gulags_lv

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

VDK priekšsēdētājs E. Johansons

LPSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētājs, ģenerālmajors Edmunds Johansons.

 

LPSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētājs, ģenerālmajors Edmunds Johansons. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-101. f., 68. apr., 212. l.

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-101. f., 68. apr., 212. l.

LPSR VDK priekšsēdētāja Edmunda Johansona biogrāfiskās ziņas
LPSR VDK zinātniskās izpētes komisija  12.02.2017
WWW.LU.LV/VDKKOMISIJA

LPSR Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja Edmunda Johansona biogrāfiskās ziņas no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva PA-101. fonda 68. apraksta 212. lietas apkopojusi LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece juridiskās zinātnes jautājumos Kristīne Jarinovska

Sniedzam konspektīvu ieskatu Edmunda Johansona nomenklatūras kadru lietā.

Ziņas *.pdf datnes veidā pieejamas šeit. Plašāka informācija Kristīne Jarinovska, +37129777788.

Atbilstoši Latvijas Komunistiskās partijas (LKP) Centrālās komitejas (CK) nomenklatūras Edmunda Johansona personas lietā[1] sniegtajai informācijai, Edmunds Johansons ir dzimis 1936. gada 22. jūlijā Rīgā.[2]Skolas gaitas sācis 1945. gadā.[3] Savā 1984. gada 19. jūnija autobiogrāfijā Johansons norāda, ka sakarā ar to, ka tēvs 1949. gadā bija norīkots darbā uz Jaunpiebalgu, viņš ir pārcēlies uz dzīvi un mācībām Jaunpiebalgā.[4]Tur 1951. gadā Edmunds Johansons kļūst par Vissavienības Ļeņina komunistiskās jaunatnes savienības (VĻKJS) biedru;[5] un 1952. gadā iegūst septiņu klašu izglītību Jaunpiebalgas vidusskolā.[6] Atgriežoties Rīgā, 1952. gada augustā Johansons kļūst par Rīgas industriālā politehnikuma audzēkni un, 1956. gada jūlijā beidzot mācības,[7] iegūst tehniķa tehnologa metālu aukstajai apstrādei ar griešanu specialitāti.[8] Obligātās sadales rezultātā 1956. gada jūlijā[9] viņu norīko darbā par tehniķi tehnologu Rīgas autoelektropiederumu rūpnīcas prešu cehā.[10]

1956. gada novembrī[11] Johansonu iesauc dienēt Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) bruņotajos spēkos Kauņā dislocētajā armijas daļā Nr. 06808[12]. Izziņā sakarā ar izvirzīšanu LKP CK apstiprināšanai par LKP Kirova rajona komitejas sekretāru par dienesta vietu norādīta Baltijas kara apgabala 96. atsevišķā bataljona lidlauka tehniskā nodrošinājuma strēlnieku apsardzes rota.[13] Dienesta laikā Edmunds Johansons esot izraudzīts par daļas komjaunatnes organizācijas sekretāru,[14] tad arī uzņemts par Padomju Savienības Komunistiskā partijas (PSKP) biedra kandidātu.[15] Atbilstoši 1986. gada 4. aprīļa autobiogrāfijā minētajam, dienesta laikā Johansons aktīvi darbojās daļas komjauniešu dzīvē,[16] kādēļ, dienestam beidzoties, Johansons rekomendēts un norīkots komjaunatnes darbā.[17] No 1959. gada jūlija[18]līdz 1961. gada aprīlim VĻKJS Latvijas CK instruktors sporta un masu aizsardzības darba nodaļā Rīgā, no 1961. gada aprīļa līdz 1962. gada aprīlim Latvijas Komjaunatnes CK komjauniešu organizācijas nodaļas instruktors Rīgā.[19] 1960. gadā kļūst par PSKP biedru.[20]

No 1959. gada jūlija[21] līdz 1961. gada aprīlim Latvijas Ļeņina komunistiskās jaunatnes savienības (LĻKS) CK sporta un masu aizsardzības darba nodaļas instruktors Rīgā, no 1961. gada aprīļa līdz 1962. gada aprīlim LĻKS CK komjaunatnes organizācijas nodaļas instruktors Rīgā.[22] 1960. gada janvārī kļūst par PSKP biedru (biedra kartes Nr. 07810300).[23]

No 1962. gada aprīļa līdz 1963. gada janvārim Joahnsonu norīko par LĻKS CK komjaunatnes organizatoru (komsorgu) Bauskas kolhozu un padomju saimniecību ražošanas pārvaldē.[24] Spriežot pēc publikācijām plašsaziņas līdzekļos, Edmunds Johansons šajā laikā aktīvi piedalās propagandas darbā, piemēram, publicējot rakstus par panākumu gūšanas aspektiem lauksaimniecībā[25] un uzstājoties ar publiskām uzrunām[26]. No 1963. gada janvāra līdz 1963. gada novembrim Edmundu Johansonu izraugās par LĻKS Bauskas lauksaimnieciskas ražošanas pārvaldes komitejas pirmais sekretāru. Preses slejas rāda, ka pirmā sekretāra gaitas sākas ne tikai ar atziņu, ka iepriekšējā gadā, tātad faktiski pateicoties paša veikumam komjaunatnes organizatora darbā, Bauskas komjauniešu rindas ir būtiski augušas:

“Konferenci atklāja organizācijas biroja priekšsēdētājs Edmunds Johansons. Aizvadītajā gadā komjaunatnes organizācijā iestājās 1031 jaunietis. — Bauskas rajona vēsturē nav bijis tāda gada. kad tik daudz Jauniešu papildinātu Ļeņina komjaunatnes rindas,”[27]

bet arī visai plašu propagandas darbu. Gan paša, gan arī citu sagatavotajās publikācijās vērojams, ka Edmunda Johansona retorikā augusi kritikas nots dažādām norisēm lauksaimniecības, sporta un komjaunatnes darba organizēšanā, ne tikai pamatojot savu viedokli par vēlamajām un nepieciešamajām izmaiņām, bet arī uzteicot panākumus.[28] Šajā laikā, proti, 1963. gada aprīlī Edmunds Johansons pirmo reizi dodas uz ārvalstīm, vadot tūrisma grupu uz Bulgārijas Tautas Republiku.[29]

1963. gada novembrī Johansons pārceļ darbā Rīgā, LĻKS CK sporta un masu aizsardzības darba sektora vadītāja amatā, nomainot iepriekšējo vadītāju, Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika (LPSR) modernās pieccīņas čempionu 1960. gadā[30] Ivaru Ādamu[31]. Sektora vadītāja amatu Johansons veic līdz 1965. gada martam.[32] No 1965. gada marta līdz 1966. gada augustam Edmunds Johansons pilda LĻKS CK sporta un masu aizsardzības darba nodaļas vadītāja pienākumus.[33] LPSR presē pieejamā informācija liecina, ka šajos amatos Edmunds Johansons pievērsis uzmanību masu sporta un tam nepieciešamo nosacījumu radīšanas publiskai apcerēšanai.[34] 1965. gadā saņem LPSR Augstākās Padomes Prezidija goda rakstu no Jāņa Kalnbērziņa.[35]

Atbilstoši 1970. gada 24. augusta autobiogrāfijai Edmunds Johansons 1964. gadā uzsāka mācības PSKP CK Neklātienes augstākajā partijas skolā, kur mācījās divus gadus[36]. 1966. gadā Johansons turpināja mācības klātienē PSKP CK Augstāko partijas skolā Viļņā, iestājoties trešajā kursā ražošanas nodaļā[37], ko pabeidza 1968. gadā. Tādēļ 1984. gada 19. jūnija kadru uzskaites personas lapā norādītais, ka Edmunds Johans mācījies 1966. gada augusta līdz 1968. gada janvārim[38] PSKP CK Augstākā partijas skolā Viļņā ir neprecīza informācija. To apliecina arī 1974. gada 17. aprīļa autobiogrāfija[39]. Pārcelšanās no neklātienes mācībām minēta arī 1974. gada 18. aprīlī notariāli apliecinātā 1968. gada 30. jūnija diplomā ar izcilību (BП № 044822) kopija.[40] Diplomā norādīts, ka Edmunds Johansons 1966. gadā ir uzņemts no PSKP CK Neklātienes augstākās partijas skolas un ka 1968. gadā viņš ir pabeidzis pilnu kursu Viļņas augstākajā partijas skolā, nokārtojis valsts eksāmenus atbilstoši mācību plānam un saņēmis augstāko izglītību.[41] Mācību laikā – 1967. gada septembrī – Johansons dodas savā otrajā ārzemju braucienā, šoreiz uz Vācijas Federatīvo Republiku kā tūrisma grupas vadītājs,[42]vēlākajos dokumentos – kā tūrists.[43]

No 1968. gada janvāra līdz 1970. gada augustam Edmunds Johansons iecelts LKP Kirova rajona komitejas organizatoriskā darba nodaļas vadītāja amatā.[44] Spriežot pēc pieejamās informācijas presē, šajā laikā Johansons pamatā pievēršas jautājumiem par partijas darba organizēšanu.[45] To apstiprina arī 1970. gada 21. augusta raksturojums, kur norādīts, ka Johansons ieviesis zinātnisku darba organizāciju un jaunas partijas politiskās darba formas.[46] 1969. gada maijā viņam uztic vadīt sporta delegāciju uz Vācijas Demokrātisko Republiku.[47]

Īsu brīdi – no 1970. gada augusta līdz 1971. gada janvārim – Johansons pilda LKP Rīgas pilsētas Kirova rajona komitejas sekretāra pienākumus. Šajā amatā viņš ievēlēts XIV LKP Rīgas pilsētas Kirova rajona plēnumā 1970. gada 20. augustā, kura pieņemtos lēmumus apstiprināja 1970. gada 21. augustā LKP Rīgas pilsētas komitejas birojs[48] un 1970. gada 11. septembrī LKP CK birojs, ko apliecina LKP CK pirmā sekretāra Augusta Vosa apstiprināts izraksts no LKP CK biroja 1970. gada 11. septembra protokola Nr. 173, § 11.[49] Darbībā šajā amatā publiski salīdzinoši maz atspoguļota, un tā pati saistīta vairāk ar partijas un komjaunatnes sporta aktivitāšu organizēšanu.[50] 1970. gadā Johansonu apbalvo ar jubilejas medaļu Par varonīgu darbu. Atzīmējot V. I. Ļeņina 100. dzimšanas dienu.[51] Pārrunas par iecelšanu LKP Rīgas pilsētas Kirova rajona komitejas sekretāra amatā veica LKP CK otrais sekretārs Nikolajs Beluga un LKP CK sekretārs Ēriks Pētersons[52].

1971. gada janvārī seko būtisks pagrieziens Edmunda Johansona karjerā; viņš dodas mācībās uz divgadīgiem, vadošā sastāva sagatavošanai domātajiem speciālajiem kursiem Feliksa Dzeržinska PSRS VDK Augstākajā Sarkankarogotajā skolā Maskavā.[53] 1974. gada 17. aprīļa autobiogrāfijā šīs pārmaiņas Johansons raksturo kā LKP CK norīkojumu (1984. gada 19. jūnija autobiogrāfijā – kā LKP CK biroja lēmumu)[54] darbam VDK struktūrās.[55] Minētais norīkojums dokumentēts kā LKP CK biroja 1970. gada 27. oktobra sēdē pieņemtā Johansona rekomendācija divgadīgām VDK vadošā sastāva mācībām.[56] Ievērojot, ka starp 1970. gada 11. septembra LKP CK pirmā sekretāra Augusta Vosa lēmumu iecelt Johansonu par Kirova rajona sekretāru un 27. oktobra rekomendāciju uz Maskavu ir vien pusotrs mēnesis, var ar lielu ticamības pakāpi secināt, ka iecelšana Rīgas pilsētas rajona sekretāra amatā ir veikta vien ar nolūku veidot jaunā speciālista karjeru Valsts drošības komitejas vadošā amatā Rīgā.

1972. gada oktobrī, beidzoties mācībām, Johansonu ieceļ par LPSR VDK 5. daļas priekšnieka vietnieku, bet 1972. gada novembrī papildus 5. daļas priekšnieka vietnieka amatam, Johansons sāk pildīt arī 5. daļas 4. nodaļas (reliģisko organizāciju un sektu kontrole, šajā laikā PSRS VDK 5. pārvaldes 4. daļu vadīja apakšpulkvedis Jevgeņijs Kubiškins) priekšnieka amatu. Nepilnus divus gadus pēc mācību beigām VDK vadībā LKP Rīgas pilsētas komitejas birojs, atsaucoties uz LPSR VDK priekšlikumu, 1974. gada 26. aprīlī pieņem lēmumu apstiprināt Edmundu Johansosnu par LPSR VDK Rīgas pilsētas nodaļas priekšnieku un lūgt LKP CK apstiprināt pieņemto nolēmumu.[57] Tajā pašā dienā LPSR VDK priekšsēdētājs Longins Avdjukevičs nosūta lūgumu LKP CK apstiprināt Edmundu Johansonu minētajā amatā.[58] Lūgumam pievienotajā LPSR VDK raksturojumā Johansona personība raksturota pozitīvi, tomēr vispārīgi un izmantojot šabloniskus izteicienus, lai norādītu uz vadības prasmēm. Raksturojumam individuālu pieskaņu piešķir norāde par to, ka Johansons darbā esot pievērsis uzmanību daļas fiziskās sagatavotības pilnveidošanai un ka viņš esot labs sportists.[59] Izziņu, kas sagatavota LKP CK jautājuma izskatīšanai, veidojis LKP CK administratīvo orgānu nodaļas vadītājs Jānis Vagris, kurš faktiski atkārto LPSR VDK iesniegto informāciju.[60] Nepilnu divu nedēļu laikā 1974. gada 7. maijā LKP CK biroja sēdē atbalstīts LKP Rīgas pilsētas komitejas un LPSR VDK priekšlikums[61] un vēl pēc aptuveni diviem mēnešiem, 1974. gada 15. jūlijā LPSR Ministru padome formāli apstiprina Edmundu Johansonu LPSR VDK Rīgas pilsētas nodaļas priekšnieka amatā.[62]

LKP CK nomenklatūras personas lieta sniedz tikai skopu ieskatu par Edmundu Johansonu, pildot LPSR VDK Rīgas pilsētas nodaļas priekšnieka amatu. Norādīts, ka 1975. gada jūnijā Johansons dodas komandējumā kruīzā par Donavu, bet 1979. gada augustā viņš ir komandēts kruīzā par Skandināviju.[63] 1978. gadā Johansons saņem jubilejas medaļu PSRS Bruņoto Spēku 60 gadi.[64] 1980. gadā Johansons atkārtoti saņem LPSR Augstākās Padomes Prezidija goda rakstu.[65] 1981. gada 1. aprīļa steidzamajā paziņojumā norādīts, ka Johansons ir apbalvots par aktīvu līdzdalību PSKP XXVI kongresa un LKP 23. kongresa čekistiskajā nodrošinājumā, parādot iniciatīvu un atjautību, par ko izteikta pateicība.[66] Pusgadu vēlāk, 1981. gada 28. oktobrī saņemts steidzamais paziņojums par Johansona apbalvošanu ar ordeni Goda Zīme par veiksmīgu rīcību, lai nodrošinātu desmitās piecgades uzdevumu izpildi.[67]

1984. gada 20. jūnijā LPSR VDK virza pulkvedi Edmundu Johansonu par LPSR VDK 5. daļas priekšnieku.[68] Klāt pievienotajā raksturojumā Johansons raksturots pozitīvi, tomēr vispārīgais un šabloniskais apraksts liedz izdarīt konkrētākus secinājumus par viņa personību.[69] 1984. gada 26. jūnijā LKP CK birojs akceptē priekšlikumu.[70] Spriežot pēc 1984. gada 3. augusta steidzamā paziņojuma, tikko iecelts amatā Johansons 1984. gada jūnijā ir apmeklējis kvalifikācijas celšanas kursus Feliksa Dzeržinska PSRS VDK Augstākajā Sarkankarogotajā skolā Maskavā.[71] 1984. gada decembrī saņem medaļu PSRS Bruņoto Spēku veterāns.[72] LKP CK nomenklatūras lietā ir maz liecību par veikumu LPSR VDK 5. daļas priekšnieka amatā. Viena no tādām ir 1986. gada 7. aprīļa raksturojums, kas sagatavots virzīšanai uz LPSR VDK priekšsēdētaja vietnieka amatu un kur līdzās pozitīvām atziņām atrodas arī šabloniski izklāstītas kritikas piezīmes par nepieciešamību vairāk pievērst uzmanību uzdevumu izpildes kontrolei, praktiskai palīdzībai padotajiem, lielāku personisko līdzdalību sarīkojumos, kas vērsti uz darba rezultātu sasniegšanu un vadības un metožu stila pilnveidošanu atbilstoši laikmeta prasībām.[73]

1986. gada 8. aprīlī LPSR VDK priekšsēdētājs Staņislavs Zukulis virza Johansona kandidatūru LKP CK apstiprināšanai par LPSR VDK priekšsēdētāja vietnieku.[74] Sekojošie raksturojumi atkārto iepriekš pausto, tai skaitā kritiku, piemēra, LKP CK pirmā sekretāra Borisa Pugo 1986. gada 25. aprīlī parakstītais raksturojums īsi atkārto vēl 1986. gad 7. aprīļa pausto, arī norādi par to, ka nākotnē Johansonam būtu jāpilnveido vadības stils un metodes, padarot to laikmetīgāku, un vairāk jāpievērš uzmanība uzdevumu izpildes kontrolei.[75] 1984. gada 24. jūnijā LPSR Ministru Padomes priekšsēdētājs Jurijs Rubenis iesniedz priekšlikumu LKP CK apstiprināt Johansonu LPSR VDK priekšsēdētāja vietnieka amatā.[76] Tajā pašā dienā LKP CK birojs apstiprina Edmundu Johansonu amatā.[77] Par minēto laika posmu liecina tikai atsevišķi dati kā, piemēram, 1988. gada 28. janvārī piešķirtā jubilejas medaļa PSRS Bruņoto Spēku 70 gadi[78] un 1988. gada 18. februārī piešķirta ģenerālmajora dienesta pakāpe.[79]

1989. gada 15. maijā LKP CK birojs apstiprina Jāni Trubiņu LPSR VDK priekšsēdētāja vietnieka amatā sakarā ar to, ka Edmundu Johansonu norīko citā darbā.[80] Tikai Jāņa Trubiņa raksturojums sniedz informāciju, ka cits darbs ir PSRS VDK.[81] Citur ir publicēta informācija, ka šis dienests bijs PSRS VDK 5. pārvaldes jeb pārvaldes “Z” (PSRS konstitucionālās iekārtas aizsardzība) daļas vadītāja vietnieka amats Maskavā, kur Johansons esot nosūtīts pret paša gribu, taču apskatāmā LKP CK nomenklatūras personas lieta šādu informāciju nesniedz vispār. 1986. gada jūnija izziņa, kas sagatavota LKP CK apstiprināšanai amatā, sniedz precizējošo informāciju par komandējumu vietām kruīziem pa Donavu un Skandināviju, proti, Johansons apmeklējis Čehoslovākijas Sociālistisko Republiku, Ungārijas Tautas Republiku, Bulgārijas Tautas Republiku, Rumānijas Sociālistisko Republiku, Dienvidslāvijas Sociālistisko Federatīvu Republiku, Norvēģijas Karalisti un Somijas Republika. Reizē izziņa, ko sagatavojis partijas organizatoriskā darba nodaļas vadītājs Genadijs Loskutovs, sniedz informāciju, ka Johansons bijis arī Zviedrijas Karalistē, tomēr neprecizē kad un kādā nolūkā,[82] sevišķi ievērojot to, ka atbilstoši 1984. gada 19. jūnija kadru uzskaites personas lapā norādītajam Edmunds Johansons tad esot pratis vien krievu un latviešu valodu.[83]

Atbilstoši 1984. gada 19. jūnija kadru uzskaites personas lapā norādītajam Edmunds Johansons bija cēlies no strādnieku ģimenes.[84] Ziņas par tēvu un māti dažādos laikos rakstītajās autobiogrāfijās satur atsevišķus atšķirīgus datus.

Tēvs – Voldemārs Johansons, Jāņa dēls – atbilstoši 1970. gada 24. augusta autobiogrāfijai dzimis 1904. gadā[85] (atbilstoši 1984. gada 19. jūnija[86] un 1986. gada 4. aprīļa autobiogrāfijai dzimis 1906. gadā[87]) Rīgā[88], miris 1958. gadā[89] (atbilstoši 1986. gada 4. aprīļa autobiogrāfijai miris 1955. gadā[90]), apglabāts Rīgā, [91] Meža kapos, bijis PSKP biedrs.[92] Atbilstoši 1984. gada 19. jūnija autobiogrāfijai tēvs Otrā pasaules kara laikā strādājis dažādos uzņēmumos par strādnieku, pēdējos gados – Rīgas autoelektropiederumu rūpnīcā.[93] Spriežot pēc presē pieejamās informācijas, laikā, ko Johansons raksturo kā tēva norīkošanu darbā uz Jaunpiebalgu, pieejamas ziņas, ka Voldemārs Johansons Jāņa dēls bijis apgabala vēlēšanu komisijas priekšsēdētaja vietnieks no Gaujienas rūpniecības kombināta strādniekiem un kalpotājiem.[94] Voldemāra Johansona vecāki – Jānis Johansons un Alvīne Johansone (dzimusi Alvīne Emīlija Dombrovska, 1883. gada 14. martā Skrīveru pagasta Siksnēnos Indriķa Dombrovska, dzimuša 1853. gada 17. decembrī Skrīveru pagastā, un viņa sievas Annas ģimenē[95], mirusi 1955. gada 29. maijā Rīgā).

Māte – Zelma Johansone, Jāzepa meita – dzimusi 1902. gadā[96] (1974. gada 14. aprīļa autobiogrāfijā norādīts, ka dzimusi 1903. gadā[97], atbilstoši 1984. gada 19. jūnija un 1986. gada 4. aprīļa autobiogrāfijai – 1904. gadā[98]) Rīgā[99], atbilstoši 1984. gada 19. jūnija autobiogrāfijai strādājusi dažādos uzņēmumos par audēju, [100] 1970. gada 24. augusta autobiogrāfijas rakstīšanas laikā pensionāre,[101] 1974. gada 14. aprīļa autobiogrāfijā norādīts, ka māte mirusi 1974. gadā,[102] apglabāta Rīgā.[103] Pieejama informācija, ka Emīlija Zelma Johansone, Jāzepa meita (dzimusi Miķelis) 1935. gadā nopirka no Kārļa Žaņa Voldemāra Zvīņas Vadakstes pagasta Benkavas muižas jaunsaimniecību Nr. 5F.[104]

Brālis Egons Johansons, Voldemāra dēls, dzimis 1930. gadā[105] Rīgā[106], 1974. gada 24. augusta autobiogrāfijas rakstīšanas laikā strādāja Rīgas autoelektropiederumu rūpnīcā ceha priekšnieka amatā, bija PSKP biedrs.[107] 1984. gada 19. jūnija autobiogrāfijas rakstīšanas laikā brālis bija inženieris Rīgas autoelektropiederumu rūpnīcā (arī 1986. gada 4. aprīļa autobiogrāfijas rakstīšanas laikā strādāja turpat[108]), precējies.[109]

1962. gadā Edmunds Johansons bija precējies ar Raisu Kazarcevu Aleksandra meitu, kas dzimusi 1937. gadā[110] Maskavā[111] un kas 1974. gada 24. augusta autobiogrāfijas rakstīšanas laikā bija Rīgas pilsētas 26. bibliotēkas lasītavas vadītāja.[112] 1974. gada 14. aprīļa, 1984. gada 19. jūnija un 1986. gada 4. aprīļa autobiogrāfijas rakstīšanas laikā strādāja LKP Kirova rajona komitejā par bibliotekāri.[113]

Informācija par sievas vecākiem parādās tikai divās pēdējās autobiogrāfijās. Sievas tēvs – Aleksandrs Kazarcevs, Andreja dēls, dzimis 1908. gadā Maskavā, strādnieks, bijis izlūks, miris 1963. gadā.[114] Sievas māte – Milšča Kazarceva, Semjona meita dzimusi 1912. gadā Maskavā, strādājusi paraugtipogrāfijā par strādnieci, mirusi 1984. gadā.[115]

Divās pēdējās autobiogrāfijās norādīts, ka Johansonam nav radu ārzemēs, ka neviens no radiniekiem nav dienējis Nacionālsociālistiskās Vācijas armijā, nav bijis kādas no Latvijas Republikas partijām biedrs un nav bijis tiesāts.[116]


 [1] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 1. – 53. lp. (LKP CK Edmunda Johansona personas lieta; sākta no 1970. gada 24. augusta)

[2] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 4. lp. (kadru uzskaites personas lapa).

[3] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 6. lp. (1970. gada 24. augusta autobiogrāfija).

[4] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 8. Lp. (1984. gada 19. jūnija autobiogrāfija).

[5] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 6. lp.

[6] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 8. Lp. (1984. gada 19. jūnija autobiogrāfija).

[7] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 4. lp. otra puse.

[8] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 4. lp. Precizējošu norādi par specialitāti skat., piemēram, LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 6. lp.

[9] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 4. lp. otra puse.

[10] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 8. lp.

[11] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 4. lp. otra puse.

[12] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 4. lp. otra puse.

[13] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 16. lp. (izziņa sakarā ar Edmunda Johansona izvirzīšanu LKP CK apstiprināšanai par LKP Kirova rajona komitejas sekretāru).

[14] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 7. lp. (1974. gada 17. aprīļa autobiogrāfija).

[15] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 8. lp. Precizējošu norādi par uzņemšanas laiku skat. LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 10. lp. (1986. gada 4. aprīļa autobiogrāfija).

[16] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 10. lp.

[17] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 10. lp.

[18] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 10. lp.

[19] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 4. lp. otra puse.

[20] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 7. lp.

[21] 1984. gada 19. jūnija kadru uzskaites personas lapā (LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 4. lp. otra puse) norādīts, ka sācis instruktora darbu 1958. gadā, proti, gadu pirms dienesta gaidu beigām, tomēr citos dokumentos norādīts, ka sācis instruktora darbu 1959. gadā, piemēram, LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 10. lp.

[22] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 4. lp. otra puse.

[23] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 4. lp.

[24] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 4. lp. otra puse.

[25] Johansons, Edmunds. “Līdz 24. jūnijam trieciendekāde”, Padomju Jaunatne, 1962, 17. jūnijs, Johansons, Edmunds. “Pavasara sēja – uzmanības, centrā”, Padomju Jaunatne, 1962, 20. aprīlis.

[26] Borisovs, M., Gefters, D., Mihaļevičs, S. “Pretim jaunām uzvarām jaunie komunisma cēlāji!”, Padomju Jaunatne, 1962, 13. maijs.

[27] Pūķis, N. “Apvārsnis nav robeža”, Padomju Jaunatne, 1963, 29. janvāris.

[28] Kainaizis, V. “Nevis dzirksteļot, bet visiem darbā kvēlot”, Cīņa, 1963, 10. oktobris, Vārpa, P. “Pirmrindnieks viens, atpalikušo daudz”, Padomju Jaunatne, 1963, 9. oktobris, Vārpa, P. “Trīs nedēļas – papildu kontrole”, Padomju Jaunatne, 1963, 1. oktobris, Johansons, Edmunds. “Kā labāk un pareizāk?” Padomju Jaunatne, 1963, 28. augusts, “Latvijas ĻKJS Centrālās Komitejas plēnums”, Padomju Jaunatne, 1963, 12. aprīlis, Bite, I. “Vienotā Frontē”, Padomju Jaunatne, 1963, 29. marts.

[29] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 5. lp.

[30] “I. Ādams – Latvijas čempions”, Dzimtenes Balss, 1960, 24. augusts, “Modernajā pieccīņā čempionu maiņa”,Dzimtenes Balss, 1961, 5. novembris.

[31] Ādams, I. “Komjauniešu goda lieta”, Padomju Jaunatne, 1963, 9. oktobris.

[32] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 4. lp. otra puse.

[33] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 4. lp. otra puse.

[34] Johansons, Edmunds. “Bāzes – masveidības starta laukums”, Padomju Jaunatne, 1965, 16. aprīlis, Johansons, Edmunds. “Pirmo vijoli spēlē treneris”, Padomju Jaunatne, 1965, 9. februāris, Johansons, Johansons, Edmunds. “Sporta laukumi gaida čaklas rokas”, Padomju Jaunatne, 1964, 15. aprīlis, Edmunds. “«Olimpisko sniegpārsliņu» – katrā skolā!”, Padomju Jaunatne, 1964, 31. janvāris,

[35] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 5. lp. otra puse.

[36] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 6. lp.

[37] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 6. lp. otra puse.

[38] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 4. lp. un 4. lp. otra puse.

[39] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 7. lp.

[40] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 11. lp. (1974. gada 18. aprīlī notariāli apliecināta 1968. gada 30. jūnija diploma kopija).

[41] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 11. lp.

[42] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 5. lp.

[43] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 27. lp. otra puse (Izziņa, kas sagatavota LKP CK jautājuma izskatīšanai par Edmunda Johansosna apstiprināšanu LPSR VDK Rīgas pilsētas nodaļas priekšnieka amatā).

[44] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 4. lp. otra puse.

[45] “Lietišķību partijas darbā”, Cīņa, 1970, 15. augusts, Johansons, Edmunds. “Kā tu ievēro statūtus?” Cīņa, 1969, 14. novembris, “Par šķietami vienkāršo”, Padomju Jaunatne, 1968, 3. decembris,

[46] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 14. lp. (1970. gada 21. augusta raksturojums, ko apstiprinājis LKP Rīgas pilsētas komitejas birojs un ko parakstījis pirmais sekretārs Augusts Zitmanis).

[47] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 5. lp.; LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 27. lp. otra puse (Izziņa, kas sagatavota LKP CK jautājuma izskatīšanai par Edmunda Johansosna apstiprināšanu LPSR VDK Rīgas pilsētas nodaļas priekšnieka amatā).

[48] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 12. lp. (Izraksts no LKP CK Rīgas pilsētas komitejas 1970. gada 21. augusta protokola Nr. 56, § 3).

[49] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 17. lp. (izraksts no LKP CK biroja 1970. gada 11. septembra sēdes protokola Nr. 173, § 11).

[50] Jansons, A. “Kā audzināt Sportistu?” Padomju Jaunatne, 1970, 19. decembris.

[51] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 5. lp. otra puse.

[52] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 16. lp otra puse.

[53] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 4. un 4. lp. otra puse.

[54] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 7. lp. un 7. lp. otra puse.

[55] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 6. lp. otra puse.

[56] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 18. lp. (Izraksts no LKP CK biroja 1970. gada 27. oktobra sēdes protokola Nr. 178, § 22, ko parakstījis LKP CK pirmais sekretārs Augusts Voss).

[57] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 22. lp. (LKP Rīgas pilsētas komitejas biroja nolēmums, kas dokumentēts 1974. gada 26. aprīļa protokolā Nr. 5, § 8 un ko parakstījis LKP Rīgas pilsētas komitejas pirmais sekretārs Ēriks Auškaps).

[58] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 23. lp. (LPSR VDK 1974. gada 26. aprīļa vēstule Nr. 3/2145 LKP CK, ko parakstījis priekšsēdētājs Longins Avdjukevičs, ar pielikumiem).

[59] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 24. lp. (LPSR VDK partijas komitejas 1974. gada 23. aprīlī protokolā Nr. 12 apstiprināts un 26. aprīlī LPSR VDK priekšsēdētāja Longina Avdjukeviča un 24. aprīlī LPSR VDK partijas komitejas sekretāra Dobriņina parakstīts raksturojums).

[60] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 27. lp. un 27. lp. otra puse (Izziņa, kas sagatavota LKP CK jautājuma izskatīšanai par Edmunda Johansosna apstiprināšanu LPSR VDK Rīgas pilsētas nodaļas priekšnieka amatā).

[61] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 28. lp. (LKP CK biroja sēdes 1974. gada 7. maija protokola Nr. 76, § 17 izraksts, kuru 8. maijā parakstīja LKP CK pirmais sekretārs Augusts Voss).

[62] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 28. lp. (LPSR Ministru padomes 1974. gada 15. jūlija nolēmums Nr. 403).

[63] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 5. lp.

[64] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 2. lp. otra puse (Papildinājums kadru uzskaites personas lapai).

[65] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 5. lp. otra puse.

[66] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 30. lp. (1981. gada 1. aprīļa steidzamais paziņojums Nr. 10).

[67] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 31. lp. (1981. gada 28. oktobra steidzamais paziņojums Nr. 3/3504).

[68] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 32. lp. (LPSR VDK 1984. gada 20. jūnija vēstule Nr. OK/2350 LKP CK, ko parakstījis priekšsēdētājs Staņislavs Zukulis).

[69] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 33., 34. lp. (LPSR VDK partijas komitejas raksturojums, ko 1984. gada 20. jūnijā parakstīja LPSR VDK priekšsēdētājs Staņislavs Zukulis un LPSR VDK partijas komitejas sekretārs Anatolijs Rancāns).

[70] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 36. lp. (Izraksts no LKP CK biroja 1984. gada 26. jūnija sēdes protokola Nr. 94, § 20, ko parakstījis pirmais sekretārs Boriss Pugo).

[71] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 38. lp. (1984. gada steidzams paziņojums Nr. 28).

[72] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 2. lp. otra puse (Papildinājums kadru uzskaites personas lapai).

[73] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 39. lp. (LPSR VDK partijas komitejas raksturojums, ko 1986. gada 7. aprīļa protokolā Nr. 11 apstiprināja LPSR VDK partijas komiteja. Raksturojumu parakstīja LPSR VDK partijas komitejas sekretārs Anatolijs Rancāns).

[74] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 41. lp. (LPSR VDK 1986. gada 8. aprīļa vēstule Nr. OK/1358 LKP CK).

[75] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 45. lp. (LKP CK pirmā sekretāra Borisa Pugo 1986. gada 25. aprīlī parakstītais raksturojums).

[76] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 46. lp. (LPSR Ministru Padomes 1986. gada 24. jūnija vēstule Nr. 20-12-29 LKP CK).

[77] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 47. lp. (LKP CK biroja sēdes 1986. gada 24. jūnija protokols Nr. 13, § 8, kura izrakstu parakstījis pirmais sekretārs Boriss Pugo).

[78] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 2. lp. otra puse (Papildinājums kadru uzskaites personas lapai).

[79] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 3. lp. otra puse (Papildinājums kadru uzskaites personas lapai).

[80] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 47. lp. (LKP CK biroja sēdes 1989. gada 16. maija protokols Nr. 98, § 12, kura izrakstu parakstījis pirmais sekretārs Jānis Vagris).

[81] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 48. lp. (1989. gada 11. maija raksturojums, ko parakstījis LKP CK valsts un tiesiskā darba nodaļas vadītājs Timofejs Duškevičs) .

[82] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 51. lp. (Izziņa, kas sagatavota LKP CK jautājuma izskatīšanai par Edmunda Johansosna apstiprināšanu LPSR VDK priekšsēdētāja vietnieka amatā).

[83] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 4. lp.

[84] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 4. lp.

[85] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 4. lp.

[86] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 8. lp. otra puse.

[87] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 10. lp. otra puse. Latvijas Nacionālā arhīva datubāze Latvijas iedzīvotāju saraksts (1918–1940) liecina, ka Voldemārs Johansons, Jāņa dēls ir dzimis 1906. gada 26. jūlijā Rīgā.

[88] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 8. lp. otra puse.

[89] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 4. lp.

[90] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 10. lp. otra puse.

[91] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 8. lp. otra puse.

[92] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 6. lp. otra puse.

[93] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 8. lp. otra puse.

[94] “Par Apgabalu vēlēšanu komisiju sastāva apstiprināšanu Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanām”,Cīņa, 1950, 28. decembris.

[95] LVVA, 235. f., 7. apr., 711. l., 3. lp.

[96] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 6. lp. otra puse.

[97] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 7. lp. otra puse.

[98] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 8. lp. otra puse., 10. lp. otra puse. Latvijas Nacionālā arhīva datubāze Latvijas iedzīvotāju saraksts (1918–1940) liecina, ka Zelma Johansone dzimusi 1904. gada 24. jūnijā Rīgā.

[99] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 8. lp. otra puse.

[100] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 8. lp. otra puse.

[101] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 6. lp. otra puse.

[102] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 7. lp. otra puse.

[103] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 8. lp. otra puse.

[104] Zemes Ierīcības Vēstnesis, Nr. 604, 1935, 17. maijs, 4. lpp.

[105] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 6. lp. otra puse.

[106] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 8. lp. otra puse.

[107] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 6. lp. otra puse.

[108] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 10. lp. otra puse.

[109] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 8. lp. otra puse.

[110] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 6. lp. otra puse.

[111] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 8. lp. otra puse.

[112] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 6. lp. otra puse.

[113] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 7. lp. otra puse, 8. lp. otra puse, 10. lp. otra puse.

[114] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 8. lp. otra puse.

[115] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 9. lp.

[116] LVA, PA-101. f., 68. apr., 212. l., 9. lp., 10. lp. otra puse.

 © LATVIJAS UNIVERSITĀTE, 2015-2017

 

February 13, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Par 1917.gada revolūciju

Ленинцы задушили левых конкурентов, а затем разбили белых, потому что меньше всех спорили с народной стихией.


Вот только как организовать мирную жизнь в стране, большевистские лидеры не знали.

© Фото с сайта shuum.ru

В ноябре 1917-го, через две недели после большевистского переворота, прошли всенародные и, видимо, довольно свободные выборы в Учредительное собрание. По числу набранных голосов, как и следовало ожидать, уверенно победили социалисты-революционеры. За большевиков голосовало вдвое меньше избирателей — около четверти от общего числа. Либералы-кадеты, единственная крупная партия, происходящая из дореволюционного истеблишмента, получили только 5% голосов.

Дело выглядело так, что социалистическая идея победила необратимо, а во главе революции уверенно встали именно те, кто и должен был — эсеры, наследники народовольцев, защитники крестьянского большинства. На большевиков, которые засели в Смольном и изображали там правительство, смотрели как на группу авантюристов, случайно и ненадолго оказавшихся наверху.

Однако в январе 1918-го Учредительное собрание, едва сойдясь, было разогнано, а весной того же года началась кровавая Гражданская война, в которой небольшевистские левые оказались куда слабее прочих противоборствующих сторон.

Путь к сердцу нового истеблишмента

К моменту неожиданного для них самих падения монархии большевики-ленинцы были лишь одной из загнанных в подполье антисистемных оппозиционных группировок. Даже по собственным, явно преувеличенным, подсчетам, их численность в феврале 17-го составляла всего 24 тысячи. Этих людей почти никто не знал.

Их движение к абсолютной власти в России можно разделить на три этапа.

Этап первый. Всего через полгода после Февраля, к осени 17-го, ленинцы стали задавать тон в новом руководящем слое России, который сначала оттеснил, а затем и опрокинул истеблишмент, унаследованный от царизма.

Сразу после свержения монархии сотни тысяч революционных активистов заняли места в новосозданных рабочих и крестьянских советах и солдатских и флотских комитетах. Это и был первый набросок нового правящего класса. Его знамя было красным, идеология — расплывчато социалистической.

Левые партии воображали, что смогут удержать этот слой (а с ним и всю страну) под своим коллективным контролем. С особым нажимом они рассуждали о желательности «однородного социалистического правительства» (из представителей всех левых группировок, но без кадетов) и необходимости единства демократических сил («демократией» тогдашние левые называли самих себя).

Это и привело их к краху. Надо было не искать способ объединить левых вождей, а найти ответы на вопросы, которые задавал революционный народ. Узаконят ли раздел помещичьих земель, де-факто уже осуществленный крестьянами? Продолжать ли войну с Германией или искать мира? Удерживать ли отпадающие от империи земли, от Финляндии до Украины, или смириться с их уходом? По всем этим пунктам социалисты не могли договориться между собой, а химера единства всех передовых сил только прикрывала паралич их воли.

На первых порах большевики тоже участвовали в этом празднике единения. Все изменило возвращение из эмиграции «в пломбированном вагоне» харизматика Владимира Ленина (попутно взявшего перед немцами какие-то обязательства, но выполнявшего их только в рамках собственных установок).

Новый подход быстро начал творить чудеса. Советский актив стал поворачивать к большевикам. Они выглядели куда более деловитыми и решительными, чем прочие. В отличие от борцов за единство, которые только и делали, что грызлись между собой, ленинцы наращивали свою мощь не столько за счет поиска союзников, сколько путем расширения собственных рядов. К ним уже валом валили активисты и перебежчики из других левых течений. Самым полезным приобретением было присоединение «межрайонцев» — группировки, возглавляемой Львом Троцким, который стал вождем № 2.

Осенью 1917-го большевистская партия, прошедшая перезагрузку и фактически заново родившаяся, с теперь уже сотнями тысяч членов, почувствовала себя достаточно сильной, чтобы захватить власть в обеих столицах. Потом это назвали Октябрьской революцией.

И тогда же состоялся судьбоносный для России раскол эсеров на правых и левых, который оформил исторический крах бывшей главной левой партии. Радикальное («левое») крыло эсеров вошло в союз с большевиками — ненадолго, но зато в самый необходимый момент.

Большевистский Октябрь был лишь предварительным захватом власти. Его еще предстояло закрепить, разобравшись сначала с народным представительством, а потом со всеми социалистическими конкурентами.

Наука разрушать

Сегодняшние разоблачители большевиков преуменьшают их электоральные успехи. Они собрали половину голосов в Петрограде и Москве, победили в армии и на флоте, заняли (вместе с левыми эсерами) почти 40% кресел в Учредительном собрании. Их решимость и способность разогнать правоэсеровское большинство УС возникла не на пустом месте и опиралась на сложившиеся уже навыки вести за собой актив Советов.

Вторым с начала революции триумфом Ленина и ленинцев был поворот к строительству однопартийного режима, сопровождавшийся разгромом всех небольшевистских левых.

С весны 1918-го большевики взяли курс на раскол деревни, фактически на гражданскую войну, натравливая бедноту на крепких крестьян («кулаков»), у которых силой изымался хлеб для городов. Прагматическая задача (купить зерно за бумажные деньги при разваленных финансах было невозможно) сливалась с идеологической и властной: городские революционеры рискнули бросить вызов деревне и ее политическим представителям, эсерам всех направлений.

В июле 1918-го левые эсеры попытались свергнуть большевиков, действуя в Москве и нескольких других центрах по их же октябрьскому сценарию. Если в ходе ВРР и был момент, когда небольшевистские левые имели шанс победить ленинцев, то именно тогда. Но Мария Спиридонова как менеджер государственного переворота оказалась не на высоте.

Примерно тогда же правые эсеры, опираясь на группу депутатов Учредительного собрания, создали свой режим в Поволжье, на Урале и в Сибири. Но уже осенью 1918-го были разогнаны Александром Колчаком.

Невозможность компромисса

В 1919-м, к началу решающих битв Гражданской войны, главный водораздел проходил уже между большевиками (они же — красные) и антисоциалистическими правыми (они же — белые). Для прочих сил самостоятельных ролей в этой борьбе оставалось все меньше.

Певец нового режима поэт Маяковский глумился над «соглашателем», который звал стороны к компромиссу:
«Послушайте! —
Я не могу!
Послушайте!
Что же это такое?..
…Убивают друг друга люди.
Милые красные!
Милые белые!..
…Протяните руки,
Обнимите друг друга,
Господа, товарищи…»
После чего персонаж-миротворец получал пинки с обеих сторон: «Соглашатель! Соглашателишка!»

Секрет очкастого Левки

Третьим этапом большевистского воссоздания державы стала победа над белыми. Была ли она предрешена? На первых порах — нет.

«Хозяин сочувственно расспрашивает: куда отступили? Где фронт? Почему мировой пролетариат дремлет, не чухается? Будто бы озадачен, но по роже — бритой, ухмыляющейся — видно, что рад. Вдруг сообщает шепотом: — Я  вам, граждане коммунисты, скажу откровенно, отчего у вас война неудалая: генералов у вас нет. Книжники да конторщики по штабам, а в главном штабе — Левка очкастый. Разве он против генерала сообразит?»

Персонаж романа Юрия Трифонова вроде бы прав. Разве могли фанатичные комиссары-дилетанты и малограмотные красные командиры во главе с Львом Троцким, боевой опыт которого ограничивался журналистскими репортажами из балканских горячих точек, взять верх над искушенными военными профессионалами?

Однако в итоге красные полностью взяли верх в политическом соревновании с белыми, а частично — даже и в профессиональном.

Десятки тысяч старорежимных офицеров («военспецов») принудительно, а отчасти и добровольно — в надежде на карьеру или просто желая быть на стороне народного большинства, влились в Красную армию и в массе своей служили верно, весьма ценимые ее главой Троцким. Так что «генералы» нашлись.

Но главное свое поражение белые потерпели на идейном фронте. Как и социалисты в 1917-м, они тоже не смогли противопоставить большевикам никакой позитивной программы. Старый руководящий класс опять, и в последний уже раз, расписался в своей идеологической неадекватности.

В белых видели лишь реставраторов прошлого. Отпавшие окраины и даже опорные для них казачьи области воспринимали их как борцов за прежнюю империю, а русское крестьянство — как старорежимных господ, бьющихся за права помещиков.

Это и решило судьбу Гражданской войны. Осенью 1919-го, на пике своих успехов, войска Антона Деникина занимали территорию с сорокамиллионным населением, треть коренной России. Под реальным большевистским контролем оставалось лишь немногим больше жителей. Но в Красную армию на тот момент были мобилизованы уже 2-3 млн человек, а численность белых составляла лишь 300—400 тыс. Ни профессиональное превосходство белых военачальников, ни стойкость многих, хотя и не всех, белых частей не могли компенсировать этот растущий перевес.

Бремя непредвиденности

В 1920-м советский режим почти повсеместно подавил сопротивление своих противников и под новым флагом и под другим названием восстановил Российскую империю, пусть и с крупными территориальными потерями.

Вступив в революцию как второстепенная сила, большевики на каждом историческом повороте оказывались решительнее и эффективнее очередных своих противников. Но ясного представления, как организовать мирную жизнь, в их руководящем кругу не было.

«Если оказать большевикам щедрую помощь, они, возможно, сумеют создать в России новый, цивилизованный общественный строй, с которым остальной мир сможет иметь дело. Вероятно, это будет умеренный коммунизм…» Герберт Уэллс — благожелательный, но не слишком проницательный гость, посетивший советскую державу в конце 1920-го, даже и не догадывался, насколько она близка к первому из серии кризисов, потрясавших ее в последующие годы.

Непредвиденный режим, которому игра исторических случайностей дала необъятную власть над огромным государством, должен был так или иначе приспособиться к стране. Или приспособить страну к себе.


Парадоксы революции: переворот с перепугу

Понимание, что большинство не поддерживает их утопию, толкнуло большевиков на новый раунд борьбы за власть.


© Плакат «Слава великим вождям Октября!» Художник Наум Карповский. Издательство «Искусство»

Конечным пунктом Великой российской революции (ВРР) часто, но ошибочно называют переход победившего режима к НЭПу, произошедший в начале 1920-х.

Хотя и в самом деле году к 1925-му жизнь с виду вполне наладилась.

Золотой век был недолог

Крестьяне, избавленные от продразверсток, приходили в себя после голода и войн. Верховный идеолог Бухарин так прямо им и говорил: «Обогащайтесь, накапливайте!» Заработки городских рабочих приближались к дореволюционным. Как из-под земли возник частный сектор и стал задавать тон в торговле и мелком производстве. Премьер-министр Рыков и начальник финансового ведомства Сокольников, открыв для себя азы экономики, осваивали прелести сбалансированного бюджета и твердой валюты — советский червонец даже начинал котироваться на мировых биржах.

А часть недавних белых эмигрантов, самым ярким из которых был обласканный большевиками профессор Устрялов, сформулировала целую идеологию, так называемое сменовеховство, стержнем которой стала вера, будто боевая фаза революции позади и в дальнейшем новому режиму предстоит шаг за шагом превратиться в осмотрительную, национально ориентированную власть.

Бухарин взял свой призыв обратно. Госбюджет опять свели с огромным дефицитом, затыкая дыры эмиссией. Потребительские товары один за другим исчезали из открытой торговли и превращались в объекты для спекуляций. Мимолетная твердость советской валюты ушла в прошлое и превратилась в легенду, которую в дальнейшем с гордостью пересказывали из уст в уста до последних лет cоветской власти.

До «великого перелома», произошедшего в 1929-м, оставалось еще несколько лет, но на самом деле прямая дорога к нему была проложена уже в последние месяцы 1925-го — года, который с куда большим основанием следует назвать переломным.

Чтобы понять, почему это произошло, надо вернуться в 1920-й — к финалу «военного коммунизма». Кстати, это словосочетание тогда было не очень-то в ходу. Лозунги были проще и честнее: «милитаризация труда», «милитаризация профсоюзов» и т. д. Милитаризации не стеснялись. Наоборот, считали достижением.

Рай казался близким

Промышленность к 1920-му была сплошь национализирована, частный сектор в городах запрещен, продовольствие и другие необходимые товары распределяли по карточкам и ордерам. У крестьян силой изымали продукты, которые им не удавалось спрятать.

Весной 1920-го эта стратегия была узаконена очередным партийным съездом и проводилась примерно полгода в обстановке голода и развала. Уже осенью крестьянские мятежи разгорались быстрее, чем их успевали подавлять. В начале 1921-го забастовал Петроград. Чуть позже восстал Кронштадт. Лозунги мятежников и забастовщиков в целом укладывались в эсеро-меньшевистское русло — прекратить грабить крестьян, разрешить свободно торговать, советскую систему власти сохранить, но упразднить в ней большевистскую гегемонию.

Надо сказать, что хотя на тот момент экономика страны была превращена во вполне тоталитарную, в политической жизни тоталитаризма в классических его формах еще не было. Существовали и временами открыто о себе заявляли остатки старых социалистических партий. А главное — сами большевики были разделены на несколько фракций, которые довольно свободно и даже легально соперничали друг с другом.

И вот весной 1921-го Ленин с группой сподвижников провозгласил грандиозный двойной маневр: отменил тоталитаризм в экономике и ввел его в политике.

Хорошо задуманный антракт

НЭП, по крайней мере в первые свои годы, выглядел реализацией идей умеренных социалистов: правых эсеров, социал-демократов—меньшевиков и им подобных. Но этот курс, противоречащий базовым большевистским установкам, был уже на старте объявлен временным («всерьез и надолго, но не навсегда») и проводимым лишь в качестве уступки несознательному народному большинству.

И в том же 1921-м в самой большевистской партии наложили запрет на любую фракционную деятельность, а унаследованные от прошлого социалистические партии в течение пары последующих лет были добиты и официально распущены.

Режим упреждающим порядком принял меры, чтобы не позволить себе переродиться в устряловском вкусе, и окружил себя кольцом заграждений от враждебной НЭПовской стихии. Его столкновение с этой стихией было почти предопределено.

Колхозы вместо демократии

В первые годы НЭПа оставалась все же вероятность, пусть и не очень большая, что большевики понемногу забудут о первоначальных своих намерениях и приспособятся к реалиям НЭПа, если убедятся в прочности своих политических позиций и поймут, что их власти ничто не угрожает.

Но в роковом 1925 году им окончательно открылось, что это не так. Недовольные низкой явкой на советских выборах, они ослабили вожжи и дали возможность избирателям, особенно в крестьянских районах и, конечно, только на низовых уровнях, выдвигать и выбирать тех, кого они хотели.

Результаты вогнали большевиков в шок. Они обнаружили, что, как и в 17-м году, остаются партией меньшинства. Казенные выдвиженцы сплошь и рядом проваливались. «У нас даже деревенские старухи меньшевиствовали и эсерствовали», — сокрушался партработник в кругу коллег.

Деревня одобрила НЭП, но так и не поверила большевикам. Этот парадокс объясняет, почему ВРР не закончилась НЭПом.

С этого момента игры в демократию были навсегда прекращены, а сельские авторитеты («кулаки») окончательно записаны во враги режима. Их хозяйства подлежали постепенному удушению, а средства на индустриализацию отныне искали в других источниках. К мысли о раскулачивании и о колхозах пришли не сразу, но поскольку режим не мог политически опереться на преуспевающую часть крестьянства, то других вариантов у него и не было.

Последний раунд

Повторю: большевики только в самом начале ВРР были незначительной группкой. Уже к концу 1917-го они сделались второй политической силой страны, а в крупных городах — первой. Роль городского политического гегемона они сохранили и в 1920-х, но сверх того обзавелись гигантской административно-силовой и пропагандистской машиной и избавились от всех конкурентов. Их актив верил в коммунистическую утопию, которую искренне считал исторической неизбежностью, а ее исполнение — своей миссией.

Не обладая численным превосходством над крестьянским большинством страны, режим был уже физически и идеологически сильнее его.

Ритуалы и уроки

И вот сейчас столетие революции собираются отметить ритуальным примирением потомков красных с потомками белых.

Все это настолько неестественно, что не спрашиваю даже, какое место на этом торжестве отведут потомкам других участников и жертв ВРР.

Ну, хотя бы потомкам эсеров. В этой партии в 1917-м состоял миллион человек — вчетверо больше, чем тогда же у большевиков и заметно больше, чем потом у белых. Они ли не жертвы? В 1930-е тех бывших эсеров, которые не смогли скрыть прежнюю свою партийность, ждали в лучшем случае лагеря.

Перечислять политические группы, сословия и племена, которые жестоко пострадали на разных стадиях ВРР, можно очень долго. Но все уцелевшие жертвы, в том числе и бывшие белые, спасая себя, сливались с советским пейзажем, скрывали прошлое, переписывали биографии. Все стали красными. Нынешняя Россия — не постфранкистская Испания. «Примирение» может быть организовано только как казенная инсценировка.

С этим яснее ясного. Сложнее с «уроками», которые вроде бы полагается из революции «извлечь».

Политические уроки? О них можно было бы говорить, если бы сохранилась хоть какая-то политическая преемственность между тем, что было сто лет назад, и что существует сегодня. Какая партия или движение производит себя сегодня от кадетов? От эсеров? От меньшевиков? Тот, кто знает, какими были тогдашние политические активисты, согласится, что нынешние, даже и выступающие иногда под похожими названиями, совсем другие.

Но вот пройти обратным путем и с помощью исторических аналогий предсказать политическое будущее Владимира Путина, по-моему, невозможно. Сегодняшняя власть не повторяет вчерашнюю и позавчерашнюю, при всем своем очевидном с ними сходстве.

Что остается? По-моему, стараться узнать о ВРР как можно больше и сделать выводы для себя самостоятельно.

Кто-то скажет: самое печальное в ВРР — это раз за разом побеждавший принцип «победитель получает все, а побежденный все теряет». Другой возразит: постсоветскую Россию как раз и погубило то, что в 91-м побежденным оставили слишком много, обошлись без люстраций.

Этот спор из тех, у которых не бывает конца. Но если оба лагеря в этой дискуссии познакомятся с техникой и масштабами революционных «люстраций», с семнадцатого и по тридцать какой-нибудь год, то станут куда объемнее видеть и глубже понимать саму проблему, даже если и останутся при разных мнениях.

Ну, а меня сильнее всего впечатляет религиозная вера революционеров в то, что история на их стороне. Вера, которая сначала вела их от победы к победе, а потом обманула и загнала в капкан.

ВРР, с ее великими делами и великими преступлениями, стараются сейчас превратить в балаган, завалить выдумками и пошлыми побасенками. Надеюсь, не получится.

Сергей Шелин

February 12, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Ievēlēts jauns Politiski represēto apvienības vadītājs

Viss raksts: http://www.la.lv/neesmu-runatajs-esmu-daritajs/

Ar divu balsu pārsvaru ievēlēts jauns Politiski represēto apvienības vadītājs

Jaunais politiski represēto līderis Ivars Kaļķis apņēmies LPRA valdē pastiprināt demokrātiskumu un konstruktīvismu, veidot ciešāku saikni ar fondu “Sibīrijas bērni”, Latvijas Okupācijas muzeju, kā arī partizānu un leģionāru organizācijām. Fonā saviem vēlētājiem pateicas līdzšinējais apvienības priekšsēdis Gunārs Resnais.


Ar niecīgu balsu pārsvaru pār līdzšinējo Latvijas Politiski represēto apvienības (LPRA) vadītāju Gunāru Resno apvienības ārkārtas konferencē par jauno LPRA valdes priekšsēdētāju ievēlēts Ogres politiski represēto kluba vadītājs Ivars Kaļķis. Pirms ievēlēšanas savā uzrunā Kaļķis uzsvēra, ka līdzšinējais organizācijas vadības stils viņam šķiet autoritatīvs, nepieņemams. “Neesmu runātājs pēc savas dabas, esmu darītājs,” sacīja I. Kaļķis, uzsverot, ka vēlas apvienībā ieviest konstruktīvismu un izskaust tukšvārdību.

LPRA ārkārtas konferencē Rīgas Latviešu biedrības namā no 302 delegātiem bija ieradušies 242 biedri. Iepriekš decembra vidū notikušajā konferencē pie jauna biedrības vadītāja neizdevās tikt, jo nebija sagatavots revīzijas komisijas ziņojums, kas vakar beidzot tika publiskots. No tā redzams, ka 2016. gada beigās LPRA finanšu līdzekļu atlikums bija 3681 eiro. Biedrība pērn ieņēmusi 39 619 eiro, no kuriem lielākā daļa jeb 32 843 eiro saņemta kā valsts dotācija, 6010 eiro – kā pašvaldību dotācija, bet 766 eiro iekasēti biedru naudās. Tēriņi bijuši lielāki, sasniedzot 46 090 eiro, no kuriem 15 611 eiro izmaksāti valdes locekļiem un citiem LPRA darbiniekiem algās, bet 4500 eiro – motivācijas prēmijās. Pārkāpumi biedrības finanšu atskaitē nav konstatēti, taču daudzi apvienības biedri izteica neapmierinātību par neskaidro prēmiju sadali. Viņi aicināja par šādiem jautājumiem lemt visiem kopīgi, nevis atstāt tikai valdes ziņā. “Klusa naudas piešķiršana pašiem sev nešķiet pareiza, tam būtu jābūt kaut cik kolektīvam lēmumam,” sacīja LPRA Ādažu novada nodaļas vadītājs Jānis Graudiņš. Arī jaunievēlētais LPRA līderis I. Kaļķis pirms Ziemassvētkiem savā kontā bez kāda paskaidrojuma saņēmis 300 eiro no apvienības, taču atskaitījis tos atpakaļ, jo, kā pats sacīja, – tas neesot taisnīgi.

Debates pirms priekšsēža vēlēšanām izvērtās spraigas un emocionālas. Biedri izteica pārmetumus LPRA valdei par tās vadības stilu, vairākkārt nodēvējot to gan par autoritatīvu, gan par totalitāru un pat diktatorisku. Lai gan ar apvienības biedru vairākuma atbalstu tika pieņemts 28. konferences aicinājums Saeimai un valdībai, arī tas tika pamatīgi kritizēts. To vairāki biedri nodēvēja par bezpersonisku, bez sirdsbalss, bet pārlieku piesātinātu ar vispārīgiem lozungiem. “Šie desmit punkti nav adresēti nevienam. Tas ir tāpat, kā lūgt Dievu par kaut ko un cerēt, ka tas piepildīsies,” dokumentu kritizēja LPRA biedrs Andrejs Ermuiža. Arī viņš vērsa uzmanību uz nepieciešamību pēc pārmaiņām valdes darbībā, norādot, ka tā nedarbojas pēc statūtiem, bet pēc principa “skaldi un valdi”.

J. Graudiņš atsaucās uz līdzšinējā LPRA vadītāja G. Resnā iepriekš sacīto vairs nekandidēt uz biedrības līdera amatu un aicināja viņu atsaukt savu kandidatūru. Šis aicinājums izraisīja aplausu un emociju vilni auditorijā, taču Resnā kungs savu kandidatūru neatsauca. Toties intrigu radīja trīs izvirzīto kandidātu atteikšanās no savas balotēšanās. Biļetenos sākotnēji bija četri kandidāti – G. Resnais, I. Kaļķis, Vilis Ieviņš un Astrīds Freimanis, bet debašu laikā tika izvirzīts arī piektais – Ogres novada represēto kluba pārstāvis Edmunds­­ Būmanis. Taču gan viņš, gan V. Ieviņš un A. Freimanis pēcāk savu kandidatūru atsauca, aicinot balsot par I. Kaļķi. “Mūsu valdē ir vajadzīgas jaunas asinis, jo redzams, ka slīgstam totalitārismā. Beidzot jāsaved kārtībā biedrības statūti, kuros daudz caurumu. Patlaban viss notiek pēc principa – valdība ir solījusi, ja būs, tad būs, ja ne – ne. Mēs iekšā nejaucamies. Bet vajadzīgs cīnīties, nevis pasīvi gaidīt, jo, piedodiet, zem guloša akmens ūdens netek,” kritizējot esošo vadību un aicinot balsot par Kaļķi, sacīja A. Freimanis.

Resnais savu lēmumu kandidēt skaidroja ar daudzajiem biedriem, kas viņam uzticas un vēloties viņa palikšanu amatā arī nākamos divus gadus. Tāpat viņš apelēja pie iestrādēm, kuras citiem būšot grūti turpināt.

Par G. Resno nobalsoja 111 biedri, bet 113 – par I. Kaļķi. Sešpadsmit iesniegtie biļeteni tika atzīti par sabojātiem vai nederīgiem, bet divi netika iesniegti vispār.

February 9, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Visasiņainākais padomju komisārs Ježovs

Kā mazpazīstams padomju ierēdnis uzbūvēja visnežēlīgāko iznīcināšanas mehānismu un pats tajā gāja bojā.

“Расстреляйте меня”. История самого кровавого советского наркома

Raksts krievu valodā. (Gugles tulkotājs atrodams šeit)

Как неприметный советский кадровик Николай Ежов создал самую безжалостную машину уничтожения и сам в ней погиб.

Viss raksts: https://goo.gl/pqeURj

4 февраля 1940 года в здании Военной коллегии СССР был расстрелян Николай Ежов, ещё совсем недавно являвшийся народным комиссаром внутренних дел. Именно с его именем связан один из наиболее кровавых периодов в советской истории, позднее названный ежовщиной. Сам Ежов получил сомнительное достижение, став самым кровавым советским наркомом в истории. Ежова всегда представляли в роли абсолютно инфернального злодея, ежедневно купавшегося в крови своих жертв. Но в действительности он был весьма тихим и неприметным человеком, а до своего неожиданного назначения в руководство НКВД вообще никак не был связан с силовыми органами, занимаясь партийной работой и кадрами.

Детство и юность

О ранних годах Ежова практически ничего не известно. Сам он в автобиографиях писал, что был сыном рабочего, но в те времена так писали вообще все, кто рассчитывал хоть на какую-то партийную карьеру. В действительности его отец был, по одной версии, дворником, по другой — отставным солдатом, служившим в земской страже (так назывались полицейские формирования в Царстве Польском, комплектовавшиеся из отставников). Там же он женился на местной литовской девушке. Это объясняет, почему Ежов с детства хорошо знал польский и литовский языки.

Впрочем, есть ещё версия, что Ежов — сирота, усыновлённый Александром Шляпниковым — первым советским наркомом труда, который ещё при живом Ленине возглавил так называемую рабочую оппозицию и был расстрелян как раз при Ежове. Но это очень сомнительно, поскольку Шляпников в советские времена был достаточно известен и факт родства с Ежовым трудно было бы скрыть.

Несколько лет юный Ежов провёл в Петербурге, где был учеником портного. Позднее в автобиографиях он утверждал, что также работал учеником слесаря на Путиловском заводе. С началом Первой мировой войны его призвали в армию, но из-за слишком низкого роста (всего 151 сантиметр) он был признан негодным к строевой службе и направлен в тыл, где служил писарем.

В революционных событиях 1917 года Ежов не принял участия, революционером он не был. К большевикам он присоединился ещё до Октябрьской революции, но активной роли не играл. После демобилизации из армии он уехал к родителям и некоторое время работал на стекольном заводе, после чего был призван в РККА. Его вновь признали негодным к строевой службе и отправили на базу радиоформирований, где готовили радистов. Там Ежов работал писарем, а затем постепенно стал подниматься по карьерной лестнице, став комиссаром школы радистов.

Ежов совершенно ничего не понимал в новейшей на тот момент радиотехнике, но был очень исполнительным человеком и ответственно подходил ко всем поручениям. Начальству никогда не перечил, за что и угодил под трибунал в 1920 году. Дело в том, что начальник школы зачислил нескольких новых курсантов, которые, как оказалось, дезертировали из армии. Начальника судили за покровительство дезертирам, а Ежова за то, что, будучи комиссаром школы, не выступил против этого. Приговоры были весьма мягкими, начальник получил условный срок, Ежов — и вовсе выговор.

После революции большевики испытывали страшный недостаток кадров. Поэтому практически любой человек, отучившийся год-два в церковно-приходской школе и зарекомендовавший себя не полным дураком, мог рассчитывать на руководящие должности. Выговор не помешал Ежову уже в 1922 году стать первым секретарём Марийского обкома, куда он был направлен решением Организационного бюро ЦК — главного кадрового органа партии.

Фактически он стал руководителем Марийской области, но длилось это недолго. У местных большевиков ещё до назначения Ежова из Москвы был свой кандидат из местных, и они враждебно приняли назначенца из столицы. После полугода интриг и борьбы за влияние Ежов проиграл и покинул регион, тем более что и в Москве решили поддержать местные национальные кадры.

Ежова направили в нынешний Казахстан, назначив первым секретарём Семипалатинской губернии. На этой должности он зарекомендовал себя как душевный, мягкий и отзывчивый человек. По отзывам всех, кто помнил его по работе в Семипалатинске, они не могли поверить, что Ежов мог превратиться в того кровавого палача, каким он стал во главе НКВД, ведь, будучи первым секретарём, он всегда шёл навстречу всем пожеланиям, всегда старался исполнить даже незначительную просьбу коллег и чем-то им помочь.

Чуть позже Ежов стал заведующим орготдела обкома Киргизской автономной области, то есть главным партийным кадровиком региона, а ещё через несколько месяцев стал заместителем первого секретаря Казахской АССР (так назывался Казахстан до территориального размежевания в Средней Азии и разделения её на несколько национальных союзных республик).

33dcd7db3617f4aa0b1547a6bb793928__980x

Именно там Ежов познакомился с Иваном Москвиным, что предопределило его будущее возвышение. Москвин был высокопоставленным партийным аппаратчиком и занимал должность заведующего Организационно-распределительным отделом ЦК. Звучит не очень значительно, но при Сталине кадровики стали действительно влиятельной силой.

Старые большевики из ленинской гвардии в борьбе за власть полагались на лозунги, а Сталин — на правильный подбор кадров. Политические противники Сталина обычно сильно недооценивали роль аппарата партии и особенно кадровиков и очень жестоко поплатились за это в будущем.

Ранее Москвин работал в Петрограде, но повздорил с местным руководителем Зиновьевым, которого сильно недолюбливал. Как раз тогда началась борьба за власть между Зиновьевым и Сталиным, и Москвин активно поддержал Сталина, за что и был возвышен.

Москвин пригласил исполнительного Ежова на должность инструктора. В рекомендации, данной ему при поступлении на службу, Москвин написал: “Я не знаю более идеального работника, чем Ежов. Вернее, не работника, а исполнителя. Поручив ему что-нибудь, можно не проверять и быть уверенным — он всё сделает. У Ежова есть только один, правда, существенный недостаток: он не умеет останавливаться”.

Инструктором он пробыл недолго, Москвин не мог нарадоваться на своего сотрудника, неотрывно сидевшего за бумагами, и сделал его своим заместителем. Ежов стал другом семьи Москвина, часто приходил к нему в гости, родственники начальника ласково звали Ежова воробушком. Через несколько лет “воробушек” и пальцем не пошевелит, чтобы спасти своего начальника и друга от расстрела.

В 1930 году Москвина переводят на службу в ВСНХ и Ежов становится главой Орграспредотдела. Тогда же Сталин, всегда считавший кадровое направление в партии первостепенным, лично встретился с Ежовым. Из-за собственной значимости у Ежова произошло головокружение от успехов. Незаметный чиновник неожиданно выбился в число руководителей страны, круг его общения изменился.

Он развёлся с первой женой Антониной, которая десять лет натаскивала Ежова и учила его писать без ошибок, и женился на Гене Хаютиной. К 25 годам она уже несколько раз успела побывать замужем за влиятельными в советском государстве людьми, что ввело её в круг советской богемы. Она лично знала почти всех советских знаменитостей: писателей, журналистов и так далее, и со многими из них поддерживала любовные связи. Хаютина вовремя оценила потенциал нового места работы Ежова и вышла за него замуж. Так неприметный чиновник, над которым из-за его неказистого внешнего вида посмеивались многие коллеги, обзавёлся эффектной женой, за которой были не прочь поухаживать даже многие советские знаменитости.

Ежов продолжает руководить кадрами, крайне ответственно выполняя полученные задания. В 1933 году он образцово проводит очередную генеральную чистку партии, которые Сталин практиковал, чтобы избавиться от потенциальных сторонников тех, с кем он боролся за власть. Из партии был изгнан каждый пятый её член — всего около 400 тысяч человек.

Сталин понял, что Ежов — именно тот человек, который нужен ему для задуманной массовой чистки уже не в масштабах партии, а в масштабах страны. Во-первых, Ежов не был знаком со старыми большевиками и не имел никаких связей с потенциальными жертвами, не имел с ними дружеских и родственных отношений и вообще человек в советской элите новый и без связей. Значит лоялен он будет исключительно Сталину.

Кроме того, Ежов тихий и исполнительный человек, любое начальство пользуется у него беспрекословным авторитетом, поэтому лишних вопросов он задавать не будет и перечить тоже. Писатель Лев Разгон — тесть бывшего начальника Ежова Москвина, который и возвысил его, вспоминал, что Ежов, приходя к нему в гости, был очень тихим и скромным, никогда не перебивал начальника и подобострастно слушал его, когда тот что-то говорил.

Сталин уже давно был недоволен наркомом внутренних дел Ягодой, который никак не желал понимать многочисленные сигналы, которые ему посылал генсек. Товарищ Сталин намекал, что всё зло, происходящее в советском мире, от убийства товарища Кирова до пожара в каком-нибудь Биробиджане, происходит при непосредственном вмешательстве лично Троцкого, тогда как Ягода в этом сомневался. К тому же он был наверху уже давно и был лично связан со многими будущими жертвами, да и вообще неохотно брался за репрессии против коммунистов. Нужен был новый человек, и этим человеком стал Ежов.

Кровавый нарком

В сентябре 1936 года Ягоду смещают с поста наркома и назначают на его должность Ежова. Тот передаёт свою кадровую вотчину заместителю Маленкову и становится генеральным комиссаром госбезопасности, что соответствовало воинскому званию маршала. По правилам советской “игры парткомов” каждый новый руководитель начинал с того, что безжалостно изгонял всех ставленников прежнего руководителя и приводил свою команду.

В качестве предлога Ежов выступил на пленуме ЦК, посетовав перед партийным начальством на крайне плохую работу подчинённых, подобранных ещё Ягодой, и плохую борьбу с замаскировавшимися врагами народа. Пленум дал добро на проведение чисток, и большая часть ставленников Ягоды была либо арестована и расстреляна, в случае с высокопоставленными сотрудниками, либо изгнана, в случае с рядовыми. Через два года, после прихода Берии, ситуация полностью повторилась уже с ежовцами.

За два года при Ежове были проведены практически все самые известные и громкие процессы: Второй московский процесс (Пятаков, Сокольников, Радек), Третий московский процесс (Ягода, Рыков, Бухарин, Крестинский), “дело военных”, закончившееся расстрелом маршала Тухачевского, нескольких командармов и комкоров, смертью от избиений маршала Блюхера. В конечном счёте было репрессировано 65% высшего командного состава РККА.

Репрессии касались не только высокопоставленных руководителей. Практически гарантировало попадание “в списки” наличие в прошлом таких вещей, как служба в Белой армии, участие в политической деятельности любой дореволюционной партии от кадетов до меньшевиков и левых эсеров, участие в какой-либо внутрипартийной оппозиции в 20-е годы, судимость по контрреволюционной 58-й статье в прошлом, попадание в категорию так называемых лишенцев — людей, занимавших какое-либо положение в дореволюционной России (полицейские, жандармы, офицеры, рантье, торговцы), возвращение из эмиграции и так далее.

Обвинения были стандартными: участие в контрреволюционном заговоре, связь с иностранными разведками, троцкизм. Следователи, занимавшиеся делами, имели только одно указание — добиться от обвиняемого признательных показаний. Во всём остальном у них были развязаны руки и каждый был волен импровизировать и добиваться показания своими способами. Кто-то методично избивал обвиняемых, пока они не раскалывались, кто-то просил подписать бумагу с уже написанными заранее показаниями, обещая после этого отпустить или добиться смягчения приговора, кто-то предлагал взять вину на себя, в обмен обещая, что родственников не тронут.

Поскольку даже в условиях зависимого от партийных органов советского правосудия на формальное разбирательство более миллиона уголовных дел ушли бы долгие годы, а работа судов оказалась бы парализованной, Ежов добился от Политбюро разрешения на упрощённый порядок осуждения. По всей стране были организованы так называемые тройки, создававшиеся при республиках, областях и краях.

В состав троек входили начальник местного отделения НКВД, прокурор и секретарь обкома. Время от времени они собирались вместе и рассматривали присланные из следственных отделов материалы. В них следователь расписывал дело и предоставлял показания обвиняемого. После этого тройка выносила приговор, не подлежавший обжалованию. Приговоры в большинстве случаев выносили заочно и подсудимого даже не привозили на вынесение приговора, никаких адвокатов также не было. После этого резолюции тройки уходили в Москву на подписание Ежову, если речь шла о каких-то видных местных партийных деятелях, либо приговор сразу же приводился в исполнение.

Стоит отметить, что ни о каком всевластии Ежова не приходится говорить, это был лишь слепой и послушный исполнитель. Он никогда не делал попыток заступиться за старых друзей, которые писали ему письма с жалобами, а также не пытался самодеятельно репрессировать каких-то видных деятелей. Например, Ежов прекрасно знал, что жена изменяет ему с Шолоховым, однако тот был в хороших отношениях со Сталиным, и Ежов, у которого на столе лежали распечатки любовных свиданий его жены с писателем, ничего не мог сделать.

Всего за два ежовских года по политическим статьям были осуждены 1,3 миллиона человек, из которых около 700 тысяч расстреляны.

Агент немецкой и польской разведки

К середине 1938 года стало ясно, что все политические соперники Сталина, все их ставленники, те, кто мимо проходил, и просто подозрительные товарищи уже расстреляны. Ежов становился не нужен. В августе 1938 года заместителем Ежова был назначен другой сталинский ставленник — Лаврентий Берия. Он начинает методично копать под своего шефа. Чтобы Ежов не воспользовался помощью своих ставленников, поначалу начали приходить за ними.

Начальник дальневосточного НКВД Генрих Люшков перебежал границу, сдался японцам и выложил им все “явки и пароли”, параллельно начав разоблачать репрессии в СССР. А нарком внутренних дел УССР Успенский, поняв, что началось, инсценировал своё самоубийство и разбросал одежду на берегу Днепра, а сам с поддельными документами начал колесить по СССР. Найти его удалось только через несколько месяцев в Челябинской области.

В качестве формального предлога для снятия Ежова был использован глава НКВД Ивановской области Журавлёв, который написал на него донос в Политбюро, жалуясь на то, что Ежов недостаточно хорошо разоблачает врагов народа, не реагирует на сигналы активных сотрудников и вообще пьянствует и плохо организует работу.

Ежова вызвали на заседание Политбюро и как следует “проработали”. Ему не оставалось ничего, кроме как подать заявление об отставке на имя Сталина, к которому он приписал: “Прошу Вас отдать распоряжение не трогать моей старухи-матери. Ей 70 лет. Она ни в чём не повинна. Это больное, несчастное существо”.

Ежов прекрасно понимал, чем все закончится. В декабре 1938 года его отправили в отставку, назначив наркомом водного транспорта, а уже через месяц в распоряжении нового главы НКВД Берия был донос от сотрудника НКВД Московской области Шабулина, сообщавшего, что брат Ежова — Иван — неоднократно делал высказывания террористической направленности о намерении убить товарища Сталина. Брата арестовали.

Через три месяца был арестован заместитель Ежова Фриновский — один из его ближайших соратников. Фриновский сразу же дал нужные показания на бывшего шефа, заявив, что Ежов на самом деле состоял в преступной связи с террористом и убийцей Ягодой и после его расстрела продолжил его работу. Оказалось, что он с вредительскими и заговорщицкими целями наводнил силовой аппарат врагами и шпионами, которые в антисоветских целях уничтожали честных коммунистов.

В апреле 1939 года Ежов был арестован. На допросе он заявил: “по заданию германской разведки я организовал антисоветский заговор и готовил государственный переворот путём террористических актов против руководителей партии и правительства. Мы решили, что надо убрать Сталина или Молотова под флагом какой-либо другой антисоветской организации с тем, чтобы создать условия к моему дальнейшему продвижению к власти. После этого, заняв более руководящее положение, создастся возможность для дальнейшего, более решительного, изменения политики партии и советского правительства в соответствии с интересами Германии”.

Кроме того, Ежов признался в работе на польскую разведку, сверх этого сообщил, что его жена — английский шпион, и неожиданно признался в своём гомосексуализме.

Дело против Ежова вёл лично Берия, а допросами занимался его ставленник Кобулов. Судила Ежова Военная коллегия Верховного суда. Во время заседания он отказался от всех данных на этапе следствия показаний, заявив, что его жестоко избивали, добиваясь подписания этих показаний.

В последнем слове он сказал: “Всё, что я писал и говорил о терроре на предварительном следствии — липа. Судьба моя очевидна. Жизнь мне, конечно, не сохранят, так как я и сам способствовал этому на предварительном следствии. Прошу об одном, расстреляйте меня спокойно, без мучений. Ни суд, ни ЦК не поверят мне, что я невиновен. Я прошу, если жива моя мать, обеспечить её старость и воспитать дочь. Прошу не репрессировать моих родственников — племянников, так как они совершенно ни в чём не виноваты. Прошу передать Сталину, что всё то, что случилось со мной, является просто стечением обстоятельств, и не исключена возможность, что к этому и враги, которых я проглядел, приложили свои руки. Передайте Сталину, что умирать я буду с его именем на устах”.

Судьба Ежова была предрешена. 3 февраля 1940 года он был признан виновным и приговорён к смертной казни, а на следующий день казнён. Брат Ежова и двое его племянников были расстреляны, третий племянник отправлен в лагеря.

Вторая жена Ежова успела покончить с собой до его ареста, а первую жену не тронули. Шестилетняя дочь Ежова, которую он удочерил в 1933 году, была отправлена в детский дом, где получила фамилию Хаютина.

Об аресте и расстреле Ежова не сообщалось публично, некогда знаменитый нарком просто исчез, канул в небытие, словно его и не было. Он был удалён со всех фотографий рядом со Сталиным, его имя убрано из энциклопедий и Краткого курса истории ВКП(б). Все населённые пункты, улицы и другие объекты, переименованные в честь Ежова, получили другие названия.

Автор:
Евгений Антонюк

February 4, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Aicina atļaut fotografēt arhīvu dokumentus

VDK izpētes komisija aicina atļaut ikvienam fotografēt okupācijas laika arhīvu dokumentus

Viss raksts   www.DELFI.lv šeit


Valsts drošības komitejas (VDK) zinātniskās izpētes komisijas vadība iesniegs priekšlikumu kultūras ministrei Dacei Melbārdei (NA) veikt uzlabojumus arhīvu normatīvajā regulējumā, kas atļautu ikvienam fotografēt okupācijas laika arhīvu dokumentus, portālu “Delfi” informēja komisijas priekšsēdētāja Kristīne Jarinovska.

“Iespēja ikvienam bez īpašas samaksas fotografēt Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva glabāšanā nodotos PSRS represīvo institūciju un okupācijas laika iestāžu dokumentus ir nepieciešama, lai visā Latvijas sabiedrībā iedzīvinātu Satversmes ievadā nostiprināto totalitāro režīmu nosodījumu,” norādīja Jarinovska.

Pēc viņas teiktā, pašlaik iedzīvotāju tiesības izmantot Satversmē nostiprināto informācijas atklātības principu, lai iepazītos ar savu represēto radinieku un draugu lietām okupācijas represīvo institūciju fondos, liedz nesamērīgi finansiāli šķēršļi par dokumentu kopēšanu vai fotografēšanu.

Jarinovska atsaucās arī uz komisijas pieredzi: laikā no 2014. gada līdz 2017. gada janvārim nav izdevies pārliecināt visus arhīva darbiniekus, ka Ministru kabineta rīkojums ir pietiekams pamats, lai visiem komisijas locekļiem brīvi ļautu fotografēt arhīvā.

Grozījumi arhīvu nozares normatīvajā regulējumā nepieciešami arī tāpēc, lai vēsturniekiem un visiem citiem zinātniekiem dotu plašākas iespējas strādāt ar pašu, individuāli digitalizētiem vēstures avotiem.

www.DELFI.lv

January 31, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Ulža Kurzemnieka neticamais stāsts

Laimes nesējs: Iļjas Galperina alias Ulža Kurzemnieka neticamais stāsts

Uldis Kurzemnieks leģionāru vidū. 1943.g.

Uldis Siliņš publicējis rakstu par leģionāru izglābtu mazu ebreju zēnu, kuru var lasīt šeit:

http://www.aliens.lv/terra-incognita/sadalas/nokluseta-un-aizmirsta-vesture/10028-laimes-nesejs-iljas-galperina-alias-ulza-kurzemnieka-neticamais-stasts


Rakstam Udis Siliņš galvenokārt izmantojis vēsturnieka Ulda Neiburga publikāciju „Marka Kurzema ‘Laimes nesējs.’ Starp mītiem un patiesību,” Okupācijas muzeja gadagrāmata 2006, Rīga: LOM 2007, 308-317.

January 15, 2017 Posted by | Vēsture | 2 Comments

Draudu un cerību lokā

Draudu un cerību lokā. Latvijas pretošanās kustība un Rietumu sabiedrotie (1941-1945)

Par grāmatu

Dr. hist. Uldis Neiburgs (1972) ir Latvijas Okupācijas muzeja Publiskās vēstures nodaļas vadītājs. Beidzis Rīgas 69. vidusskolu (1990) un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti (1998). 2012. gadā aizstāvējis vēstures doktora disertāciju ’’Latviešu nacionālā pretošanās kustība un Rietumu sabiedrotie (1941–1945)”. 80 zinātnisku un 200 populārzinātnisku publikāciju autors. Monogrāfijas ”Aiz šiem vārtiem vaid zeme: Salaspils nometne, 1941–1944” (2016) līdzautors, grāmatas “Dievs, Tava zeme deg! Latvijas Otrā pasaules kara stāsti” (2014) autors, grāmatas un klausāmgrāmatas ’’(Divas) puses. Latviešu kara stāsti: Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās” (2011) zinātniskais līdzredaktors. Filmu studijas “DEVIŅI” dokumentālo filmu ’’Latviešu leģions” (2000) un ’’Pretrunīgā vēsture” (2010) scenārija autors, fotoalbuma ’’Latviešu leģionāri. Latvian Legionnaires” (2005) līdzautors. Pētnieciskās intereses: Latvijas Otrā pasaules kara, padomju un nacistu okupācijas (1939–1991) vēsture, sociālā atmiņa un nacionālā identitāte.

Dr. hist. Ulda Neiburga monogrāfija vēsta par nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas laikā Latvijā darbojošās pretošanās kustības sakariem ar Rietumu sabiedrotajiem – ASV un Lielbritāniju. Darbā ir analizēta profesora Konstantīna Čakstes vadītās Latvijas Centrālās padomes (LCP) un bijušā Latvijas sūtņa Stokholmā Voldemāra Salnā savāktā un britu un amerikāņu ārlietu un militārās izlūkošanas dienestiem nosūtītā informācija par stāvokli vācu okupētajā Latvijā, un atklāta LCP politisko deklarāciju nonākšana dažādās Rietumu un Skandināvijas valstu institūcijās. Grāmatā ir aprakstītas pretošanās kustības organizētās un zviedru un amerikāņu izlūkdienestu atbalstītās slepenās bēgļu laivu akcijas uz Zviedriju, un parādīti LCP un ģenerāļa Jāņa Kureļa militārās grupas mēģinājumi atjaunot Latvijas faktisko suverenitāti, sagaidot Rietumu sabiedroto atbalstu šo politisko centienu īstenošanā.

’’Vācu apgalvojumiem, ka Lielbritānija ir pārdevusi Baltijas valstis Krievijai, neviens netic. Tiek atzīts, ka ne Lielbritānija, ne ASV Baltijas valstīm patlaban nevar palīdzēt, un Rietumvalstis atrodas delikātā stāvoklī iepretī Krievijai un jautājumam par tās kaimiņvalstīm. Baltijas valstu iedzīvotāji ir pilnībā informēti par Atlantijas hartu, saglabā ticību Rietumu sabiedrotajiem un tic, ka Lielbritānija glābs mazās valstis. Vienlaikus Krievijas pretenzijas uz Baltijas valstīm bez jebkāda atspēkojuma no citu Atlantijas hartas parakstītāju puses tomēr izraisa ievērojamas bažas sabiedrībā.”

Lielbritānijas vēstniecības Zviedrijā pārskats ’’Sabiedrības noskaņojums Baltijas valstīs pret Vāciju, Padomju Savienību un Lielbritāniju”. 1943. gada marts

’’Mūsu ienaidnieks Nr. 1 patlaban ir un paliek Padomju Krievija, un mūs, tāpat kā somus, patreizējie apstākļi spiež cīnīties kopā ar tiem, kas arī cīnās pret šo mūsu ienaidnieku Nr. 1. Mums citas izejas nav. Tikai paralēli šai ieroču cīņai, kura, mums diemžēl, jāved kopā ar angļu-sakšu ienaidnieku, mūsu pirmais un galvenais diplomātijas uzdevums ir-darīt maksimālo, lai angļu – sakši un tāpat pārējā pasaule saprastu mūsu traģisko stāvokli un saprastu, ka šī mūsu cīņa ir tikai mūsu dzīvības pašuzturēšanas cīņa un nekādā ziņā nav cīņa dēļ Vācijas politiskiem un saimnieciskiem mērķiem.”

Latvijas sūtnis Zviedrijā Voldemārs Salnais. 1944. gada 28. jūnijs

”No vairākiem avotiem ASV vēstniecība ir dzirdējusi līdzīgus nostāstus, ka latvieši ir apņēmušies pretoties Krievijas iebrukumam. Šobrīd, kad Sarkanā armija ir tuvu Latvijas robežām savā ofensīvā Austrumprūsijas virzienā, būs ļoti interesanti vērot, cik lielā mērā latvieši ar vāciešu palīdzību spēs apturēt padomju spēku tālāku virzību [..] Rodas iespaids, ka latvieši ir naivi un gandrīz bērnišķīgi savā ticībā, ka šādi vai citādi, iespējams, izmantojot Atlantijas hartas principus, viņiem tiks atjaunota valstiskā neatkarība. Šī cerība, šķiet, ļoti līdzinās vēlmju domāšanai, ievērojot ārkārtīgi komplicēto situāciju, kāda pašlaik pastāv Baltijas telpā.”

ASV vēstnieks Zviedrijā Heršels V. Džonsons. 1944. gada 5. jūlijs

Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Richarda Zariņa piemiņas fonda, Karlsonu ģimenes un Latvijas Okupācijas muzeja finansiālu atbalstu

January 13, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Ausmas Tardenakas Sibīrijas stāsts

Viss raksts: http://epadomi.lv/ista_dzive/25042015-milestiba_pret_dzimteni_vilsanas_un_salau

 Mīlestība pret dzimteni, vilšanās un salauztas sirdis – Ausmas Tardenakas Sibīrijas stāsts

Ausmas Tardenakas (Saukumas) dzīves sāpīgākie mirkļi atrodas Sibīrijas plašumos. Viņa ir 79 gadus veca sieviete, kura dzīvo Bauskā – pavisam netālu no savām dzimtas mājām, kurās tā arī neizdevās atgriezties

epadomi.lv

Ausma ar vecākiem

Vārds,uzvārds: Ausma Tardenaka (Saukuma)
Vecums: 79 gadi
Dzimusi Vecsaules pagastā; 1935. gada 31. jūlijā
Tagadējā dzīvesvieta: Bauska
Dzimtās mājas: Vecsaules pagasta “Bieķeni”
Izsūtija: 1949. gada 25. martā
Atgriezās Latvijā: 1956. gada jūlijā

 Rīts, kad ieņēma mūsu mājas
1949. gada 25. marta rīts bija drūms un miglains. Ausma Tardenaka pus astoņos no rīta devās uz skolu, kad ceļā starp Bieķeniem un Cirpām, kur dzīvoja viņas vecmāmiņa, viņa ieraudzīja, ka uz viņas ģimenes mājām dodas kādi desmit ar šautenēm bruņojušies krievu zaldāti. Zaldāti Ausmu toreiz nepamanīja, tāpēc viņa izmantoja situāciju un skrēja pie vecmāmiņas. Vecmāmiņa tajā brīdi slauca govi, bet bija spiesta pārtraukt to darīt, jo devās uz Ausmas ģimenes mājām. Pati Ausma palika Cirpās, jo tā piekodināja vecmamma. Pēc nepilnas pusstundas no Bieķeniem atjāja karavīrs ar Tardenaku visskaistāko zirgu un teica, ka jādodas mājās.

“Es gāju jātniekam pa priekšu ar visu savu muguras somu. Pagalms bija zaldātu ielenkts, arī istabās bija zaldāti, kas pārmeklēja tēva rakstāmgaldu, grāmatu plauktu un visu tā saturu izgāza uz zemes, bradājot pāri ar dubļainajiem zābakiem.” Tik ļoti spilgti Ausmas Tardenakas atmiņā ir palicis šis šausmu un pārdzīvojumu pilnais pavasara rīts. “Tēvs pārģērba darba drēbes, jo viņš bija devies uz kūti barot zirgus. Kad es iegāju mūsu guļamistabā, tēvs vilka bikses un pār viņa vaigiem sāka ritēt asaras, viņš nevarēja pateikt neko vairāk kā tikai: “Nu redzi, Ausīt..” Es biju satriekta un sāku no uztraukuma raudāt un drebēt, jo es nekad nebiju redzējusi savu tēvu raudam.”

Tardenaku ģimene – Ausma ar vecākiem un brāli

Godīgos jau neizsūtīs
 Ausmas tēvs visu mūžu bija nodarbojies ar savas tēvutēvu zemes uzraudzīšanu, uzturēšanu un uzlabošanu, taču tagad tas viss bija jāpamet. Nu Ausmas tēvs esot stāvējis pie gultas gala turēdamies. Uz gultas malas sēdēja viens no Vecsaules īstrebīķeļiem* ar šaujamo rokās. Viņš bija vietējais, kurš norādija krieviem mājas. Šis cilvēks bija Ausmas mātes draudzenes brālis Jūšēns. Viņš neesot teicis ne vārda, tikai vēlāk pateica, lai neņem neko līdzi, jo viss tāpat pusceļā būšot ceļa malā jāizmet. “Bet papus teica, ka viņam jau nav ko zaudēt, vienalga, vai atstāt mājās vai ceļa malā. Mēs līdzi paņēmām tikai siltās drēbes un veļu, ko māte jau bija sapakojusi koferī, jo baumas par izvešanu klīda jau sen. Tēvam bija viņa un vectēva sudraba pulksteņi ar greznām ķēdēm, bet tos paņemt bija paguvuši krievu zaldāti. Viņiem bija lieli apmetņi, un viss, kas viņiem likās interesants, pazuda zem tiem.”

Neļauj atvadīties no tuviniekiem
Tā bija pēdējā reize, kad Ausma redzēja savu vecmāmiņu, kurai krievu zaldāti neļāva pat atvadīties un pavadīt savus mīļos. “Vecmāmiņa palika uz dubļainā ceļa raudot un vaimanājot. Tā bija pēdējā reize, kad viņa redzēja savus mīļos, jo viņa mira 1956.gada februārī, bet mūs atbrīvoja tā paša gada martā, atgriezāmies jūlijā.”
Nedaudzās Tardenaku ģimenes mantas līdz lielceļam aizveda tēva ļoti mīlētais zirgs Ojārs. Tur ģimeni sagaidīja kravas mašīna ar Kundženu kaimiņiem Pavasariem, vēl mašīnā bija arī Mežāžu ģimene no Speķiem. Viņus visus aizveda līdz Vecsaules parkam. “Ceļā ar zirgu mums pretī brauca tēta māsa Silvija. Viņa ieraudzīja mūs, saķēra galvu un nokrita ratos.”

Skarbais ceļš uz nezināmo
Vecsaules parkā Tardenakus sagaidīja daudz mašīnu ar tādiem pašiem Vecsauliešiem, kā bija viņi. Blakus mašīnā bija Ausmas klasesbiedrenes ģimene. Ģimenē bija četras meitas un tik ļoti gaidītais dēliņš, kuram bija tikai 3 mēneši. Māte viņu baroja, taču garajā ceļā viņš drīz vien nomira. “Viņu atņēma raudošajiem un izmisušajiem piederīgajiem, un neviens nezina, kur bērniņu apglabāja.” Ceļš bija garš un mokpilns.

Tuvojās pēcpusdiena un bērni devās mājās no skolas, garāmgājēji lūkojās uz aizbraucošajām ģimenēm. Ausma pēdējo reizi redzēja savus skolas biedrus bērnu vecumā. “Man bija 13 gadu, un Vecsaules skolas durvis aiz manis aizvērās 1949.gada 24.martā. Vēlāk domās es tur biju ikdienas, jo tas likās pārāk smagi. Tikai 2003. gada septembrī, kad skola svinēja savu 150 gadu jubileju, mana draudzene un klasesbiedrene Biruta Vanna- Vēze mani pierunāja tur aizbraukt.” Sāpīgās atmiņas liedza Ausmai turp braukt, bet, kad tas tika izdarīts, prieks par satiktajiem skolas biedriem bijis liels.

Tālais un sāpīgais ceļš uz svešo zemi turpinājās. “Pēc laika man sākās, varētu teikt, mokpilnas gaitas svešā zemē, svešā valodā.”

Skolas gaitas krievu zemē
Kad Tardenaku ģimene nonāca Sibīrijā, Ausma savas skolas gaitas nevarēja turpināt, jo Kučku sādzā bija tikai 4-klasīga skola. Tuvākā pamatskola atradās 17km no sādžas. Ausma arī neprata krievu valodu, lai uzsāktu savas skolas gaitas. “Mani gaidīja govju slaucējas karjera, par ko mani vecāki ļoti satraucās. Mēģināju kaut kā iemācīties krievu valodu, bet man tā ļoti slikti padevās. Vainīgs bija mūžīgais izsalkums, domas par mājām – citu domu nebija, un tas, ka vecāki cauru dienu bija aizņemti darbā un man bija jāvada visa “saimniecība””.

Nākošajā gadā māte Ausmu aizveda uz 17 kilometru tālo sādžu, kur Ausma varēja sākt iet skolā. Šī skola krietni atšķīrās no skolas Vecsaulē. “Mums piedāvāja apsēsties uz krēsliem. Mēbeles, kuras mēs gandrīz divus gadus nebijām redzējuši. Mani pārņēma ļoti sāpīgas atmiņas, un es nenoturējusies sāku raudāt. Nebiju spējīga skolotājai pateikt ne vārda.” Par spīti tam, Ausmu uzņēma skolā. Skolas gaites 5. klasē varēja sākties.

Kučku sādža Krievijā, kur mitinājās Tardenaku ģimene

“Šo Sibīrijas ziemu izjutu kā visdrausmīgāko. Mācījos skolā otrā maiņā, sestdienās skola beidzās septiņos vakarā. Tad es devos tos 17 kilomentrus viena tumsā un bieži vien sniegputenī. Nevarēja redzēt pat desmit soļus uz priekšu. Visā šinī ceļa gabalā nevienas apdzīvotas vietas, tikai kādu kilometru sāņus no mana ceļa bija lopu ferma. Ejot tur garām, man likās, ka esmu pasargāta, kaut gan tā bija vieta, kur pulcējās vilki, jo viņi dabūja kritušos lopus. Tuvojoties fermai, es vairākkārt mēnesnīcā redzēju vilkus pārskrienam ceļu. Mana sirds dauzījās un es mēģināju skriet.” Kučku sādžu Ausma sasniedza tikai ap desmitiem vakarā.

Nebeidzamā mīlestība pret dzimteni
Šajos gados Sibīrijā tikai palielinājās Ausmas mīlestība pret dzimto zemi – Latviju. “Vislielāko iespaidu manā audzināšanā atstāja mans brālis Edmunds. Viņš lika man pierakstīt latviešu dziesmas, galvenokārt patriotiskas. Atceros, ka man vajadzēja iemācīties “Svēts mantojums” ne tikai vārdus, bet arī dziedāt. Arī latviešu leģionāru dziesmas.”

Jaunieši uz vezuma – viena no jauniešiem arī Ausma pati

Staļina nāve – asaru plūdi
1953. gadā, kad nomira Staļins, Ausma mācījās jau 9. klasē. “Tās bija šausmīgas dienas, jo visur vajadzēja izrādīt sēras. Par šo notikumu klasei paziņoja klases audzinātāja. Viņa ienāca ļoti saraudājusies un manas klases meitenes arī raudāja, bet man nekādi nenāca raudiens. Bija bail, ka es neraudu, bet arī kauns raudāt.”

Atgriešanās mājās – cerība uz iepriekšējo dzīvi
1956. gada jūlijā Tardenaki pameta Sibīriju. Dzīve bija jāsāk no jauna, no nulles. “Mums nebija ne māju, ne iztikas līdzekļu. Mūsu Bieķeni bija aizņemti, tur viss bija pārtaisīts. tur dzīvoja četras kolhozu ģimenes. Patvērumu dabūjām kaimiņu mājās Vēsmiņās. Vēsmiņas bija kādu kilomentru no Bieķeniem. Katru brīdi varējām redzēt savus mīļos Bieķenus. Četrdesmit divus gadus ceļš uz turieni mums palika slēgts. Visus šos gadus mēs tur ne reizi nebijām iegriezušies. Tas būtu bijis neizturami sāpīgi.” Tardenaki noskatījās, kā viena aiz otras pazuda Bieķenu celtnes, jo Bieķenu viendienas saimniekam bija vajdzīga malka. “Iznākuši mežmalā, mēs stāvējām un skatījāmies uz Bieķeniem, bet ko mēs tur varējām saskatīt? Līdz majas logiem auga nātres un vībotnes, koku palika arien mazāk.”
1991. gadā pēc Atmodas, Tardenaki atguva savas mājas, bet viņu vecāki vairs nebija dzīvi. “Un labi, ka viņi neredzēja pastrādāto postažu.Es ļoti baidījos pēc 42 gadiem ieiet šajā mūsu kādreizējā sapņu valstībā. Pat ceļa vairs nebija, nebija ne sētu, ne dzīvožogu, ne verandas. Nebija puķu dārza un rožu krūma pie guļamistabas loga. Bija neskaitāmi sakrituši šķūnīši, atkritumu kaudzes, pudeļu lauskas. Palūdzu, lai atver durvis uz mūsu viesistabu, kur Ziemassvētkos atradās no mūsu pašu meža atvesta eglīte un mamma ar Dziesmu grāmatu stāvēja un dziedāja Ziemassvētku dziesmas. Tālāk par slieksmi es negribēju iet. Tas bija pāri maniem spēkiem.”

Ausma ar brāli Edmundu ķērās pie Bieķenu atjaunošanas. Stādīja ābelītes, taisījās mainīt jumtu, un visu pārējo, kas bija jāmaina, jo sagandēts bija viss. Diemžēl sapņis par Bieķenu atjaunošanu sabruka, kad Edmunda znots Ralfs Jenerts, kuram bija paredzēts uzticēt Bieķenus, izvēlējās citu dzīves variantu. Saimniecību nācās pārdot. Ausmas atmiņas par Sibīriju nepazūd. Ir sāpīgi par to runāt, bet viņa uzskata, ka tas ir jādara, lai mūsdienu cilvēki zina, cik pasaulē ir ļauni cilvēki un, cik slikti laiki ir bijuši kādreiz.

Raksta autore: Signe Prola

January 12, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Neparastais latviešu boļševiks Bērziņš

Viss raksts: http://www.la.lv/neparastais-latviesu-bolseviks-berzins/

Neparastais latviešu boļševiks Bērziņš. Saruna ar kinodokumentālistu Tālivaldi Margēviču

JURIS LORENCS 6. janvāris, 2017

Tālivaldis Margēvičs (dz. 1946) pazīstams ar dokumentālajām filmām “Sieviete, kuru gaida”, “Šķērsiela”, “Jaunie laiki Šķērsielā” un “Kapitālisms Šķērsielā”. Nesen publicējis biogrāfisku romānu par latviešu boļševika Eduarda Bērziņa dzīvi – “Šķērsiela 13”.

Jūs dzīvojat Rīgā, Pārdaugavā, klusajā Šķērsielā, kas kļuvusi par pamatīgu kino izpētes objektu. Bet kad jūs uzzinājāt, ka esat dzimis un gandrīz visu mūžu pavadījis Eduarda Bērziņa dzimtajā mājā Šķērsielā, ēkā ar gluži vai maģisko numuru – 13?

T. Margēvičs: Cik atceros, tas bija nu jau tālajā 1953. gada martā, ap to laiku, kad nomira Staļins. Kāda tantiņa tepat Šķērsielā, uzzinājusi, kur es dzīvoju, vien nopūtās – nolādēta vieta! Kopš tā laika arī sākās interese par šo māju un tās kādreizējiem iemītniekiem. Liktenim dažkārt patīk spēlēties. Izrādās, ka bērnībā mana gultiņa atradās tieši tajā vietā, kur savulaik gulēja mazais Eduards.

Eduards Bērziņš vismaz šodien nav tas pazīstamākais latvietis. Tomēr viņš neapšaubāmi bijis viens no ietekmīgākajiem mūsu tautiešiem pasaules vēsturē. Diemžēl arī cilvēks, kurš lika pamatus gulaga nometņu sistēmai Kolimā. Bet vai mums vajag atcerēties un pieminēt šādus cilvēkus? Jēkabu Petersu, vienu no pirmajiem čekas priekšniekiem? Sarkanarmijas komandieri Jukumu Vācieti? Jāni Rudzutaku, kurā Ļenins saskatīja savu pēcteci? Un trīs latviešus, Jāni Lencmani, Arvīdu Zeibotu un Jāni Bērziņu, kuri vadīja padomju militāro izlūkdienestu GRU laikā no 1920. līdz 1935. gadam?

Viennozīmīgi jā! Latviešu vēsture nav tikai brīvības cīņu, pretošanās un nesto upuru vēsture. Tā ir arī to cilvēku vēsture, kuri maldījušies, pat izdarījuši noziegumus. Jo pretējā gadījumā mēs kļūsim neobjektīvi un paši sāksim līdzināties boļševikiem, arī modernās Krievijas vēsturniekiem – tikai ar pretēju zīmi.

Savās vēsturiskajās nelaimēs mēs esam raduši vainot pirmām kārtām citus, ne sevi. No krieviem šodien prasām grēku nožēlu, “pokajaņije”. Patiesībā nemaz tik nevarīgi upura jēri neesam bijuši, un viens no pierādījumiem tam ir latviešu boļševiki. Bet paraudzīsimies, kā uz savu vēsturi raugās citas Eiropas tautas. Kā jūs domājat, vai Napoleons bija pozitīva vai negatīva persona?

Kā jau katrs ievērojams cilvēks – gan pozitīva, gan negatīva.

Turklāt patiesi liela personība, kas netieši ietekmē pasaules vēsturi vēl šodien. Kas ir Francijas nacionālie svētki? 14. jūlijs, Bastīlijas ieņemšanas diena, Lielās Franču revolūcijas sākums! Arī visai neviennozīmīgi vērtējams notikums.

Vēsturnieki uzskata, ka Lielā franču revolūcija, rēķinot upuru skaitu procentuāli no tā laika Francijas iedzīvotājiem, bija vēl asiņaināka nekā Oktobra revolūcija Krievijā.

Tātad nevienu vēsturisku notikumu nedrīkst vērtēt viennozīmīgi. Dziļākai izpratnei nepieciešama laika distance, tieši tā dod vajadzīgo perspektīvu. Kad es biju pavisam mazs un vēl tikai sāku apjaust vēsturiskos notikumus, kas netieši saistās ar mūsu ģimenes māju, Bērziņš vēl skaitījās “sliktais zēns”. Vēlāk, pēc Hruščova slepenās runas partijas XX kongresā 1956. gada februārī, kurā pirmo reizi tika atklāti runāts par staļinisma noziegumiem, sekoja 1937. un 1938. gada tīrīšanās noslepkavoto “veco boļševiku” reabilitācija. To starpā bija arī Eduards Bērziņš. Bet arī tad viņa biogrāfijas lappuses vērās lēnām. Runāja, ka esot sargājis Ļeņinu, apspiedis eseru dumpi, atmaskojis Lokarta sazvērestību. Par gulaga vergu nometnēm – ne vārda.

Es ieskatījos “Latvijas padomju enciklopēdijā”. Tur kautrīgi minēts, ka Bērziņš esot strādājis “valsts drošības orgānos”.

Viņš bija arī talantīgs gleznotājs, Vilhelma Purvīša skolnieks, studējis Freiburgas mākslas skolā un Berlīnes Mākslas akadēmijā. Bet visupirms jau lielisks organizators, menedžeris, kādu latviešiem nav daudz arī šodien. Savus uzņēmumus, pat lauksaimniecības zemi, diemžēl pārdodam skandināviem, vāciešiem, leišiem. Trūkst mums uzņēmības. Savas karjeras augstākajā punktā 20. gs. 30. gadu vidū Bērziņš bija īsts Tālo Austrumu vietvaldis – “Daļ­stroj” tresta, vietējās čekas un soda nometņu priekšnieks, armijas garnizona pavēlnieks, robežapsardzības karaspēka un gaisa spēku komandieris. Staļins viņam bija devis turpat vai absolūtu varu.

Ja Bērziņš būtu atgriezies brīvajā Latvijā, kā to 20. gadu sākumā darīja daudzi latvieši, viņš noteikti būtu iederējies arī šeit. Bet Bērziņam tuvāki bija Krievijas grandiozie mērogi – gan ģeogrāfiskie, gan vienreizējās iespējas apliecināt sevi. Vai mēs drīkstam viņu nosodīt? Diezin vai, turklāt tā būtu tiesāšana, raugoties no šodienas skatpunkta. Juku laikos, karos un revolūcijās cilvēki jau nesaprot, kas īsti notiek.

Tālāk lasīt http://www.la.lv/neparastais-latviesu-bolseviks-berzins/

January 6, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Maskavas enciklopēdijā ap 50 latviešu

“Pagodināti” Maskavas enciklopēdijā. Krievijas izdevumā ap 50 latviešu

Vidvuds Štrauss, LA  5. janvāris, 2017

Viss raksts: http://www.la.lv/pagodinati-maskavas-enciklopedija/


Latvijas Nacionālā enciklopēdija vēl tikai top, savukārt Krievijā iznācis vēl 2000. gadā Maskavas mēra Jurija Lužkova laikā iecerētās divsējumu Maskavas enciklopēdijas pirmais sējums “Maskavas sejas”. “Maskavas seju” vidū ir arī ap 50 latviešu, kas dzīvojuši un darbojušies PSRS un Krievijas galvaspilsētā.

Tā dēvētā “Lužkova enciklopēdija” kopumā satur 12 tūkstošus biogrāfiju – viduslaiku, Krievijas impērijas, PSRS un pašas Maskavas valdnieki, ierēdņi, karavadoņi, zinātnes, literatūras, mākslas, izglītības, sporta darboņi, arī Maskavu apmeklējušie Napoleons Bonaparts un Maikls Džeksons.
Enciklopēdija ir visai haotiska, bez sistēmas un loģikas. Atzīmēšu tos latviešus, kas iekļauti izdevumā, jo dzīvojuši un darbojušies Maskavā. Viņu skaitā ir Oļegs Avens (1927 – 1992), PSRS ZA Pārvaldes sistēmu institūta laboratorijas vadītājs; Jānis Bērziņš, īstajā vārdā Pēteris Ķuzis (1889 – 1938), sarkanās armijas izlūkdienesta priekšnieks, republikāniskās Spānijas valdības galvenais PSRS militārais padomnieks Spānijas pilsoņu kara laikā; Aleksandrs Drēviņš (1889 – 1938), mākslinieks; Roberts Eidemanis (1895 – 1937), PSRS biedrības OSOVIAHIM centrālās komitejas priekšsēdētājs, Padomju rakstnieku savienības latviešu sekcijas priekšsēdētājs; Jūlijs Kviesis (1892 – 1918), no Rīgas evakuētas rūpnīcas strādnieks, 1917. gadā rajona sarkangvardu štāba priekšnieks, viņa uzvārdā Maskavā nosauktas divas ielas; Augusts Lietavietis (1898 – 1984), PSRS Medicīnas ZA akadēmiķis, Darba medicīnas institūta direktors, ievērojams alpīnists; Teodors Nete (1896 – 1926), PSRS diplomātiskais kurjers; Rūdolfs Pētersons (1897 – 1937), līdz 1935. gadam Kremļa komandants, pēc tam Kijevas kara apgabala komandiera palīgs; Boriss Pugo (1934 – 1991), PSRS kompartijas centrālkomitejas kontroles komisijas priekšsēdētājs, vēlāk PSRS iekšlietu ministrs; Jānis Spāre (1891 – 1962), desmitkārtējs PSRS čempions svarcelšanā, Maskavas padomes sporta instruktors.

Krievijā izdotajā Maskavas enciklopēdijā iekļauti arī divi ar padomju represīvo sistēmu saistītie latvieši – Kolimas nometņu priekšnieks Eduards Bērziņs (pa kreisi) un sarkanās armijas izlūkdienesta GRU vadītājs Jānis Bērziņš. Taču viņu biogrāfijas ir sajauktas.

Krievijā izdotajā Maskavas enciklopēdijā iekļauti arī divi ar padomju represīvo sistēmu saistītie latvieši – Kolimas nometņu priekšnieks Eduards Bērziņs (pa kreisi) un sarkanās armijas izlūkdienesta GRU vadītājs Jānis Bērziņš. Taču viņu biogrāfijas ir sajauktas.

Latviešu visvairāk

Pirmais no “Maskavas sejās” minētajiem latviešiem, kas Maskavā apmetās jau 1895. gadā, bija ārsts Pauls Dauge. 1907. gadā Maskavā piedzima nākamais komponists Anatolijs Liepiņš (1907 – 1984), četrus gadus vēlāk Olga Viklande (1911 – 1995). 1912. gadā uz Maskavu atveda nākamo PSRS Tautas komisāru padomes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Rudzutaku (1887 – 1938). Viņa pirmā dzīvesvieta bija Butirku cietums, pēdējā – Kremlis. 1915. gadā uz Maskavu evakuēja tūkstošiem Rīgas rūpnīcu strādnieku. Viņu vidū bija arī Ivans Smilga (1887 – 1918), Oto Vērzemnieks (1897 – 1917), Olga Vēvere (? – 1917). Šie cilvēki enciklopēdijā iekļuvuši tāpēc, ka 1917. gadā atradās sarkangvardu vienībās, krita Krievijas Pilsoņu kara gaitā un apglabāti Sarkanajā laukumā. 1919. gadā uz Maskavu tāpat atmuka izbijušie Padomju Latvijas vadoņi Pēteris Stučka (1865 – 1932) un Jūlijs Daniševskis (1884 – 1938). Krievijas Federācijas Valsts arhīvā glabājas ar 1921. gada 5. septembri datēts Stučkas iesniegums. Rakstīts krieviski, kaut gan adresēts Nacionālo lietu komisariāta latviešu nodaļai: “Es, Pjotrs Ivanovičs Stučka, pametot Rīgu, atstāju balto rokās visus savus personas dokumentus, tāpēc lūdzu izdot man personas apliecību pazaudētās pases vietā pierakstīšanās un darba grāmatiņas saņemšanai.”

No enciklopēdijā ievietotajiem latviešiem 17 bija izglītības un zinātnes darbinieki, 10 – politiskie un valsts darbinieki, 9 – militārie darbinieki, 7 – mākslas jomas pārstāvji un 4 – strādnieki. 20. gadsimta Maskavas latviešu skaits četras piecas reizes pārsniedza lietuviešu un igauņu skaitu, tāpēc neizbrīna, ka enciklopēdijā ir tikai deviņu lietuviešu un astoņu igauņu biogrāfijas.

Daudzi latvieši apmetās Maskavā, kad Krievijā beidzās Pilsoņu karš. Līdz 1937. gada terora sākumam dzīvi bija 42 no enciklopēdijā minētajiem latviešiem. Tikai 20 jeb 40% “enciklopēdisko” Maskavas latviešu no dzīves aizgāja dabiskā nāvē. Pārējos teju visus nogalināja pēc Staļina un Molotova pavēlēm. Latviešu medību laikā nesagrāba nākamo ģenerālpulkvedi un okupētās Berlīnes komandantu Nikolaju Berzarinu (1904 – 1945), jo visos dokumentos viņš bija uzrādīts kā krievs. Tomēr sarkanarmijas vadībai viņa latviskā izcelsme 1941. gadā, iespējams, bija zināma, jo maijā, kad Baltijas sevišķajā kara apgabalā formēja jaunu 27. armiju ar štābu Rīgā, šo armiju komandēja Berzarins.

 Par ko neraksta

Kļūdas enciklopēdijas autori un redaktori pieļāvuši visvairāk tieši represēto latviešu biogrāfijās. GRU radītājam Jānim Bērziņam (Pēterim Ķuzim) pierakstīts, ka viņš bijis viens no GULAG izveidotājiem un tresta “Daļstroj” priekšnieks, jo primitīvi sajaukts ar Eduardu Bērziņu. PSRS Valsts plāna komisijas priekšsēdētāja vietniekam Ivaram Smilgam kā nošaušanas datums minēts 1938. gada 12. marts, kaut gan NKVD bendes viņu nogalināja vairāk nekā gadu pirms tam. Par Smilgas gaitām ir vairāki interesanti fakti. 1927. gada 7. novembrī, “Oktobra revolūcijas” 10. gadadienā, Smilgas dzīvokļa logos bijušajā viesnīcā “Parīze” Mohovajas ielā iepretim Kremlim domubiedri no boļševiku iekšējās opozīcijas bija izlikuši lozungus, kas aicināja “atgriezties uz Ļeņina ceļa”. Opozicionāri no balkona arī uzrunāja demonstrantu kolonnas, kas devās uz centrālo pasākumu Sarkanajā laukumā. No Presņas rajona kolonnas atdalījās tās vadītājs, rajona partijas komitejas sekretārs Rjutins, kurš kopā ar palīgiem metās uz piekto stāvu un ielauzās Smilgas dzīvoklī. Demonstrantu kolonnā viņš atgriezās ar zilumu zem acs… Pēc diviem mēnešiem pavadīt Smilgu izsūtījumā Jaroslavļas stacijā stihiski sapulcējās ap pusotra tūkstoša cilvēku. Runāja Staļina opozicionāri Zinovjevs un Kameņevs. Bijušais PSRS ārlietu tautas komisārs Vjačelavs Molotovs, laikā no 1969. līdz 1986. gadam vairākkārt sniedzot intervijas rakstniekam Feliksam Čujevam un stāstot par savu dzīvi 1917. gadā apvērsuma dienās Petrogradā, pavēstīja, ka tolaik kopā ar Zinovjevu, Staļinu un Smilgu dzīvojuši vienā dzīvoklī. Turklāt Staļins vienā istabā ar Smilgu: “Staļins un es vēl nebijām precējušies, Smilga – ar sievu. Dzīvojām kā komūnā.” Kad Čujevs pajautāja: “Smilgu vēlāk nošāva?” Molotovs, it kā pats par sevi saprotams, atrauca: “Liekas, ka jā. Viņš bija trockists.” Staļina režisētais atklātais tiesas process “Trocka–Zinovjeva teroristiskā centra lietā” notika 1936. gada augustā, un Zinovjevam un Kameņevam tur piesprieda nāvessodu. Par Trocki spriedumā bija sacīts: “Ja Trockis Ļevs Davidovičs, kurš pašlaik ir ārzemēs, tiek atrasts Padomju Savienības teritorijā, viņš nekavējoties jānodod tiesāšanai Augstākās tiesas Kara kolēģijai.”

Smilga un arī iepriekš minētais Rjutins tolaik jau atradās apcietinājumā. Atvestus uz Maskavu, viņus nobendēja 1937. gada 10. janvāra naktī. Pēc tam nošāva abus Rjutina dēlus un Smilgas sievu. Rjutina sieva un Smilgas brālis nomira gulagā.

Enciklopēdijā nekādi nav atzīmēta arī čekas inkvizitoru plānotā tobrīd PSRS kompartijas centrālkomitejas politbiroja locekļa kandidāta Jāņa Rudzutaka padarīšana par līdzdalībnieku “Tuhačevska lietā”. Rudzutaks audzināja jaunības dienu drauga Friča Cīruļa dēlu Laimoni. Maskavas milicijas priekšnieks Cīrulis bija gājis bojā autokatastrofā 1925. gadā. Laimonis Cīrulis 1937. gada maija sākumā dzīvoja pie Rudzutaka Kremlī, kamēr māte remontēja dzīvokli. Gatavojoties eksāmeniem institūtā, puisis redzēja, kā vairākus vakarus pie Rudzutaka nāca Staļins ar Molotovu. Viņi ilgi sarunājušies kabinetā pie Rudzutaka un aizejot izskatījušies saniknoti. Par ko bija sarunas? Laimonis daudzus gadus par to domāja, ieslodzīts aiz polārā loka (Laimoni Cīruli arestēja kopā ar Rudzutaku). Iztaujājis citus ieslodzītos, kas bija personīgi pazinuši viņa aizbildni, Staļinu un Molotovu, Cīrulis nāca pie secinājuma, ka “viesi” mēģinājuši pierunāt Rudzutaku uzņemties lielas politiskās sazvērestības politiskā vadītāja lomu. Militārais “sazvērestības” vadītājs būtu maršals Tuhačevskis. M. Tuhačevski arestēja 1937. gada 22. maijā, Rudzutaku 25. maijā. Tajā pašā dienā abus izslēdza no kompartijas. Prāva notika 1937. gada jūnijā, taču politiskais virziens no tās nez kāpēc bija pazudis… Un tomēr interesanti, ka puse no šajā prāvā nāvei nolemtajiem sarkanarmijas komandieriem bija baltieši – I. Uborēvičs un V. Putna – lietuvieši, A. Korks – igaunis, R. Eidemanis – latvietis.


0000000000000000000000

Berzarina (Berlīnes komendanta) laukums Berlīnē.

January 5, 2017 Posted by | Vēsture | Leave a comment

%d bloggers like this: