Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Pilnmetrāžas dokumentālā filma «Ešafots. Soda izrāde»

Pilnmetrāžas dokumentālā filma «Ešafots. Soda izrāde» uzņemta pēc Andra Grūtupa grāmatas «Ešafots» motīviem un rekonstruē vācu ģenerāļu tiesāšanu un publisko sodīšanu Rīgā, 1946. gadā.

Tas bija notikums, kas šķīra un vēl joprojām šķir tautas, valstis un iekārtas. Filmas scenārija autors Ilmārs Latkovskis atzīmē: „Šī eksekūcija bija spilgts atmaksas šausmu teātris – vieniem par gandarījumu, citiem par biedu.”

„Tas ir stāsts par tiem, kuri pazaudējuši Dievu”, tā īsi un precīzi filmu raksturo komponists Mārtiņš Brauns

Filmas skatīšanās un tikšanās ar Andri Grūtupu un Ilmāru Latkovski – ceturtdien, 3. jūnijā, pulksten 19:00,  Blaumaņa ie. 32.  Ieeja: bez maksas

Informācija no http://www.suk.lv/?p=381

May 31, 2010 Posted by | 2. pasaules karš, Filmas, Vēsture | Leave a comment

Sandra Kalniete: vēsture vēl arvien ir politizēta

Intervija Latvijas Vēstnesī

39 Eiropas Parlamenta (EP) deputāti maija sākumā izveidoja Eiropas vēstures izlīguma grupu, kuras mērķis robežojas ar neiespējamo – pretrunīgo 20. gadsimta vēstures interpretāciju konsolidācija vienotā Eiropas vēsturē. Grupu izveidojusi un to vadīs no Latvijas ievēlētā eiroparlamentāriete SANDRA KALNIETE.

Kas pamudinājis Eiropas Parlamenta deputātus, izveidojot vēstures izlīguma grupu, pievērsties neizskaidrotiem un lielākoties arī neērtiem vēstures jautājumiem?

Jāprecizē, ka tā nav Eiropas Parlamenta institucionāli ar kādu lēmumu izveidota struktūra. Katram deputātam ir iespēja nodarboties ar domubiedru meklēšanu. Šī grupa ir mana personiskā iniciatīva. Es uzrunāju Tunni Kelamu no Igaunijas, Vītautu Landsberģi no Lietuvas un nolēmām šādu grupu izveidot. Lielāko organizatoriskā darba daļu paveica tieši mans birojs.

Ja šādu grupu veido, ir svarīgi, lai tajā būtu deputāti ne tikai no tās politiskās grupas, kurai piederu es, bet arī no citām. Tas nebija viegli, sevišķi – atrast domubiedrus no sociālistu grupas. Vēstures izlīguma grupai ir jābūt pietiekami reprezentatīvai – ar pārstāvjiem no Francijas, Vācijas, Lielbritānijas un citām Eiropas valstīm. Es personīgi uzrunāju šos cilvēkus, un rezultāti ir labi: grupā patlaban ir 39 deputāti, un pirms nākamās sanāksmes izsūtīšu atkārtotu aicinājumu vēl citiem deputātiem, kas, cerams, mums pievienosies.

Kā saistībā ar grupas mērķu sasniegšanu vērtējat tās neformālo statusu, ko varētu arī uzlūkot kā ietekmes trūkumu?

Ietekme nerodas no institucionālā statusa, bet gan no darbības aktivitātes. Es nešaubos, ka, aktīvi darbojoties, mēs spēsim būtiski veicināt Eiropas sadalītās vēstures saliedēšanu.

Grupas nosaukums ir vēstures izlīguma grupa. Vai tas tomēr neliecina par politisku kompromisu meklēšanu uz vēsturiskās patiesības rēķina?

Nē. Lai varētu izlīgt, vispirms ir jāzina fakti. Grupas mērķis ir palīdzēt vēstures patiesības izzināšanā, deideoloģizēt vēsturi. Mēs esam politiķi, nevis vēsturnieki. Mums jāparāda, ka mums ir politiska griba noskaidrot vēsturisko patiesību, saprast un vērtēt, kāda pēc šiem piecdesmit Dzelzs priekškara atšķirtības gadiem ir patiesā Austrumeiropas un Baltijas valstu vēsture.

Krievijas pārmetumi un apvainojumi par vēstures pārrakstīšanu ir nepamatoti. Faktiski tas, kas notika aiz Dzelzs priekškara, Eiropā nav ne īsti pētīts, ne arī atspoguļots. Notikumi aiz tā bija viena lieta, bet to cenzēts un ideoloģizēts pārstāsts – cita lieta. Divdesmit gadi kopš Dzelzs priekškara sabrukšanas it kā ir pietiekams laiks patiesības izzināšanai, taču Baltijas valstis, pirms kļuva NATO un ES dalībvalstis, pragmatisku apsvērumu dēļ augstākajos politiskajos līmeņos vēsturiskā taisnīguma jautājumus tikpat kā neaplūkoja. Galvenais bija – ne ar ko nesarežģīt mūsu iestāšanos šajās organizācijās.

Es kā diplomāte un vēlāk kā ārlietu ministre laikā pirms iestāšanās apzinājos, ka visam ir savs laiks. Ir mērķi un ir taktika, kā tos sasniegt. Tolaik starptautiskā sabiedrība mūs nemaz tik ļoti neatbalstīja ceļā uz NATO un ES, un mēs negribējām sūtīt vēl kādu vēsti, ka pēc iestāšanās varam radīt sarežģījumus.

Grupas mērķis ir dažādu vēstures interpretāciju konsolidācija vienotā Eiropas vēsturē. Vai tas maz ir iespējams? Eiropā pastāv vismaz trīs atmiņu kultūras: Rietumos vēsturiskajās atmiņās dominē nacistu okupācija un holokausts, Krievijā – Staļina atbrīvotāju kults, bet austrumeiropieši šos notikumus uzlūko caur divu ļaunumu – komunisma un nacisma – paradigmu.

Ļoti precīzi raksturota aina. Tā pašlaik mainās. Kad biju nosaukta par Latvijas kandidāti Eiropas Komisijā, mani uzaicināja atklāt ļoti reprezentatīvu grāmatu izstādi Leipcigā. Atklāšanas runā atļāvos pateikt, ka nacisms un komunisms ir divi krimināli režīmi, kas ir vienlīdz atbildīgi par saviem nodarījumiem. Tas izraisīja sašutuma vētru Vācijā. Jau dažus gadus pirms tam vairāki Rietumu vēsturnieki bija mēģinājuši pateikt ko līdzīgu, bet viņus sabiedrība apklusināja. Šī runa 2004. gadā, bet jo īpaši Latvijas Valsts prezidentes deklarācija 2005. gadā saistībā ar Uzvaras svētku svinībām Maskavā bija pavērsiena punkts.

Valsts prezidente tolaik saņēma daudz atbildes vēstuļu no citu valstu vadītājiem ar komentāriem par okupāciju, par atbildību, par staļinisma noziegumiem. Savukārt Krievija Baltijas valstis apvainoja vēstures pārrakstīšanā.

“Tas, kas notika aiz Dzelzs priekškara, Eiropā nav ne īsti pētīts, ne arī atspoguļots.”

Ja šodien to salīdzinām ar neseno Krievijas prezidenta interviju laikrakstā “Izvestija” – Baltijas valstis arī tur nav saudzētas, pieminēta pat fašisma atdzimšana. Tomēr viņš ir pateicis, ka cena, ko Krievijas tauta samaksājusi par uzvaru karā, ir bijusi pārāk augsta Staļina noziegumu dēļ. Tā ir būtiska lieta. Medvedeva nosodījums staļinisma noziegumiem pret savu tautu un Eiropas tautām paver iespēju tālākām pozitīvām pārmaiņām Krievijas attiecībās ar Austrumeiropas valstīm un, cerams, veicinās pagātnes godīgu pārvērtēšanu pašā Krievijā.

Drīz pēc tam pasauli satricināja Katiņas otrā traģēdija, kam sekoja A.Vajdas filmas “Katiņa” trīsreizēja demonstrēšana Krievijas televīzijā. Agrāk nekas tāds nebija iedomājams. Vēl 2005. gadā prezidents Putins teica, ka PSRS sabrukšana bijusi lielākā ģeopolitiskā katastrofa.

Tādu būtisku parādību kā padomju totalitārā komunisma vērtēšanā ir vairākas dimensijas: vēsturiskā, faktoloģiskā, politiskā un tiesiskā. Politiskajā EP spēlē lielu lomu. Kad Austrumeiropas un Baltijas valstu deputāti, pirmoreiz ievēlēti, mēģināja šo jautājumu virzīt, viņiem bija grūti saņemt atbalstu. Tomēr ar laiku viņiem un Austrumeiropas valstu viedokļu līderiem attieksmē izdevās panākt pārmaiņas.

2009. gada 2. aprīlī EP pieņēma ļoti būtisku rezolūciju “Eiropas sirdsapziņa un totalitārisms”, par kuru nobalsoja visi, izņemot 43 deputātus, arī tie, kuri agrāk bija noskaņoti citādi. Tas ir politisks dokuments, kam sekoja gan EDSO dokumenti, kas vērtēja staļinisko režīmu, gan līdzīgi Eiropas Padomes dokumenti. Tas ir noticis lēni, bet tomēr noticis.

Par regulāru notikumu ir kļuvušas sabiedriskās noklausīšanās, angliski – public hearing. Šīs lielās publiskās sanākšanas, ko vispirms rīkoja Eiropas Komisija, tad Eiropas Parlaments, ir izraisījušas lielu rezonansi. Runājot par starptautiski tiesisko vērtējumi, jāmin divi Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi saistībā ar Latviju. Pirmais – “Tatjana Ždanoka pret Latviju”, kurā konstatēts Latvijas okupācijas fakts no starptautiskā tiesību viedokļa. Otrs – Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas spriedums lietā “Vasilijs Kononovs pret Latviju”. Tā ir pirmā reize, kad kāds no Otrā pasaules kara sabiedrotajiem, šajā gadījumā Padomju Savienības karavīrs, atzīts par vainīgu noziegumos pret civiliedzīvotājiem. Tā ir revolūcija!

Ir pazīmes, ka nepatīkami vēstures jautājumi drīz var klauvēt arī pie Otrā pasaules kara Rietumu sabiedroto durvīm. Piemēram, vai Drēzdenes bombardēšana arī nav uzskatāma par noziegumu pret civiliedzīvotājiem? Kā patiesībā vērtēt un novērtēt Minhenes vienošanos u.tml.? Vai esat tam gatavi?

Ja šie jautājumi aktualizēsies, domāsim, ko darīt. Jautājumi par Drēzdeni un Minhenes vienošanos ir smagi, pašlaik par tiem pat vēsturnieki strīdas.

Mūsu tuvākie plāni ir šādi. 2007. gadā Eiropas Tieslietu un iekšlietu padomē pieņēma pamatlēmumu par noteiktu rasisma un ksenofobijas formu un izpausmju apkarošanu, kas aizliedz nacisma izdarīto noziegumu attaisnošanu, noliegšanu vai to rupju banalizēšanu. Baltijas valstis, Polija un Ungārija gribēja iekļaut līdzīgus formulējumus par staļinismu, bet to noraidīja. Taču Padome uzdeva Eiropas Komisijai izstrādāt ziņojumu, vai Eiropas likumdošanā ir nepieciešams ieļaut šādas normas un kādā formā to darīt. Šā gada beigās EK šis ziņojums jāiesniedz Padomei.

“Atļāvos pateikt, ka nacisms un komunisms ir divi krimināli režīmi, kas ir vienlīdz atbildīgi par saviem nodarījumiem. Tas izraisīja sašutuma vētru Vācijā.”

EK bija pasūtījusi kādai Spānijas universitātei pētījumu par to, kāda prakse attiecībā uz totalitāro režīmu nosodīšanu ir visās 27 ES dalībvalstīs. Pamatojoties uz šo pētījumu, EK izstrādās savus ieteikumus. EP būtu jāpauž sava pozīcija šajā jautājumā, un tas ir mūsu grupas pirmais lielais uzdevums. EP deputātiem būtu jāstrādā ar savām valdībām, ar ministriem, kas izskatīs šo ziņojumu.

Nākamgad, kad ES prezidentūra iekrīt divām Austrumeiropas valstīm – Polijai un Ungārijai – un, kas sakrīt ar PSRS sabrukuma divdesmitgadi, vēstures grupai ir jāizmanto šīs prezidentūras, lai pievērstu pastiprinātu uzmanību Dzelzs priekškara patiesajai vēsturei. Paralēli rit darbs pie “Eiropas Vēstures mājas”, kurā būs Eiropas vēstures ekspozīcija. Mūsu grupa vēlas piedalīties “Eiropas Vēstures mājas” veidošanā ar priekšlikumiem. Žēl, ka “mājas” zinātniskajā padomē nav iesaistīts neviens vēsturnieks no Baltijas valstīm, ka Latvijas vēsturnieki ir maz pazīstami starptautiski.

“Jautājumi par Drēzdeni un Minhenes vienošanos ir smagi, pašlaik par tiem pat vēsturnieki strīdas.”

Pašlaik visā Austrumeiropā valstis pētī savu vēsturi vertikāli – kas konkrēti katrā valstī noticis. Tomēr pienācis laiks domāt arī par horizontālo vēstures izpēti, kad zināšanas, kas uzkrātas atsevišķās valstīs, veido pamatu kopsakarību izpētei. Ideāli būtu izveidot zinātniski pētniecisku institūtu, kas pētītu to kopīgo, kas raksturīgs totalitārajam komunismam aiz Dzelzs priekškara nošķirtajās valstīs. Piemēram, tādu institūtu varētu izveidot pie “Vēstures mājas”. Šodien eiropiešu apziņā komunisms ir kaut kas neskaidrs, ar naiviem priekšstatiem par brālību un vienlīdzību. Eiropieši tikpat kā neko nezina par lielajiem noziegumiem un represēto miljoniem. Gribētos drīzumā veicināt vienu EP ziņojumu par to, kā un ko ES dalībvalstīs skolēniem māca par totalitāro komunismu, Staļina diktatūru un Dzelzs priekškaru.

EP vēstures jautājumi vēl arvien ir politizēti. Jāņem vērā to, kāds ir politiskais fons – vairākās Eiropas valstīs ir sociālistu valdības. Ir arī labējās valdības, kuru sastāvā ir sociālisti.

Sociālistiem, šķiet, vajadzētu būt ieinteresētiem vēsturisko faktu noskaidrošanā, jo padomju sociālismu var uzlūkot kā idejas diskreditētāju vismaz visā Austrumeiropā…

Sociālistiem ir visai raibs sastāvs – bijušie trockisti, maoisti, sindikālisti, komunisti utt. Bez tam aktualizējas jautājums par šīs kustības pagātni. Sociālisti nav ieinteresēti revidēt savu ideoloģiju.

Eiropas politiskajās aprindās vispār nav sevišķi lielas intereses cilāt politiski neērtus vēstures jautājumus.

Tas pamatā ir saistīts ar Krieviju, kura padomju pagātnes notikumu necilāšanu izvirzījusi kā sadarbības nosacījumu. Tāpēc arī daļa labēji orientēto politiķu šos jautājumus necilā. Ir svarīgi, lai šīs un citas neērtās vēstures tēmas būtu iekļautas izglītības sistēmā visā Eiropā. Piemēram, Zviedrijā moderātu valdīšanas laikā izdevās to panākt, tiesa, ar milzīgu sabiedrības pretestību, kas uzskatīja, ka nedrīkst uztiept, kas ir jāmāca un kas nav. Un interesanti, ka tajā pašā laikā uzskata: par nacismu ir jāmāca, bet par totalitāro komunismu – ne.

Pirms 9. maija svinībām Krievijas prezidents nosodīja padomju totalitārismu un staļinismu. Polijai tika atdoti Katiņas slaktiņa lietas dokumenti. Tai pašā laikā sekoja asa Krievijas reakcija uz minēto Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu Kononova lietā. Kas, jūsuprāt, notiek ar Krievijas nostāju pret vēstures jautājumiem? Vai prezidenta solis pirms svētkiem bija tikai īslaicīgs žests vai varbūt pragmatisks solis ilgākā perspektīvā?

Domāju, ka tie bija īslaicīgi un pragmatiski žesti. Tomēr pateiktu vārdu neatsauksi. Dažas dienas pēc svinībām nāca klajā informācija par jauno Krievijas ārpolitisko stratēģiju, un tā attiecībā uz Baltijas valstīm ir izmantot visas iespējas – ekonomiku, infrastruktūru, dzelzceļu, ostas – savas ietekmes nostiprināšanai un Eiropas ietekmes mazināšanai. Arī labi organizētā histērija par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu Kononova lietā rāda, ka pārmaiņas nebūs vieglas un ātras.

Kā no Baltijas pozīcijām vērtējat faktu, ka jaunajā NATO stratēģijā, vienlaikus paredzot aizsardzības plānu izstrādi Baltijas valstīm, iecerēta partnerības padziļināšana ar Krieviju?

ASV ir skaidri pateikušas, ka mēs esam viņu stratēģiskie partneri, NATO līguma 5. pants darbojas, un ikvienas dalībvalsts ticama aizsardzības spēja ir visas NATO uzticamības garantijas. Ir svarīgi, lai visos formātos, kuros notiek ASV dialogs ar Krieviju, citu NATO dalībvalstu dialogs ar Krieviju, Baltijas valstīm būtu iespēja piedalīties un arī teikt savu vārdu.

“Pienācis laiks domāt arī par horizontālo vēstures izpēti, kad zināšanas, kas uzkrātas atsevišķās valstīs, veido pamatu kopsakarību izpētei.”

Jo vairāk Krievija tiek integrēta starptautiskajās struktūrās, jo labāk. Krievijas tradicionālā pozīcija līdz šim ir bāzējusies uz pašizolēšanos. Savukārt Eiropā ir izkopta sadarbības kultūra. Ar Krieviju dialogs jāveido, bet ir jāformulē arī principi.

Pašlaik tiek veidots Eiropas ārējās darbības dienests. Kādas tajā varētu būt Baltijas valstu intereses un iespējas?

Esam ieinteresēti, lai mūsu ārlietu dienesta profesionāļi tiktu tur iekļauti. Vajag pašiem aktīvi pretendēt uz to.

May 30, 2010 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Pavērsiens?

http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/komentari..viedokli/?doc=78744

Pavisam nesen, kad Maskava izsludināja cīņu pret “vēstures pārrakstīšanu”, likās, ka Krievijas oficiālajā, tātad nepārrakstāmajā, vēsturē Staļins ir ieņēmis stabilu vietu uz atjaunotā pjedestāla. Vēl pirms tam bija ieguldīti krietni līdzekļi, lai arī Rietumiem iztirgotu atziņu, ka staļiniskajam režīmam piemita savas pozitīvās iezīmes. (Piemēram, propagandas kanāls “Russia Today”, atklājot “tautu tēvu”, tā teikt, no cilvēciskās puses, atgādināja, ka jaunībā viņš sacerējis dzejoļus.) Tomēr tas izrādījās velti. Daļēji tāpēc, ka “Eiropai” tagad jārēķinās ar reālo sociālismu pazinušajiem un reālas masu represijas piedzīvojušajiem – eiropiešu parlamentārās asamblejas, kā zināms, izteica nosodījumu totalitārajiem režīmiem un to pastrādātajiem noziegumiem. (Kaut gan zīmīgi – Latvijā lielā biznesa aktīvs jau bija sācis sūroties, ka vietējie politiķi pārāk daudz runā par pagātni.) Tāpat atklājās, ka vēstures pārrakstīšanai pamatīgāk pievēršas ne jau “bijušās padomju republikas”, bet pazīstami Rietumu pētnieki, un pat Vakareiropas kreiso aprindām vairs nebija iesmērējama ideja par PSRS kā visu darbaļaužu tēviju vai progresa gaismas nesēju.

Pērn Otrā pasaules kara sākuma atceres pasākumos nepalika nepamanīta kāda pretruna – kamēr Putins izrādīja gatavību izlīgt ar Varšavu, viņa vadītās valdības propagandas aparāts, reiz iedarbināts, turpināja agrāko kampaņu. Līdz tika pieklusināts. Iestājās tāda kā pauze, tad toņa maiņa, ko daudzi saistīja ar Krievijas un Polijas attiecības ietekmējušajiem pēdējā laika notikumiem. Bet ar to vien nevarēja izskaidrot, kāpēc šā gada 9. maija svinību priekšvakarā Krievijas prezidents Medvedevs intervijās tik bargi izsakās par padomju iekārtu un staļinismu. Rietumu apskatniekiem liekas, ka atbilde visdrīzāk atrodama “konfidenciālajā”, tomēr žurnāla “Newsweek” krievu izdevumā mīklaini nokļuvušajā Krievijas ārpolitikas jaunās doktrīnas projektā, kuru jau komentējusi teju visa prese un kuru Latvijas ārlietu ministrs Aivis Ronis nodēvēja par “interesantu lasāmvielu”. Īsi rezumējot galveno – Krievijas modernizācijai nepieciešami Rietumu kapitāli un tehnoloģijas, tāpēc vēlams tuvināties Eiropas Savienībai un ASV.

No Rietumu puses raugoties, Krievijas projektā saskatīta arī plašsaziņas līdzekļos jau krietni apcerētā Baltijas “ekonomiskā iekarošana”, ko, pēc dokumenta autoru domām, atvieglo ES uzņēmēju un ieguldītāju intereses zudums par Baltijas valstīm. Latvijas politiskie vienvirziena “investīciju piesaistītāji” šādu pieeju varbūt tikai apsveiktu. Attiecībā uz Igauniju vēlamais, šķiet, ir uzdots par esošo, jo vēl aprīļa sākumā premjers Andruss Ansips apgalvoja: gandrīz katru dienu pienāk ziņas par Vācijas, Somijas vai Zviedrijas ražotņu atvēršanu.

Taču šoreiz stāsts vairāk ir par to, ka Krievijas vara šajā pragmatisku attiecību veidošanas ērā, iespējams, nolēmusi Josifa Visarionoviča varoņtēlu atstumt nostāk. Lai relikts nerēgojas politiskās skatuves priekšplānā, kur vieta svarīgiem darījumiem.

May 26, 2010 Posted by | Vēsture | 1 Comment

Izgaist vēl viens «dižās uzvaras» mīts

Картинка 2 из 1080

Franks Gordons

Pacelt sarkano karogu virs reihstāga nebija episks varoņdarbs

Arī vēl mūsdienu Krievijā “Uzvaras karoga pacelšana virs Berlīnes reihstāga” 1945. gada 1. maija rītausmā ir un paliek nacistu–padomju kara triumfālā noslēguma absolūtā virsotne, simbolu simbols. Staļinam tā bija sirdslieta, viņš bija gatavs upurēt kaut miljonu savu karavīru, lai šis karogs katrā ziņā tiktu pacelts virs reihstāga un katrā ziņā 1. maija svētku dienā, jo šī masīvā, neoklasicisma stilā XIX gadsimta nogalē uzbūvētā ēka viņa iztēlē bija Lielvācijas varenības iemiesojums. Negaidīt, kamēr ielenktā Berlīne – “fašistiskā zvēra midzenis” – tiks novārdzināts, bet jāsteidzas, lai asinssārtais karogs ar sirpja un āmura emblēmu plandītos virs reihstāga ne vēlāk kā 1. maijā. Par katru cenu!

Par to, kas tad īsti notika Lielvācijas agonijas dienās, vēstī Alekseja Smoļina raksts, kas publicēts Kijevas avīzē “Segodņa” (www.segodnya.ua).

Raksta autors Berlīnē sarunājās ar 82 gadus veco Ernestu Bitheru, kurš kara beigu posmā tika iesaukts vērmahtā kā 16 g. v. “Flakhelfer” (arī latvju zēniem, kā zināms, nācās dienēt “gaisa izpalīgos”).

Reihstāgs drīz pēc Hitlera nākšanas pie varas 1933. gadā tika aizdedzināts (līdz šim turpinās diskusija par to, vai tā bija nacistu provokācija vai neirotiska holandiešu komunista neprāta darbs), un kopš tā laika Hitlers nekad vairs tajā neparādījās un šai Vācijas parlamenta ēkai vairs nebija nekādas politiskas nozīmes. Lielvācijas parlaments, kura loma kļuva tīri dekoratīva, līdzīgi Staļina laiku Augstākajai padomei, sanāca uz sesijām t. s. Krolla operas namā, un kara gados šai apkvēpušajā, bet arvien vēl izmantojamā ēkā ar tās daudzajām iekštelpām izvietojās centrālais kara medicīnas arhīvs, hospitālis, slimnīcas “Charite” dzemdību nodaļa un kāda veselības stāvokļa dēļ karot nespējīgu zaldātu rota. Reihstāga ēkā vēl atradās daži simti civilo iestāžu darbinieku, kā arī milzums bērnu, kurus ik dienas ar autobusiem veda uz šo relatīvi drošo ēku.

“Mūsu zenītlielgabalu bateriju pārveda uz reihstāgu 26. aprīlī,” stāsta Ernests Bithers, “pirms tam mēs vairākus mēnešus atradāmies Berlīnes dienvidos.”

28. aprīlī reihstāgā parādījās esesieši. Viņi sāka apkaimē ķert un šaut dezertierus. Puisis bija liecinieks šādai eksekūcijai, vērodams to no augšstāva loga. Vairāki esesieši jau sagatavojās šaut, kad sākās spēcīga artilērijas apšaude. Esesieši metās uz patvertni, bet kareivis, kurš bija nošaujams, aizbēga.

30. aprīlī pēc kārtējās artilērijas apšaudes Ernests paslēpās pagrabā, bet viņu atrada divi esesieši un, apsaucot par gļēvu cūku, nosūtīja uz virtuvi, kur sievietes smērēja sviestmaizes. Puisis atnesa ēdamo uz iekšlietu ministrijas ēku, kas atradās pretējā pusē – Ķēniņa laukumā (Koenigsplatz).

“Kad es vakarā atgriezos reihstāgā, man pateica, ka tur parādījušies krievu kareivji. Visi bija ļoti satraukti. Lai tumsā atšķirtu savējos no svešajiem, mums paziņoja paroli un pretparoli. Tajā laikā uz jumta tika uzvilkts pirmais sarkanais karogs. Bet mēs nekā par to nezinājām,” stāsta Ernests Bithers. “Kā mums pēc tam teica, uz reihstāgu vairākkārt nāca krievu parlamentārieši, aicinot nolikt ieročus un padoties. Viņi sacīja: “Pēc dienas vai divām karš beigsies. Kam vajadzīgi lieki upuri jūsu vai mūsu pusē?” “Mūsējie to saprata, bet pamēģini padoties, kad tev aiz muguras ir SS.”

Saulainajā 1. maija rītā reihstāga augšstāvus apņēma liesmas. “Kas man tur vairs darāms, nodomāju un attālinājos no ēkas. Šai brīdī iespindzējās lodes. Tuvējā šāviņa bedrē bija nogūlušies trīs krievi. Kā viņi man netrāpīja, nesaprotu. Vai nu tie bija brīdinājuma šāvieni, vai sarkanarmieši bija iereibuši. Pirmais maijs taču ir svētku diena. Paslēpies aiz apgāzta koka, es metu rokas granātu uz viņu pusi, granāta nesprāga, bet viņi metās garšļaukus, un man izdevās aizbēgt,” turpina savu stāstu Bithers. “Tajā pašā dienā es uzzināju, ka Hitlers apprecējies un nošāvies. Vēsts par to, ka Hitlers salaulājies, uzreiz pārvērta viņu no dievekļa par parastu cilvēku.”

Nākamo nakti puisis pavadīja “Bellevue” pils pagrabā. “2. maija rītā ārā atskanēja krievu valoda. Mēs iznācām, un mūs pat neapčamdīja, meklējot ieročus. Krievi tik atkārtoja: “Uri, uri” – pulksteņus tiem vajadzēja!”

Četrus mēnešus Ernests atradās kara gūstekņu nometnē. 1945. gada augustā puisi atlaida, un viņš atgriezās mājās – nu jau Berlīnes amerikāņu sektorā.

Banāls stāsts. Bez īpaša “heroisma”. Kur te ir tūkstošiem sarkanarmiešu, kas metās “sturmēt” par cietoksni pārvērsto reihstāgu, spītējot nāves briesmām?

Izgaist kārtējais “Lielā Tēvijas kara” mīts.May 24, 2010 Posted by | 2. pasaules karš, Vēsture | Leave a comment

Ugunskrusts nav nacistu simbols

q

Meklējot avotus par šo notikumu, tika uzieta interesanta vietne THE HOLOCAUST IN THJE BALTICS

May 21, 2010 Posted by | Apmelojumi, Vēsture | Leave a comment

Lietuvas tiesa atzinusi, ka ugunskrusts nav nacistu simbols

Svastika senā hindu templī. Foto: http://www.zz.lv

Zemgales Ziņas

Klaipēdas tiesa atzinusi, ka ugunskrusts nav uzskatāms par nacistiskā režīma simbolu, jo tas ir daudz senāks simbols, kas ir daļa no Lietuvas vēstures mantojuma, vēsta Diena.lv.

Tiesa nolēma izbeigt lietu pret četriem Klaipēdas iedzīvotājiem, kas uz Lietuvas neatkarības dienas svinībām 16.februārī ieradās ar plakātiem, uz kuriem bija attēlots ugunskrusts. Viņi uzsvēra, ka tas ir nevis nacistu simbols, bet gan sena Saules zīme, kas attēlota uz seno baltu rotām.

«Tas ir nevis nacistu atribūts, bet gan vērtīgs baltu kultūras mantojuma simbols. Tas ir miera, nevis fašisma simbols,» uzsver viens no ugunskrusta lietošanas atbalstītājiem Milvīds Juškausks. Vēstures pētnieki norāda, ka nacistiskās Vācijas vadonis Ādolfs Hitlers savulaik piesavinājās kāškrusta zīmi, kas ilgi pirms nacistu nākšanas pie varas bija ieņēmusi svarīgu vietu indoeiropiešu kultūrā.

Simona Vīzentāla centra pārstāvis Efraims Zurofs nosodījis Lietuvas tiesas lēmumu, jo uzskata, ka tas zaimo holokausta upuru piemiņu. Pēc viņa domām, tas veicinās Lietuvas fašistu sarosīšanos. Viņš aicinājis Lietuvas tiesu pārskatīt šo lēmumu. Nacistu un komunistu simbolu izmantošana Lietuvā ir aizliegta ar likumu.May 21, 2010 Posted by | Apmelojumi | 3 Comments

Krievijas portāls: spriedums Kononova lietā ir laba mācība Krievijai

http://www.diena.lv/lat/politics/arzemes/krievijas-portals-spriedums-kononova-lieta-ir-laba-maciba-krievijai

Krievijas interneta portāls Gazeta.ru redakcijas komentārā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumu padomju partizāna Vasilija Kononova lietā paudis viedokli, ka šis spriedums varētu kalpot kā laba mācība Krievijai.

Pēc komentāra autora domām, Maskavas saasinātā reakcija uz šo spriedumu liecina: Krievijā joprojām pietrūkst izpratnes par to, ka Krievijas viedoklis par Otrā pasaules kara vēsturi nebūt nav vienīgais pasaulē atzītais redzējums. Gazeta.ru uzskata, ka Krievijai vajadzētu izmantot starptautiskās tiesas nevis «politiskās retorikas vingrinājumiem», bet gan juridiski korektai savai nostājas aizstāvēšanai.
«Pasaulē nav vienīgā un pilnīgi pareizā viedokļa par Otrā pasaules kara vēsturi. Un konkrētais spriedums Kononova lietā nekādi nav saistīts ar centieniem noniecināt padomju karavīru lomu fašisma sakaušanā,» secina Gazeta.ru. Komentāra autors uzsver, ka Krievijas propaganda centusies uzkurināt interesi par šo tiesas procesu, kas patiesībā nav izpelnījies īpašu ievērību ne Baltijas valstīs, ne pasaules mērogā.
Krievijas amatpersonu saasināto reakciju uz zaudējumu Strasbūras tiesā Gazeta.ru skaidro ar pavisam citiem motīviem: «Krievijas vara vienkārši ne pavisam nav pieradusi zaudēt tiesas prāvās savā valstī. Tiesvedības politizācija ievērojamās lietās pašu mājās netiek uzskatīta par grēku, toties ECT tiek aktīvi apsūdzēta šajā grēkā. Nespēja juridiski aizstāvēt savu taisnību tiesā, kas nepakļaujas Krievijas varai, tiek aizvietota ar vulgāru politisko retoriku.»


Реакция России на решение ЕСПЧ в отношении советского партизана Василия Кононова — следствие непонимания того, что российский взгляд на историю Второй мировой войны не является единственно признанным в мире, а в судах надо не упражняться в политической риторике, а заниматься юридически корректными доказательствами своей позиции.

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признала законным обвинение в геноциде ветерана войны Василия Кононова. Россия дала партизану российское гражданство, а московские власти финансировали правовую защиту ветерана в Страсбургском суде.

Бывший советский партизан Кононов был арестован в Латвии в 1998 году по обвинению в геноциде и находился под стражей вплоть до 2000 года, когда был приговорен судом к полутора годам лишения свободы. Сразу после оглашения приговора он был отпущен на свободу, так как положенный срок уже отбыл. После освобождения ветерану тут же дали российское гражданство. Латвия обвиняла Кононова в убийстве мирных граждан на территории республики в годы Второй мировой войны, когда он командовал партизанским отрядом. По утверждению латвийских властей, в 1944 году он руководил операцией по уничтожению девяти мирных латвийских граждан. Сам Кононов утверждал, что из-за них гитлеровцы уничтожили партизанскую группу. Добиваясь оправдательного приговора, Кононов прошел все латвийские судебные инстанции, а в 2004 году обратился в ЕСПЧ. 19 июня 2008 года Страсбургский суд постановил, что латвийские власти нарушили статью 7-ю Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» и предписал взыскать с Латвии 30 тысяч евро в качестве моральной компенсации ветерану. Правительство Латвии в октябре того же года подало апелляцию в Большую палату ЕСПЧ, которая сейчас была удовлетворена.

Россия предсказуемо осудила этот вердикт. «Мы осуждаем это решение, – заявил источник в департаменте информации и печати МИД РФ. – Это решение непонятно: мы только что отметили 65-летнюю годовщину Победы во Второй мировой войне, и вдруг принимаются подобные решения против тех, кто боролся с фашизмом». Точно так же попытались связать частный вердикт суда с торжествами по случаю 65-летия Победы и российские депутаты, дружно раскритиковавшие решение Страсбургского суда. Похоже,

у российской политической элиты возникло убеждение, что если главы некоторых государств приехали в Москву праздновать День Победы, то и суд должен руководствоваться исключительно политическими, а не правовыми соображениями.

Еще более резко эту проблему подмены судопроизводства политической риторикой в сознании российского истеблишмента недавно обозначил глава комитета по международным делам Госдумы, руководитель делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы Константин Косачев. Он заранее предупредил, что отношения России с ЕСПЧ серьезно ухудшатся, если суд вынесет вердикт против латвийского ветерана. (В самой России такое заявление в отношении любого внутреннего судебного процесса сочли бы давлением на суд.) «Искренне надеюсь, что судьи окажутся мудрее и что дело Кононова не обернется позором для Европы и катастрофой для наших отношений с судом, – писал депутат в своем интернет-блоге. – Не дай Бог, оно (решение суда – ред.) окажется не в пользу Кононова. Тогда вскрывается вся история войны, и уже можно судить победителей, которых не судят». В данном случае, кстати, победителя можно было и не судить, но разбирательство в ЕСПЧ фактически инспирировала и поддерживала сама российская власть.

К слову, российским политикам стоит прислушаться к аргументации МИД Латвии, который, естественно, одобрил решение ЕСПЧ: «МИД считает приговор ЕСПЧ реальным подтверждением установленного международным правом принципа, согласно которому военные преступления не имеют срока давности… приговор ЕСПЧ по делу Кононова подтверждает общепризнанный принцип международного права, согласно которому ответственность за совершенные военные преступления должна быть индивидуальной и реальной, и эти преступления нельзя оправдать принадлежностью исполнителя к какому-либо государству, политической, идеологической или другой группе».

Иными словами, МИД Латвии, с одной стороны, говорит о базовых принципах международного права (которое совершенно не мешает Латвии и России совместно праздновать победу над фашизмом и не ставит под сомнение победу над гитлеровской Германией), а с другой, об индивидуальной ответственности.

В мире нет единственного и абсолютного взгляда на историю Второй мировой войны, как и любой другой. А конкретный вердикт по делу Кононова не имеет ничего общего с умалением роли советских солдат в освобождении от фашизма.

Если уж Россия поддержала обращение партизана Кононова в ЕСПЧ (он ведь к моменту подачи иска давно был на свободе, и никаких претензий правоохранительные органы Латвии к нему не имели), она должна была помочь ветерану доказать его юридическую правоту в конкретном судебном процессе. И уж точно бессмысленно заявлять после вердикта, что ЕСПЧ оправдывает пособников нацистов и вызывает новую волну реваншизма. Сама российская пропаганда пыталась подогреть интерес к этому судебному процессу, не вызывавшему ни в странах Балтии, ни тем более в мировом масштабе сколько-нибудь заметного интереса.

Российская власть просто категорически не привыкла проигрывать суды у себя в стране. При этом политизацию судопроизводства по резонансным делам внутри страны она почему-то грехом не считает, зато охотно обвиняет в этом ЕСПЧ. А неспособность юридически отстоять свою правоту в суде, который российским властям не подчиняется, пытается подменить вульгарной политической риторикой.

May 17, 2010 Posted by | 2. pasaules karš, kara noziegumi, Vēsture | Leave a comment

Krievija šokā

http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/331077-kononovs_zaude_prava_pret_latviju_krievija_soka

Latvija uzvarējusi Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) Lielajā palātā lietā “Kononovs pret Latviju”, portāls TVNET uzzināja Ārlietu ministrijā (ĀM).

ECT Lielā palāta lēmumu pieņēmusi ar 14 balsīm “par” un trīs balsīm “pret”. Līdz ar to tiesa atzina, ka Latvija nav pārkāpusi Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 7.pantu, kas noteic, ka nav pieļaujama sodīšana bez tiesas.

ECT Lielās palātas spriedums nav pārsūdzams.

“ECT spriedums Kononova lietā apstiprina vispāratzīto starptautisko tiesību principu, ka atbildībai par pastrādātiem kara noziegumiem jābūt individuālai un reālai un ka šos noziegumus nevar attaisnot ar izpildītāja piederību kādai valstij, politiskai, ideoloģiskai vai citai grupai,” portālam TVNET norāda Latvijas Ārlietu ministrija (ĀM).

ĀM uzskata, ka ECT spriedums ir reāls apliecinājums starptautiskajās tiesībās noteiktajam principam, ka kara noziegumiem nav noilguma. “Šis spriedums ir būtisks ieguldījums valsts pārstāvju nesodāmības apkarošanā, kas ir Apvienoto Nāciju Organizācijas uzmanības lokā un kam tiek pievērsta arvien pieaugoša uzmanība Eiropas Padomē,” uzver ĀM.

ĀM arī pateicas Lietuvai par iesaistīšanos šajā lietā trešās puses statusā, atbalstot Latvijas valdības nostāju.

Jau ziņots, ka ECT 2008.gada 24.jūlijā tikai ar vienas balss pārsvaru pieņēma Latvijai nelabvēlīgu spriedumu Kononova lietā. Latvijai tika uzdots maksāt 30 000 eiro (21 084 latu) morālo kompensāciju mūsu valstī par kara noziegumiem notiesātajam Vasilijam Kononovam.

ECT savā spriedumā tolaik atzina, ka Latvija pārkāpusi Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 7.pantu, kas noteic, ka nav pieļaujama sodīšana bez tiesas.

Latvija iesniedza apelācijas sūdzību par šo spriedumu, un ECT nolēma lietu nodot izskatīšanai tiesas Lielajā palātā.

Kononovs pieteikumu tiesā iesniedza 2004.gadā, sūdzoties par vairāku Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas pantu iespējamo pārkāpumu. Prasības iesniedzējs uzskata, ka ir ticis notiesāts par nodarījumiem, par kuriem to izdarīšanas brīdī nebija paredzēta kriminālatbildība ne starptautiskajos, ne nacionālajos tiesību aktos. Tomēr ECT Latvijas valdību lūdza sniegt komentārus tikai par iespējamo konvencijas 7.panta pārkāpumu.

TVNET jautā: Kādu rezonansi ECT spriedums radīs Eiropā, Latvijā un Krievijā? Atbild: Eiropas Padomes komisijas pret rasismu un neiecietību priekšsēdētājs Nils Muižnieks “Ir skaidrs, ka Krievija tagad nevar nereaģēt. Viņi mēģinās kaut ko panākt tiesā, bet tas ir tikpat kā neiespējami, jo šis spriedums ir galīgs. Viņi smagi zaudēs savā propogandas cīņā par vēsturi. Tas met ēnu ne tikai uz pašu Kononovu, kas vairs nebūs varonis, bet gan noziedznieks Eiropas acīs.

Tā kā šī ir pirmā reize, kad kāds no sabiedroto puses ir notiesāts par kara noziegumiem, tas var mest ēnu un atvērt slūžas pret citām lietām saistībā ar sarkanarmiešiem. Īpaši sāpīgi tas būs Krievijai, ņemot vērā apaļo jubileju – 65 gadus kopš 2. pasaules kara beigām.

Nedomāju, ka tas būtiski ietekmēs Latvijas-Krievijas attiecības, jo šī epopeja turpinās jau 12 gadu garumā. Tas var ļoti pasliktināt Krievijas jau tā sliktās attiecības ar Eiropas padomi un Cilvēktiesību tiesu.

Vēl viens jautājums ir par to, kā reaģēs Latvija, jo nedomāju, ka tā vēlēsies, lai spriedums būtiski ietekmē Latvijas-Krievijas attiecības. Sak, mēs esam gandarīti, bet dzīve iet tālāk. Latvija nebija tā, kas mēģināja palielināt šīs lietas nozīmi. Tā bija Krievija, kas to darīja visu laiku.”

Krievija par lēmumu šokā, sauc par katastrofu

Krievijas Ārlietu ministrijas aģentūras šodien izplatītajā paziņojumā Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums asi nosodīts.

“Šis lēmums ir neskaidrs: mēs tikko atzīmējām 65.gadadienu kopš uzvaras II pasaules karā, un pēkšņi tiek pieņemts šāds lēmums pret tiem, kas cīnījās ar fašismu,” teikts paziņojumā.

Jāatgādina, ka iepriekš Krievijas Valsts domes Starptautisko attiecību komitejas vadītājs Konstantīns Kosačevs uzsvēris, ka Kononovam nelabvēlīga sprieduma gadījumā Krievijas attiecības ar Eiropas Cilvēktiesību tiesu varētu krasi pasliktināties. “Nedod dievs, spriedums nebūs Kononovam labvēlīgs,” toreiz izteicās Kosačevs. “Tad atklājas visa kara vēsture un drīkst sodīt uzvarētājus. Kurus nesoda. Kā to tad uztvert? Es ceru, ka tiesneši būs gudrāki un Kononova lieta neizvērsīsies par kaunu Eiropai un katastrofu mūsu attiecībām ar tiesu,” viņš saka.

Latvija nosoda mēģinājumus ietekmēt Eiropas Cilvēktiesību tiesu

Savukārt Latvijas (ĀM) stingri nosoda Krievijas Federācijas (KF) pārstāvju mēģinājumus ietekmēt Eiropas Cilvēktiesību tiesu. Vairāki šādi mēģinājumi tika novēroti lietas „Kononovs pret Latviju” izskatīšanas laikā, kad tiesneši gatavoja spriedumu. Plašsaziņas līdzekļos organizētā kampaņa, kas kulminēja ar Lielās Palātas tiesnešu balsojuma atklāšanu pirms sprieduma pasludināšanas, un draudīgie KF pārstāvju izteikumi vērtējami kā tiesas apspriežu noslēpuma pārkāpums un Tiesas neatkarības apdraudēšana, uzver ministrija.

Neskatoties uz to, ka lietā „Kononovs pret Latviju” KF pārstāvju izdarītais spiediens uz Eiropas Cilvēktiesību tiesu nevainagojās ar panākumiem, ĀM ir norūpējusies par bīstamo tendenci. ĀM uzskata, ka Eiropas Padomes līmenī būtu stingri jānosoda jebkādi Eiropas Cilvēktiesību tiesas ietekmēšanas mēģinājumi, kā arī sadarbībā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesu jāapspriež iespējamie pasākumi, kuri tālāk nostiprinātu Eiropas Cilvēktiesību tiesas neatkarību. Latvijas Ārlietu ministrija uzskata, ka arī Eiropas Cilvēktiesību tiesai būtu nepieciešams pārskatīt pašreizējās darba metodes, lai nostiprinātu tiesas apspriežu noslēpumu.

Nogalina grūtnieci un vēl vairākus civiliedzīvotājus

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 2004.gada 30.aprīlī atzina Kononovu par vainīgu kara nozieguma izdarīšanā – viņa vadītā partizānu grupa 1944.gadā Mazo Batu ciemā nežēlīgi nogalināja vairākus civiliedzīvotājus, tostarp grūtnieci, un nodedzināja viņu mājas.

Partizāni viņa vadībā nogalināja Krupņiku ģimeni – Mihailu un viņa sievu Teklu, kura bija grūtniecības pēdējā mēnesī, kā arī Mihaila māti Veroniku. Šos cilvēkus dzīvus sadedzināja pašu mājā. Tekla bija mēģinājusi bēgt, taču partizāni viņu panākuši un pa logu iesvieduši degošajā mājā. Uzbrukumā nogalināti vēl vairāki cilvēki.

Kononovs tika arestēts 1998.gadā un atradās apcietinājumā līdz 2000.gadam, kad notiesāts, piespriežot pusotru gadu ilgu cietumsodu. Pēc sprieduma pasludināšanas viņš atbrīvots, jo piespriesto soda termiņu bija jau izcietis pirmstiesas apcietinājuma laikā. Pēc atbrīvošanas Kononovs pieņēma Krievijas pilsonību.

Latvijas tiesa atzīst par vainīgu

2001.gadā Latvijas tiesa, atkārtoti izskatot Kononova lietu, atzina viņu par vainīgu kara noziegumos un piesprieda sešus gadus cietumā. Kononovs spriedumu pārsūdzēja, un lieta nosūtīta prokuratūrai papildu izmeklēšanai, viņu pašu atbrīvojot no ieslodzījuma saistībā ar slikto veselību.

2003.gadā Latgales apgabaltiesa Kononovam izvirzīto apsūdzību pārkvalificēja, atzīstot viņu par vainīgu bandītismā un atbrīvojot no piespriestā soda izciešanas saistībā ar noilguma iestāšanos.

Spriedumu pārsūdzēja prokurors, un Latvijas Augstākās tiesas Krimināllietu kolēģija atzina viņu par vainīgu kara noziegumos, piespriežot gadu un astoņus mēnešus ilgu cietumsodu. Izskatot Kononova lietu kasācijas kārtībā, Augstākās tiesas Senāts 2004.gada 28.septembrī spriedumu atstāja negrozītu.

Krievija grūtnieces slepkavu godina ar Uzvaras dienas medaļu

TVNET jau vēstīja, ka Latvijā par kara noziegumiem notiesātajam Vasilijam Kononovam un bijušajam padomju partizānu brigādes komandierim Vilim Samsonam  pasniegtas speciāli Uzvaras dienas 65. gadadienai veltītas medaļas. Medaļas pasniegtas  Krievijas vēstniecībā svinīgās ceremonijās Lielā Tēvijas kara veterāniem. Vairāk resursos pievienotajā rakstā.

May 17, 2010 Posted by | 2. pasaules karš, kara noziegumi, Vēsture | Leave a comment

Kononovs ECT zaudē Latvijai

www.DELFI.lv

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) apmierinājusi Latvijas apelācijas sūdzību lietā par bijušā sarkano partizānu komandiera Vasilija Kononova notiesāšanu, informē aģentūra “RIA Novosti”.

To portālam “Delfi” apliecināja arī Ministru kabineta pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Inga Reine.

Kononova sūdzību ar 14 balsīm “par” un 3 balsīm “pret” ECT atzina par nepamatotu. Tiesa atzina, ka 2004.gadā notiesājot Kononovu par 1944.gadā izdarīto kara noziegumu, nežēlīgi nogalinot Mazo Batu ciema iedzīvotājus, Latvija nav pārkāpusi krimināllikuma atpakaļejoša spēka aizliegumu, kas ir noteikts Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā.

ECT spriedums Kononova lietā apstiprina vispāratzīto starptautisko tiesību principu, ka atbildībai par pastrādātiem kara noziegumiem jābūt individuālai un reālai, un ka šos noziegumus nevar attaisnot ar izpildītāja piederību kādai valstij, politiskai, ideoloģiskai vai citai grupai. Latvijas Ārlietu ministrija uzskata, ka ECT spriedums ir reāls apliecinājums starptautiskajās tiesībās noteiktajam principam, ka kara noziegumiem nav noilguma, informē ministrijas preses centrā.

Šis spriedums ir būtisks ieguldījums valsts pārstāvju nesodāmības apkarošanā, kas ir Apvienoto Nāciju Organizācijas uzmanības lokā un kam tiek pievērsta arvien pieaugoša uzmanība Eiropas Padomē, uzskata ministrija.

Latvijas Ārlietu ministrija pateicas Lietuvai par iesaistīšanos šajā lietā trešās puses statusā, atbalstot Latvijas valdības nostāju.

ECT Lielās palātas spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams.

Tiesas Lielā palāta atcēlusi Mazās palātas lēmumu, kura 2008.gada 24.jūlijā atzina Latvijas tiesu lēmumus Kononova apsūdzības lietā par nelikumīgiem.

Veterāna advokāts Mihails Joffe norādījis, ka Kononovam vēl ir iespēja prasīt lietu pārskatīt, pamatojoties uz Strasbūras tiesas reglamenta 80.pantu, kas paredz iespēju izskatīt lietu no jauna, ja tajā radušies jauni apstākļi, kas iepriekš tiesai nebija zināmi, bet ir būtiski, lai pieņemtu lēmumu.

Portāls “Delfi” jau vēstīja, ka partizānu nodaļas komandieri Kononovu, ko Latvija apsūdz civiliedzīvotāju nogalināšanā Otrā pasaules kara laikā, arestēja 1998.gadā, apsūdzot genocīdā. Viņam inkriminē mierīgo iedzīvotāju nogalināšanu 1944.gadā Mazo Batu sādžā, kur viņš, būdams partizānu vienības komandieris, vadīja operāciju piecu šucmaņu iznīcināšanai.

Kononovs bija ieslodzījumā līdz 2000.gadam, kad tiesa viņam piesprieda brīvības atņemšanu uz pusotru gadu. Pēc sprieduma viņu nekavējoties atbrīvoja, jo piespriesto ieslodzījuma laiku viņš jau bija pavadījis cietumā. 2001.gadā bijušo partizānu notiesāja ar sešu gadu cietumsodu “par genocīdu un noziegumiem pret cilvēci”. Kononovs spriedumu pārsūdzēja un lieta tika nosūtīta papildus izmeklēšanai. 2004.gada aprīlī Augstākā tiesa piesprieda Kononovam 20 mēnešus cietumā par kara noziegumiem.

Tā paša gada augustā Kononova advokāts iesniedza prasību ECT, vainojot Latvijas varas iestādes vairāku ES cilvēktiesību konvencijas pantu pārkāpumā. Tiesa noraidīja visas pretenzijas, izņemot sūdzību par konvencijas 7.panta pārkāpumu, kas paredz, ka personu var sodīt tikai uz likuma pamata. 2008.gada jūlijā Strasbūras tiesas Mazā palāta Kononova prasību apmierināja, uzdodot Latvijas valstij samaksāt kara veterānam 30 000 eiro (21 tūkstotis latu).

Tomēr Latvija iesniedza apelācijas sūdzību ECT Lielajā palātā.


Ветеран Василий Кононов проиграл дело против Латвии

Сюжет: Решение Страсбурга по делу бывшего партизана Кононова
12:11 17/05/2010

СТРАСБУРГ, 17 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Европейский суд по правам человека удовлетворил апелляцию Латвии, которая оспорила вердикт Суда о незаконном осуждении советского партизана Василия Кононова, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.

Большая палата Суда отменила решение малой палаты, которая 24 июля 2008 года сочла приговор Латвии в отношении Кононова незаконным на основании статьи 7 европейской Конвенции о защите прав человека.

По словам адвоката ветерана Михаила Йоффе, у него еще остается возможность настаивать на пересмотре дела на основании статьи 80 регламента Страсбургского суда. Эта статья предусматривает пересмотр решения на основании обстоятельств, которые ранее не были известны суду, но имеют решающее значение.

В августе 1998 Кононов оказался в латвийской тюрьме по обвинению в геноциде – Латвия признала его виновным в убийстве мирных граждан на территории республики в годы Второй мировой войны, когда он командовал партизанским отрядом. Защита ветерана утверждает, что коллаборационисты были казнены по приговору партизанского трибунала, из-за них гитлеровцы уничтожили партизанскую группу.

Кононов вышел на свободу в апреле 2000 года. Пройдя через все латвийские судебные инстанции, в 2004 году он обратился в Европейский суд по правам человека.

Защита Кононова в ближайшее время обратится в Страсбургский суд с просьбой пересмотреть решение Большой палаты, которая удовлетворила апелляцию Латвии в деле против ветерана Василия Кононова, сообщил российским журналистам адвокат Кононова Михаил Йоффе.

“Факты, которые излагает Суд, с первого прочтения не соответствуют ни материалам дела, ни обстоятельствам того, как произошло все это фактически. Жалко, что Европейский суд оказался политизированным”, – сказал юрист.

По словам адвоката, у него еще остается возможность настаивать на пересмотре дела на основании статьи 80 регламента Страсбургского суда. Эта статья предусматривает пересмотр решения на основании обстоятельств, которые ранее не были известны суду, но имеют решающее значение.

May 17, 2010 Posted by | 2. pasaules karš, kara noziegumi, Vēsture | 1 Comment

Valsts drošības komiteja un vides aizsardzības kustība Latvijas PSR 1980.gados

Ritvars Jansons

Vides aizsardzības kustība ne tikai kā ekoloģiska kustība, bet arī nevardarbīgās pretošanās forma komunistiskajiem režīmiem, pagājušā gadsimta 80. gados bija  izplatīta vairākās Austrumeiropas valstīs. Arī PSRS okupētajā Latvijas PSR aktīva un masveidīga iedzīvotāju iesaistīšanās sociāli politisku jautājumu risināšanā  1980. gados  sākās ar apkārtējās vides aizsargāšanas akcijām.

Pirmais Latvijas sabiedrības mēģinājums  aizsargāt vidi  notika  tā sauktajā “Hruščova atkušņa” periodā. 1958. gadā cilvēki sāka vākt parakstus sakarā ar paredzēto jaunās Pļaviņu HES celtniecību. Taču iedzīvotāju  iesniegumi  Latvijas Komunistiskās partijas (LKP), kā arī LPSR Ministru Padomes vadībai atbalstīt Pļaviņu HES alternatīvo projektu  nonāca LPSR Valsts drošības komitejas (VDK) darbinieku seifos.  Nākošā plašākā  iestāšanās par apkārtējās vides aizsardzību Latvijā sākās tikai pēc Mihaila Gorbačova “perestroikas” pasludināšanas – 1986. gadā.

Latvijā  vides aizsardzības un ekoloģiskā cīņa bija savijusies ar citu sabiedrības problēmu risināšanu:

1.  Latvijas PSR bija tikai lielā PSRS ekonomiskā un arī militāri  tehnoloģiskā kompleksa sastāvdaļa. Līdz ar to nevardarbīgā cīņa par apkārtējo vidi bija arī cīņa pret PSRS neierobežoto ekonomisko un politisko kundzību Latvijā.

2. Ekoloģijas un vides jautājumu kustība lielā mērā bija saistīta arī ar nacionālajām attiecībām. Jaunu ekonomisku un infrastruktūras objektu celtniecība un veco paplašināšana Latvijā neizbēgami noveda pie jauna darbaspēka iepludināšanas Latvijā. Savukārt latviešu procentuālais īpatsvars Latvijas iedzīvotāju vidū noslīdēja no 75,5 līdz 53,7 %. Tādi apsvērumi latviešiem bija 1958. gadā un arī 1986. gadā, kad gaisā virmoja runas par Daugavpils HES būvi.

1986. gadā parakstu vācēju pret Daugavpils HES vēstulēs lasām: ” Biju izmisumā, likās, mūsu tauta pilnīgi zaudējusi nacionālo pašcieņu un jebkādas tiesības Daugavas aizstāvībai. Es arī vācu parakstus par tās saglabāšanu, bet šai izmisīgajā cīņā reizēm bija grūti izturēt”. 1986. gadā,  lai PSRS vara nepārmestu nacionālā momenta akcentēšanu vides aizsardzības aktīvistu cīņā pret Daugavpils HES,  akcijas aizsācēji un organizētāji Dainis Īvāns un Artūrs Snips meklēja un atrada atbalstu arī pie Krievijas, Baltkrievijas publicistiem un zinātniekiem. PSRS industrializācijas aizstāvji parakstu vācējus atklāti sauca par lokālpatriotiem, bet savstarpējās sarunās par nacionālistiem. Arī vēlākajās vides aizsardzības akcijās nacionālais moments vides aktīvistu dokumentos netika akcentēts. Nacionālā jautājuma klātbūtne jūtama vides aktīvistu akcijā pret metro celtniecību Rīgā 1988. gada 27.aprīlī.  Pasākuma dalībnieki vērsās pret potenciālo migrantu ieplūdumu Latvijā. Tieši tādēļ LPSR Valsts drošības komitejā izstrādi pret 1987. gada 28. februārī nodibināto Vides aizsardzības klubu  (VAK)  veica LPSR VDK nodaļa, kuras uzdevumos ietilpa nacionālistu un to grupējumu izstrāde.

LPSR vides aizsardzības kustībā, cīnoties par ekoloģiskiem un vides aizsardzības pasākumiem, tūkstošiem cilvēki iesaistījās politiskā darbībā. Līdz ar to sākās   2 demokrātisku procedūru  –  aptauju, referendumu ieviešana “no apakšas”. Pirmoreiz iedzīvotāji saprata, ka arī viņu domām totalitārajā režīmā ir nozīme. Vides aizsardzības kustība ieguva pret režīmu vērstas nevardarbīgās pretošanās formas. Latvijas PSR nozīmīga bija ekoloģisko jautājumu risināšana dabas piesārņojuma dēļ Ekoloģiskais piesārņojums Latvijā apdraudēja jūru, upes, Sloku (celulozes rūpnīca), Olaini (ķīmiskā rūpnīca), Ventspili (ostas akvatorijs).

Salīdzinot ar 1950. gadu nogali, 1980. gados Latvijas PSR  VDK  vairs nebija galvenā iniciatore vides aizsardzības aktivitāšu apkarošanā. Latvijas Kompartija ļoti labi saprata, ka vides akcijas ļoti ātri var pāraugt plašākās protesta akcijās. Pēc 1986. gada 17.oktobrī laikrakstā “Literatūra un māksla” publicētā D.  Īvāna un A. Snipa raksta “Par Daugavas likteni domājot” un tai sekojošās parakstu vākšanas kampaņas nāca  25. novembra LKP CK aizliegums publicēt diskusijas par Daugavpils HES lietderību. LPSR VDK Daugavas parakstu neitralizēšanas kampaņā iesaistīts netika. Vienīgie zināmie VDK mēģinājumi kontrolēt Daugavas aizstāvjus bija 1987. gada 1.maijā, kad VDK uzmanīja Latvijas un Baltkrievijas studentu laivu braucienu pa Daugavu uz paredzētā Daugavpils HES celšanas vietu. Pēc notikušā Daugavpils Pedagoģiskā institūta studentus izprašņāja arī vietējās VDK daļas darbinieki. Manuprāt, VDK uzmanību saasināja pasākuma nesankcionētais un neprognozējamais raksturs. Daugavas problēmas apspriešanas un  parakstu vākšanas sapulces notika uzņēmumos un kultūras namos iepriekš paredzētā laikā un ar iepriekš paredzētu darba kārtību. Tur pārspriesto VDK varēja uzzināt ar savu sapulcēs iefiltrēto aģentu,  vai pasākuma norises vietā strādājošo uzticamības  personu palīdzību. Studenti bez nesankcionētām krastu sakopšanas talkām bija paredzējuši arī nesankcionētu un neprognozējamu. 1. maija mītiņu HES celtniecības vietā. Par LKP pavēli Valsts drošības komitejai ziņu nav. Iespējams, ka tas bija telefonisks rīkojums.

Salīdzinot ar Ņikitas Hruščova valdīšanas posmu, 1970.-1980. gados LKP pavēļu devējas loma Valsts drošības komitejai ne vienmēr dokumentos saskatāma skaidri. LKP pavēlēs VDK izpaudās ne tikai kā rīkojumi rūpēties par sociālistiskās likumības ievērošanu, bet arī kā partijas ideoloģiskie uzdevumi. Ar saviem lēmumiem LKP ne vienmēr deva tiešus rīkojumus, bet arī veidoja idejiski un psiholoģiski labvēlīgu fonu VDK orientēšanai uz politiskām represijām. LKP un VDK kontroli, kā arī  izlases veida
represijas, veica arī pret VAK. Tajā 1989. gadā darbojās 4000 oficiālo biedru. Taču VAK akcijās 1988.gadā iesaistījās tūkstošiem cilvēku, kas nebija kluba biedri. 1987. gadā VAK iesaistījās arī kustībā pret Daugavpils HES celtniecību, kura tika apturēta ar PSRS Ministru Padomes lēmumu.

VAK galvenais uzdevums bija  kopējā darbībā  apvienot  cilvēkus, kuriem rūpēja ekoloģijas, visa veida kultūras pieminekļu un cilvēcisku attiecību aizsardzība, glābšana un kopšana. Lai piesaistītu cilvēkus ekoloģisku jautājumu risināšanai, VAK rīkoja pasākumus un mītiņus dažādās Latvijas vietās (Rīgā, Jūrmalā, Ventspilī un Olainē). Sekoja varas pretdarbība. Oficiālā un vienīgā LPSR informācijas aģentūra LATINFORM 1987. gadā aizliedza masu informācijas līdzekļiem publicēt informāciju par notikušajiem
mītiņiem un VAK darbību.

1987. gadā sākās klusējošās demonstrācijas  –  ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa Latvijai būtiskās atceres dienās, kuras nebija pieņemamas varai. Tajos  piedalījās arī VAK. LPSR VDK pirms pasākumiem un pasākumu laikā cilvēkus aizturēja izlases veidā  –  atsijājot tikai aktīvākos un varai kaitīgākos. Pēc 1941. gada 14.jūnija staļinisma perioda represiju piemiņas brīža LKP CK 1.sekretārs Boriss Pugo norādīja, ka partijas un tiesībsargājošo iestāžu veiktie pasākumi nodrošinājuši sabiedrisko kārtību un novērsuši provokatīvas darbības. Partijas komitejas cīnoties, lai atmaskotu Rietumu ideoloģiskās diversijas ietekmi Latvijā. 1987. gada 23. augusta mītiņa pieminot Molotova
–  Ribentropa paktu VDK un milicija aizturēja vismaz 160 cilvēkus, tajā skaitā VAK prezidenta vietnieku Valdi Turīnu ar plakātu ”Izstāstīsim visu patiesību par Staļina noziegumiem”. VDK savā dokumentācijā norādīja, ka šāds plakāts var izprovocēt atsevišķi negatīvi noskaņotu personu pretsabiedriskas darbības.  Kā norādīja B.Pugo  – „Kompetentie orgāni veic operatīvus pasākumus pretlikumīgo darbību atklāšanai. Ar atklātajām personām veic profilaktisko un audzināšanas darbu.” Ar profilakses pārrunām VDK saprata cilvēka oficiālas brīdināšanas un audzināšanas pasākumu.

LKP un LPSR VDK represijas mēģināja veikt arī 1988. gadā. Lai nepieļautu varas nesankcionētu mītiņu pie Brīvības pieminekļa 1988. gada 25. martā, VDK jau pirms mītiņa profilakses dēļ aizturēja V. Turīnu un VAK izdevuma „Staburags” redaktoru Aivaru Jakoviču.  Jāpiezīmē, ka iepriekš minētie piemiņas pasākumi nebija VAK organizēti, bet tajā piedalījās vides aktīvisti.

Varas iestādes baidījās  arī  no VAK pasākumiem, jo tie piesaistīja simtiem un tūkstošiem cilvēku, veicinot viņu uzskatu radikalizāciju. Pret vides degradēšanu  un pieminekļu postīšanu vērstos mītiņus neļāva rīkot, vai arī mēģināja pārcelt uz nomaļākām vietām. Tā, piemēram, 1988. gada 27 .aprīļa mītiņš pret metro celtniecību Rīgā tika paredzēts Esplanādē, taču Rīgas Izpildu  komiteja to pārcēla uz Arkādijas parku. No tā aredzētais pasākums gan nezaudēja. Ap 10 000 vides aktīvistu organizētā gājienā uz parku devās cauri Vecrīgai tā tikai vēl vairāk piesaistot uzmanību. Iespaidīgā akcija piesaistīja sabiedrības uzmanību un sākās plaša sabiedriskā diskusija par metro celtniecību, kas beidzās ar vides aktīvistu uzvaru.

1988. gada 14.jūnija VAK rīkotajā mītiņā un demonstrācijā staļinisma upuru piemiņai Rīgā jau piedalījās ap 100 000 cilvēku. Tas liecināja, ka nevardarbīgās pretošanās izpausmes, kurās 1987. gadā piedalījās tikai simtiem cilvēku sāka iegūt masveidīgu raksturu. Arī pēc minētā mītiņa LKP domas, ka jāpielieto izlases veida represijas nemainījās. 1988. gada 18. jūnija plēnumā LKP CK ideoloģiskais sekretārs Anatolijs Gorbunovs uzsvēra:”.. ja ir tādi likumpārkāpēji kā bija šajā mītiņā.., tad noteikti jāsauc pie atbildības.”

Latvijā dokumentu skaits par VDK darbību pret Vides aizsardzības klubu ir maz. Tomēr zināmas tendences par VDK interesējošām jomām vides kustībā var iegūt no SAB Totalitārisma seku dokumentēšanas centra rīcībā  esošās  LPSR VDK Automātiskās pretizlūkošanas informatīvā nodrošinājuma sistēmas „Delta Latvija”. Tajā ir  informācija par 60 000 personām, kuru  izstrādi  –  kontrolēšanu un izspiegošanu veica LPSR VDK. Par novērotajām personām datu bāzē atrodas VDK aģentu ziņojumu kopsavilkumi. No
datu bāzes var uzzināt, kādus pasākumus VDK pret izstrādājamo veica. LPSR Valsts drošības komitejā izstrādi pret VAK veica LPSR VDK 5. (ideoloģiskās pretizlūkošanas) daļas 3.nodaļa. Tās uzdevumos ietilpa nacionālistu un to grupējumu – VAK, organizāciju ”Helsinki-86”, Latvijas Nacionālās neatkarības kustības u.c. kontrole. Tā kā LKP un VDK uzskatīja, ka minēto organizāciju akcijas ietekmē no Rietumvalstīm ieplūstošā ideoloģiskā diversija, VDK ideoloģiskās pretizlūkošanas nodaļas uzdevums bija minēto diversiju nepieļaut.  No VDK aģentu ziņojumu kopsavilkumiem redzams, ka VDK ļoti labi bija informēta par VAK plānotajiem un jau notikušajiem pasākumiem.

VDK pastiprināti interesēja 1988.gada 16.jūlijā Mežaparkā VAK organizētā Latvijas valsts karoga reabilitācijas akcija, pirms un pēc tās notikušie  nesankcionētie gājieni ar Baltijas valstu nacionālajiem karogiem no Esplanādes līdz Mežaparkam un no Mežaparka līdz Brīvības piemineklim.

Par VAK došanos uz režīma organizēto atbildes gājienu – padomju varas atbalsta mītiņu 1988. gada 21.jūlijā, VDK ar aģentu palīdzību informāciju ievāca jau pirms tā. VDK interesēja vai VAK neplāno izjaukt padomju mītiņu. Kā liecina aģenta ziņojuma atreferējums, VAK sapulcē tika izskatīti vairāki varianti kā reaģēt uz mītiņu  –  no dezorganizēšanas līdz ignorēšanai. Uzvarēja  viedoklis, ka uz mītiņu VAK jādodas atsevišķā gājienā ar nacionālo karogu un jāmēģina ietekmēt mītiņu VAK labvēlīgā virzienā. Tā arī notika. Aģentūra tika iefiltrēta arī 1988. gada 29. novembrī Maskavā Latvijas neformālo organizāciju organizētajā demonstrācijā Sarkanā laukuma rajonā.
Minētajā akcijā, kura akcentēja Baltijas okupāciju un prasīja Latvijas suverenitāti, piedalījās arī VAK pārstāvji. VDK savai tālākai darbībai sastādīja to Latvijas iedzīvotāju sarakstu, kuri bija piedalījušies mītiņā.

Lielu VDK interesi izraisīja arī 1988.gada vasaras aktivitātes, lai nodibinātu Neformālo Tautas fronti (NTF). NTF iniciators bija V.Turīns. VDK  bija pietiekoša informācija par NTF jau pirms tās dibināšanas. No aģentu ziņojumiem izriet, ka V.Turīns NTF darbību vēlas redzēt radikālu. Tāpat sīki atainota NTF dibināšanas sapulce 1988. gada 10.septembrī un pirms tam tajā paša vietā 17. augustā notikušā NTF sagatavošanas sapulce Mežaparkā. VDK interpretēja, ka NTF radusies pēc VDK iniciatīvas. Tāpat VDK failos palikusi arī Eduarda  Berklava 1988. gada jūlija izteikumi par cerību konsolidēt grupu “Helsinki –86″VAK, LNNK un nākotnē topošo Tautas Fronti.

Svarīga VAK darbības joma, uz kuru VDK vērsa savu aģentu uzmanību, bija arī VAK kontakti ar latviešu trimdas organizācijā un ārzemniekiem Latvijā. Tas arī saprotams, jo VDK trimdas organizācijas uzskatīja par Rietumvalstu izlūkdienestu uzdevumu izpildītājām, bet trimdas tautiešus kā ideoloģiskās diversijas nesējus Latvijā. VDK fiksēja, ka 1988. gadā Bonnā 8.pasaules  latviešu  jauniešu kongresa sagatavošanas komitejas sapulcē izteikta doma, ka, ka VAK darbība Latvijā pārmaiņas vērš uz labo pusi un ka kongresā 1989. gada pavasarī Somijā tiks apspriesti arī ekoloģiski jautājumi. Tāpat VDK uzticamības persona ziņoja, ka 1989. gada martā  Eiropas latviešu jaunatnes
apvienības (ELJA) Skandināvijas nodaļa vēlas iesaistīties organizēšanas darbā, lai Latvijā izveidotos neatkarīga jaunatnes organizācija, kurā apvienotos LTF, VAK un LNNK pārstāvji. Minētā organizācija savu darbību koordinētu ar ELJU. VDK arī vāca informāciju kā ELJAs Skandināvijas nodaļa vāca ziedojumus, lai jaunieši no Latvijas dotos uz 8. latviešu jauniešu kongresu Somijā. Būtu pētāma VDK loma, šādas apvienošanās novēršanā. Tāpat daudzi ziņojumi vēsta par trimdas latviešu kontaktiem ar VAK biedriem vai to uzstāšanos VAK sapulcēs uz kurām viņus aicinājis VAK prezidents Arvīds Ulme.

Treškārt, VDK darbinieki vērsās pret aktīvākajiem VAK biedriem, viņus pastiprināti kontrolēja arī VDK aģenti. Visvairāk ziņojumi ir par V.Turīnu. VDK Rīgas daļa viņu mēģinājusi profilaktēt. Kā liecina dokuments, VDK V. Turīnu izspiegojusi vēl pat 1988.gada oktobrī, kad jau bija zināms viņa piespiedu izbraukšanas datums no PSRS –1988. gada 6.oktobris.

VAK Valsts drošības komitejas uzmanības lokā bija pastāvīgi. Ja salīdzina VDK darbību pret VAK un Latvijas tautas fronti (LTF), spriežot pēc ziņojumu skaita, par VAK dalībniekiem  ir daudz vairāk ziņojumu. Tautas fronti izstrādāja cita LPSR VDK pretizlūkošanas daļas  -2 nodaļa. Minētā nodaļa izstrādāja arī radošo inteliģenci. VDK uzskatīja, ka Tautas frontē ir liels skaits komunistiskās partijas biedru, un līdz ar to arī viņi nodrošina LTF kontroli. Tādēļ VDK Tautas Fronte interesēja nevis kā organizācija, bet tikai atsevišķi tās biedri. Vides aizsardzības klubā kompartijas ietekme bija minimāla. Līdz ar to bija nepieciešama stingra VDK kontrole.

Ja VAK salīdzina ar organizāciju “Helsinki-86”,  helsinkieši tika intensīvāk izstrādāti un profilaktēti pirms pasākumiem, biežāk liedzot organizācijas dalībniekiem iespēju piedalīties pašu organizētos pasākumos.

Ja jāatbild uz jautājumu  –  kurš uzvarēja kuru? VDK vai 1980.gadu vides aizsardzības kustība? Skaidrs, ka  vēsturē  kā  uzvarētāji ieies vides aizsardzības kustība, VAK. VDK bija informācija par vides kustībā notiekošo. Taču perestroikas apstākļos pret vides aktīvistiem, kuri izmantoja atklātības laikam atbilstošus lozungus un pamatotus  ekoloģiskus un vides saudzēšanas argumentus, kriminālvajāšanu uzsākt nevarēja. Līdz ar to VDK darbībai pret vides aktīvistiem pamatā bija tikai informācijas iegūšanas, nevis procesus ietekmējošs raksturs. Vides aizsardzības kustībā ne tikai kā cīņa par apkārtējās dabas tīrību, bet arī  kā  nevardarbīgas pretošanās forma politiskajos procesos iesaistīja tūkstošiem cilvēku. Cilvēki, kuri sāka savas domas izteikt vides aizsardzības pasākumos, vēlāk iesaistījās arī politiskās aktivitātēs. Tās skaidri definēja Latvijas valstiskuma nepieciešamību.  Minētā kustība līdz ar to sekmēja Latvijas Republikas atjaunošanu nevardarbīgā ceļā.

May 16, 2010 Posted by | Vēsture | 1 Comment

%d bloggers like this: