām metodēm vietējie varas vīri centās sadzīt zemniekus kolhozos, liecina kāda Sičova 1948. gada sākumā PSRS Ministru padomes priekšsēdētāja vietniekam Georgijam Maļenkovam nosūtītais ziņojums: “Pa visu Latviju tagad pilnā sparā iet kolektivizācija, pie tam ar visām tām pašām kļūdām, kādas tika pieļautas, veicot kolektivizāciju vecajās republikās. Tā ir steiga, lai tikai ātrāk izpildītu kolektivizācijas plānu. Baltijas republikas ļoti mazā laikā ir kļuvušas par padomju republikām. Un, lūk, tiklīdz zemnieki padzirdēja, ka notiek kolektivizācija, tā sāka izkaut un pārdot lopus. Vietējā vara acīmredzot grib izpildīt kolektivizācijas plānu un spiež uz visu, gribi vai negribi, iet kolhozā. Baltijas republikās līdz ar to pieaug neapmierinātība ar padomju varu. Latvieši bariem iet uz mežu bandās. Un tagad vispār ir bīstami parādīties laukos. Lai organizētu kolhozus, sūta cilvēkus bez pieredzes, kuri neprot latviešu valodu, bet latvieši ar krieviem vienkārši negrib runāt un sit šos pilnvarotos.”

4. Melnais saraksts

Kolektivizācijas procesa paātrināšanai plaši izmantoja gan nodokļu un nodevu politiku, gan arī “kulaku” slāņa sagraušanu. 1947. gada augustā Latvijas valdība saņēma PSRS Ministru padomes prasību noteikt īpašas “kulaku” saimniecību pazīmes un sastādīt šo saimniecību sarakstus. Piemēram, par “kulakiem” tika pasludināti zemnieki, kas savās saimniecībās izmantoja algotu vai sezonas darbaspēku. Iekļaušana sarakstos notika ne tikai pēc ekonomiskām, bet arī pēc politiskām pazīmēm, piemēram, par režīma ienaidniekiem pasludināja “vācu okupantu aktīvos palīgus”. 1947. gada rudenī pagastu izpildu komitejas melnajos sarakstos bija ierakstījušas 10 432 kādreiz turīgākās zemnieku saimniecības.

“Kulaku” sarakstu veidošana bija viena no drūmākajām staļinisma izpausmēm, ar ko okupācijas režīms vērsās pret centīgāko un prasmīgāko latviešu zemniecības daļu. 1947. gadā lauksaimniecības nodokli “kulaku” saimniecībām noteica divas reizes augstāku nekā pārējām zemnieku saimniecībām. 1948. gadā nodokli paaugstināja visām saimniecībām, bet pieaugums “kulakiem” bija īpaši liels. Ņemot vērā 1947. gada naudas reformu un cenu pazeminājumu lauksaimniecības produktiem, lauksaimniecības nodoklis “kulakiem” bija piecas reizes lielāks nekā iepriekšējā gadā. Par nodokļu parādiem “kulaku” saimniecībām tika atņemti 4444 zirgi, 6280 govis, 10 581 sīklops, kā arī lauksaimniecības inventārs. Līdz 1949. gada sākumam vairāk nekā 5000 “kulaku” saimniecību tika atņemti visi ražošanas līdzekļi, kas bija nepieciešami lauksaimnieciskajai ražošanai.

Šajā laikā kolhozos visaktīvāk stājās tā sauktie vidējie zemnieki, bet visilgāk vilcinājās tās saimniecības, kuras bija apliktas ar mazākiem nodokļiem un sagādes normām vai no tām bija pilnībā atbrīvotas. Cenšoties izvairīties no pārmērīgajiem nodokļiem, daudzi turīgākie zemnieki uzskatīja par labāku iestāties kolhozā, cerot, ka tas viņus paglābs no ieskaitīšanas “kulaku” kategorijā un vēlāk – no izsūtīšanas. Tā kā “kulaku” saimniecību saraksti vēl ne visur bija sastādīti, kolhozos bija iestājušās arī daudzas turīgo zemnieku saimniecības. Vēlāk LKP CK pieprasīja, lai viņi no kolhoziem tiktu padzīti. 1948. gadā no kolhoziem izslēdza 200 “kulakus” un politisku iemeslu dēļ pārvēlēja 50 kolhozu priekšsēdētājus. Daudzviet pagastu vadītāji un vietējie kolhoznieki neatbalstīja šādu kolhozu tīrīšanu. Piemēram, Ventspils apriņķa kolhoza “Progress” kolhoznieki neatbalstīja ieteikto lēmumu par atsevišķu ģimeņu izslēgšanu no kolhoza, motivējot savu rīcību ar to, ka “viņi ir labi cilvēki, kuri nekā slikta tautai un padomju varai nav izdarījuši”. Līdzīgi rīkojās Viļānu apriņķa Atašienes pagasta kolhoza “Uzvara” kolhoznieki un vairāku citu kolektīvo saimniecību biedri.

5. Kulaki un nacionālisti

 

Tikmēr visaptverošās kolektivizācijas brīdis arvien tuvojās. 1949. gada janvārī sanākušais LKP kongress secināja, ka esot radītas visas iespējas republikas lauksaimniecības sociālistiskās pārveidošanas procesa paātrināšanai. Tas deva stimulu kolektivizācijas gaitu paātrināt vēl vairāk. Divu mēnešu laikā, t.i., no LKP kongresa līdz 25. martam, tika noorganizēti 570 kolhozi. Gan skaitliski, gan procentuāli tas bija visai maz. Latviešu zemnieku pamatmasa nevēlējās pamest savu tradicionālo saimniekošanu un saiet kolhozos. Un nebija nekādu cerību, ka zemnieki savu nostāju tuvākajā laikā mainīs. Varasvīri uzskatīja, ka lielākais šķērslis sekmīgai kolektivizācijas īstenošanai esot “kulaku” pretdarbība kolhozu organizēšanai.1949. gada 29. janvārī PSRS Ministru padome pieņēma lēmumu, kurā PSRS Valsts drošības ministrijai uzdeva 1949. gada marta otrajā pusē no Baltijas republikām uz Sibīrijas apgabaliem “mūža nometinājumā” izsūtīt vairāk nekā 29 000 ģimeņu. Šai deportācijai tika pakļautas divas lielas iedzīvotāju grupas: zemnieki, kurus varas iestādes bija nodēvējušas par “kulakiem”, un “nacionālisti”, kuriem kāds ģimenes loceklis bija notiesāts par sadarbību ar vācu okupācijas varu, par piederību pie nacionālās pretestības grupas vai arī tās atbalstīšanu pēckara periodā.Izsūtāmo ģimeņu sarakstus LPSR Valsts drošības ministrijas darbinieki sastādīja 1949. gada februārī un marta sākumā. Izsūtāmo “kulaku” ģimeņu sarakstus pēc tam apstiprināja apriņķu izpildu komitejas. 1949. gada 17. martā LPSR Ministru padome pieņēma lēmumu Nr. 282 “Par kulaku ģimeņu izsūtīšanu ārpus Latvijas PSR”, ko parakstīja Latvijas PSR Ministru padomes priekšsēdētājs Vilis Lācis un Ministru padomes lietu pārvaldnieks Ivans Bastins. 1949. gada 25. – 30. martā no Latvijas tika deportēti 42 125 cilvēki. Kā “kulaki” tika izsūtītas 9115 ģimenes jeb 29 030 cilvēki, bet kā “nacionālisti” – 4133 ģimenes jeb 13 095 cilvēki.

6. Baidījās no represijām

Daļa no “kulaku” saimniecībā palikušā īpašuma tika izpārdota, lai segtu nodokļu parādus, bet lopi un lauksaimniecības inventārs atdots kolhoziem. Var droši apgalvot, ka “kulaku” ģimeņu deportācija tika iecerēta un veikta tieši kolektivizācijas pasteidzināšanas dēļ. Baiļu un neziņas gaisotnē, baidoties no jaunām represijām, zemnieki burtiski sabēga kolhozos. Jau līdz 1949. gada 5. aprīlim 284 Latvijas pagastos visi zemnieki bija iestājušies kolhozos. Pavisam laikā no 1949. gada 27. marta līdz 6. aprīlim Latvijā bija noorganizēti 1740 jauni kolhozi, t.i., vidēji 145 kolhozi dienā!

Kolektivizācijas forsēšana turpinājās arī nākamajos mēnešos. 1949. gada maija beigās Latvijā bija nodibināti 3879 kolhozi, kuri apvienoja 170 334 zemnieku saimniecības, t.i., vairāk nekā 80% no kopskaita. 1949. gada 1. novembrī Latvijā vēl bija 34 807 individuālās zemnieku saimniecības, bet 1950. gada beigās ārpus kolhoziem palika tikai 9300 (3,5%) individuālo saimniecību. 1951. gada nogalē kolhozos bija apvienoti 229 000 jeb 98,4% zemnieku saimniecību. Līdz ar to Latvijas lauksaimniecības kolektivizācija faktiski bija pabeigta.

Liela daļa no tiem kolhoziem, kurus šajā laikā nodibināja, ilgu laiku palika tikai mehāniskas, administratīvas apvienības. Tieši ar šo kolektivizāciju aizsākās zemnieku atsvešināšanās no zemes. Zemnieks-kolhoznieks bija atsvešināts no zemes, no saražotā sadales, tādēļ no zemes saimnieka pārvērtās par darba un komandu izpildītāju. Kolektivizācijas forsēšana, pastāvot drūmai alternatīvai – vai nu iestāšanās kolhozā, vai arī izputināšana un izsūtīšana uz Sibīriju – radīja zemniekos dziļu pesimismu un vienaldzību, kas īpaši izpaudās pirmajos kolhozu pastāvēšanas gados.

7. Kolhoznieku atmiņas

 Atbrauca bobiks, aizveda vienīgo teliņu

Rudīte Kļaviņa: “Kolhozā “Lībagi” (toreiz Talsu raj. Lībagu ciems) mans tēvs Ernests Grīntāls strādāja par brigadieri, pēcāk par tehnisko apkopju meistaru. Ģimenē no bērniem biju vecākā, tāpēc jau vienpadsmit gados vasarās gāju vai visos kolhoza lauku darbos – ravēju bietes, ganīju un slaucu govis. Par savu pirmo trīs mēnešu algu nopirku drēbju skapi par 90 rubļiem, toreiz tā bija liela nauda (kolhoza pastnieks mēnesī pelnīja 12 rbļ.). Ģimenei atļāva turēt tikai vienu govi, 1964. gadā gotiņai atskrēja teliņš, tūlīt atbrauca priekšsēdētāja bobiks un teliņu aizveda… Neņēma vērā, ka mammai bija septiņi bērni! Lai arī netrūka citu pārestību, nenokārām degunu – pratām sevi stiprināt dzīvespriekā, piemēram, rīkojām ar vietējiem puišiem kumeļu skriešanu pa ceļa vidu tā, ka braucēji ar auto mums netika garām, izdejojāmies zaļumballēs, Līgo vakaros. Neatceros, ka mums kāds būtu aizliedzis svinēt Jāņus. 1970. gadā kolhoznieces gaitas beidzu un iestājos Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā studēt agronomiju.”

Kosigins gumijniekos piktojasLīdz ar kolektivizāciju Rojā izveidojās zvejnieku artelis, uz tā bāzes dibināja zvejnieku kolhozu ”Banga”, par kura priekšsēdētāju kļuva Miķelis Lisments – pārliecināts komunists, taču attiecībās ar saviem zvejas vīriem – draudzīgs, pat čomisks. Nereti pēc veiksmīgiem lomiem un uzvarām sportā atrāva šņabja pudelei metāla vāciņa ļipiņu un kopā ar viņiem ierāva simts gramus, atceras bijušais kolhoza ”Banga’” arodbiedrības priekšsēdētājs Andris Klēvers. Paraugkolhozā visam vajadzēja būt priekšzīmīgam, tāpēc arī zvejniekiem, vadošajiem darbiniekiem svarīgās pieņemšanās, svētkos bija jāvalkā jūrnieku formas tērps. Manai formai bija tālbraucēja kapteiņa uzpleči ar trīs strīpām. Atceros, kā ”Bangu” apmeklēja PSRS Ministru padomes priekšsēdētājs Aleksejs Kosigins. Izkāpis no melnās volgas un ieraudzījis elegantās jūrnieku formās tērptos sagaidītājus, viņš samulsa… Pārlaidis skatienu savai pufaikas tipa jakai, kas bija uzvilkta virs žaketes, un gumijniekiem, Kosigins saviem pavadoņiem paskaļi norūca: ”Kāda vella pēc jūs man likāt uzvilkt šos zābakus!”

Gribēju saimniekot saprātīgi

“Kolhoza darbam bija raksturīgs kolektīvisms, visiem bija jāstrādā, citādi varēja sodīt ar diviem gadiem cietumā par parazītisku dzīvesveidu. Nereti darbu imitēja, jo nebija ieinteresētības. Ja sociālistiskajā sacensībā guva kādu peļņu, nauda bija, bet nebija ko nopirkt. Blats un rindas! Piemēram, rindā uz auto bija jāgaida kādi desmit gadi, ja nogrēkojies, tevi no tās izmeta un atjaunoja pēc laika…” stāsta bijušais kolhoza ”Dundaga”’priekšsēdētājs Aldons Zumbergs.

“Gribēju saimniekot saprātīgi, kā dzīve liek, taču pieredzēju pretējo. Piepeši kampaņa – apsēsim laukus līdz 1. maijam! Taču klimatiskie apstākļi neatbilst šim darbam – līst kā pa Jāņiem, lauki peld ūdenī… Dodu darbiniekiem brīvdienas. Sākās tracis ne pa jokam, jo nebiju brīdinājis rajona vadību. Pēkšņi no agrorūpniecības apvienības zvans, ka tūlīt visiem traktoriem jābūt uz lauka, ieradīšoties rajona komitejas sekretārs ar priekšsēdētāju. Savu lēmumu nemainīju, sagaidīju pārbaudītājus, lai izrādītu applūdušos laukus 40 km vienā un 30 km otrā virzienā. Viņu secinājums absurds: ”Jā, strādāt nevarēja, bet traktoriem bija jābūt darbā!”

May 21, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

“Es izdzīvoju nejaušības dēļ”

Otrā pasaules kara laikā Padomju Savienībā pusmiljons vāciešu, somu, ungāru un bulgāru tika ievietoti gulaga nometnēs. Par Krievijas vācieša A.Stromberga likteni.

Raksts krievu valodā. (Gugles tulkotājs atrodams šeit)

“Я выжил случайно”


Полуразрушенная вышка в одном из бывших лагерей сталинского ГУЛАГа

Полуразрушенная вышка в одном из бывших лагерей сталинского ГУЛАГа


В Советском Союзе 75 лет назад, в 1942 году, началась трудовая мобилизация советских граждан “этнически родственных населению воюющих с СССР стран” (цитата из постановления ГКО СССР). Представители “провинившихся наций” –​немцы, финны, венгры, румыны и болгары – были отправлены в лагеря ГУЛАГа, где формировалась полумиллионная трудовая армия, состоящая из рабочих колонн и стройотрядов.

Трудармейцы работали на строительстве промышленных объектов на Урале, в Сибири, Казахстане и Средней Азии. Большую часть трудармии (316 тысяч человек) составили этнические немцы, которые были лишены гражданских прав и отданы под безраздельный контроль органов НКВД. Этот период, по замечанию историка Аркадия Германа, “оставил глубокую, до сих пор кровоточащую рану в судьбе немцев Советского Союза”. Однако само существование трудармии в 1942–1946 годах в Советском Союзе замалчивалось, и этот термин не использовался в официальных документах. Прошедшие трудлагеря и выжившие старались не вспоминать о том, что было. Тем более уникальным свидетельством о жизни немцев-трудармейцев стали лагерные письма Армина Стромберга, ученого из Свердловска, который прошел через все этапы трудовой мобилизации.

Письмо трудармейца Армина Стромберга, 1942 год

Письмо трудармейца Армина Стромберга, 1942 год

В феврале 1942 года 32-летнего доцента Уральского политехнического института Армина Стромберга пригласили в Свердловское областное управление НКВД, где ему была вручена повестка о призыве в Красную армию. Блестящий ученый, кандидат химических наук Стромберг работал в тот период в лаборатории, которая занималась исследованиями для нужд военной промышленности, внедрял на оборонных заводах Урала новые приборы – полярографы, необходимые для анализа сплавов, и имел “бронь” от армейской службы. Но сотрудник НКВД объяснил ученому, что “служить” он будет далеко от линии фронта, в одном из лагерей Нижнего Тагила.

Причиной мобилизации была национальность Армина Генриховича. Сталин не доверял этническим немцам. Летом 1941 года он приказал ликвидировать Автономную республику немцев Поволжья, почти все население которой было депортировано в Сибирь и Казахстан. В начале сорок второго года наступила очередь советских граждан немецкого происхождения, проживающих в других районах СССР. На Урале в лагерях НКВД оказались 120 тысяч этнических немцев. В основном мужчины трудоспособного возраста. Официально они считались призванными в армию и назывались во всех документах “бойцами”. Никому из них не было предъявлено никаких обвинений.

Повестка о призыве Армина Стромберга

Повестка о призыве Армина Стромберга

Боец Стромберг 18 месяцев “прослужил” в стройотряде номер 1874 системы Тагиллага. Его солагерниками были будущий академик Борис Раушенбах, разработчик ракетной и космической техники, помощник Сергея Королева, известный археолог Отто Бадер и другие талантливые ученые.

Немецкие бригады, прикрепленные к кирпичному заводу, работали на обжиге кирпича и погрузке вагонов. Смертность от голода и болезней составляла во многих трудовых лагерях почти 50 процентов.

28.03.42

Распорядок дня: в 4-30 подъем, до 5-00 туалет, до 6-30 –​ завтрак (баланда и хлеб), в 7-00 –​ начало работы (8-часовые смены), в 18-00 –​ обед (баланда, селедка и хлеб), в 20-30 –​ вечерняя поверка и в 21-00 –​ отбой. Хлеба дают пока по 600 г, а вообще полагается по выработке: 100 % –​ 700 г, 110 % –​ 800 г, 120 % –​ 900 г, 90 % –​ 650, 80 % –​ 600, 70 % –​ 550 г, и т.д. 40 % –​ 400 г. Если не работаешь, например, нет обуви и т.д. –​ то 400 г хлеба.

Из писем трудармейца Армина Стромберга домой

История уральского немца Армина Стромберга могла бы затеряться среди сотен тысяч подобных историй, если бы не письма из лагеря, сохраненные его женой. Каждые три-четыре дня боец Стромберг отправлял родным письма с подробным описанием своей лагерной жизни. 70 писем пролежали в семейном архиве почти 70 лет. В 2011 году письма были изданы на английском языке оксфордским издательством Imperial College Press. Книга называется A.G.Stromberg. First Class Scientist, Second Class Citizen – “А.Г. Стромберг – первоклассный ученый и гражданин второго сорта”.

Большая часть писем адресована жене Лидии и четырехлетней дочери Эльзе:

Армин Стромберг с женой Лидией и дочерью Эльзой

Армин Стромберг с женой Лидией и дочерью Эльзой

27/III, Пятница, 1942 год

Милая доченька! Как ты поживаешь? Ходишь ли в детский садик? Твой папа сейчас в армии. Но он не стреляет в фашистов из винтовки или пулемета, а делает кирпичи для заводов, на которых будут делать танки, самолеты, пушки и бомбы. Слушайся, милая доченька, маму. Ей сейчас без папы очень трудно. Помогай маме. Одевайся сама, кушай без капризов. Ходи в детский садик. Напиши папе письмо. Нарисуй цветными карандашами: человечка, танк, самолет.

До свидания, доченька. Папа тебя очень любит и хочет повидаться с тобой. Но из армии папу не отпускают, потому что он мобилизован. Когда война кончится и фашистов разобьют, папа приедет домой и крепко-крепко поцелует свою доченьку. Твой папа.

Из писем трудармейца Армина Стромберга домой

Письмо Армина Стромберга дочери Эльзе

Письмо Армина Стромберга дочери Эльзе

Эльза Захарова, в девичестве Стромберг, кандидат химических наук, старший научный сотрудник Томского политехнического университета. В 1992 году, после того как ее отец официально был признан жертвой политических репрессий, она отпечатала его “письма из Трудармии” на пишущей машинке, а копию передала томскому отделению общества “Мемориал”.

–​ Эльза Арминовна, вы сами помните, как переписывались с отцом?

По воспоминаниям мамы, я очень ждала писем отца и всегда спрашивала: “А мне что папа написал?”​

– Мне было четыре года, когда папу забрали в лагерь в Нижнем Тагиле. Я, к сожалению, не помню нашей переписки. Но, по воспоминаниям мамы, я очень ждала писем отца и всегда спрашивала: “А мне что папа написал?” Папа удивлялся, как такой маленький ребенок может страдать из-за того, что не получает писем. Я посылала ему свои рисунки. Они сохранились. В немецких семьях есть такие альбомы, которые заводят при рождении ребенка. Папа сделал “альбом Эльзы” и заполнял его страницу за страницей событиями из моей жизни. В лагере он продолжал эту работу, собирая всю информацию обо мне из писем родных. Папа так часто писал нам с мамой, что ему постоянно не хватало бумаги. Но он сумел решить эту проблему, используя “служебное положение”.

Альбом Эльзы

Альбом Эльзы

Как тебе нравится, Лидуся, бумага, на которой я пишу письмо? Это бумага от цементных мешков. Эти мешки (из-под цемента) привозят к нам специально в цех обжига и (за отсутствием другой бумаги) склеивают из отдельных кусков полосы для бумажных щитов, отделывающих камеры на Гофманской печи. Мне эта бумага даже очень нравится. Плохо, что она мятая. Но после разглаживания утюгом, она делается совсем гладкой (этот лист не глаженый).

Из писем трудармейца Армина Стромберга домой

Папиного возвращения из этой “армии” я не помню, но всех родственников потрясло, какой он был худой – от постоянного недоедания он потерял почти двадцать килограмм

– Я сама из времен войны помню только, как мы переставляли флажки на картах боевых действий. Считалось, что папа в армии. Мы следили за передвижениями наших войск. Папиного возвращения из этой “армии” я тоже не помню, но всех родственников потрясло, какой он был худой – от постоянного недоедания он потерял почти двадцать килограмм.

Лидуся, надо по-видимому смотреть на вещи так, как на них смотрит один заключенный, который как-то ночью возил кирпич на автомашинах. А пока кирпич грузили в автомашины мы сидели в проходной будке, и он рассказывал о своей жизни. Он находится в заключении уже года полтора и говорит, что сохранил себе жизнь и здоровье только благодаря тому, что прилагал все усилия к тому, чтобы не попасть в разряд больных и слабосильных, потому что оттуда выбраться в разряд здоровых и сильных очень редко кому удается. Когда он чувствовал, что начинает слабеть, то все продавал с себя, чтобы прикупить лишний кусок хлеба, так как считал, что если он доживет до окончания срока заключения, то выйдя на волю он быстро сможет нажить и приобрести все потерянное. Так что, Лидуся, мы так с тобой и договоримся, что если начну слабеть или заболею, то напишу тебе. Ты продай мой костюм, еще что-либо или сменяй прямо на продукты –​ хлеб, жиры. Пока же все в порядке и у меня даже имеются 700 г “аварийного” хлеба. Так что получая новые 700 г, я их откладываю, а питаюсь предыдущими 700 г. Изредка добавляю сухари, когда пью чай. Сахар и лук у меня еще есть. Теперь есть еще масло, так что май месяц проживу припеваючи.

Из писем трудармейца Армина Стромберга домой

Выйдя на свободу, он никому не рассказывал о том, что был в лагере. Даже я узнала подробности только в перестроечные времена. Трудармии официально не существовало​

– Несмотря на ужасные условия, в которых папа находился, он вернулся к нам, в Свердловск, с подарками. Это были маленькие кирпичики-сувениры с инициалами. Их сделали на прощание его друзья по лагерю. А еще он привез для меня чашку из обожженной глины. Выйдя на свободу, он никому не рассказывал о том, что был в лагере. Даже я узнала подробности только в перестроечные времена. Трудармии официально не существовало. В трудовой книжке папы было записано, что в этот период он находился на фронте.

Сегодня опять работали с 7-00 до 15-00. Сначала я в числе 4 человек из 10 расчищал снег на площадке для укладки кирпича в штабеля. Работа не трудная, чистая. Последние 3 часа наша четверка присоединилась к остальным 6 чел. и мы выковыривали ломами битый кирпич –​ половняк –​ из куч с мусором и снегом, складывали в отдельные кучи кирпич, а затем нагружали его на машины. В промежутки отдыха мы грелись у костра внутри кирпичеобжигательной печи. При трепетном свете костра, освещающем мрачные своды подземелья (эти печи зимой не работают) возникала беседа. У Шумахера прапрадеды были сапожниками у Петра 1 (отсюда фамилия –​ shuh-macher). У Альбони отец итальянец, когда тот был мальчиком, был взят на воспитание в Германии немцем Рекером. Когда Альбони вырос, он оставил свою фамилию Альбони, а национальность принял немецкую. Так итальянец Альбони стал немцем. Наш художник Бернгард начал сегодня свою художественную деятельность. Писал надписи для дверей: бухгалтерия, начальник стройотряда и т.д.

Из писем трудармейца Армина Стромберга домой

Схема трудового лагеря, рис. Армина Стромберга

Схема трудового лагеря, рис. Армина Стромберга

–​ Ваш отец провел в лагере полтора года. По тем временам, это небольшой срок. Как ему удалось освободиться?

– За него все хлопотали, друзья, коллеги, начальство. Мне кажется, большую роль сыграла его мать. Она была бестужевка (выпускница высших женских курсов в Санкт-Петербурге. – РС), беззаветно преданная науке, с 1919 года работала в Уральском политехническом институте и вырастила очень много учеников, в том числе и партийцев. Сам директор института был ее учеником. В 1941 году благодаря его вмешательству нашу семью не сослали на Полярный Урал. Я нашла письмо, которое моя бабушка отправила какому-то большому гулаговскому начальнику. Она рассказала о том, что ее муж, отец Армина Генриховича, погиб за родину, за Россию, в 1914 году. Это был очень храбрый человек, военный хирург. Бабушка так хорошо описала историю семьи Стромбергов, три поколения которых работали на Урале, были русскими патриотами, и как несправедливо, что Армин Генрихович, воспитанный в патриотическом духе, томится сейчас в таком месте. Конечно, само по себе это письмо бы не сработало. Письма писали все. Тысячи писем. Особенно часто писали Калинину. Но к бабушкиному письму прилагалась записка от директора института Качко с просьбой демобилизовать бойца Стромберга для работы по специальности.

Вчера помощник начальника стройотряда сказал мне, что я уже восьмой химик в стройотряде и все используются не по специальности.

Сегодня работа была потруднее. С 7-30 до 12-00 очищали от снега слой угля вдоль линии железной дороги, а с 12-00 до 16-30 разгружали лопатами вагон с коксовой мелочью (60 тонн). Выгрузили около 2/3 и наверное нам не зачтут норму. {Сколько работало?}. Пока есть домашний хлеб, это ничего, можно и четыреста грамм хлеба получать. Вчера вечером к нам в комнату вселили еще 20 человек колхозников-немцев. Было целое столпотворение и переселение народов. Наше отделение (24 человека) переселилось в ту часть комнаты, где спал я, так что мне беспокоиться с переселением не пришлось. Часть нашей группы (12 человек) переехала в другие комнаты. Колхозники заняли другую половину комнаты. Теперь в комнате 50 м2 (5х10) живет 44 человека. Но это не так уж страшно. Мы все очень довольны, что нас не переселили в барак, где очень холодно и живет несколько сот мобилизованных.

Из писем трудармейца Армина Стромберга домой

Такие рисунки Армин Стромберг посылал дочери Эльзе из трудового лагеря

Такие рисунки Армин Стромберг посылал дочери Эльзе из трудового лагеря

–​ Как возникла идея издания книги об этом периоде жизни Армина Генриховича?

– Все началось с того, что отец нашел папку, в которой мама хранила его письма из лагеря. Он был потрясен, потому что сам забыл о них напрочь. А главное его потрясение было от того, что во всех письмах речь идет о голоде.

7/IV, Сообщаю тебе, например, примерное меню за вчерашний день: утром –​ гороховый суп (много воды, мало гороха) и 1/2 селедки (50-80 г); днем –​ каша гороховая (две деревянных ложки), каша перловая (одна деревянная ложка), селедка (30-50 г) и кружка чая с сахаром. Некоторые остряки говорят, что сахар только лежал рядом с котлом; вечером –​ щи из перловой крупы. Маслом, салом или мясом во всех этих блюдах, конечно, и не пахнет даже совсем.

По утрам иногда дают еще второе блюдо (это уже достижение!) –​ пшеничная каша (из неободранных и неразваренных зерен пшеницы). Эти зерна почти без изменения проходят через пищевод к великой радости воробьев и других пташек.

Большие способности выявились у меня в части приготовления всевозможных блюд из картошки. Некоторые блюда можно назвать прямо экзотическими. Например, картошка, испеченная на кирпичеобжигательной печи Гофмана № 1, Гофмана № 2 или Бюрера № 3! В зависимости от желания заказчика можно испечь картошку без поджаристой корочки, с поджаристой корочкой, с слегка обугленной корочкой. Опишу тебе, например, рецепт приготовления картошки с поджаристой корочкой. 10 картошек среднего размера нанизываются на медную проволочку диаметром 1,2 мм и длиной 1,5 метра. Картошки опускаются в топливную трубочку в четвертом рядке позади огня на глубину 1 метр и выдерживаются там в течение 15-20 минут, в зависимости от размера картошки. На втором рядке позади огня получается картошка с обугленной корочкой, на шестом рядке позади огня –​ с обычной корочкой. Вообще вопрос о приготовлении печеной картошки на кирпичеобжигательных печах до сих пор еще очень слабо освещен в литературе и на эту тему можно было бы написать блестящую кандидатскую диссертацию.

Никогда не думал, что вопросы питания будут занимать в моей жизни такое большое место. Мне кажется, что умный и талантливый человек не должен бы уделять столько времени вопросу наполнения желудка. Я же сейчас хоть и сыт, но почти все время думаю о проблеме питания… на ближайшее будущее. Всегда я жил в “сфере чистой науки” и такого рода жизненный урок будет мне весьма полезен на будущее время.

Из писем трудармейца Армина Стромберга домой

–​ При чтении писем возникает ощущение, что автор воспринимает происходящее с ним немного отстраненно, как ученый, привыкший, по роду деятельности, описывать и документировать факты. Наверное, это помогало ему не впасть в отчаяние?

Для него это была единственная связь с реальным миром в том абсурде, где он находился. Отец очень ждал писем от мамы. Жил этими письмами

​– Для него это была единственная связь с реальным миром в том абсурде, где он находился. Отец очень ждал писем от мамы. Жил этими письмами. В девяностые годы я их отпечатала для оксфордского издательства. В Англии сделали перевод и издали книгу. На русском языке письма отдельной книгой не опубликованы. Но зато они попали к Виктору Кириллову, историку и активисту общества “Мемориал” из Нижнего Тагила. Он проделал гигантский труд, составил картотеку с именами 120 тысяч немцев, сидевших в уральских лагерях во время войны. Моему отцу Кириллов посвятил специальную статью “Контент-анализ писем А.Г.Стромберга”. Там он обращает внимание на то, что, по причине цензуры, много информации дано как бы в зашифрованном виде. Например, когда папа пишет о прочитанной в лагере художественной литературе.

Сегодня после завтрака я заполнил еще пару нарядов, зашел в гараж к “Вере” (учетчица), за 1/2 литром молока (в обмен на 300 г хлеба; мы берем молоко втроем: Фридрихсен, Блюмке и я по очереди, так что каждому получается 1/2 л молока один раз в три дня), зашел к прачке (которая стирает мне белье), вскипятил у нее молоко в своей эмалированной кружке и распил его не без удовольствия. После этого расположился на лужайке за часовней-гауптвахтой и часа два принимал солнечные ванны и прорабатывал термодинамику. После завтрака отправился в баню и вымылся очень удачно, так как в бане было всего 3-4 человека, вдоволь горячей и холодной воды. После бани посидел еще на солнышке и почитал Некрасова “Кому на Руси жить хорошо”, а потом сел писать тебе письмишко.

Из писем трудармейца Армина Стромберга домой

–​ Это довольно прозрачный намек –​ упоминание Некрасова. Я обратил внимание на то, что ваш отец в лагере сохранял чувство юмора. Как ему это удавалось?

– Он умел воспринимать окружающую жизнь философски. И, конечно, не хотел расстраивать жену, мать и других родственников. Он всегда был довольно сдержан в своих чувствах. И ни за что не стал бы писать родным: “Какой ужас! Ученый месит глину вместе с пролетариями и крестьянами, ест траву, чтобы не умереть с голоду и еще работает в похоронной команде – грузит мертвецов”. К тому же не забывайте о цензуре. Поэтому он часто прибегал к иронии. “Живу, как на курорте – загораю на лужайке с книжкой”, и тому подобные фигуры речи.

Три дня лечил зубы у нашего “кирпичного” зубного врача. Вместо двух выпавших он поставил мне две новых цементных пломбы, причем довольно упрощенным способом. Именно, он поковырял крючком в дупле, удалил основную (!) массу остатков пищи и затем безо всякой дезинфекции или дополнительного сверления залепил дупло цементом. Через полчаса после постановки второй пломбы половина ее отпала и когда я снова вернулся к нему с куском пломбы в руке наш врач смущенно заявил, что это “лишний кусок” пломбы.

Из писем трудармейца Армина Стромберга домой

–​ И все-таки лагерь в Нижнем Тагиле не походил на колымские лагеря, описанные Шаламовым. Кое-какие лазейки на свободу у “трудармейцев” оставались?

– Да, Порой им удавалось выйти в город, отправить родным письма с обычного почтамта, то есть в обход цензуры. Зайти в магазин. Однажды папе удалось купить в нижнетагильском магазине килограмм кофейных зерен. В Свердловске это был дефицит, и папа отправил нам этот кофе посылкой. Но главная его радость произошла в сорок третьем году, когда мама смогла приехать в Нижний Тагил, и они провели три дня вместе, снимая комнату, как свободные люди.

28.08.43 Я до сих пор полон переживаний тех трех чудных теплых солнечных дней августа (12, 13, 14), которые мы с тобой провели вместе.

Помнишь, как в последний день вечером мы отдыхали на полянке с деревьями (недалеко от дома Пани) и на нас сверху падали сотни “брачующихся” летучих муравьев. Несколько мгновений совместного счастья, и потом судьба разлучает их, и они разлетались в разные стороны. Так и нам с тобой, как этим летучим муравьям, суждено было в этом году побыть вместе только три дня с тем, чтобы опять на целый год разъехаться в разные стороны.

Из писем трудармейца Армина Стромберга домой

– К счастью, им не пришлось ждать следующей встречи целый год. В конце сорок третьего папа освободился и вернулся к работе в своей лаборатории.

–​ Он чувствовал себя в тот период по-прежнему ущемленным?

Он говорил, что у него комплекс “человека второго сорта по национальному признаку”​

– Да, конечно. Он говорил, что у него всю жизнь был комплекс “человека второго сорта по национальному признаку”. Он прожил 94 года, воспитал 87 кандидатов наук, написал сотни статей, ни одна из которых при его жизни не была опубликована за границей. Даже в странах соцлагеря. Он получал множество открыток из-за границы с просьбой выслать статьи. Но, когда он звонил в партком института и спрашивал можно ли выслать оттиск, ему каждый раз отвечали: не рекомендуется.

–​ После войны вашего отца продолжали преследовать за национальность?

– В 1950 году в Свердловске папу выгнали из института. Проходила очередная кампания по увольнению неблагонадежных. Квартиры у нас тогда не было, мы жили в коммуналке, на пятом этаже, без всяких удобств. Мама говорила, что готова переехать куда угодно, если отцу дадут квартиру. Но до смерти Сталина это было невозможно. Только в 1956-м папе предложили кафедру в Томском политехническом институте. Он отправился в Сибирь на разведку. И прислал из Томска смешную телеграмму: “Сжег все корабли. Собирай вещи. В буфете есть белые булочки”. Мама по состоянию здоровья не могла есть черный хлеб. Поэтому папа заглянул в буфет и удостоверился, что там все хорошо. Кафедру он создал практически с нуля и проработал в ТПИ 48 лет. До самой смерти в 2004 году он продолжал руководить научной работой на кафедре.

Армин Стромберг, начало 1960-х годов

Армин Стромберг, начало 1960-х годов

–​–​ У него не было искушения уехать из России в перестроечные времена или в девяностые годы?

В уральских лагерях умерло от голода и болезней почти половина заключенных. Папа всегда говорил: “Если я выжил – это абсолютно случайно”​

– Никогда. Его научная школа, его кафедра были для него смыслом жизни. Он очень этим дорожил и всегда отказывался от предложений куда-либо переехать из Томска. Он считал себя счастливым человеком, которому повезло. В 1990 году мы с папой и его сокамерником, известным ученым Раушенбахом, ездили в Нижний Тагил на открытие мемориала немецким заключенным. Вы знаете, что в уральских лагерях умерло от голода и болезней почти половина заключенных. Папа всегда говорил: “Если я выжил – это абсолютно случайно”. Наверное, поэтому он всю жизнь старался жить скромно и незаметно. Тихо заниматься любимой наукой и проводить свободное время со своей семьей.

Армин Стромберг с сотрудниками кафедры, начало 1960-х годов

Армин Стромберг с сотрудниками кафедры, начало 1960-х годов

“Тихие” занятия наукой в сибирском институте создали Армину Стромбергу репутацию ученого мирового класса. Создатель оригинальной научной школы в сфере аналитической химии, кавалер ордена Почета, заслуженный химик России и соросовский профессор, он запомнился жителям Томска еще и благодаря своему оригинальному хобби. Почти полвека Армин Стромберг ежедневно выполнял роль добровольного “дворника-садовода” (его собственное выражение) у одного из корпусов Политехнического института. В этом корпусе располагался престижный дом, в котором жила в те годы в основном вузовская профессура. Свою работу по уборке прилегающей к дому территории профессор Стромберг называл “операция сорняки”.

В своем дневнике он писал: “Мое главное “хобби”, над которым многие посмеиваются, проходит под кодовым названием “сорняки”. Под ним понимается выполнение обязанностей “дворника-садовода” на общественных началах (не менее 200–250 дней в году по 1,5–2 часа день) во дворе, где я живу. Время на “сорняках” я использую для обдумывания какого-либо научного (или ненаучного) вопроса. Имеет значение моральное удовлетворение, что моя “возня” немного улучшает вид двора. Любопытно, что за 30 с лишним лет я не нашел среди соседей ни одного последователя”.

Армин Стромберг, "операция сорняки"

Армин Стромберг, “операция сорняки”

Профессор выпалывал траву, разбивал клумбы, убирал мусор летом и снег зимой в свободное от лекций и лабораторных занятий время. Последний раз его видели “на участке” незадолго до смерти в 2004 году. Армину Генриховичу шел тогда девяносто четвертый год.

Профессор Армин Стромберг убирает снег возле своего дома

Профессор Армин Стромберг убирает снег возле своего дома

Сейчас от садов Стромберга во дворе томского Политеха остались только воспоминания старожилов. Говорят, что это был самый уютный двор во всем городе.

May 7, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Provokācija ceturtdaļgadsimta garumā vai bumba ar laika degli?

Provokācija ceturtdaļgadsimta garumā vai bumba ar laika degli?

Viss raksts:  http://www.lvportals.lv/visi/viedokli?id=286733

LV portālam: JĀNIS MAIZĪTIS, Satversmes aizsardzības biroja direktors


Aivars Kļavis, rakstnieks, publicists  26.04.2017
 J. Maizītis: “Es aicinātu tos, kas dzimuši pēc neatkarības atgūšanas, domāt, kā šo milzu vērtību – neatkarīgo valsti – nosargāt un attīstīt. Iepriekšējās paaudzes izdarīja visu, lai ļoti sarežģītos apstākļos tik mazā teritorijā ar tik nedaudz iedzīvotāju šo neatkarīgo valsti atjaunotu.”

  • Lai kļūtu par aģentu, vienmēr tiek un tikušas izpildītas zināmas procedūras. Gan rakstiskas, gan mutiskas.
  • Nevienā citā Baltijas valstī  tik apjomīga kartotēka kā Latvijā netika atstāta. Protams, tagad var tikai minēt, kāpēc tieši Latvijā un kāpēc tik daudz.
  • Kartotēkā ir sabiedrībā zināmi un godāti cilvēki. Tomēr nevajadzētu uzreiz domāt, ka tie ir šā brīža politiķi vai augsta ranga amatpersonas. Lielākā daļa no tiem, kas varbūt arī sadarbojās ar VDK, centās turēties tālāk no pašreizējiem politiskajiem procesiem.
  • Kartīte vēl nenozīmē, ka cilvēks reāli sadarbojies ar VDK, vēl mazāk, ka šo sadarbību iespējams pierādīt.
  • Tikai retais sadarbojās kaut kāda padomju patriotisma vārdā. Pārējie atradās ļoti sarežģītā situācijā un, kā jebkurš cilvēks, gribēja izdzīvot. Toreiz  bija pavisam citas metodes, kā piesaistīt aģentus, – draudi, šantāža, iebiedēšana.
  • 1990. gada 6. septembrī toreizējais PSRS VDK priekšnieks Krjučkovs izdeva sevišķi slepenu pavēli Nr. 00111 par dokumentu glabāšanas sistēmas pilnveidošanu. Patiesībā tas nozīmēja daudzu tūkstošu VDK aģentu personas un darba lietu iznīcināšanu. Ne tikai no centrālajiem, bet arī teritoriālajiem VDK arhīviem. Savukārt 24. novembrī tai sekoja pavēle Nr. 00150 par visu ideoloģisko lietu izstrāžu iznīcināšanu.
  • Publiskojot arhīvu, patiesību neatrast. Ja publicēs sarakstu ar cilvēku vārdiem, par kuriem nav zināms, kāpēc viņi atrodas aģentūras kartotēkā, mēs nonākam pie komunistiskajā diktatūrā izmantotās kolektīvās atbildības principa. Sadarbības fakta pierādījumu neesamības gadījumā nav izslēgtas dārgas tiesvedības pret valsti.

VDK arhīvu atvērt ir mēģināts vairākkārt. 2006. gada pavasarī tika izstrādāts likums un šķita, ka tūlīt tas notiks. Bet toreizējā Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, kurai kā brīvās pasaules cilvēkam nekādi nevar pārmest ieinteresētību slēpt patiesību par VDK, nosūtīja vēstuli Saeimas priekšsēdētājai Ingrīdai Ūdrei, aicinot Saeimu vēlreiz caurlūkot likumu. Likumdevējs nebija spējis argumentēt, kā VDK kartotēkas publiskošana ietekmēs cilvēkus, kuru vārdi tajā minēti. Taču jau pēc trim mēnešiem notika Saeimas vēlēšanas. “Jaunais laiks” zaudēja Tautas partijai un Zaļo un zemnieku savienībai, bet jautājums par “čekas maisiem” pazuda no likumdevēju darba kārtības.

Astoņus gadus vēlāk, neilgi pirms 12. Saeimas vēlēšanām (dīvaini, ka šis jautājums parasti tiek aktualizēts pirms kārtējām vēlēšanām), Saeimas Juridiskā komisija piedāvāja izskatīšanai grozījumus likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”. Tie paredzēja, ka dokumentu zinātnisko izpēti varētu veikt līdz 2017. gada 31. maijam, bet termiņu, lai likumā noteiktā kārtībā būtu iespējams konstatēt kādas personas sadarbības faktu ar VDK, pagarināt vēl uz 30 gadiem.

Savukārt tūlīt pēc vēlēšanām Saeimā tika iesniegts likumprojekts, kas paredzēja atklāt “čekas maisu” saturu. Šo likumprojektu iesniedza neviens cits kā “Saskaņa”, un Saeima to noraidīja.

Pēdējā laikā par VDK aģentu kartotēku visvairāk runā sociālajos tīklos un pa brīžam arī medijos. Turklāt tagad runā to paaudžu pārstāvji, kas dzimušas pēc astoņdesmitā gada. Šiem cilvēkiem ir divdesmit, trīsdesmit gadu, vecākajiem drīz būs četrdesmit. Daži vēl miglaini atceras padomju laikus, bet lielākā daļa dzimusi, augusi un skolā gājusi brīvā, demokrātiskā valstī. Par padomju režīmu, totalitāro sistēmu un čeku viņi zina no komentāriem sociālajos tīklos, no literatūras, filmām vai radinieku nostāstiem, ja vien vispār zina, jo tā laika absurdu, nejēdzības, arī bailes, bezcerību un nolemtības apziņu, kas noteica miljoniem cilvēku dzīvi, bez paša pieredzes grūti saprast. Tomēr nezināšana vai nekompetence demokrātiskā sabiedrībā neliedz paust savu viedokli.

Tāpēc sociālajos tīklos valdošais viedoklis ir: “Čekas maisi jāatver. Tas jādara nekavējoties, citādi bijušie čekisti un to līdzskrējēji joprojām atrodas pie varas. Uzzinot, ka ziņotāju vidū bijis kāds savulaik sabiedrībā pazīstams cilvēks, protams, būs vilšanās. Bet runa taču ir par paaudzi, kuras laiks šā vai tā pagājis. Toties mēs, čekas maisus atverot, beidzot uzzināsim patiesību.”

Lasot šādus un līdzīgus apgalvojumus, grūti saprast, vai tās tiešām ir alkas pēc patiesības vai drīzāk pēc skandāliem.

Kāda īsti izskatās VDK aģentu kartotēka – tautā gan biežāk saukta par čekas maisiem, un kāds ir šo dokumentu kopums?

Lai kļūtu par aģentu vai, kā tagad mēs tos saucam, slepeno palīgu, vienmēr tiek un tikušas izpildītas zināmas procedūras. Gan rakstiskas, gan mutiskas. Padomju laikā Valsts drošības komitejā aģentūras un reģistrācijas uzskaites sistēmu veidoja vairāki rakstiski dokumenti. Vispirms aģentam, lai sadarbotos, bija kaut kas jāparaksta. Kaut kas līdzīgs saistību rakstam vai iesniegumam, ka viņš gatavs sadarboties un saprot, ka sadarbojas ar VDK. Un bija tā saucamās uzskaites kartītes, kuras aizpildīja VDK štata darbinieks. Cilvēks, kas tika uzskatīts par aģentu, to neparakstīja un, visticamāk, arī neredzēja vai pat nezināja par tādas esamību. Tad, lūk, SAB Totalitārisma seku dokumentēšanas centra (TSDC) rīcībā atrodas tikai šīs kartītes. Tajās ir aģenta vārds, uzvārds, dzimšanas laiks un vieta, dzīvesvieta, darbavieta, tā VDK operatīvā darbinieka uzvārds, kurš viņu savervējis, kā arī šī operatīvā darbinieka un viņa tiešā priekšnieka, kurš apstiprināja vervēšanu, paraksts.

Cik ir šādu kartīšu?

Ap 4500. Tā galvenokārt ir 80. gadu beigu jeb “perestroikas” perioda aktīvā aģentūra un daži desmiti kartīšu ar atzīmi “pastāvīgai glabāšanai”. Turklāt, zinot, kā kartotēka tika pārņemta, neviens nevar galvot un pierādīt, vai mūsu rīcībā nonākušas pilnīgi visas kartītes, pārvedot neviena nav pazudusi vai apzināti izņemta. Vienlaikus skaitlis ir ļoti liels. Nevienā citā Baltijas valstī šāda apjomīga kartotēka netika atstāta. Protams, tagad var tikai minēt, kāpēc tieši Latvijā un kāpēc tik daudz.

Kāds pašlaik ir dokumentu oficiālais statuss, un kādi likumdošanas akti to regulē?

Tas ir ierobežotas pieejamības dokuments, jo visa informācija satur personas datus, kuri nav izpaužami trešajām personām bez personas piekrišanas. Šo statusu savukārt nosaka Datu aizsardzības likums. Speciāla likuma par kartotēkas publisku pieejamību nav. Tajā pašā laikā tām personām, kuras grib saņemt informāciju par sevi, mēs to sniedzam.

Runa jau nav tikai par 4500 ziņotājiem. Šiem cilvēkiem bija ģimenes – bērni, tagad noteikti arī mazbērni, citi tuvāki vai tālāki radinieki. Tātad skaitlis jāreizina vismaz ar pieci. Tad tie būs jau kādi 25 000, bet patiesībā cilvēku, kurus netieši skar šī kartotēka, noteikti būs daudz vairāk.

Jā, te runa ir par veselām ģimenēm. Turklāt, visticamāk, radinieki, bērni un mazbērni nemaz nezina, ka attiecīgā persona sadarbojusies ar VDK un minēta kartotēkā.

Lietuvā, kā informē TSDC vadītāja Zinta Ābola, tika pārņemta tikai viena neliela lauku rajona VDK aģentu kartotēka, kas līdzīga Latvijas kartotēkai. Toties viņiem esot ļoti daudz dažādu citu materiālu, tostarp izmeklēšanas daļas, finanšu daļas dokumenti, personāla lietas un vēl daudz kas cits. To kopējais apjoms esot vairāk nekā 10 miljoni lapu. Tas ļāvis izveidot veselu pētniecības struktūru, kura nepārtraukti publicē zinātniskus pētījumus par VDK darba metodēm, pēckara gadiem, lietuviešu pagrīdi… Savukārt Igaunijā izdevās pārņemt vienīgi specdienestu ceturkšņa atskaites par laiku līdz 1958. gadam. Atšķirībā no kaimiņiem Latvijas aģentu kartotēkā ir informācija tieši par Atmodas laiku līdz pat VDK likvidēšanai. Vai tā nav bumba ar laika degli, kas savulaik šeit tika atstāta apzināti?

Tik tiešām nevienā citā Baltijas valstī šādas kartotēkas nav. Es nezinu, vai tā ir apstākļu sakritība vai apzināta rīcība. Uz to vislabāk varētu atbildēt šajos notikumos iesaistītie cilvēki, tostarp bijušie VDK darbinieki. Vienīgi nedomāju, ka viņi būs pārāk atklāti. Varbūt arī jaunās brīvvalsts politiķi un amatpersonas, kas piedalījās dokumentu pārņemšanā? Iespējams, viņi zina un varētu paskaidrot daudz vairāk, nekā līdz šim nonācis atklātībā. Tomēr vēlreiz gribu uzsvērt – šāda kartīte vēl nenozīmē, ka cilvēks reāli sadarbojies ar VDK, vēl mazāk, ka šo sadarbību iespējams pierādīt. Ne velti no 376 uz 2017. gada aprīli tiesās ierosinātajām pārbaudes lietām (dažas gan vēl atrodas tiesvedībā) sadarbība ar VDK konstatēta tikai 11 gadījumos.

Tagad skaidrs, kāpēc jau deviņdesmitajos gados izskanēja, ka atšķirībā no kaimiņvalstīm TSDC rīcībā esošie dokumentu ir sensitīvāki un līdz ar to arī daudz šokējošāki.

Jā, kartotēkā ir sabiedrībā zināmi un godāti cilvēki. Tomēr nevajadzētu uzreiz domāt, ka tie ir šā brīža politiķi vai augsta ranga amatpersonas. Lielākā daļa no tiem, kas varbūt arī sadarbojās ar VDK, centās turēties tālāk no pašreizējiem politiskajiem procesiem, un lustrācija daļēji mums jau ir notikusi. Pilnīga lustrācija bez aģentu personas un darba lietām un VDK darbinieku personāla lietām nav iespējama. Visas amatpersonas, arī politiķi, ir pārbaudītas. To joprojām prasa vēlēšanu ierobežojumi, kas liek TSDC sniegt informāciju par sadarbību ar VDK. Tāpēc pašreizējo politiķu un amatpersonu vidū nav to, kas ir mūsu kartotēkā, vai, otrādi, – tie, kas ir kartotēkā, nav atbildīgos amatos. Lai gan, kā jau teicu, nevaru galvot, vai kāda kartīte nav izņemta un pazudusi.

Tomēr cilvēki, kas pieprasa atvērt kartotēku, apgalvo – mūsu valsts nabadzība, korupcija un citas nejēdzības skaidrojamas tieši ar to, ka pie varas šeit joprojām ir bijušie čekisti un ziņotāji. Tas ir viens no galvenajiem publiskajiem argumentiem par labu kartotēkas atvēršanai.

Pilnīgas muļķības! Biznesā, jā… Tur darbojas arī bijušie VDK štata darbinieki, un daudzi to nemaz neslēpj. Bet politikā un valsts pārvaldē atbildīgos amatos – noteikti nē. Tā ir tā daļējā lustrācija, kas jau notikusi, un par ko atbildam mēs, Satversmes aizsardzības birojs, lai, izmantojot šo kartotēku, nodrošinātu, ka atbildīgos amatos nenonāk tie, kas it kā   sadarbojušies ar VDK vai bijuši drošības komitejas štatā.

Jūs nupat teicāt ” it kā”… Vai tas nozīmē – kartotēkā varētu būt arī tādu cilvēku uzvārdi, kas paši to nemaz nezina un apzināti nekad ar VDK nav sadarbojušies?

Pilnīgi iespējams. Kartītes aizpildīja aizmuguriski. Piemēram, kāds uzrakstīja ziņojumu pēc ārzemju komandējuma. It sevišķi tas attiecās uz zinātniekiem… Taču šis fakts jau vēl nenozīmēja, ka viņš aktīvi sadarbojās ar VDK. Vai arī kādam bija saruna ar drošības komitejas darbinieku, pēc kuras uzreiz aizpildīta kartīte. Situācijas varēja būt ļoti dažādas. Tātad runāt viņš runājis, bet nekur nav parakstījies un apliecinājis savu gatavību sadarboties. Tāpēc nevar tagad, pēc 26 gadiem, to visu likt vienā maisā, publiskot šo cilvēka vārdus un padarīt viņus par ziņotājiem. Kur mēs tad nonāksim? Līdz kaut kādām raganu medībām? Tāpēc SAB iestājas pret publiskošanu. Nav runa par pētīšanu, bet vienkārši mehāniski to visu publiskot būtu milzīga kļūda.

Tomēr, ņemot vērā iepriekš minēto, cik liela ir ticamība tam, kas atrodas tā sauktajos čekas maisos?

Grūti novērtēt. Es teiktu – droši vien kādi 80%. Zinot, kā VDK strādāja, fiktīvas varētu būt atsevišķas kartītes. Visu noviltot nebija iespējams. Cita lieta, ka tie, kas nonāca ziņotāju situācijā, varbūt dažbrīd bija pat gudrāki par VDK darbiniekiem un nekādu būtisku informāciju par līdzcilvēkiem neizpauda. Tikai retais sadarbojās kaut kāda padomju patriotisma vārdā. Pārējie vienkārši atradās ļoti sarežģītā situācijā un, kā jebkurš cilvēks, gribēja izdzīvot. Toreiz jau bija pavisam citas metodes, kā piesaistīt aģentus, – draudi, šantāža, iebiedēšana… Pietika, ja cilvēkam bija kāda atkarība, slepena mīlas dēka vai netradicionāla seksuālā orientācija, lai viņš nonāktu uz šī āķa. Tiem, kas dzimuši demokrātiskā sabiedrībā, to grūti saprast.

Kā šie materiāli pēc augusta puča nonāca Totalitārisma seku dokumentēšanas centra rīcībā?

Pats neesmu piedalījies ne dokumentu pārņemšanā, ne arī bijis ar tiem saistīts. Tāpēc precīzi nezinu. Varu vienīgi dalīties ar informāciju, kas atrodas Totalitārisma seku dokumentēšanas centra rīcībā. Un jāsāk ar faktu, ka toreiz, kad kartotēku pārņēma, šāda centra vēl nebija. 1991. gada augustā izformēja VDK un dokumentu pārņemšanu uzdeva toreizējai Ministru padomei. Tika izveidota īpaša komisija, kas, nepieaicinot nevienu vēsturnieku , pēc saviem ieskatiem šķiroja visus dokumentus atstājamos un iznīcināmos. To, kas pēc tam palika pāri, sadalīja Latvijas Valsts arhīvam, Policijas akadēmijai un Iekšlietu ministrijai. Precīzāk – Drošības policijai. Aģentūras un operatīvās meklēšanas kartotēku 1991. gada 28. augustā pārņēma AP deputātu grupa, tā tika pārvietota uz Augstāko Padomi, uz Jēkaba ielu. Tur tā glabājās piemērotos seifos, līdz 1992. gada aprīlī tika izveidots TSDC.

Vērojot kaislības, kas jau vairāk nekā ceturtdaļgadsimtu virmo ap VDK aģentu kartotēku, apzināta vai neapzināta, šī provokācija savu ir panākusi – sēt naidu latviešu vidū, vairot neuzticību vienam pret otru un šķelt sabiedrību.

Jā, es piekrītu. Tā ir sava veida bumba ar laika degli un provokācija. It kā iespējams šos dokumentus pētīt, bet tikai pētīt, nevis publiskot. Un arī pētījumu rezultāti var būt pilnīgi apšaubāmi, jo dokumenti, kuri pierādītu aģentu sadarbību, it kā atrodas Maskavā. Lai gan nav izslēgts, tas pat ir ļoti ticami, ka tie jau sen iznīcināti. Latvijā maz zināms fakts – 1990. gada 6. septembrī toreizējais PSRS VDK priekšnieks Krjučkovs izdeva sevišķi slepenu pavēli Nr. 00111 par dokumentu glabāšanas sistēmas pilnveidošanu. Patiesībā tas nozīmēja daudzu tūkstošu VDK aģentu personas un darba lietu iznīcināšanu. Ne tikai no centrālajiem, bet arī teritoriālajiem VDK arhīviem. Savukārt 24. novembrī tai sekoja pavēle Nr.  00150 par visu ideoloģisko lietu izstrāžu iznīcināšanu. Patiesībā tas bija pats galvenais, ar ko nodarbojās VDK, – sabiedrības noskaņojuma, operatīvās novērošanas un atsevišķu cilvēku izsekošanas lietas. Kāpēc tas tika darīts? Iespējams, sajūtot pārmaiņas, čekisti nobijās, ka var atkārtoties 30. gadi, kad represijas skāra viņus pašus un daudzi tika nošauti. Tas arī izskaidro, kāpēc diezgan lielā steigā daudz ko aizveda vai iznīcināja šeit pat uz vietas.

Ja tiek runāts par VDK aģentu kartotēkas atvēršanu, vienlaikus jāuzdod jautājums, kas tādā gadījumā notiek ar PSKP jeb kompartijas biedriem. Tā sauktajiem nomenklatūras darbiniekiem, kas atradās samērā augstos amatos. Ne tikai partijā, arī komjaunatnē, presē, toreizējās rajonu izpildkomitejās, ciemu padomēs. Par viņiem neviens nekādas kartītes nerakstīja, viņiem cīnīties par padomju ideoloģiju un sistēmu lika ieņemamais amats. Šādu cilvēku tā sauktajos nomenklatūras amatos, tostarp arī latviešu, bija daudz, daudz vairāk nekā tie 4500, par kuriem aizpildītas kartītes.

Taisnība – ceka (Latvijas komunistiskās partijas centrālā komiteja, A.K.) vadīja čeku, nevis otrādi. Savukārt čeka nevervēja ceku. Ņemot vērā partijas vadošo lomu PSRS, tas attiecās arī uz rajonu komitejām un citām tā laika ideoloģijas struktūrām.

Vai to cilvēku vārdi, kas tās vadīja un tajās strādāja, ir kartotēkā?

Protams, ka nav.

Tātad, pat ja kartotēka tiek publicēta, mēs atklātībā nododam ziņotāju vārdus, bet tos, kas to visu ideoloģiski vadīja, no atbildības pasargājam?

Jā, lai gan uz tiem aktīvajiem bijušajiem kompartijas biedriem, kuri pēc 1991. gada 13. janvāra darbojušies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā vai Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā, attiecas ierobežojumi, kas noteikti, piemēram, Saeimas un pašvaldību vēlēšanu likumā, likumā “Par valsts noslēpumu”, likumā “Par tiesu varu”,  kā arī Valsts drošības iestāžu likumā.

Runājot par SAB rīcībā esošajiem VDK dokumentiem un to izpēti, parasti tiek minēta tikai šī kartotēka. Bet tie taču nav vienīgie dokumenti?

Protams! Ir dažāda veida informācija, ko nupat esam digitalizējuši sistēmā Delta Latvija un nodosim Valsts arhīvam. Ir materiāli, kā tika vākta informācija, ar kādām metodēm un kādos virzienos strādāja Drošības komiteja. Kādas sociāls grupas to interesēja… Katrā ziņā tur ir pietiekami daudz materiāla, ko pētīt, ar ko strādāt un strādāt, neskarot konkrētu cilvēku uzvārdus, kuru sadarbības faktu nekādi nevaram pierādīt.  Manuprāt, svarīgi būtu, lai vēsturē paliktu tieši metodes. Tas, ko un kā darīja šī organizācija, kā VDK uzturēja režīmu un kāpēc vienā brīdī režīms krita. Kas bija tie cēloņi, kāpēc pēkšņi tik nežēlīga un labi organizēta struktūra vairs nespēja pildīt savas funkcijas?

Pirms vairāk nekā desmit gadiem, komentējot prokurora, VDK darbības pārtraukšanas valdības komisijas locekļa Klementija Rancāna rakstu “Čekas maisi – priekšvēlēšanu medusmaize”, toreizējais Totalitārisma seku dokumentēšanas centra direktors Indulis Zālīte par kartotēkas publicēšanu rakstīja: “Pastāv ļoti liela iespēja, ka šo dokumentu nekritiskas izmantošanas rezultātā “tiek radīta jauna realitāte, nevis atspoguļota patiesība”.” Vai jūs tam piekrītat?

Pilnībā piekrītu. Publiskojot patiesību neatrast. Ja publicēs sarakstu ar cilvēku vārdiem, par kuriem nav zināms, kāpēc viņi atrodas aģentūras kartotēkā, mēs nonākam pie komunistiskajā diktatūrā izmantotās kolektīvās atbildības principa. Sadarbības fakta pierādījumu neesamības gadījumā nav izslēgtas dārgas tiesvedības pret valsti. Ja gribēja kartotēku atvērt, to vajadzēja darīt uzreiz, nevis gadu desmitiem strīdēties un, mazāk paliekot cilvēkiem, kas iesaistīti šajos procesos, neieklausoties nekādos loģiskos argumentos, mēģināt to publiskot. Vienīgais, ko šādi var panākt, ir pilnīgi nevajadzīgas veselu ģimeņu traģēdijas. Sevišķi, kad cilvēks jau miris un pats par sevi vairs nevar iestāties.

Dīvaini, ka tagad visaktīvāk par VDK kartotēkas publicēšanu iestājas nevis tie, kas dzīvojuši totalitārisma apstākļos un no tā cietuši, bet gan cilvēki, kas piedzimuši jau neatkarīgā valstī, turklāt dara to diezgan kategoriski un agresīvi. Vai pašlaik, kad teorētiski maisus var atvērt tie, kuriem šobrīd ir divdesmit, trīsdesmit un četrdesmit, kuri padomju laiku atceras diezgan miglaini vai neatceras nemaz, bet par VDK darbības metodēm zina tikai no literatūras, filmām un radinieku emocionālajiem stāstījumiem, šīs “jaunās realitātes” un sabiedrības pretnostatīšanas draudi nav vēl lielāki? Vai nav biedējoši, ka jauni cilvēki grasās tiesāt savu vecāku, pat vecvecāku paaudzes par nodarījumiem, kurus viņi pilnībā nemaz neizprot un kas uz viņiem nekādi neattiecas?

Es drīzāk aicinātu tos, kas dzimuši pēc neatkarības atgūšanas, domāt, kā šo milzu vērtību – neatkarīgo valsti – nosargāt un attīstīt. Iepriekšējās paaudzes izdarīja visu, lai ļoti sarežģītos apstākļos tik mazā teritorijā ar tik nedaudz iedzīvotāju šo neatkarīgo valsti atjaunotu. Tāpēc nevajadzētu nodarboties ar tiesāšanu, bet domāt, kā nodrošināt, lai mēs kā neatkarīga valsts pastāvētu arī turpmāk.

April 30, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Čekā muļķus neņēma

Kārlis Kangeris: Čekā muļķus neņēma

 


Zinātniskās izpētes komisija, kas nodarbojas ar Valsts drošības komitejas (VDK) dokumentu izpēti, jau ilgu laiku ir iestrēgusi Satversmes aizsardzības biroja (SAB) stūrgalvībā: tas, aizbildinoties ar personu datu aizsardzību, ir atteicis piekļuvi dokumentiem, kas ir būtiski svarīgi VDK darbības kopējās ainas izpētei. SAB pat ierosināja, lai pētnieki stājas pie viņiem darbā. Tā ir absurda situācija: Saeima ir pilnvarojusi komisiju šim darbam, taču SAB to bloķē. Par spīti visam, komisija tomēr darbojas un cer līdz pilnvaru beigām ne tikai piekļūt «čekas maisiem», bet arī izdot grāmatās jaunus pētījumus. Līdz šim jau izdoti trīs sējumi ar kopā 30 pētījumiem. Šodien intervija ar komisijas priekšsēdētāju, vēstures zinātņu doktoru Kārli Kangeri.

– Jūsu komisija strādā jau gandrīz trīs gadus?

– Nē, mēs eksistējam gandrīz trīs gadus, bet strādājam tikai astoņpadsmit mēnešus. Komisija tika izveidota 2014. gada augustā, un bija paredzēts, ka darbu sāksim 2015. gada 1. janvārī. Taču sakarā ar dažādām pārmaiņām, pārcelšanu uz Tieslietu ministriju un atpakaļ, kā arī sakarā ar dažādām personālsastāva maiņām mēs darbu sākām tikai 2015. gada oktobrī.

– Un kādi ir panākumi – par spīti tādiem kavējumiem, kas neradās jūsu vainas dēļ?

– Pētniecībai ir pieejama daļa materiālu Latvijas Nacionālajā arhīvā – krimināllietas un daudz kas cits. Neliela daļa atrodas Satversmes aizsardzības birojā – tā dēvētie čekas maisi, kur ir kartotēka un elektroniskā datu bāze. Patlaban mums ir pieeja tikai Nacionālā arhīva materiāliem. Līdztekus izmantojam kompartijas arhīva materiālus. Bieži vien ir tā, ka mums nav dokumentu oriģinālu, daudz kas ir aizvests uz Maskavu. (Uz Krieviju aizvestie dokumenti mums nav pieejami.) Tāpēc dažām lietām mēs izmantojam iespēju tikt klāt no otras puses – caur ministrijām, iestādēm un tamlīdzīgi: izmantojam resoru arhīvus. Ar Nacionālo arhīvu mums ir laba sadarbība, tiekam klāt visiem dokumentiem, kas vajadzīgi komisijas darbam. Izcīnījām arī to, ka drīkstam fotografēt dokumentus, panācām pat to, ka fotografēt drīkst visi, ne tikai komisijas pētnieki. Tēmu loks ir plašs – tur ir krimināllietas, mēs varam izsekot arī jauniešu pretestībai, pārbēdzējiem uz Rietumiem. Tagad esam pievērsušies ekonomiskajiem noziegumiem, valūtas spekulācijām, pētām, ko VDK darīja šajos jautājumos. Jo nav jau tā, ka tikai izsekoja nacionālistus. VDK darbības spektrs bija daudz plašāks. Bija arī divi pētījumi par Intūristu (PSRS Ministru Padomes Galvenā ārzemju tūrisma pārvalde Intūrists). Pētījām, kas tika darīts ar tūristiem. Uz Intūristu strādāt tika nosūtīti VDK darbinieki – gan štatā, gan ārštatā. Savulaik Gorkija – tagad Valdemāra – ielā bija tā dēvētā Miera komiteja, tās darbību arī pētām utt.

– 1964. gadā LPSR VDK paspārnē tika izveidota arī Komiteja kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēm, bet 1965. gadā tās paspārnē nodibināja Literatūras sekcija, un dibinātājbiedru vidū bija rakstnieki un dzejnieki – Jānis Anerauds, Ilgonis Bērsons, Miervaldis Birze, Arvīds Grigulis, Žanis Grīva, Jānis Kalniņš, Mirdza Ķempe, Zigmunds Skujiņš, Ojārs Vācietis, Andris Vējāns, Imants Ziedonis un citi… Viņi drīkstēja braukt uz ārzemēm.

– Jā. Tūdaļ pētīsim radošo savienību darbību: Rakstnieku savienību, Komponistu savienību, Mākslinieku savienību. Diemžēl mums dots īss laiks, lai to pētītu, un tas būs tikai ieskats, izvilkums no radošo savienību darbības. Skatīsim arī Latvijas Valsts universitātes 1. daļu: VDK vadībā tā noteica augstskolas politiskās līnijas un izsekoja studentu darbību universitātē. Tur arī noteica, kurus cilvēkus var sūtīt uz ārzemēm un kuri cilvēki tur var noderēt. Tā noteica, kuri pētījumi būs slepeni un tamlīdzīgi. Neesam vēl tikuši līdz komjaunatnes organizācijai, līdz jaunatnes tūrisma birojam Sputņik. Vēl arhīvā ir tā dēvētā ārzemju braucēju kartotēka, no kuras varēs saprast, kuriem ļāva un kuriem neļāva braukt un kāpēc.

– Vai jau izpētītajā materiālā jums ir bijuši pārsteigumi, sak, es to nezināju?

– Es neteiktu – pārsteigumi, bet bieži, pētot situācijas, nonācu neizpratnē par to, ka daudzi cilvēki tik viegli padevās dažādu ērtību un dzīves labumu dēļ, piekrītot kaut ko darīt čekas labā. Iespējams, ka daudzi cilvēki pat nedomāja par to, ko tas īstenībā nozīmē – būt ziņotājam vai aģentam. Jau vēlāk, kad šie cilvēki ierauga sevi kartotēkā, viņi nereti jūtas pārsteigti: kā tad tā – esmu aģents?! Likums prasa pierādīt, ka sadarbība ir bijusi brīvprātīga, un daudzi jau arī bija brīvprātīgi piekrituši sadarboties. Bet vai aģenti no tā visa guva kādu labumu? Vai viņi ar savu darbību kādam kaitēja? Vai viņi palīdzēja sistēmai? Tie ir trīs svarīgi punkti. Visi operatīvie dokumenti nav pieejami, bet tikai no tiem iespējams visu izsecināt. Visi sāka runāt par čekas maisu atvēršanu ap 2004. gadu, un Saeima pat nobalsoja, ka tie jāatver, taču prezidente Vaira VīķeFreiberga neļāva to darīt. Pirms tam, 90. gados, vieni teica, ka dokumenti ir nepilnīgi vai viltoti, citi apgalvoja, ka čekas maisu publiskošana cels sabiedrībā nemieru, tā aizvainos informatoru radiniekus, bērnus un tamlīdzīgi. Taču katram cilvēkam ir jāapzinās, ko viņš dzīvē ir izdarījis. Esmu pārliecināts: ja tu esi iekšā tajos maisos, tad tev tas jāatzīst. Toreiz kartotēku izveidoja VDK, nevis mēs šodien, un, ņemot vērā to visu – jājautā, vai tu nožēlo grēkus vai nenožēlo? Ja tu nožēlo, tad tev tos var piedot.

– Vai varēja būt tā: kāds tika vervēts, bet viņš pateica – nē, neiešu jums kalpot. Tāds atteikums varēja būt bīstams?


Pilnu interviju lasiet 19. aprīļa NRA.

April 19, 2017 Posted by | Vēsture | 1 Comment

Lai gaida rindā! Ja sagaidīs…

Elita Veidemane, NRA

Lai gaida rindā! Ja sagaidīs…

Viss raksts: http://nra.lv/viedokli/elita-veidemane/207282-lai-gaida-rinda-ja-sagaidis.htm


Jānis Vasiļevskis uzrakstīja iesniegumu Ordeņu kapitulam. Viņš ir novadpētnieks, un galvenais viņa izpētes objekts ir nacionālie partizāni, viņu cīņa pret padomju varu līdz pat pagājušā gadsimta piecdesmito gadu vidum. Vēstures ceļus kopā ar partizāniem staigājot, Jānis Vasiļevskis nonāca pie vienīgā pareizā secinājuma: rosināt apbalvot ar Viestura ordeni vīrus un sievas, kas vēl teju 13 gadus turpināja cīnīties pret padomju okupantiem. Šajā cīņā piedalījās ap 20 000 cilvēku, nezaudējot drosmi un pārliecību, ka taisnība reiz uzvarēs un ka brīva Latvija nav tikai sapnis.

Jānis uzskatīja, ka šiem cilvēkiem ir jāpasaka paldies valstiskā līmenī. Šajā saulē tas jāpasaka. Vismaz «tiem nacionālās bruņotās pretošanās kustības dalībniekiem – tiem Latvijas nacionālajiem partizāniem, kuri vēl ir mūsu vidū un varbūt nepiedzīvos savas dzimtenes simtgadi» – kā savā iesniegumā rakstīja Jānis Vasiļevskis. Viņš nosauca 22 cīnītājus, kuriem, viņaprāt, vajadzētu piešķirt Viestura ordeni. Bet tas nebija tikai viņaprāt: ieteikuma vēstuli parakstīja 21 cilvēks – vēsturnieki, žurnālisti, esošie un bijušie Saeimas deputāti… Par katru cīnītāju bija sagatavots apraksts, vēstulei bija pievienota arī Latvijas Valsts arhīva eksperta, vēstures doktora Aināra Bambala izziņa, kurā precīzi aprakstīts, kādi sodi tika piespriesti cīnītājiem, kādos lēģeros viņi sēdējuši, kad atbrīvoti un kad reabilitēti.

Taču tas viss izrādījās «priekš kaķiem». Ordeņu kapituls lēma, ka Viestura ordeni ir cienīgi nest tikai Arvīds Blūzmanis un Regīna Tiliba. Pārējie divdesmit… Lai gaida rindā. Ja sagaidīs. Izskatās, ka Ordeņu kapituls, lai atgaiņātos no uzmācīgajiem nacionālo partizānu aizstāvjiem, «atmeta» divus 5. šķiras ordeņus: vecākajam bruņotās pretošanās kustības dalībniekam un sievietei – tā sacīt, dzimumu līdztiesības vārdā. Regīnai tolaik bija sešpadsmit gadu, viņa slēpās bunkurā kopā ar brāļiem un māsu. Bet kāpēc netika apbalvota, piemēram, Mikalīna Supe, slavenā Latgales mežabrāļu vadītāja Pētera Supes māsa, kas deviņus gadus kopā ar mežabrāļiem piedalījās kaujās pret okupantiem? Mikalīna iznāca no meža un padevās čekistu gūstā 1954. gada 24. aprīlī. Viņu notiesāja uz 25 gadiem ieslodzījumā. Mikalīnu atbrīvoja 1961. gadā, un Latvijā viņa atgriezās 1964. gadā. Bet būtībā ikviens Vasiļevska vēstulē minētais ir pelnījis ordeni.

Nacionālie partizāni, kuri gadiem ilgā, smagā un, ar šodienas izpratni vērtējot, bezcerīgā cīņā pretojās okupantu varai, nesaņems neko, toties «par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā» Viestura ordeni saņems vairāki dažāda ranga NBS štāba un Valsts robežsardzes ierēdņi. Jānis Vasiļevskis jautā: «Vai vispār šī Ordeņu kapitula locekļi spēj novērtēt, ko nozīmē – būt gatavam atdot dzīvību? Spriežot pēc tā, kam piešķirti Viestura ordeņi – diez vai…»

Veids, kā Ordeņu kapituls izvēlas apbalvojamos, ir noslepenots, un nevienam nekas netiek paskaidrots – kādi ir ordeņa saņemšanas kritēriji, pārdomas, šaubas un pārliecība. Taču ikreiz, kad tiek publiskots apbalvoto saraksts, izceļas lielāks vai mazāks skandāls, jo ir grūti izprast kapitula domu gājienu. Šoreiz noteicošais kritērijs, iespējams, ir bijis tāds: kurš tad īsti zina to patiesību – varbūt tie mežabrāļi bija «sliktie», varbūt nelaikā un nevietā noslaktēja kādu padomju aktīvistu, un vispār – kā uz tādām mežabrāļu apbalvošanām skatīsies Krievija?!

Cita skaidrojuma it kā nav, un tas jau ir nožēlojami, bet kapitula locekļi, protams, klusēs kā zemi saēdušies. Ordeņu kapitulā ietilpst Roberts Strīpnieks, Ēriks Hānbergs, Gaidis Andrejs Zeibots, Aivars Straume, Indulis Bērziņš, Žaneta Ozoliņa, Kārina Pētersone un Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Kurš no viņiem nobijās no vēstures un kuram politiskā piesardzība bija svarīgāka par patiesību? Jānis Vasiļevskis rūgti secina: «Acīmredzot pērnā gada svinīgajā pieņemšanā, kas bija veltīta nacionālās bruņotās pretošanās kustības dalībniekiem, Valsts prezidenta teiktie it kā izpratnes pilnie vārdi bija liekulība…» Lai novērstu nelāgās aizdomas no prezidenta, kapituls varētu demisionēt un aizejot atklāt sava balsojuma motivāciju. Tas būtu drosmes izpaudums – protams, ja kapitulisti pareizi saprot šā jēdziena nozīmi.

April 18, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Diktatūra, radošums un totalitārā kontrole

Viss raksts šeit

Diktatūra, radošums un totalitārā kontrole:

Latvijas Padomju komponistu savienība kā totalitārā režīma ideoloģiskās, politiskās un policejiskās kontroles instrumentsLatvijas sabiedrisko diskusiju vidē jau ilgu laiku viens no aktuālajiem jautājumiem ir t.s. čekas maisu problēma. Jautājumu aktualizēja gan atkārtotas diskusijas Latvijas Saeimā par Satversmes Aizsardzības birojam glabāšanā nodoto LPSR VDK dokumentu iespējamu publiskošanu, gan arī publiskošanas laika noteikšana uz 2018. gadā. Diskusijas raisa arī 2014. gadā izveidotās Latvijas PSR VDK zinātniskās izpētes komisijas pētnieciskā darbība, kurā iesaistīts arī raksta autors. Interesanti, ka lielā mērā sabiedrībā interese ir tieši par atsevišķo aģentu saraksta jautājumu.

Tomēr būtiski nozīmīgāk ir izprast totalitārās pagātnes kopainu, izpētīt kā tieši darbojās diktatūras pārvaldes sistēma, kādas totalitāras sabiedrības institūtus tā veidoja un izmantoja, un, kā tās atšķiras no mūsdienu demokrātiskās sabiedrības pamatiem. Kādas ir pretējās tendences, varbūt tādas, kādas savā apcerējumā “Iespējamā Eiropa” apraksta mūsdienu franču domātājs Bernārs Sordē: “Mūslaiku vēsturi veido nevis mēģinājumi labot kļūdainu lēmumu sekas, bet gan jaunu, daudz nopietnāku kļūdu pieļaušana cerībā, ka tās atpestīs no iepriekš sagandētās pieredzes un liks to aizmirst.”[1] Autora pētījuma lauks VDK zinātniskās izpētes komisijas ietvaros ir Latvijas Padomju komponistu savienības darbība un padomju represīvo struktūru attiecības ar šo organizāciju. Tādēļ tālāk rakstā tiks iezīmēta šīs organizācijas loma padomju totalitārās varas izveidotajā sabiedrības ideoloģiskās un politiskās kontroles un cenzūras izplatīšanas mehānismā. Tas ļauj izprast arī padomju režīma represīvo struktūru vietu, lomu un nozīmi radošās sfēras pārraudzībā. Jāatzīmē, ka izvēloties rakstā izmantoto empīrisko materiālu, autors neizvirzīja uzdevumu aplūkot ar šo organizāciju saistīto personu rīcību un motīvus, bet iezīmēt kopējās vēsturiskās perspektīvas tendences. Tāpat arī netika izvirzīts uzdevums, atlasot pētījumā aprakstītos padomju totalitārā režīma ideoloģiskās, politiskās un policejiskās manipulācijas gadījumus mūzikas nozarē, izvēlēties kādas slavenas vai populāras personas, uzskatot, ka cilvēki visi ir cilvēki. Tādēļ vēstures norises labāk palīdz izprast tipiski, nevis kādā mērā neordināri gadījumi. Šādu izvēli veicināja arī fakts, ka Latvijas likumdošana principā paredz iespēju katram iedzīvotājam uzzināt par savām eventuālajām attiecībām ar padomju okupācijas varas specdienestiem.[2] Tomēr raksta autors uzskata, ka vispārējie demokrātiskas un atklātas sabiedrības principi paredz nepieciešamību publiskot visu Latvijas valstij pieejamo informāciju par padomju slepeno dienestu darbību. Tas ir nepieciešams arī Latvijas 20. gadsimta vēstures pilnvērtīgai zinātniskai izpētei, piemēram, noskaidrojot tādus jautājumus kā ar padomju specdienestiem saistīto Latvijas iedzīvotāju sociālo šķērsgriezumu – piederību dažādām sociālajām, vecuma utt. grupām. Tas attiecīgi ļautu sasniegt jaunu, augstāku Latvijas okupācijas vēstures zinātniskās izpratnes līmeni.

Tomēr vispirms ir nepieciešams dot ieskatu vispārējā vēsturiskajā problemātikā, kas saistīta ar 20. gadsimta totalitārajiem režīmiem raksturīgo attieksmi pret radošajām nozarēm un kultūras sfēru. Nedemokrātiskiem režīmiem vienmēr ir raksturīga saasināta interese par radošo sfēru. Minētais attiecas gan uz tādiem vēsturiskajiem totalitārajiem režīmiem kā nacistiskā Vācija vai komunistiskā PSRS, gan arī mūsdienu nedemokrātiskajām valstīm. Jau 1990. gados krievu mākslas vēsturnieks Igors Golomštoks, kurš pētījis 20. gadsimta totalitārisma izpausmes mākslā, izvirzīja vairākus pamatpieņēmumus, kas raksturo šādu režīmu attieksmi pret radošo sfēru: Pirmkārt, valsts pasludina radošās nozares par savas ideoloģijas ieroci un izmanto kā līdzekli sabiedrības pārvaldei. Otrkārt, valsts deprivatizē visas radošās dzīves jomas un to pārvaldes instrumentus (vai vismaz to lielāko daļu). Treškārt, valsts izveido visaptverošu kultūras jomas vadības un kontroles aparātu. Ceturtkārt, totalitārā valstī no visām kultūras attīstības tendencēm tiek izvēlēta viena (vai dažas), režīma ideoloģijai visatbilstošākā, kuru ne tikai atbalsta, bet arī izmanto jebkuras iespējamas opozīcijas apkarošanai.[3] Raksta autors tam labprāt pievienotu vēl vienu raksturīgu pazīmi: Piektkārt, totalitārā valsts radošās nozares pakļauj tiešai valsts institūciju kontrolei. Ievērojama loma šeit ir tieši t.s. valsts drošības institūtiem, caur kuriem tiek realizēta radošo nozaru idejiskā pārvalde un to izmantošana režīma mērķu sasniegšanai. Jautājumam par totalitāro režīmu attiecībām ar radošo sfēru pavērsušies arī mūsdienu sociologi, kulturologi, kultūras menedžmenta un citu sociālo zinātņu pētnieki, pētot dažādu valstu piekoptās kultūras politikas.[4] Rakstā aplūkojamām problēmām aktuāli ir vēl 1989. gadā Harija Hilmana Šartrāna un Klēras Makoī izstrādātie valstu kultūras politikas analīzes kritēriji, jo tajos iekļauts arī totalitāro režīmu politikas apskats.[5] Minētie autori apraksta totalitāro valstu kultūras politiku kā “inženierisku” pieeju, ko raksturo tieša valsts kontrole pār radošajām nozarēm un vispārēja iejaukšanās kultūras attīstībā. Radošā sfēra kļūst par valsts politikas instrumentu, valsts vara kontrolē galvenos kultūras nozaro produktu ražošanas resursus, pastāv noteiktas kultūras politikas vadlīnijas un to izpildes aparāts, tiek izmantotas tādas metodes kā propaganda un cenzūra.[6] Šeit var pieminēt ar vēsturnieces Annes Aplbaumas lakonisko norādījumu par padomju totalitārisma kultūras politikas būtību: “Lai pastāvīgi kontrolētu māksliniekus un intelektuāļus un turētu viņus pavadā, kultūras birokrāti praksē ik reizi atbilstoši situācijai noteica, kas ir “labs” [..]”.[7]

Minētais nav attiecināms tikai uz 20. gadsimta totalitāro režīmu kultūras politiku. Līdzīgas tendences ir novērojamas arī mūsdienu Eiropas nedemokrātiskajās valstīs.Pazīstamais baltkrievu kultūras pētnieks Vadims Možeiko šādi raksturo situāciju mūsdienu Baltkrievijas radošajās nozarēs: “Baltkrievijas kultūras politikas specifika izpaužas sekojoši, ka viss mākslinieku raksturojošais (ienākumu līmenis un avoti, sociālkulturālais konteksts, radīšanas tematika un sabiedriskā aktivitāte) ir atkarīgs, pēc būtības, no viena faktora – viņa attieksmes pret esošo varu. Mākslinieka darbības pamatā tā vai citādi ir politika, tā nosaka viņu stāvokli un auditoriju. Protams, tas izkropļo tirgu, kurš sāk funkcionēt pēc saviem iekšējiem likumiem, kur popularitāte nav saistīta ar talantu, bet peļņa ar popularitāti.”[8]

Dažādu diktatūru interesi par radošo nozaru pakļaušanu noteica to specifika – iespēja tās iesaistīt režīma propagandas veidošanā un izplatīšanā. Latvija ar šādu valsts kultūras politikas veidošanas modeli saskarās galvenokārt padomju okupācijas laikā. Padomju totalitārais režīms līdzīgi kā nacistu vara Vācijā izveidoja izvērstu radošo cilvēku kontroles sistēmu. Tās mugurkauls bija t.s. radošo profesiju savienības – Rakstnieku savienība, Mākslinieku savienība, Komponistu savienība u.c. To uzdevumi bija līdzīgi kā nacistiskajā Vācijā izveidotajai Reiha kultūras kamerai (Reichskulturkammer), kas apvienoja visus radošo profesiju pārstāvjus.[9] Līdzīgas radošā sektora kontroles institūcijas veidoja arī citi 20. gadsimta nedemokrātiskie režīmi. Piemēram, fašistiskajā Itālijā visas profesionālās organizācijas tai skaitā arī radošo profesiju nodarbināto apvienības iekļāva fašistiskā režīma kontrolētajā Nacionālā Darba organizācijā (Opera Nazionale Dopolavoro).[10]

Padomju sistēmā radošo nozaru politiskā pārvalde bija sarežģīta. Tajā iezīmējās vairāki kontroles līmeņi. Pirmkārt, tā bija Padomju Savienības Komunistiskā partija un attiecīgi Latvijas Komunistiskā partija. Partijas Centrālās komitejas uzraudzībā darbojās īpaša Aģitācijas un propagandas daļa, kur izstrādāja ideoloģiskos norādījumus visām dzīves jomām un arī uzraudzīja to izpildi. Nākamo uzraudzības līmeni veidoja PSRS un Latvijas PSR izpildvaras, jeb Ministru Padomes struktūrā ietilpstošā Kultūras ministrija vai Kultūras komiteja. Minētās instances organizēja visu radošo nozaru pārvadi. Tā kā totalitārajai vari bija ļoti svarīgi kultūras sfēru izmantot par ideoloģijas ražotāju un propagandas izplatītāju, šeit svarīgu lomu spēlēja arī padomju valsts drošības iestādes (NKVD, vēlāk VDK), kuru uzdevums bija realizēt plašu nozares policejisku uzraudzību. Tā tika īstenota, izmantojot gan tiešu ideoloģisku norādījumu izplatīšanu, gan atsevišķu radošo personu uzraudzīšanu, pielietojot padomju drošības iestāžu aģentūru. Kā pārvaldes instruments kalpoja arī represijas pret radošo profesiju pārstāvjiem.[11]

Tomēr ar minētajiem pasākumiem nepietika pilnvērtīgai radošo nozaru ideoloģizācijai un politiskai kontrolei. Tādēļ padomju totalitārā vara izveidoja vēl vienu kontroles līmeni – radošo profesiju savienības. To uzdevums bija apvienot visus radošo nozaru pārstāvjus formāli sabiedriskās, bet reāli režīma kontrolētās organizācijās. Tādējādi radošās savienības kļuva par ērtu ietekmes instrumentu. Pirmkārt, tās apvienoja faktiski visus kādā radošajā jomā darbojošos. Otrkārt, kalpoja par režīma ideoloģijas un propagandas uzstādījumu novadītāju līdz to biedriem. Tāpat arī organizēja biedru iesaisti padomju politikas īstenošanā. Treškārt, radošās savienības, apvienojot visus vienas nozares piederīgos, atviegloja arī to biedru policejisko kontroli un “idejiskās tīrības” uzraudzību, ko īstenoja padomju valsts drošības institūcijas. Skaņu mākslas radītājus, komponistus, un mūzikas pētniekus, muzikologus, apvienoja Komponistu savienībā. Tā tika izveidota jau pirmās padomju okupācijas laikā 1941. gadā ar nosaukumu Latvijas PSR Komponistu savienība.[12] Sākoties PSRS un Vācijas karam organizācijas darbība tika pārtraukta un atkal atjaunota 1944. gada 11. decembrī ar nosaukumu Latvijas Padomju komponistu savienība. Kopš 1978. gada tās nosaukums atkal bija Latvijas PSR komponistu savienība.[13] 1991. gadā organizācija tika pārveidota par joprojām pastāvošo Latvijas Komponistu savienību.[14]Savienības vadībā padomju vara centās izvirzīt pazīstamus un populārus komponistus: J. Vītolu, E. Melngaili, J. Mediņu, J. Ivanovu, M. Zariņu, A. Skulti, Ģ. Ramanu, P. Dambi, J. Karlsonu.[15] Šādai politikai vajadzēja veidot sabiedrībā priekštatu par komponistu savienību kā respektablu un zināmā mērā neatkarīgu organizāciju. Tomēr realitātē situācija bija cita.

Pirmkārt, Latvijas Padomju komponistu savienība bija tikai lielākā struktūrā – Padomju Komponistu savienībā ar centru Maskavā – ietilpstoša apakšstruktūra. Minētais, protams, jāņem vērā, raksturojot visu Padomju Latvijas pārvaldes darbību (arī tādu institūtu kā Latvijas Komunistiskā partija, Ministru Padome, VDK) – tās visas bija tikai attiecīgu impērijas centrālo varas instanču vietējās filiāles ar attiecīgu rīcības iespēju līmeni.

Otrkārt, lai gan oficiālais savienības uzdevums bija tīri ideoloģisks: “Sekmēt republikas komponistu un muzikologu jaunradi, idejiski un politiski audzināt savus biedrus”[16], tajā iekļautās jaunrades sekmēšanas funkcijas paredzēja nepieciešamību pārvaldīt zināmas finanses. Padomju kultūras sfēras organizācijas sistēmā ar līdzekļu sadali mūziķiem honorāriem, algām u.c. atlīdzībām nodarbojās īpašs PSRS Mūzikas fonds ar tā attiecīgo filiāli – Latvijas PSR mūzikas fondu.[17] Visiem komponistu savienības locekļiem vienlaikus bija jābūt arī mūzikas fonda biedriem, un tikai viņiem bija pieejams fonda finansējums.[18] Ņemot vērā padomju sociālistiskās tautsaimniecības sistēmu, kas gandrīz nepieļāva nekādu privāto iniciatīvu, šāda mūzikas nozares pārvalde deva padomju režīmam visietekmīgāko kontroles rīku, ko tas izmantoja arī nozares ideoloģiskai pakļaušanai. Vienmēr ar personīgo iniciatīvu un uzņēmību raksturīgajiem radošo nozaru pārstāvjiem vienīgā iespēja pelnīt iztikas līdzekļus bija padomju valsts piešķirtie maksājumi. Arī tāda institūcija kā Latvijas Padomju komponistu savienības pārraudzītais Komponistu jaunrades (atpūtas) nams Jūrmalā, Jaundubultos, tika finansēta no valsts līdzekļiem un bija pieejama tikai savienības un Latvijas PSR Mūzikas fonda oficiālajiem biedriem.[19]

Ja attiecībā uz Komponistu savienību tika pieļauta vietējo kadru izvirzīšana vadībā, attiecībā uz mūzikas fondu pastāvēja stingra Maskavas kontrole. Arī tā direktorus mēdza tieši nozīmēt ar fonda Maskavas vadības rīkojumiem. Piemēram, pēc kara, atjaunojot padomju Mūzikas fonda darbību no jauna okupētajā Latvijā, par vietējā Mūzikas fonda direktoru pēc Maskavas norādes 1945. gadā tika iecelts kāds Emirhanovs.[20]

Nākamais kontroles instruments, kas tika izmantots Latvijas Padomju komponistu savienībā bija dažādu padomju režīma ideoloģisko norādījumu novadīšana līdz Latvijas mūziķiem, izmantojot Komponistu savienības resursus. Šo aģitācijas darbu organizēja Latvijas Komunistiskās partijas CK Aģitācijas un propagandas daļa. Savukārt savienības ietvaros darbojās Latvijas Padomju komponistu savienības komunistiskās partijas pirmorganizācija. Otrs ideoloģisko norādījumu kanāls bija Latvijas PSR Ministru padomes un Kultūras ministrijas struktūras. Var minēt vairākus raksturīgus šādu totalitārā režīma ideoloģisko norādījumu piemērus. Tādi ir 1945. gadā pieņemtie Latvijas Padomju komponistu savienības statūti, kuros bez jautājumiem par mūziķu profesionālās darbības regulēšanu kā īpaši nozīmīgus iekļāva sekojošus punktus: “Padomju komponistu un muzikologu idejiski politiskā audzināšana, viņu radošās izaugsmes atbalstīšana un profesionālās meistarības attīstīšana, vispārēja kritikas un paškritikas pielietošana, kā Savienības darbības pamats” vai – “Padomju komponisti ir jauna tipa mākslinieki [..] Savā darbībā padomju komponisti un muzikologi vadās tieši no Padomju valsts politikas.” Turpat paskaidrots kāda ir šī politika: “Sociālistiskais reālisms, kas prasa nesamierināmu cīņu pret prettautiskām modernistiskām tendencēm, kas izpauž mūsdienu buržuāzistiskās mākslas sairumu un pagrimumu, pret klanīšanos un vergošanu mūsdienu buržuāziskajai kultūrai.”[21] Pēc šiem norādījumiem notika arī jaunu biedru uzņemšana Padomju komponistu savienībā, vispirms apspriežot un vērtējot viņu “sabiedrisko stāju” un tikai tad muzikālo darbību.[22]

Nākamais padomju režīma ideoloģiskās un politiskās kontroles mehānisms bija Latvijas Padomju komponistu savienības un tās biedru iesaistīšana dažādu padomju masu propagandas pasākumu (Oktobra revolūcijas svētku, Uzvaras dienas, Milicijas vai Padomju armijas dienas svinību u.c.) apkalpošanā. Tas attiecās gan uz īpašu pasūtījuma darbu radīšanu, gan to izpildīšanu attiecīgu norišu laikā. Bieži vien šādu pasākumu gatavošana kļuva par iespēju ietekmēt savienības biedrus, piespiest tos uzklausīt pat visai skarbus padomju propagandistu norādījumus. Kā zīmīgu piemēru no padomju režīma agrīnajiem gadiem, kad šāda prakse bija īpaši izplatīta var minēt 1945. gada rudenī Komponistu savienībā notikušo apspriedi par Padomju revolūcijas svētku atzīmēšanu. Tajā padomju varai lojālais komponists, komunists Smilga norādīja visiem biedriem: “ņemt aktīvu dalību Oktobra revolūcijas 28. gadadienas svinēšanā, nodemonstrējot savu politisko stāju gājienā kopā ar strādniecību, ar tautu 7. novembrī”. Turpat Smilga pārmeta savienības biedriem: “komponisti ir pasīvi darbā, pasīvi sabiedriskā dzīvē, nav organizēti [..] Man pārmet, ka Komponistu Savienība atver savas durvis tādiem cilvēkiem, kas sevi neparāda kā aktīvu šā laika cilvēku”. Tālāk minēti arī konkrēti vainīgie – komponisti L. Garūta, A. Skulte, J. Sproģis, J. Feldmanis, Martinovskis un Sieriņš.[23]

Pēc ideoloģiskās un politiskās kontroles, ko pār Latvijas Padomju komponistu savienību realizēja galvenokārt Latvijas Komunistiskās partijas instances sekoja nākamais – policejiskās kontroles līmenis. Šeit galvenokārt darbojās padomju valsts drošības iestāžu struktūras. Policejiskās kontroles mērķis bija represēt padomju ideoloģiskajai un politiskajai apstrādei nepaklausīgos un attiecīgi iebiedēt pārējos. Pielietojamo metožu klāsts bija plašs: sākot no izsekošanas, izmantojot aģentūras pakalpojumus vai citas iespējas, gan atsevišķu komponistu savienības biedru tieša pakļaušana represijām. Zīmīgi, ka represiju akcijām sekoja sodīto izslēgšana no savienības un tās apspriešana, kas deva iespēju ietekmēt savienībā palikušos un vēl nerepresētos biedrus.

Kā šādas policejiskas kontroles piemēru var minēt gadījumu ar komponistu Nikolaju Kačalovu, mākslas zinātnieces Tatjanas Kačalovas tēvu. Latvijas Valsts arhīva 423. jeb Latvijas Komponistu savienības fondā var atrast 1948. gada decembrī notikušas savienības biedru apspriedes protokolu ar apspriedes tēmu: “Par dažu biedru izslēgšanu”. Izslēdzamo sarakstā minēts arī komponists N. Kačalovs un pamatojums: “ilgāku laiku atrodas bezvēsts prombūtnē; pēc ģimenes vārdiem apcietināts un izsūtīts”.[24] Komponista izslēgšanai piekrita visi klātesošie. 1949. gada martā tika deportēta arī komponista ģimene.[25] 1954. gadā komponists tika atbrīvots un iesniedza lūgumu atjaunot viņu savienībā, pamatojot, ka ir bijis nepatiesi denuncēts un apsūdzēts.[26] Interesanti, ka atjaunošana biedru statusā neizsauca nekādas tālākas diskusijas. Cits represīvās policejiskās kontroles piemērs ir gadījums ar komponistu Jēkabu Graudiņu, kurš 1950. gadā tika apcietināts izvirzot sekojošu apsūdzību: “Kopš pirmajām vācu okupācijas dienām [1941. gadā, OS] rakstīja apmelojoša satura rakstus avīzei “Tēvija” un skaņdarbus, kuri bija veltīti represētajiem padomju varas ienaidniekiem, pēc kara strādājot konservatorijā nepareizi izglītoja padomju studentus”.[27] Pēc aresta jautājums par J. Graudiņu tika apspriests Latvijas Padomju komponistu savienībā, izslēdzot viņu no organizācijas. Savukārt pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma 1955. gadā J. Graudiņu atkal uzņēma Latvijas Padomju komponistu savienībā. Iesniegumos un paskaidrojumos, lūdzot atkārtotu uzņemšanu savienībā, J. Graudiņš norādīja, ka laikrakstā “Tēvija” rakstījis tikai nevainīgas recenzijas par citu autoru darbiem un apņemas radīt augstvērtīgu padomju mūzikas mākslu.[28]

Vēl viens policejiskās kontroles paņēmiens, kam var izsekot, pētot Latvijas Padomju komponistu savienības materiālus Latvijas Valsts arhīvā, ir dažādu denunciāciju par biedru “sabiedrisko un politisko stāju” apspriešana. Kā piemēru var minēt gadījumu ar komponistu Mārtiņu Jansonu. Viņa personāla lietā ievietotajā raksturojumā komponists apzīmēts kā “Sabiedriski pasīvs, mietpilsonisku uzskatu un domu piekritējs. Uz kritiku nereaģē, ar sevi nestrādā. Savienībā ir tikai balasts.”[29] 1952. gada 30. jūnijā Komponistu savienības valdē tika apspriests minētā komponista gadījums, jo par viņu [citēju, OS] “ir ienākuši signāli no augstāk stāvošām instancēm”. Tālāk ir uzskaitīti arī ziņojumā izteiktie pārmetumi komponistam: M. Jansons ir attiecies iestāties kolhozā, saglabājis savu zemnieka saimniecību un no tās gūst arī materiālu peļņu.[30] Šajā gadījumā tomēr lieta beidzās tikai ar apsūdzētā “labošanos”, atsakoties no zemnieka saimniecības, nevis ar paša arestu un ģimenes izsūtīšanu.

Ar padomju valsts drošības iestāžu kontroli Latvijas Padomju komponistu savienības biedri saskarās arī kārtojot dažādus savas radošās darbības jautājumus, galvenokārt, ja tas bija saistīts ar koncertdarbību vai dalību festivālos ārvalstīs. Šādu procesu labi ilustrē gadījums ar pazīstamā komponista J. Ivanova dalību padomju mākslinieku delegācijā Čehoslovākijā 1967. gadā. Valsts drošības komitejai bija nepieciešams iesniegt sekojošas ziņas par komponistu: matu krāsa, acu krāsa, auguma garums.[31] Gadījums arī labi ilustrē padomju politiskās un policejiskās kontroles hierarhiju. Kamēr Valsts drošības komiteja nodarbojās ar ceļotāja praktisko uzraudzību, politisko saskaņojumu izbraukšanai no valsts deva Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā komiteja[32] un tās pirmais sekretārs J. Kalnbērziņš.[33] Savukārt ieteikums iekļaut delegācijā komponistu J. Ivanovu Latvijas komponistu savienībā tika saņemts no Padomju Komponistu savienības Maskavā.[34]

Kopasvelkot var secināt, ka Latvijas Padomju komponistu savienība tāpat kā pārējās radošo nozaru organizācijas bija pakļauta padomju totalitārā režīma politiskai, ideoloģiskai un policejiskai kontrolei. Svarīgi ir atzīmēt, ka visos kontroles līmeņos ir novērojama tieša vertikāla saikne starp PSRS centrālajām institūcijām un to dublējošajām organizācijām Latvijā. Tieši tas arī bija impērijas pārvaldes pamats. Savukārt kontroles līmeņi bija divi: politiskais, ko realizēja Padomju Savienības un Latvijas Komunistiskās partijas instances, iesaistot arī padomju izpildvaras iestādes (Kultūras ministriju u.c.). Otrs, zemākais, kontroles līmenis bija policejiskā kontrole, ko realizēja padomju valsts drošības iestādes. Arī šeit svarīgi uzsvērt impērijas varas vertikāli, kas tieši saistīja Latvijas PSR VDK un PSRS VDK, lai gan formāli Latvijas PSR VDK bija republikas izpildvaras sastāvdaļa.

Savukārt Latvijas Padomju komponistu savienība tāpat kā citas radošo profesiju savienības ir jāatzīst par totalitārā režīma varas realizācijas tiešu instrumentu. Lai gan formāli tās tika veidotas kā sabiedriskas institūcijas. Jāatzīmē, ka šādā praksē padomju totalitārais režīms neatšķīrās no citiem līdzīgiem režīmiem. Tā pamatā bija totalitārisma īpatnība: cik iespējams nepieļaut nekādu pilsoniskajai sabiedrībai raksturīgu institūtu pastāvēšanu un publiskās sfēras aizstāšanu ar valstisko sfēru. Šādu atziņu par totalitārās sabiedrības īpatnībām ir pauduši daudzi vēsturnieki, politikas zinātnieki u.c. pētnieki. Piemērām, politikas zinātnieks Ernests Gellners savā darbā “Brīvības nosacījumi” (Conditons of Liberty) uzsver, ka viena no galvenajām totalitārisma īpatnībām ir tieši pilsoniskās sabiedrības destrukcija un visdažādāko tās institūtu nonākšana tiešā režīma kontrolē.[35] Šajā ziņā zīmīga ir arī A. Aplbaumas atziņa par padomju totalitārās sabiedrības apziņas tipu: “Tas, bez šaubām, nebija tāds domāšanas veids, kas varētu veicināt demokrātisku sadarbību.”[36] Attiecīgi arī padomju okupētajā Latvijā pastāvēja vairāk vai mazāk klasiska totalitārā sabiedrība. Padomju sistēma tā vai citādi ietvēra sevī visu: institūcijas un cilvēkus. Attiecīgi gan sistēmas atbalstīšana, gan cīņa pret to zināmā mērā bija tās sastāvdaļas, bet tās sabrukums – sistēmas loģiskās attīstības pozitīvais rezultāts. Tādēļ svarīgi izprast, ka, iespējams, galvenā vēstures mācība šinī gadījumā ir nevis informācija par tās vai citas personas rīcību, bet izpratne par sistēmas darbību kopumā, par tās būtiskajām atšķirībām no demokrātiskas sabiedrības. Tāpat arī izpratne, ka pēc totalitārisma sairuma ir mainījusies Latvijas sabiedrība kopumā, iegūstot jaunu attīstību un jaunas būtiskas pazīmes. Savukārt minēto var konstatēt, salīdzinot mūsdienu sabiedrību ar pagātnes sabiedrības struktūrām.

Attiecībā uz radošās vides kontroles mehānismiem, kur labs piemērs ir arī šeit aplūkotās Latviešu Padomju komponistu savienības darbība, ir konstatējami sekojoši atzinumi. Padomju vara radošās nozares kontrolēja ideoloģiskajā, politiskajā un policejiskās uzraudzības līmenī. Pēdējo realizēja tādas organizācijas kā NKVD, vēlāk VDK. Nozīmīgākie bija pirmie divi līmeņi. Uzraudzības sistēmā galvenā loma bija padomju valsts mugurkaulam – Komunistiskajai partijai. Pārējās kontrolē iesaistītās instances (izpildvara un tajā ietilpstošās valsts drošības institūcijas) bija subordinētas Komunistiskajai partijai, saņemot no tās izpildei gan idejiskus, gan praktiskus norādījumus. Savukārt radošo profesiju savienības (arī Latvijas Padomju komponistu savienība) veidoja īpašas zemāka, bet iedarbīga kontroles līmeņa struktūras. Ņemot vērā pilsoniskās sabiedrības neesamību Padomju Savienībā, šādu formāli sabiedrisku, bet reāli režīma valstiskajās struktūrās integrētu organizāciju pastāvēšana, ļāva apvienot tajās visus radošo profesiju pārstāvjus. Tas savukārt ļāva viņus pakļaut efektīvai ideoloģiskai un policejiskai kontrolei, jo reāli gandrīz nepastāvēja iespējas radošai darbībai ārpus šo organizāciju ietvariem. Savukārt Komunistiskā partija un tādas struktūras kā Valsts Drošības komiteja varēja, izmantojot radošās savienības, daudz vieglāk īstenot uzraudzības un sodīšanas funkcijas.

Ojārs Stepens, mag. hist, mag. art.

LU SZF politikas zinātnes doktorants

Latvijas PSR Zinātniskās izpētes komisijas pētnieks (LU fonda stipendiāts)

Rīga / Ogre

2017

[1] Sordet, B. Iespējamā Eiropa. Rīga. Mansards. 2014. 200. lpp.

[2] Likums Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu (1994). Likumi.lv. Latvijas Republikas tiesību akti. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=57277

[3] Голомшток, И. Тоталитарное искусство. Москва. Галарат. 1994. Pieejams:

https://vk.com/doc19601217_413585241?hash=027826d7f7cb3019c4&dl=f5be7409b1269a30d9

[4] Šajā skarā jāatzīmē arī Latvijā izdotais Dr. sc. inf. Sergeja Kruka pētījums par padomju kultūrpolitiku. Skat. Kruks, S. “Par mūziku skaistu un melodisku”. Padomju kultūras politika, 1932-1964. Rīga. Neputns. 2008.

[5] Hillman-Chartrand, H., McCaughey, C.. The arm’s length principle and the arts: an international perspective – past, present and future. In: Cumings, M., Schuster, J. M. D. (ed.). Who’s to Pay for the Arts? The International Search for Models of Arts Support. New York. American Council for the Arts Books. 1989.

[6] Turpat.

[7] Aplbauma, A. Dzelzs priekškars. Austrumeiropas pakļaušana 1944-1956. Rīga. Zvaigzne. 2016. 453. lpp.

[8] Можейко, В. Культурная политика Беларуси: на бумаге и в жизни. Наше Мнение.2012. Pieejams: http://nmnby.eu/news/analytics/4841.html

[9] Reichskulturkammer, die. Lemo. Lebendiges Museum Online. Pieejams:https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/kunst-und-kultur/reichskulturkammer.html

[10] Sanchez, I. Culture in Fascist Italy. How did culture in Italy change under the Fascist regime through the years 1922-1942. Academia. Pieejams:https://www.academia.edu/8515476/Culture_in_Fascist_Italy

[11] Pirmo reiz ar šādu radošās sfēras (tai skaitā arī mūzikas nozares) pārvaldes sistēmu Latvija saskarās jau 1940.-1941. gadā. Tomēr pirmās padomju okupācijas laiku ātri pārtrauca citas totalitārās varas – nacistu okupācija. Skat. Klotiņš, A. (red.). Mūzika okupācijā. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1940-1945. Rīga. Latvijas Universitātes folkloras un mākslas institūts. 2011.

[12] Grāvītis, O. Komponistu savienības vēsture. Latvijas Komponistu savienība. Pieejams:http://www.komponisti.lv/par-mums/lksvesture

[13] Komponistu savienība, LPSR. Latvijas Padomju enciklopēdija. 5. sēj. Rīga. Galvenā enciklopēdiju redakcija. 1984. 265. lpp.

[14] Grāvītis, O. Komponistu savienības vēsture. Latvijas Komponistu savienība. Pieejams:http://www.komponisti.lv/par-mums/lksvesture

[15] Komponistu savienība, LPSR. Latvijas Padomju enciklopēdija. 5. sēj. Rīga. Galvenā enciklopēdiju redakcija. 1984. 265. lpp.

[16] Komponistu savienība, LPSR. Latvijas Padomju enciklopēdija. 5. sēj. Rīga. Galvenā enciklopēdiju redakcija. 1984. 265. lpp.

[17] Skat. LNA LVA 234. fondu. Latvijas PSR Mūzikas fonds.

[18] LNA LVA, f. 234., apr. 1., 5. l. [Latvijas PSR Mūzikas fonda statūti]

[19] Skat. LNA LVA, f. 251., apr. 1., 3. l. [Komponistu jaunrades nams. Gada atskaites]

[20] Skat. LNA LVA, f. 234., apr. 1., 5. l. [Latvijas PSR Mūzikas fonda sarakste ar PSRS Mūzikas fondu, 1945.-1951]; LNA LVA, f. 234., apr. 1., 1. l. [Latvijas PSR Mūzikas fonds. Direktora pavēles, 1945]

[21] Latvijas Padomju Komponistu savienības statūti. LNA LVA, f. 423., apr. 1., 1. l., 2.,3. lp.

[22] Skat., piemēram, diskusijas par komponista V. Eka uzņemšanu Latvijas Padomju komponistu savienībā 1945. gadā. LNA LVA, f. 423., apr. 1., 2.l. [10.protokols]

[23] LNA LVA, f. 423., apr. 1., 6. l. [1. protokols]

[24] LNA LVA, f. 423. apr. 4., 32. l. [10. protokols]

[25] Aizvestie. 1949. gada 25. marts. Rīga. Latvijas Valsts arhīvs. 2007. 288-289. lpp.

[26] LNA LVA, f. 423. apr. 4., 32. l. [N. Kačalova iesniegums par atjaunošanu savienībā]

[27] No NKVD līdz KGB. Politiskās prāvas Latvijā 1940-1986. Noziegumos pret padomju valsti apsūdzēto Latvijas iedzīvotāju rādītājs. Rīga. Latvijas Vēstures institūta apgāds. 1999. 244. lpp.

[28] LNA LVA, f. 423., apr. 4, 26. l. [J. Graudiņa personīgā lieta]

[29] LNA LVA, f. 423., apr. 4., 83. l., 9. lp.

[30] LNA LVA, f. 423., apr. 4., 83. l., 11., 12. lp.

[31] LNA LVA, f. 423., apr. 4., 95.l., 14. lp.

[32] LNA LVA, f. 423., apr. 4., 95. l. 13. lp.

[33] LNA LVA, f. 423., apr. 4., 95. l., 15. lp.

[34] Turpat.

[35] Gellner, E. Conditions of Liberty: Civil Society and its Rivals: Chapter 1: “A new ideal was born, or reborn, in recent decades: Civil Society… Weekend Reading: Ernest Gellner: Conditions of Liberty. Pieejams:http://www.bradford-delong.com/2017/02/weekend-reading-ernest-gellner-conditions-of-\liberty.html

[36] Aplbauma, A. Dzelzs priekškars. Austrumeiropas pakļaušana 1944-1956. Rīga. Zvaigzne. 2016. 139. lpp.

 

April 14, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Par Maiju Silmali, drosmi un padomju iekārtu

Lelde Stumbre par Maiju Silmali, drosmi un padomju iekārtu

Linda Kusiņa, Latvijas Avīze

Viss raksts:  http://www.la.lv/lelde-stumbre-par-maiju-silmali-drosmi-un-padomju-iekartu/


Maija Silmale bija viena no tā dēvētās “franču grupas” – radošiem cilvēkiem, kurus 1951. gada 17. aprīlī apcietināja un izsūtīja par to, ka viņi pēckara laikā ik pirmdienu tikās aktieru Irmas un Arnolda Stubavu dzīvoklī, lai spriestu par franču literatūru. Maija Silmale Taišetā pavadīja piecus gadus, viņai atļāva atgriezties dzimtenē pēc Staļina nāves, 1956. gadā. Sev atvēlētajā dzīves laikā Maija Silmale intensīvi tulkoja un atdzejoja no franču valodas, iepazīstinot latviešu lasītājus ar šīs zemes rakstniecību un turpinot ap sevi pulcināt brīvdomātājus. Starp viņiem bija arī pavisam jaunā topošā literāte Lelde Stumbre.

Kā jums radās doma rakstīt grāmatu par Maiju Silmali?

L. Stumbre: Pirmoreiz tā ienāca prātā 20. gadsimta 90. gados, kad par izsūtītajiem latviešu intelektuāļiem sāka runāt, rakstīt un atcerēties. Māris Čaklais uzrakstīja žurnālam “Karogs” par Maiju skaistu rakstu vairākos turpinājumos, aicināja rakstīt arī mani, un toreiz tapa mazs gabaliņš. Tas arī bija brīdis, kad sapratu, ka Maija taču bija ne tikai īpatnējs, traks cilvēks, kas gāja ārā no visiem rāmjiem, kā man šķita pusaudzes gados. Ar tagadējo prātu saprotu, ka viņa bija arī ļoti inteliģenta, gudra un ārkārtīga darbaholiķe. Pavīdēja doma – cik labi, ja būtu grāmata par Maiju, bet, tā kā tas bija virziens, kurā savā daiļradē negrasījos iet, tad doma turpat arī izplēnēja. Tad 2009. gadā pirmo reizi aizbraucu uz Parīzi, pavadīju tur desmit brīnišķīgas dienas un pēkšņi sapratu, ka braucu nevis vienkārši tāpēc, ka Parīze, bet gan tādēļ, ka gribas redzēt, vai tā ir tā Parīze, par kuru jūsmoja Maija. Protams, viņa pati nekad tur netika bijusi.

Kā bija jums?

Man bija gluži vai pārmērīga sajūsma, jutu: ja man vajadzētu – nedod Dievs! – dzīvot kaut kur citur pasaulē, tad tikai Parīzē. Visas desmit dienas pavadīju, klejojot pa pilsētu, iepazīstot to, un tad arī sapratu, ka man visur ir līdzi Maija, un es ar viņu iekšēji sarunājos: “Redzi, te ir Monmartra, un mākslinieki joprojām tur glezno, tur – Monparnass, kaut kas mazliet mainījies, bet pirmā mākslinieku kafejnīca “Trakais trusis” vēl arvien darbojas un, re, te ir jaunā Parīze. Pēc tam arvien vairāk sāka likties, ka vajag par viņu uzrakstīt grāmatu, kamēr vēl ir kāds, kas var par viņu pastāstīt. Labi, ka Maijas māsa Austra ir žirgta un spirgta, dzīva arī Maijas meita Helju, tāpat daktere Iluta Kalniņa, kas Maiju pēdējos gados ārstēja, bet bija skaidrs, ka nedrīkstu kavēties. Es viņu pazinu, bet man bija tikai 21 gads, kad Maija nomira…

Kā jūs ar viņu iepazināties?

Es ar Maiju iepazinos vēl bērnībā, tikko viņa atgriezās no izsūtījuma, jo mana mamma ar viņu bija labas draudzenes. Protams, ciešāk satuvinājāmies, kad biju jau pusaudze un man vajadzēja iegrozīt smadzenes pareizajā virzienā. Viņa to darīja ļoti neuzkrītoši, neuzbāzīgi – nolika priekšā te vienu, te otru grāmatu, uzlika magnetofona lenti ar šansonu dziesmām. Viss sākās ar Staļina prēmijas laureāta Iļjas Ērenburga apjomīgo grāmatu “Cilvēki, gadi, dzīve”. No šodienas viedokļa skatoties, ārkārtīgi interesanti aprakstīta 30. gadu Parīze, radošo cilvēku aprindas, Pikaso, Modiljāni un citi, ar ko Ērenburgs saticies. Viņš pazina arī Cvetajevu, Ahmatovu, Bloku, Majakovski.

Vai varat pateikt, ko latviešu kultūrai nozīmē Maija Silmale?

Droši var teikt, ka 20. gadsimta 60. gados viņa mūs visus ieveda pilnīgi citā literatūrā. Toreiz, kad viņa sāka tulkot, šeit nekas par franču literatūru nebija zināms. Atceros brīdi, kad parādījās Antuāna de Sent-Ekziperī “Mazais princis” – pats rakstnieks jau vairāk nekā desmit gadus bija miris, un mēs pēkšņi sākām jūsmot par “Mazo princi”… Izdots gan tika Ievas Lases tulkojums, Maija iztulkoja pirms tam uz ātro, savējiem. Vispār tā ir viena no fantastiskām Maijas iezīmēm, ka viņai ir diezgan liela iznākušo darbu bibliogrāfija, bet vēl jau apmēram tikpat daudz palika atvilktnēs. Viņa strādāja, tulkoja, nedomājot – drukās vai nedrukās. Maija mums 60. gados parādīja modernos franču autorus – Kamī, Lanū, Ekziperī – labi, Zolā mēs puslīdz zinājām. Arī dzejniekus – Verlēnu, Rembo. Maija atvēra pilnīgi nezināmas durvis, un mūsu dzejnieki, īpaši jaunie, ļoti daudz no tā mācījās.

Man vienmēr šķitis, ka rakstīt par cilvēku, kuru pazīsti un mīli, ir īpaši grūti…

Esmu ļoti daudz šādas grāmatas lasījusi, un ir divi veidi, kā par cilvēkiem rakstīt. Viens – kad izstāsti, ko zini, un otrs ir romāns, kā raksta Inguna Bauere, izpētot dokumentus un apkopojot atmiņas, bet pilnībā ņemot aprakstāmos cilvēkus kā romāna varoņus. Es gāju vidusceļu, rakstīju to, ko esmu par viņu sapratusi gan no savām atmiņām, gan ar citiem cilvēkiem runājot. Tomēr man nelikās godīgi izlikties, ka zinu, kā Maija domāja un jutās, jo neesmu par to ar viņu runājusi, un mēs noteikti nebijām tik tuvas, lai viņa man, sešpadsmitgadīgai meičai, par sevi ko ļoti personisku stāstītu. Es, protams, lasīju viņas vēstules, sarunājos ar Maijas māsu Austru un citiem cilvēkiem, kuri viņu pazina, tomēr sapratu, ka zināmā mērā man Maija ir jārada no jauna, jāņem palīgā fantāzija. Tas, ko tiešām gribēju, – parādīt, ka padomju laikā bija cilvēki, kuri pretojās šim režīmam katru dienu, katru stundu, kā vien varēdami. Maija principā negāja iekšā nevienā padomju iestādē, pat pastā vai krājkasē.

 

Vai jūs teiktu, ka Maija Silmale bija cilvēks, kurš impulsēja apkārtējos?

Jā, bet viņa nekad ar savu viedokli neuzbāzās. Kā man teica Biruta Delle – tobrīd tas pārsteidza, bet patiešām, kad padomāju, bija jāpiekrīt: Maija nebija īpaši runīga, viņa biežāk klusēja – sēdēja istabas kaktā uz grīdas, dzēra “Camus” konjaku un pīpēja, tādēļ, kad viņa ierunājās, tas vienmēr šķita svarīgi. Viņa arī nekad nenorādīja, kas būtu jādara. Grāmatā ir aina ar mūsu sarunu parciņā, kad grasījos stāties Rakstnieku savienības jauno literātu apvienībā un manā dzīvē tas bija milzīgs notikums, bet saruna bija tāda – bez jebkādas moralizēšanas. Viņa man ļāva izlemt pašai, tikai ieteica padomāt, vai tas tiešām vajadzīgs.

Mani lasot pārsteidza Maijas Silmales drosme, spītība. Jo viss, ko viņa darīja pēc atgriešanās no izsūtījuma, nepārprotami veda jauna apcietinājuma virzienā…

Arī es par to daudz domāju. Kad viņa atgriezās un mēnesi nodzīvoja, ne­izejot uz ielas, viņa domāja: pieci gadi pavadīti ellē, viss ir pazaudēts – meita, ģimene, veselība –, vienīgais, kas vēl palicis un ko var zaudēt, ir gods. Un, ja sāksi darīt kā visi pārējie, arī tas pazudīs. Vienīgais, ko vari, – darīt darbu, ko māki, bet nekādā ziņā nepakļauties varai. Viņa tā arī nolēma – nospļauties. Izlēma, ja nedarīs, ko grib, var un spēj, tad vispār nekam nav jēgas, arī izsūtījumam ne. Jo izsūtījumam jēga ir tad, ja no turienes spēj atgriezties apskaidrots. To savās vēstulēs rakstīja arī Kurts Fridrihsons, Knuts Skujenieks – izsūtījumam ir jēga, bet ne tad, ja nolien maliņā, lai pēc tam visu dzīvi sēdētu un baidītos, ka tik atkal neatnāk pakaļ. Es viņus, protams, apbrīnoju, jo nezinu, vai man būtu tāds iekšējs spēks un spītība. To nevar pateikt, tam jāiziet cauri.

Tagad, kad iznākusi grāmata, man diezgan daudz zvana un jautā, un kāda skola aicināja izstāstīt par Maiju skolēniem. Es jautāju – vai viņiem tiešām tas interesēs? Viņi, visticamāk, nekad nav lasījuši Maijas tulkotās grāmatas un par viņu neko nezina. Vienīgais, ko varu, – ar šiem bērniem izspēlēt to iekārtu, kādā mēs dzīvojām, kad neko nedrīkstēja, kad par izlasītu grāmatu varēja burtiski ielikt cietumā. Praktiski viss, kas tagad katram pieejams telefonā, bija aizliegts. Tad nu es varētu pastāstīt, kādas sekas šādam saturam būtu bijušas padomju laikā.

MAIJA SILMALE (1924 – 1973): mūža pieturpunkti 

* Latviešu rakstniece un tulkotāja, nacionālās pretošanās kustības dalībniece, disidente un politieslodzītā.

* Tulkojusi Albēra Kamī romānu “Mēris”, “Svešinieks”, Antuāna de Sent-Ekziperī “Cilvēku zeme”, “Dienvidu kurjers”, “Lidojums naktī”, Armāna Lanū “Kad jūra atkāpjas”, “Labdien, Zolā kungs”, Anatola Fransa “Karalienes Pīļpleznas cepešmāja”, atdzejojusi Džovanni Bokačo romāna “Dekamerons” dzeju u. c.

* 1971. gada februārī smagi slimo Maiju Silmali apcietināja un ievietoja psihiatriskajā slimnīcā, pēc atbrīvošanas aizliedza publicēties.

April 3, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Leftisti zaimo komunisma upuru piemiņu

Lielie mediji nepievērsa gandrīz nekādu uzmanību nesenai leftistu akcijai pie Komunisma upuru piemiņes memoriāla Vašingtonā.

Kāda pasauli satricinoša ziņa gan tā būtu, ja kaut kas līdzīgs notiktu pie holokausta memoriāla Berlīnē vai Aušvicā!

Avots:  http://www.dailywire.com/news/14945/shock-leftists-flip-memorials-victims-communism-hank-berrien#exit-modal

Screenshot_2

April 2, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Deportācijai nolemti, bet izglābušies

Deportācijai nolemti, bet izglābušies. Kas notika pēc tam?

Jānis Riekstiņš , LA  25. marts, 2017

Staļina parakstītajā PSRS Ministru padomes 1949. gada 29. janvāra pilnīgi slepenajā lēmumā bija teikts, ka no Latvijas uz Sibīriju mūža nometinājumā izsūtāmas 13 000 ģimenes jeb kopā 39 000 cilvēki. Šis “plāns” 25. martā tika pārpildīts, tomēr dažādu apstākļu dēļ ne visas sarakstos esošās personas toreiz izdevās notvert un izsūtīt. Šos cilvēkus tvarstīja pēc tam un centās nosūtīt nopakaļ uz Sibīriju jau aizvestajiem radiniekiem.

Pēc “rezerves sarakstiem”

Deportāciju iesāka 1949. gada 25. martā un paredzēja pabeigt divās dienās. Tomēr process ievilkās un daudziem no izsūtīšanas izdevās izvairīties. Piemēram, Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas (K(b)P) Rīgas apriņķa komiteja 1949. gada 31. marta ziņojumā 
LK(b)P Centrālajai komitejai norādīja: “Daudzi kulaki apriņķa pagastos jau agrāk zināja par gaidāmo izsūtīšanu, jo veselu nedēļu pirms tās pagastos uzturējās operatīvās grupas, kuras apmeklēja tikai izsūtīšanai paredzētās kulaku saimniecības, neievērojot pārdomātu konspirāciju, un tamdēļ vairāki kulaki ar ģimenēm paguva paslēpties.” Savukārt LPSR iekšlietu ministrs A. Eglītis 24. aprīļa dienesta ziņojumā PSRS iekšlietu ministram S. Kruglovam par izsūtīšanas rezultātiem rakstīja: “Tādu faktu, ka izsūtīšanai paredzētie jau pirms operācijas savu mantu aizveda un likvidēja, bet paši aizbēga, visos republikas apriņķos ir ļoti daudz. Daudzās mājās bija palikuši tikai vecīši, sievietes un bērni, bet ievērojama daļa darbaspējīgo vīriešu bija aizbēguši jau pirms operācijas. Piemēram, Rīgas apriņķī bija paslēpušies vairāk nekā 30% no izsūtīšanai paredzētā vīriešu skaita. Valkas apriņķī no ešelonā Nr. 97327 iekrautajiem izsūtāmajiem vīrieši bija tikai 26%, no kuriem 40% bija vecumā no 60 līdz 95 gadiem. Ludzas pilsētā aizbēga 20 no izsūtīšanai paredzētajām ģimenēm un daudz vieninieku – jauniešu. Tas noveda pie tā, ka operācija būtiski ievilkās. Tikai 4 ešelonus bija iespējams nosūtīt diennakts laikā kopš operācijas sākuma. Pārējie 28 ešeloni nostāvēja no 2 līdz 4 diennaktīm, jo Valsts drošības ministrija, nesavākusi noteikto “limitu” pēc galvenajiem sarakstiem, bija spiesta turpināt operāciju pēc rezerves sarakstiem un nodarboties ar aizbēgušo meklēšanu.”

Pēdējais papildvilciens – 33. ešelons – Rēzeknes staciju atstāja tikai 1949. gada 30. martā.

Neraugoties uz Valsts drošības ministrijas darbinieku centību, daudzus izsūtāmos šajā laikā tā arī neizdevās atrast. Sākumā VDM darbinieki par to īpaši neuztraucās, jo PSRS Ministru padomes lēmumā noteiktais izsūtāmo skaits bija savākts. Pēc Latvijas Valsts arhīva ziņām, 1949. gada 25. – 30. martā no Latvijas deportēja 42 125 cilvēkus. Maskavā noteiktais “limits” bija pat pārsniegts.

Jurjānu lieta

Kad LPSR VDM darbinieki uzsāka neizsūtīto meklēšanu, izrādījās, ka tagad viņus aizsūtīt uz Sibīriju nemaz nav tik vienkārši. Vajadzēja jaunus papildizsūtīšanas lēmumus, bet dažādu VDM iestāžu viedokļi par nepieciešamajiem dokumentiem bija atšķirīgi. Piemērs tam ir sarakste saistībā ar Alberta Jurjāna un viņa sievas papildizsūtīšanu. 1949. gada 12. novembrī PSRS VDM 2. Galvenās pārvaldes priekšnieka vietnieks ģenerālleitnants Jedunovs LPSR valsts drošības ministram A. Novikam pilnīgi slepenā ziņojumā norāda: “Saskaņā ar PSRS Prokuratūrā saņemto Alberta Otto dēla, Jurjāna iesniegumu, Jūs no LPSR Alūksnes apriņķa Gaujienas pagasta esat izsūtījuši viņa bērnus: Otto Jurjānu, dzimušu 1930. gadā, uz Amūras apgabala Seriševskas rajonu un Bruno Jurjānu, dzimušu 1931. gadā, uz Tomskas apgabala Koževņikovas rajonu. Bet pats Jurjāns un viņa sieva palika dzīvot Latvijas PSR, kaut arī viņu bērni tika izsūtīti tamdēļ, ka Albertam Jurjānam bija kulaku saimniecība, bet viņa vecākais dēls Alberts 1948. gadā notiesāts pēc KPFSR Kriminālkodeksa 58-1a, 19-58-8 un 58-11. panta. Saskaņā ar PSRS Prokuratūras š. g. 3. novembra norādījumu lūdzu pieņemt mērus, lai kulaku Albertu Jurjānu un viņa sievu izsūtītu no Latvijas.”

1950. gada 6. janvāra atbildes ziņojumā Jedunovam LPSR valsts drošības ministra vietnieks pulkvedis J. Vēvers raksta: “Norādījumu par kulaka Alberta Jurjāna un viņa sievas papildizsūtīšanu mēs nevaram izpildīt. Esošo vispārējo Latvijas PSR Ministru padomes lēmumu par kulaku elementu izsūtīšanu no Latvijas praksē piemērot nav iespējams, jo par katru izsūtāmo Iekšlietu ministrijas pārsūtīšanas cietums pieprasa kāda tiesu orgānu vai Sevišķās apspriedes lēmumu. Bez minētajiem dokumentiem aizturētās personas etapam netiek pieņemtas. Vienlaikus paziņoju, ka A. Jurjāns, kurš iesniedzis iesniegumu par savu dēlu atgriešanu no izsūtījuma, kopā ar sievu no pastāvīgās dzīvesvietas tagad ir paslēpies un viņa atrašanās vieta nav zināma.”

1950. gada 21. janvārī Jedunovs Vēverim norāda: “Saskaņā ar instrukciju personas, kuras bija paredzētas izsūtīšanai, bet operācijas laikā uz vietas netika atrastas, ir jāsameklē un jāizsūta individuālā kārtā. Kulaku izsūtīšana notiek uz izraksta pamata no republikas Ministru padomes lēmuma, kurš Jums ir. Tātad Jurjāna izsūtīšanai nekādi tiesu instanču personālie lēmumi nav nepieciešami. Bez tam sakarā ar Jurjāna pāriešanu nelegālā stāvoklī viņu var arestēt kā nelegāli un pēc parastās izmeklēšanas izsūtīt pēc Sevišķās apspriedes lēmuma.” Patiesībā A. Jurjāns un viņa sieva nekādi “nelegāļi” nebija, jo dzīvoja un strādāja Rīgā. Neraugoties uz PSRS VDM vairākkārtējiem norādījumiem, viņus no Latvijas tā arī neizsūtīja.

Armija neglābj

Daudziem citiem neizsūtītajiem “paveicās” mazāk nekā Jurjāniem. Viņus sameklēja, apcietināja, VDM sagatavoja un apstiprināja izsūtīšanas dokumentus, kurus sankcionēja LPSR prokurors vai viņa vietnieks. Pēc tam aizturētos no Rīgas pārsūtīšanas cietuma pa etapu nosūtīja uz Sibīrijas specnometinājuma vietām. Tur viņus ņēma specnometināto uzskaitē un pasludināja “mūža nometinājumu”. Piemēram, LPSR iekšlietu ministra vietnieks Ļjakiševs apstiprināja šādu LPSR Iekšlietu ministrijas operatīvā pilnvarotā vecākā leitnanta Ivanova sagatavoto slēdzienu par Antona Oša izsūtīšanu: “1949. gada 25. martā (..) Iekšlietu ministrijas orgāni specnometinājumā kā kulaku izsūtīja 1892. gadā dzimušo Martu Ošu. M. Ošas vīrs Antons Ošs, dzimis 1890. gadā, lietas noformēšanas un izsūtīšanas laikā atradās ieslodzījumā par nodokļu nenomaksāšanu, kā rezultātā palika neizsūtīts. Lai izpildītu Latvijas PSR Ministru padomes lēmumu, es ieteiktu Ošu Antonu, Jēkaba dēlu, aizturēt un no LPSR Iekšlietu ministrijas pārsūtīšanas cietuma etapēt IeM Tomskas apgabala pārvaldes rīcībā, lai apvienotos ar izsūtīto sievu.” A. Ošu 1953. gada 18. aprīlī izsūtīja uz Tomskas apgabala 
Koževņikovas rajonu.

Daudzus jauniešus, kuri 1949. gada martā bija izvairījušies no izsūtīšanas, vēlāk iesauca karadienestā. Taču pat tas viņus no papildizsūtīšanas nepaglāba. 1951. gada 1. novembrī Baltijas kara apgabala pretizlūkošanas pārvaldes priekšnieka vietnieks ģenerālmajors Zarelua ziņojumā LPSR valsts drošības ministra vietniekam pulkvedim J. Vēveram: “PSRS Aizsardzības ministrija pieņēmusi lēmumu demobilizēt no padomju armijas militārpersonas, kuras ir no Latvijas PSR izsūtīto kulaku un nacionālistu ģimenes locekļi. Nosūtām tādu 43. gvardes latviešu strēlnieku divīzijas militārpersonu sarakstu, lai Jūs pieņemtu mērus pēc viņu demobilizācijas. Vienlaicīgi paziņojam, ka, lai novērstu kāda no viņiem aiziešanu nacionālistiskajās bandās, panākta vienošanās ar apgabala pavēlniecību – šo militārpersonu demobilizāciju veikt 2 – 3 dienas pirms viņu nosūtīšanas uz ģimenes specnometinājuma vietu.” Sarakstā minēti: 43. gvardes latviešu strēlnieku divīzijas ierindnieki Jāzeps Rancāns un Arnolds Grīnbergs, 1090. atsevišķā zenītartilērijas diviziona ierindnieks Antons Gražulis un 285. gvardes artilērijas pulka ierindnieks Gunārs Beļickis. 1953. gada 14. aprīlī ģenerālmajors Zarelua ziņojumā Omskas apgabala Iekšlietu ministrijas “P” daļas priekšniekam rakstīja: “Jūsu rīcībā tiek nosūtīts Arnolds Eduarda dēls Grīnbergs, dzimis 1929. gadā, lai pievienotos viņa ģimenes locekļiem, kuri 1949. gada 25. martā ar ešelonu Nr. 97383 izsūtīti uz Omskas staciju.” 1953. gadā izsūtījumā pie vecākiem Omskas apgabalā tika nosūtīts arī Gunārs Beļickis, bet Jāzeps Rancāns un Antons Gražulis, šķiet, palikuši Latvijā.

Saskaņā ar Latvijas Valsts arhīva ziņām, pēc 1949. gada marta papildus izsūtīja 513 personas – 410 “kulakus” un 103 “nacionālistus”. 1953. gada rudenī PSRS augstākās varas struktūru nostāja attiecībā uz 1949. gada martā neizsūtītajiem tomēr mainījās. LPSR Iekšlietu ministrijas 1953. gada 9. oktobra izziņā par Alfrēda Brūdera neizsūtīšanu norādīts: “1949. gada martā saskaņā ar Latvijas PSR Ministru padomes lēmumu specnometinājumā uz Omskas apgabalu tika izsūtīta kulaka Pētera Jāņa dēla Brūdera ģimene. Tajā laikā izsūtīšanai paredzētais viņa dēls Alfrēds Pētera dēls Brūders atradās traktoristu kursos un izsūtīts netika. Tagad saskaņā ar PSRS Iekšlietu ministrijas 1953. gada 29. augusta vadošo norādījumu, kurā teikts, ka “PSRS Ministru padomes 1949. gada 29. janvāra lēmumam, saskaņā ar kuru no LPSR tika veikta kulaku un nacionālistu ģimeņu izsūtīšana, bija vienreizēja darbība”, Alfrēds Pētera dēls Brūders nav jāizsūta.”

Personu lietas iznīcina

Pēc LPSR sabiedriskās kārtības sargāšanas ministra V. Sējas 1964. gada 27. jūnija norādījuma, tika izveidota LPSR Sabiedriskās kārtības sargāšanas ministrijas 1. specdaļas ekspertu komisija, kurai uzdeva atlasīt un iznīcināt to 1949. gada martā izsūtīšanai paredzēto personu lietas, kuras dažādu iemeslu dēļ no Latvijas netika izsūtītas. Tika pamatots, ka šīm lietām “nav zinātniski praktiskas nozīmes” un tās “zaudējušas savu praktisko nozīmi”. Par norādījuma izpildi LPSR Sabiedriskās kārtības sargāšanas ministrijas vecāko operatīvo pilnvaroto – majora Sidorova un majora Oļeksena izziņā norādīts: “Uzskaites lietas – skaitā 2823 glabāšanas vienības, 1964. gada 9. septembrī iznīcinātas, tās pārstrādājot papīra kombinātā “Jugla”.”

March 28, 2017 Posted by | Vēsture | 1 Comment

%d bloggers like this: