Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Andrievs Ezergailis: Gribēja labu…

Par Māra Ruka grāmatu “Arāja komandas Lettonia” – Rīga, 2014

Ar pirmo teikumu ir redzams, ka Māris Ruks sāka savu romānu par Lettonias biedru līdzdalību ebreju šaušanā ar lielu cemmi, cēliem nodomiem, bet veltām cerībām. Romāns ir sanācis baiss, tāds, kādu no paģirās mirušiem žīdu slepkavu veterāniem – no bedrēm izkāpušiem ciemiņiem – varējām sagaidīt. Ja grāmata kaut ko pierāda, tad tikai to, ka dusmīgam cilvēkam nav gudri grāmatu rakstīt. Pie lasītājiem ir nonācis mistrojums – ne romāns, ne akadēmisks pētījums, ne tomāts, ne kartupelis – viens gals āzis, otrs it kā cilvēks.

Par Ruka grāmatu mēs varam teikt to, ko savā reizē teicu par Paula Ducmaņa, mana pavadoņa pa Rīgas krogiem, rakstu darbu “Kas ir Daugavas vanagi?”, kuru viņš sarakstīja pēc KGB pasūtījuma – ka brošūrā nevar atrast pat nevienu puspatiesību. Abiem autoriem – cerams, ka atšķirīgu motīvu dēļ – ir bijis svarīgi raksturot visus holokausta notikumus bez vāciešiem. Varam teikt, ka Ducmanim vajadzība rakstīt vāciešiem pa spalvai bija mājiens no Kremļa un vēlme nomirt dzimtenē.

Atšķirībā no Ruka, Ducmanis savu “meistardarbu” piebāza ar dokumentiem un bildēm no visām Eiropas moku vietām, kurām nebija nekāda sakara ar Latviju. Turpretī grafomāns Ruks, daļēji imitējot Ducmani, savu grāmatu ir sastutējis ar paša sagudrotām fabulām un sarunām, kurām segums ar “grēcīgās” Lettonias nedarbiem labākā gadījumā tuvojas nullei.

*

Lettonia nebija galvenais antisemītisma perēklis, tas sāka veidoties jau vairākus gadu desmitus pirms Latvijas brīvvalsts un, protams, arī pirms holokausta. Atstāšu brālības biedriem izlemt, vai visi tie lettoņi, kurus Ruks raksturo kā antisemītus, tādi arī bija. Zinu, ka tādi bija tēvs un dēls – Jānis un Visvaldis Sanderi un Arveds Bergs, kurš jau 1941. gadā bija aizgājis mocekļa ceļu. Ruks dziļi kļūdās, pieskaitot Herbertu Cukuru un Ivaru Bērziņu Lettonias antisemītu saimei.

Neskatoties uz to, ka Herberts Cukurs strādāja Arāja komandā kā garāžas pārzinis, viņš no nāves paglāba, vismaz mums zināmus, četrus ebrejus: paziņas meitu Miriamu Kaicneri, kuru viņš paslēpa savā lauku mājā un tad aizveda uz Brazīliju; paziņas dēlu Ābramu Šapiro, kuru viņš 1941. gada vasarā apgādāja ar “darba dokumentiem”, un savu garāžas mehāniķi Lutriņu un viņa sievu.

Lutriņa glābšana bija pietiekami dramatiska, lai to ekranizētu. Pirmajā Rumbulas akcijas rītā (30. novembrī), uzzinājis, ka vācieši Lutriņu nosūtījuši uz Rumbulu, Cukurs ielēca mašīnā un aizbrauca meistaru glābt. Nonācis Rumbulā, viņš noorganizēja jau tur esošos garāžas strādniekus, kuri stāvēja ap savu gruzoviku. Viņi bija nosūtīti uz Rumbulu savākt upuru virsdrēbes. Ieraudzījuši Lutriņu pāri soļojam uz bedrēm, viņi novirzīja abus Lutriņus uz savu mašīnu, iegrūda kravas kastē, apsedza ar drēbēm un vēlāk dienā aizveda uz Rīgu.

Var arī šim stāstam neticēt, bet nevar noliegt, ka trīs ebreji no četriem karu pārdzīvoja.

*

Pieskaitīt advokātu Ivaru Bērziņu Lettonias antisemītu listei ir reta paveida kašķa meklēšana. Bērziņš, visu mūžu strādādams Ņujorkā, ir palīdzējis visdažādāko tautību piederīgiem, ebrejus un latviešus ieskaitot, sagādājot tiem likuma drošību. Saukt Bērziņu par antisemītu tādēļ, ka viņš savā laikā ir palīdzējis vairākiem latviešiem atrisināt nepamatotus apsūdzējumus par līdzdarbību holokaustā, man ir nesaprotams ēzeļa spēriens Serengeti karalim, lauvai.

Atgriežoties pie jautājuma par antisemītisma saistību ar Holokaustu, Ruks pārvēršas fanātiķī un noslīgst klišejās. Ir tiesa, ka antisemītismam ir sakarība ar to, bet tā nav viens pret vienu. Ar antisemītismu nepietika, lai sāktos holokausts. Ja tas tā būtu, tad Hitleram nebūtu bijis ko nogalināt. Holokausts un visi pārējie mazākie uzbrukumi kopš Romas laikiem ir sākušies no valsts (parasti impērijas) augšas uz leju. Ruks seko labi iemītai klišejai, ka holokausts notika kā tautas sacelšanās, pogroms, kas, pēc autora domām, izvērsās Lettonias mītnē, kur Lettonias biedri, padzirdējuši, ka Hitlers ļauj žīdus šaut, bija gavilējuši, situši augstos piecus, ja tanī laikā tas būtu bijis stilā.

Tad, kad pētīju antisemītisma un holokausta sākumu Latvijā, es nonācu strupceļā, kādēļ Arāja komandas organizēšana bija tik lēna un tanī pierakstījās tik maz korporāciju/Lettonias biedru. Un tad, kad korporeļi* bija pierakstījušies, viņi arī bija pirmie, kuri piesita pēdu. Komandas organizēšanas tempu būtu varējuši arī noteikt Drošības policijas uzraugi, jo sākumā bija paredzēts pēc uzdevuma izpildīšanas komandu izformēt. Pirmajā fāzē vācieši varēja arī raizēties par apbruņotas nevācu vienības izaugšanu pašā Rīgas centrā. Bet varēja arī būt, ka, neskatoties uz antisemītismu, korporeļi tomēr nesteidzās šaut žīdus.

*

Divi piemēri

1. Ruka Rumbula

Par Rumbulas slepkavības lielakciju Vācijā ir lēmušas vairākas jurisdikcijas: notikumu aprakstījušas un sodus izdalījušas. Faktus no to dokumentu sakopojumiem Ruks ir izvairījies lietot. Viņš konstruē pats savu scenāriju, kam nav atbalsta nevienā arhīvā un ko pat nevienā nostāstā neesmu dzirdējis: Ruks Rumbulas akciju ne tikai latvisko, viņš to pasniedz kā korporācijas Lettonia sazvērestību, tās organizētu un izpildītu projektu.

Par antisemītismu, holokaustu un latviešu studentu korporācijām ir daudz runāts un debatēts. Retrospektīvi jāsaka – labi, ka tādas sarunas ir bijušas, jo tagad par mata tiesu zinām vairāk un varam mēģināt koriģēt tos tautiešus, kuri, nebūdami Herkulesi, apmaldās pagātnes labirintos.

Polemizējot par korporāciju lomu holokaustā, gribu atgādināt, ka empīriskie skaitļi rāda – korporāciju loma bija mazāka nekā tūlīt pēc kara, par to tika runāts, un padomju ziņu orgāni to afišēja. Runāšana par korporeļiem kā žīdu šāvējiem pamatā ir runāšana par Arāja komandas sastāvu un darbību. Ir tiesa, ka Arājs bija Lettonias biedrs un piederību korporācijai viņš izmantoja komandas komplektēšanā.

Ir svarīgi zināt, ka Štālekers Arāja komandu organizēja ne kā brīvprātīgo, bet kā algotņu vienību, kuriem laupījums daļēji sedza viņu algu. Arī citā kandidātu kvalifikāciju izvēlē Štālekers atšķīrās no tām, kam sekoja pats Arājs. Štālekeram svarīgi bija sameklēt kandidātus, kuru radinieki bija deportēti uz Sibīriju.

No empīriskiem pētījumiem var secināt, ka tie latvieši, kuri pieturējās komandā, bija mazāk turīgie un izglītotie vīri. Nebūtu pārsteigts, ka Rumbulas akcijā, kas notika 1941. gada beigās, korporeļu klātbūtne būtu niecīga. No lettoņiem varbūt bija palikuši tikai kādi divi, pašu Arāju ieskaitot.

2. Deglava noslepkavošana

Deglava noslepkavošana, kas notika 1941. gada jūlijā, bija komplicēts notikums, kas vēl nav pilnīgi izpētīts, lai gan gandrīz visi latviešu vēsturnieki ir vienisprātis, ka slepkavas bija vācu Drošības policijas vīri. Vācu vēsturnieki, pretēji latviešiem, solidarizējās ar nacistu formulu, ka tā nebija slepkavība, bet pašnāvība. Ruks mums pienes jauninājumu, fabulējot, ka latvietis noslepkavoja latvieti. Ka Dzirnavu ielā 31 nelaimīgā stundā satikās divi lettoņi Visvaldis Sanders un Aleksandrs Plensners, Deglava draugi, kuri, neesošu motīvu valdzināti, tikai tādēļ, ka viņi lettoņi, pirkstu nospiedumus neatstājot, nošāva Deglavu.

*

Ruks, sarakstīdams romānu tādu, kāds tas ir sanācis, par sevi pozitīvu tēlu nav atstājis, taču domāju, ka tomēr atradīsies cilvēki, līdzīgi tiem, kas – tāpat kā savulaik pat gudrākie nacistu mednieki – noticēja Ducmaņa pamfletam “Kas ir Daugavas vanagi?”.

Darbs var arī ieinteresēt psihologus, kuri nodarbojās ar ego attīstības fāžu pētniecību. Piemēram, man ir nesaprotama Ruka vajadzība savu naidu vispārināt, ienīst visu, kas ir bijis, ir, un būs Lettonia.

* Vārdu “korporeļi” autors nelieto ar nicinošu nozīmi

ImageAndrievs Ezergailis ir latviešu izcelsmes ASV vēsturnieks. Ievērojamākais Ezergaiļa darbs ir fundamentālais pētījums par holokaustu Latvijā: “The Holocaust in Latvia, 1941 – 1944”.

February 11, 2014 Posted by | 2. pasaules karš, Apmelojumi, grāmatas, Okupācija, Vēsture | Leave a comment

Pēc Katiņas slepkavošanas Staļina bendes to atzīmēja ar banketu

Raksts vācu avīzē “Die Welt”. Jakob Saß. Stalins Schergen feierten Katyn mit einem Bankett

Tulkojums krievu valodā:
Сталинскиe палачи отметили расправу под Катынью банкетом

Когда массовые убийцы обзывают друг друга «массовыми убийцами», это не только лицемерно, но и почти смешно. Вернее, это было бы смешно, если бы речь не шла о массовых убийствах.

В Польше Катынь является символом преступлений коммунизма против польского народа. Катынь – это, с одной стороны, название маленькой деревушки в Смоленской области. А в лесу в непосредственной близости от нее солдаты вермахта в 1943 году обнаружили массовое захоронение. Началась ужасная пропагандистская война, в ходе которой гитлеровская Германия и СССР обвиняли друг друга в этом преступлении.

С другой стороны, Катынь является в наше время олицетворением массового убийства в общей сложности 22 тысяч польских солдат и гражданских лиц. Они были расстреляны и захоронены сотрудниками советского НКВД с 3 апреля по 19 мая 1940 года как минимум в пяти разных местах.

Мемориалы в 18 странах

Эта расправа, ее сокрытие и память о ней являются темой книги «Места памяти жертв Катыни». Книга издана Анной Камински (Anna Kaminsky), главой немецкого Федерального фонда по исследованию диктатуры СЕПГ. Ранее уже были изданы аналогичные каталоги мест памяти жертв режима в бывшей ГДР, жертв Бельшого террора 1937-1938 годов в Советском Союзе, а также жертв Голодомора 1932-1933 годов на Украине.

В книге указаны в общей сложности 178 мест памяти жертв Катыни, расположенные в 18 странах мира. Кроме того, польскими и немецкими авторами описаны обстоятельства самих преступлений, а также события, случившиеся после них.

5 марта 1940 года Иосиф Сталин получил от начальника НКВД Лаврентия Берии дело № 794/В. Берия утверждал, что «польские военнопленные являются отъявленными и безнадежными врагами советской власти», и предложил их немедленно расстрелять – без предъявления им обвинений, без следствия и объявления приговоров. В тот же день Сталин и все Политбюро подписали этот бюрократический смертный приговор.

Смертный приговор, вынесенный членами Политбюро

Это решение в точности соответствовало намерениям Советского Союза и Германии разделить Польшу «на случай территориально-политического переустройства», зафиксированным в дополнительном протоколе к Договору о ненападении от 1939 года. Сразу после ввода войск обеих стран в Польшу в сентябре того же года началась последовательная изоляция польской общественной элиты.

После начала Второй мировой войны в конце 1939 года в плену на территории СССР находились в общей сложности около 250 тысяч польских солдат и полицейских, в частности, в лагерях в окрестностях городов Козельск, Осташков и Старобильск на западе РСФСР. После вынесения этого приговора со стороны Политбюро пленных поездами перевозили к местам казни. Одним из них была база НКВД в Катыни. Там в обстановке строгой секретности экскаваторы уже рыли могилы.

Тех, кто пытался оказать сопротивление, связывали или ударами и штыковыми уколами гнали к могилам. Выстрелы, послышавшиеся вскоре после этого, были сделаны из немецких пистолетов Walther и Gustav Genschow, которые были надежнее советских моделей оружия и в больших количествах импортировались из Германии.

А потом банкет

Расстрелы продолжались около шести недель. А потом палачи устроили большой банкет, на котором алкоголь лился рекой.

Коменданты лагерей, из которых были вывезены польские пленные, позаботились о том, что все их личные дела были сожжены. Таким образом, доказательства преступлений были, как тогда казалось, уничтожены.

Когда после нападения Германии на СССР в 1941 году польское правительство в изгнании и советское правительство вдруг стали друзьями в войне против Третьего рейха, Кремль продолжал хранить молчание о судьбах тысяч пропавших без вести поляков. Нарком иностранных дел Вячеслав Молотов 8 ноября 1941 года официально заявил, что «все польские граждане, находившиеся в военном плену», были отпущены на свободу. Сталин, в свою очередь, сказал, что некоторые из пропавших без вести бежали за границу. На уточняющий вопрос о том, куда они направились, он ответил: «В Манчжурию».

Поскольку официальные переговоры между Польшей и СССР по этому поводу окончились безрезультатно, некоторые поляки начали самостоятельные поиски пропавших без вести. В 1942 году было даже создано соответствующее поисковое бюро.

Вскоре на основании различных документов и докладов не осталось никаких сомнений в том, что военнопленные были убиты. Но неопровержимых доказательств этого не было. Кроме того, Сталину удалось предотвратить утечку этой информации за границу.

Трупы, лежавшие друг на друге

По крайней мере, ему это удавалось до 1943 года. В апреле в катынском лесу были обнаружены сотни, а позже и тысячи трупов в польской униформе, буквально лежавших в несколько слоев друг на друге. Таким образом, страшная правда о советских преступлениях всплыла на поверхность.

Геббельс в срочном порядке мобилизовал свою пропагандистскую махину, и 13 апреля 1943 года Германское информационное бюро сообщило об обнаружении трупов «военнопленных, по приказу Сталина зверски уничтоженных еврейско-большевистскими убийцами».

Следом за этим разразилась жестокая «война из-за военного преступления», как ее назвала историк, эксперт по восточноевропейским исследованиям Клаудиа Вебер (Claudia Weber) в своей работе «Места памяти жертв Катыни». Обе стороны обвиняли в этой резне друг друга.

Первый мемориал возник непосредственно на месте преступления. Это было временное кладбище с общими могилами; лишь два польских генерала были погребены отдельно. Когда Красная армия в сентябре 1943 года отвоевала Катынь у немцев, этот мемориал был немедленно снесен, а в последующие десятилетия это место оставалось запретной для посещений зоной.

Простой обелиск

С 1960-х годов в окрестностях Катыни, а также в других городах СССР появилось несколько новых памятников. Однако они соответствовали официальным утверждениям советского руководства о том, что массовое убийство польских офицеров совершили «фашистские преступники».

Лишь в 1970-х годах на Западе удалось реализовать несколько проектов памятника и приоткрыть тем самым тайну завесы над этим преступлением. Наибольшую известность приобрел памятник на кладбище Ганнерсбери (Gunnersbury) в Лондоне, появление которого вызвало особо резкую реакцию в Советском Союзе.

Этот памятник был открыт в 1976 году. Это был простой обелиск с надписью «Катынь 1940». Эта дата была как бы подтверждением вины советского руководства. Вскоре появились и другие подобные памятники, в частности, в Кэннок-Чейзе (Великобритания) в 1979 году, в Торонто (Канада) и Риме (Италия) в 1980-м, в Йоханнесбурге (ЮАР) в 1981-м и в Иерусалиме (Израиль) в 1994-м. Позднее к ним прибавились еще несколько десятков монументов в Америке, Австралии и Европе. В Германии, однако, таких памятников нет.

Сомнений больше не осталось

В самой Польше 1980 год был  с большим успехом объявлен Годом памяти жертв Катыни. Через год в Варшаве появился Комитет по строительству памятника жертвам Катыни в Польше, где в то время у власти все еще находились коммунисты.

Без всякого разрешения члены этого комитета 31 июля 1981 года поставили памятный крест на одном из варшавских кладбищ, который, впрочем, в первую же ночь был снесен. Кто это сделал, так и осталось неизвестно. Но даже военные, пришедшие к власти зимой 1981 года, не смогли заставить простых поляков молчать о Катыни.

А после распада Советского Союза в 1991 году появилась возможность для более детального расследования этого, пожалуй, самого большого «белого пятна» в истории отношений между двумя странами. Сегодня массовое убийство в Катыни считается одним из наиболее полно исследованных преступления времен Второй мировой войны. Сомнений относительно того, какие именно массовые убийцы его совершили, больше нет.

http://goo.gl/ERCsJh

February 11, 2014 Posted by | 2. pasaules karš, noziegumi pret cilvēci, piemiņa, piemiņas vietas, PSRS, Staļins, Vēsture | Leave a comment

Izstāde „Vēstules no Sibīrijas uz bērza tāss” Čehijā

Vēstnieks Čehijā Alberts Sarkanis piedalās izstādes „Vēstules no Sibīrijas uz bērza tāss” atklāšanā Brno

4. februārī, Morāvijas muzejā Brno izstādes „Noslēpumainā baltu pasaule” ietvaros Latvijas vēstnieks Alberts Sarkanis ar uzrunu atklāja izstādi „Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss”.

Izstāde būs skatāma līdz šā gada marta beigām un 25. martā, pieminot komunistiskā genocīda upurus, Morāvijas Muzejā tiks demonstrēta Dzintras Gekas filma „Sibīrijas bilance”, kā arī notiks diskusija ar vēstniecības darbiniekiem par totalitārisma režīma upuriem Latvijā.  Izstādes atklāšanas laikā vēstnieks A. Sarkanis sniedza arī īsu interviju Čehijas radio par komunistisko represiju upuriem Latvijā.

Vēstniecība izstādi „Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss” čehu valodā ir izveidojusi sadarbībā ar Tukuma muzeju. Izstādē ir skatāmi no Latvijas uz Sibīriju represēto iedzīvotāju dzīvesstāsti un to rakstītās vēstuļu uz bērzu tāss kopijas. Bērzu tāss izsūtījuma apstākļos bija vienīgais saziņas līdzeklis ar tuviniekiem. 2009. gadā minētās vēstules uz bērza tāss tika iekļautas UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā.

Morāvijas muzejā Brno 2013. gada 3. decembrī tika atklāta izstāde „Noslēpumainā baltu pasaule” Izstādi ir sagatavojuši 35 muzeji, galerijas un zinātniskie pētniecības centri, t. sk. 10 no ārzemēm, starp kuriem ir arī Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs un Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Izstāde atspoguļo Baltijas un čehu zemju vēsturisko saikni no akmens laikmeta līdz 16. gadsimtam. Izstāde ir dalīta divās daļās – „Baltija pirms baltiem” un „No sv. Adalberta līdz Jageloņiem”. Pirmajā daļā – „Baltija pirms baltiem” – tiek demonstrētas kopīgās kultūras iezīmes un pirmie tirdzniecības kontakti. Savukārt otrajā daļā – „No sv. Adalberta līdz Jageloņiem” – tiek stāstīts par čehu zemju lomu kristietības ieviešanā Baltijā, kā arī par tirdzniecības un kultūras saiknēm starp reģioniem. Ekspozīcijā ir redzami vairāk kā 2000 oriģināli eksponāti, kuru vairākums Čehijā tiek izstādīts pirmo reizi. Tuvāk par izstādi var uzzināt šeit. Izstāde būs skatāma līdz 2014. gada 28. septembrim.


Preses kontaktiem: Latvijas vēstniecība Prāgā
Hradešínská 3, 101 00 Praha 10
Tālrunis: 00 420 255 700 881
Fakss: 00 420 255 700 880
E-pasts: embassy.czech@mfa.gov.lv

February 10, 2014 Posted by | represijas, REPRESĒTIE, Sibīrija | Leave a comment

Rosina noteikt kriminālatbildību par pret Latviju īstenotās agresijas publisku noliegšanu

Apakškomisija rosina noteikt kriminālatbildību par PSRS vai nacistiskās Vācijas pret Latvijas Republiku īstenotās agresijas publisku noliegšanu


Saeima
06.02.2014

Par PSRS vai nacistiskās Vācijas pret Latvijas Republiku īstenotās agresijas publisku noliegšanu, attaisnošanu, slavināšanu vai ļaunprātīgu, rupju vai aizvainojošu apšaubīšanu varēs sodīt ar brīvības atņemšanu. Par to ceturtdien, 6.janvārī, vienojās Saeimas Krimināltiesību politikas apakškomisijas deputāti.

 Tieslietu ministrijas iesniegtais un apakškomisijas atbalstītais priekšlikums paredz, ka par šādiem nodarījumiem varēs sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

“Jau iepriekš apakškomisijā vērtējām tieslietu ministra Jāņa Bordāna iesniegto priekšlikumu, kas paredzēja noteikt kriminālatbildību par Latvijas Republikas valstiskās neatkarības zaudēšanas fakta publisku noliegšanu. Apakškomisijas deputāti konceptuāli atbalstīja ideju par šādas atbildības noteikšanu, taču vienlaikus vērsa uzmanību, ka redakcija neaptver gadījumus, kad fakts par Latvijas Republikas valstiskās neatkarības zaudēšanu publiski netiek noliegts, bet tiek apgalvots, ka šāda neatkarības zaudēšana bija tiesiska un atbilda Latvijas interesēm,” norāda Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.

Tāpat A.Judins akcentē, ka J.Bordāna iesniegtajā priekšlikumā paredzētā brīvības atņemšana līdz pieciem gadiem par šādu nodarījumu ir nesamērīga. “Tāpēc tika nolemts atbildību par šādu nodarījumu izdalīt atsevišķā Krimināllikuma pantā, tajā uzsvaru liekot uz realizētās agresijas noliegumu, kuras rezultātā tika zaudēta Latvijas Republikas valstiskā neatkarība, kā arī nosakot nedaudz zemāku maksimālās brīvības atņemšanas soda līmeni salīdzinājumā ar tieslietu ministra priekšlikumā paredzēto,” uzsver apakškomisijas priekšsēdētājs.

Par minētajām izmaiņām Krimināllikumā vēl jālemj Juridiskajā komisijā, kā arī trešajā galīgajā lasījumā tās jāskata Saeimā.

Saeimas Preses dienests
Tālr.: 67087218, mob.: 26136160
E-pasts: prese@saeima.lv

February 6, 2014 Posted by | Okupācija, Okupācijas sekas | Leave a comment

Represētie pret klibu izpildvaru

Latvijas politiski represēto apvienība (LPRA) ir viena starp nedaudzām sabiedriskajām organizācijām, kura atļaujas vērtēt valsts politiku tās kopumā un uzskata, ka tas jādara «krasi un radikāli» (G. Resnais).

Neraugoties uz to, vai politikas izpausmes tieši skar represētos vai neskar. Pirmajā februārī 304 delegāti sanāca Rīgas Latviešu biedrības namā uz 25. LPRA konferenci. Galvenais akcents debatēs un konferences aicinājumā tika pievērsts atbalstam Valsts prezidenta iniciatīvai, kura paredz izpildvaras pilnveidošanu un nostiprināšanu.

Man liekas nožēlojami, ja no partijām vēlētiem deputātiem, kuri katrs turklāt zvēr kalpot Latvijai, spēcīgas izpildvaras radīšanai mazā valstī nepietiek ar morālo likumu pašās partijās un to ļaudīs. Tās jāapgādā ar normatīvām stutēm, kas padarītu varas partiju valstisko mugurkaulu mazliet redzamāku. Domāju, ka Saeimas partijas centīsies prezidenta iniciēto un represēto atbalstīto ideju ja ne norakt, tad vismaz aizstumt «kaut kur pēc nākamās Saeimas vēlēšanām». Droši vien sāksies spekulācijas sakarā ar likumdevēja lomas ierobežošanu, atkāpšanos no parlamentārās demokrātijas, prezidenta pilnvaru apjomu u.tml.

Tostarp skaidrs, ka esošais stāvoklis ir jāmaina, jo tas noved pie sistēmas, «kad pārstājam uzticēties politiskajām partijām un to vadītām saimnieciskām struktūrām» (G. Resnais). Represētajiem apnicis dzīvot nestabilā politiskajā vidē. Nestabila tā ir «galvenokārt politikāņu darbības un pat koalīcijas nespējas savstarpēji vienoties dēļ» (G. Toms). «Mūsu pārvalde ir dažādi kliba, bet klibs nevar izdarīt tik, cik vesels.» Tiek apgalvots, ka ierēdņi ir attīstības mugurkauls, bet patlaban «ministriju ierēdņu priekšā tu esi mēsls. Lai arī tie vēl nav izdarījuši ne tik, cik melns aiz naga, viņi var izrīkoties ar tevi, kā grib. Darbojas, kā patīk, un to, ko paši nezina, bloķē nost» (A. Freimanis). «Bez labas pārvaldības nevar būt valsts attīstība.» (E. Kide.) Debatēs tas tika pamatots pietiekami skaidri, bet to, kas īsti padomā, uzskatāmi izteica Valsts prezidenta kancelejas pārstāvis Reinis Bērziņš.

Tātad – iecerēts, ka Saeima vismaz ar 51 balsi apstiprina tikai Ministru prezidentu, bet viņš komplektē komandu, kuru saskaņo ar Valsts prezidentu. Vairāki bijušie valdību vadītāji teikuši ekspertiem: es negribēju X, Y, Z par ministriem, bet man viņus uzspieda, sakot – ja citādi, tad tavu valdību neapstiprinās. Ministru izvēle pamatā būs Ministru prezidenta ziņā, Valsts prezidents patur kontroles funkcijas. Saeimai paliek iespējas gāzt valdību, kad tā grib, taču paredzēts, ka ar to pašu dokumentu, kas fiksē valdības gāšanu, tiek apstiprināts jaunais Ministru prezidents. Paredzēts, ka valdības gāšana netiek saistīta ar budžeta neapstiprināšanu. Tas izslēgtu aizkulišu spēles, kad budžets ir tikai svira, lai izrādītu premjerministram muskuļus. Ministru atskaites Saeimā jāpadara par regulāru praksi. U.c.

Līdztekus uzskatam, ka «par galvenajiem partiju un ierēdņu vadmotīviem jākļūst spējām uzņemties atbildību, sadarbībai un cīņai par Latvijas labumu, nevis savstarpējām cīņām visdažādākajās jomās», represētie konferences rezolūcijā izteica neuzticību Drošības policijas vadībai par attieksmi pret represiju noliedzējiem (A. Rubiks) un 1. Baltijas kanāla raidījumu par 1991. gada notikumiem Viļņā. Manuprāt, DP vismaz tik daudz varēja atļauties, kā sniegt savas nostājas skaidrojumu. No katras iepriekšējās represēto konferences rezolūcijas nākamajā ceļo lūgums turpināt darbus, kas saistīti ar padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveidi. Projekts sākts 2006. gadā, pēdējais solījums to pabeigt – 2017. gads. Šos solījumus jau var sākt mērīt mirušo represēto tūkstošos. Kā gads, tā tūkstotis mazāk (pērn – 920). Tas pats attiecas uz Labklājības ministrijas nespēju nodrošināt vecākajiem represētajiem rehabilitācijas pakalpojumus tā, kā LPRA lūdz.

February 6, 2014 Posted by | REPRESĒTIE | Leave a comment

Nošauti visi. Lēģeris Mulda pie Vorkutas. 1948.gads

Par sacelšanos gulaga nometnē netālu no Vorkutas 1948. gadā

Krievu valodā. (Gugles tulkotājs atrodams šeit)

Что же было на Мульде? Легенда о лагерном восстании

Сегодня Slon открывает новую рубрику – Блог Сахаровского центра. В этом блоге будут появляться материалы, предоставленные Музеем и общественным центром имени Андрея Сахарова. Мы начинаем с публикации статьи Натальи Самовер о лагерном восстании 1948 года.

Мульда – это железнодорожная станция за полярным кругом в Республике Коми, к западу от Воркуты. Туда не ходят пассажирские поезда. Название этой станции знают одни воркутяне да работники Северной железной дороги. Как практически вся инфраструктура этих мест, станция Мульда создавалась трудом заключенных. Железная дорога здесь была построена в конце 1940-х годов.

Подневольное население Печоры, Инты, Воркуты в то время разделялось на две категории – каторжане и простые заключенные. Первых сокращенно называли катээрами, вторых обычно зовут зэками. Однако на Воркуте бытовало другое произношение этого слова – «зыки», созвучное с древним названием народа коми – зыряне. Зыки – новое советское племя, населившее тундру, изменившее ее облик и покрывшее ее своими могилами, безымянными, как скифские курганы в иных – южных – степях.

В воспоминаниях воркутинской каторжанки Елены Владимировны Марковой, включенных в электронную базу данных Сахаровского центра «Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы», есть страшный эпизод: «В конце 1940-х годов был расстрелян на Мульде весь мужской лагерь. Когда наш женский этап пригнали в этот опустевший лагерь, то в бараках стены и полы были залиты кровью и забрызганы человеческими мозгами».

Речь идет о небольшом отдельном лагпункте (ОЛП) на строительстве железнодорожной ветки Хановей – Мульда. Группа женщин-каторжанок оказались там осенью 1948 года, вскоре после неведомой трагедии.

Позднее Маркова напишет об этом стихи:

Мертвый ОЛП

Нас пригнали этапом. Зона странно молчала.
Нас пригнали на Мульду, а лагерь был пуст…
Тишина нас пугала, тишина угрожала
И предчувствием тяжким теснила нам грудь.

Мы вошли и застыли… Там, на стенах бараков,
Пятна свежие крови и выстрелов след…
На полу и на нарах – всюду страшные знаки,
Темно-красные знаки окровавленных тел…

Что же было на Мульде, в черной горестной тундре?
Кто расскажет-опишет самосудный расстрел?
Сколько душ погубили в дальнем ОЛПе на Мульде?
Кто ответит-заплатит за такой беспредел?

Нас пригнали на Мульду. Зона тяжко молчала…
Нас пригнали этапом, а лагерь был пуст.
Тишина нас пугала, тишина угрожала,
И дыхание смерти не давало уснуть…

О мертвом ОЛПе, залитом человеческой кровью, рассказывала воркутинским краеведам и другая каторжанка – Анна Васильевна Крикун.

На 25-километровой ветке Хановей – Мульда располагалось несколько лагерных колонн, как было принято на железнодорожном строительстве, привязанных к будущим разъездам и станциям. На десятом километре, считая от Хановея, находился разъезд Викторъёль (варианты названия Виктор-Иоль, Викторьель), за ним 14-й километр, затем на 17,5 километре – Мусюр. Маркова и по сей день не уверена, что точно знает, где именно она тогда очутилась – то ли на станции Мульда, то ли на 14-м километре. «Когда нас гоняли этапом, мы не всегда понимали, где находимся, – объясняет она в ответ на расспросы сотрудников Сахаровского центра. – Никто нам не говорил: “Сейчас мы вас переведем туда-то”. Всегда это была дополнительная травма для нас. Идешь неизвестно куда, неизвестно на что… Только позже мы узнавали, где были».

Женщин-каторжанок пригнали в это страшное место не только для того, чтобы отмыть зону от следов массового убийства и подготовить ее к заселению новыми заключенными. Стройка не могла ждать, она нуждалась в рабочих руках, и женщин направили на работы на железнодорожном полотне.

Но что же все-таки там случилось? Кто, когда, почему погиб страшной смертью в тех бараках?

Наиболее достоверным источником информации о событиях лета 1948 года на строительстве ветки Хановей – Мульда является спецдонесение прокурора Северного управления железнодорожного строительства МВД СССР Бубнова начальнику управления по надзору за местами заключения прокуратуры СССР В. П. Дьяконову от 19 июня 1948 года, опубликованное в шестом томе сборника «История сталинского ГУЛАГа».

Согласно этому документу, около 13–14 часов 5 июня 1948 года во время работы на железнодорожном полотне у несуществующей ныне станции Мусюр заключенные штрафной колонны №15 Пятого строительного отделения Севпечлага обезоружили охрану, а затем вернулись в зону и полностью взяли ее под свой контроль. При этом были убиты восемь человек и ранены четверо – в основном сотрудники охраны и несколько заключенных из обслуги.

Затем, по прокурорским данным, 66 человек, вооружившись 12 винтовками, одним автоматом и одним наганом, ушли в побег.

Организаторами восстания и побега прокурор Бубнов называет двоих уголовников – Дмитрия Михайловича Минкиевича (в том же документе встречается написание Минклевич) и Якова Ивановича Сушкова. О первом сообщается, что он был осужден на десять лет лагерей по статьям 59, часть 3, и 180 УК РСФСР (бандитизм и незаконное врачевание), второй получил пятнадцать лет по одному из указов Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года «Об усилении охраны личной собственности граждан» или «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества».

Штрафная колонна №15 относилась к числу колоний особого режима, отличавшихся тяжелыми условиями содержания, которые были созданы специально для «отрицательного контингента», – преимущественно уголовников-рецидивистов. Туда же попадали «особо опасные государственные преступники», осужденные по политической 58-й статье. Точных сведений о численности и составе заключенных этой колонны и о том, сколько среди них было «политических», нет. Ясно только, что значительную часть составляли зыки с очень большими сроками заключения, отчаявшиеся и уже ничего не боявшиеся.

Уже в 2 часа ночи 6 июня к месту событий прибыло лагерное начальство и отряд военизированной стрелковой охраны (ВСО). В начале июня на Воркуте понятие «ночь» сугубо условное, фактически стоит полярный день, солнце светит круглосуточно, поэтому масштабная операция по ликвидации побега развернулась немедленно.

Согласно спецдонесению Бубнова, покинувшие зону заключенные «разбились на две группы, одна из них в количестве примерно 30 человек, вооруженных одной винтовкой, бежала по направлению города Воркуты и […] этого же числа была задержана воркутинским отрядом ВСО […], один из бежавших (вооруженный винтовкой) был убит. Шесть человек из бежавших возвратились сами. Вторая группа, вооруженная одиннадцатью винтовками, одним автоматом и одним наганом, этого же числа была обнаружена от места побега примерно в восьми километрах, при задержании […] оказала вооруженное сопротивление, и в результате этого сопротивления 20 человек бежавших было убито». Среди погибших были Минкиевич и Сушков.

Бросается в глаза разделение беглецов на две группы с разной тактикой действий. Половина практически безоружными двинулись в сторону Воркуты. Напрямую от Мусюра до города – около двадцати километров, однако на пути находится водная преграда, река Воркута. Впрочем, вряд ли у этой группы был какой-то реальный план. Скорее всего, она состояла из людей, случайно вовлеченных в побег. Недаром некоторые из них, оказавшись в тундре, растерялись и добровольно вернулись в зону. Вторая половина во главе с организаторами восстания Минкиевичем и Сушковым, хорошо вооруженная, явно была настроена серьезно. О цели их похода прокурор Бубнов ничего не сообщает, но не исключено, что они планировали дойти до соседних колонн и освободить тамошних заключенных, рассчитывая на расширение восстания. Однако реализовать этот план оказалось невозможно.

February 5, 2014 Posted by | gulags, nepakļaušanās, pretošanās, PSRS, Vēsture | Leave a comment

Arī tāda PSRS. Par ko nebija pieņemts runāt

Pārpublicēts no http://goo.gl/gLgurF

Iepriekšējo lasiet šeit

Par tautas sacelšanos pret carismu ir rakstīts diezgan daudz. Taču par līdzīgām situācijām Padomju Savienībā mums neviens un nekad nav stāstījis. Tika uzskatīts, ka sociālistiskajā sabiedrībā ir sasniegta “pilnīga idejiski politiska vienība” un dabiski, ka par kaut kādu tautas dumpošanos nevarēja būt ne runas.

PSKP programmā pat bija ierakstīts, ka no Padomju Savienības iekšējās attīstības uzdevumu viedokļa armija vispār nav vajadzīga. Īstenībā bija pavisam citādi. Cīņa starp tautu un varu valstī nebeidzās. Tagad vēstures zinātniekiem beidzot pieejamie dokumenti ļauj pārādīt tautas pretošanās ainu gan Staļina laikā, gan arī pēc Staļina periodā. Šajā ziņā lielu interesi rada Nikolaja Zeņkoviča pētījums “Aizgājušā laikmeta noslēpumi” (2. grāmata) un dokumentu krājums “Komunistu režīms un tautas pretošanās Krievijā. 1917-1991” (Krievzinības bibliotēka, 1. laidiens). Šie darbi kopā ar citiem tika izmantoti, lai sagatavotu šo rakstu.

Par partizānu kustību Baltijā, Kaukāzā, Ukrainas un Baltkrievijas rietumu rajonos ir publicēti daudzi interesanti darbi. Taču šodien mēs uzzināsim pretošanās varai notika ne tikai tur. Staļina valdīšanas laikā, neskatoties uz masveida teroru, pretošanās neapsīka arī citos valsts reģionos. Jāatzīmē, ka šajā periodā specifisku apstākļu dēļ, par pretošanās centriem kļuva koncentrācijas nometnes. Dabiski, ka pārējie iedzīvotāji par to neko nezināja. Ziņas par sacelšanos bija visslepenākais valsts noslēpums.

1957. gada 11. jūnijā Podoļskas pilsētā tika fiksēta 87 tūkstošu cilvēku manifestācija pret milicijas orgāniem. 9 aktīvistus tiesāja. 1961. gada janvārī sadursmes ar miliciju notika Krasnodaras pilsētā, pēc tam Altaja novada Bijskā. Tā paša gada jūnijā – Muromā, jūlijā – Aleksandrovskā (abas – Vladimiras apgabalā). 1961. gada 15. un 16. septembrī – nemieri Beslanas pilsētā – Ziemeļosetijā.

1962. gas 3. un 4. jūlijā notiek sacelšanās Novočerkaskā, Rostovas apgabalā. 4 tūkstoši elektrovilcienu rūpnīcas strādnieki manifestē, protestējot par gaļas un sviesta cenu celšanu. Protestētājus izdzenā ar armijas palīdzību. 23 cilvēki iet bijā, 70 – ievainoti. Kriminālatbildību piemēro 123 aktīvākajiem manifestācijas dalībniekiem. [Kā vienmēr, ziņām klejojot no viena raksta pie otra – skaitļi var atšķirties, taču fakts jau paliek – t.p.]

1963. gadā tiek fiksēti tautas neapmierinātības gadījumi Krivojrogā un Sumgaitā (Azerbaidžānā). Pēdējā gadījumā 4 cilvēki nogalināti, 15 – ievainoti, 41 – notiesāts. 1967. gadā: septiņas sacelšanās Vidusāzijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Azerbaidžānā, Kabardā-Balkārijā. Ir arī upuri. Daudzi cilvēki – notiesāti.

1977. gada janvārī nemierus un pretošanos orgāniem fiksē Novomoskovskā, Tulas apgabalā. 1981. gada oktobrī – Ordžonikidzē, Ziemeļosetijas APSR. Šo sarakstu var turpināt.

Ļoti asi bija konflikti, kas notika uz starpnacionālo nesaskaņu bāzes. Piemēram, 1985. gada janvārī Tadžikistānas galvaspilsētā Dušanbe izcēlās kautiņš starp tadžikiem un krieviem. No abām pusēm kopā piedalījās ap 700 cilvēkiem. Taču, protams, pati lielākā sadursme uz nacionālo nesaskaņu bāzes bija kautiņš, kas notika Alma-Atā 1986. gada 17.-18. decembrī. Nekārtībās piedalījās apmēram 5 tūkstoši cilvēku. “Nacionālistiski noskaņoti studenti no dažādām augstākajām mācību iestādēm pilsētā… izteica prasības pārskatīt Republikas kompartijas CK plēnuma lēmumus… Toreiz Kazahstānas kompartijas CK pirmais sekretārs Kunajevs tika nomainīts ar krievu Kolbinu. Masu nemieru laikā tika ievainoti 1215 cilvēki, no viņiem 774 militārpersonas un milicijas darbinieki. Kriminālvajāšana tika uzsākta pret 107 cilvēkiem”, uzsver N. Zeņkovičs. Pat tālā Jakutija nepalika malā. 1986. gada aprīlī Jakutskā 600 cilvēki piedalījās sadursmē-kautiņā starp krievu un jakutu jauniešiem.

Rezumējot to, Čebrikovs savā pētījumā atzīmē, ka 30 pēckara gados ir fiksēti 24 gadījumi, kad izraisījās masu nekārtības, kas bija vērstas pret pastāvošo iekārtu. 11 gadījumos, lai apspiestu nekārtības, tika izlietoti ieroči, tā rezultātā 43 cilvēki tika nogalināti, 166 – ievainoti. Pret 600 cilvēkiem tika ierosinātas krimināllietas.

Pa šo laiku par pretpadomju propagandu un aģitāciju tika notiesāti 6543 cilvēki pēc KPFSR Kriminālkodeksa 70. panta un 1609 pēc 190.prim panta. Pats par sevi saprotams, ka visi šie notikumi nevarēja neatsaukties uz armiju kā padomju sabiedrības daļu. 1953. gadā, apspiežot strādnieku sacelšanos Austrumvācijā Padomju Armijas karavīri atteicās šaut uz sacelšanās dalībniekiem. Sakarā ar to, Magdeburgā tika nošauti 18 karavīri, bet Berlīnē – 23. “Nošauto vidū bija seržants Nikolajs Tjuļakovs, jefreitors Aleksandrs Ščerbina un ierindnieks Vasīlijs Djatkovskis. Pārējo vārdi nav zināmi”, rakstīts krājumā “Komunistiskais režīms”.

Taču vēl pirms šī notikuma, kā liecina šis pats krājums, 1947. gadā notika sacelšanās uz Klusā okeāna flotes kreisera “Kaļiņin”. Kuģis mēģināja nokļūt Japānā. Sacelšanos apspieda. Daudzus matrožus un virsniekus nošāva.

1955. gadā Vladivostokā izcēlās un visai cietsirdīgi tika apspiests dumpis uz kreisera “Dmitrij Donskoj”. Ziņas par šiem notikumiem ir visai skopas. Slepenības pakāpe bija tik augsta, ka ir saglabājušies maz dokumentu. Pat šo kuģu personālsastāva uzvārdu noskaidrošana sastopas ar grūtībām.

Toties par notikumiem 1975. gadā ir zināms pietiekoši daudz. Vadītājs grupai, kas uzstājās pret Brežņeva režīmu bija Valērijs Mihailovičs Sabļins, dzimis ņižņijnovgorodietis. Ar apkalpes atbalstu viņš sacēla dumpi uz jaunākā pretlaivu kuģa “Storoževoj” un meta izaicinājumu visai PSRS partijas-valsts represīvajai mašīnai. 3. ranga kapteinis Valērijs Sabļins bija komandiera vietnieks politiskajā daļā, beidzis Ļeņina Kara-politisko akadēmiju, protestējot pret Brežņeva režīmu, viņš arestēja kuģa komandieri, bez pavēles izgāja no reida Rīgas ostā un veda kuģi uz Ļeņingradu, lai uzstātos televīzijā un aicinātu padomju tautu uz beztermiņa streiku. Lielākā daļa no apkalpes atbalstīja dumpīgo zampoļitu. “Augstākais virspavēlnieks L. I. Brežņevs, noklausījies aizsardzības ministra ziņojumu, pieņēma lēmumu pacelt gaisā aviāciju. Lidmašīnas met bumbas kuģa kursā. Kad viņi aptur kuģa mašīnas, dumpiniekus arestē…”, – ziņo N. Zeņkovičs.

Tajā laikā man gadījās dienēt Kaļiņingradā, kur atradās galvenā flotes bāze (Baltijskā) un Baltijas jūras kara flotes štābs. Tur tika izplatītas baumas, ka Sabļins grib aizvest kuģi uz Zviedriju. Acīmredzot, baumas tika izplatītas, lai pastiprinātu Sabļina plānus raksturīgākus valsts “nodevējam”.

Lai būtu lielāka skaidrība, publicējam dokumentus ar grifu “Īpašā mape”.

“Ziņoju:
Šogad, naktī no 8. uz 9. janvāri pretlaivu kuģa “Storoževoj” komandiera vietnieks, 3. ranga kapteinis politiskajā daļā Sabļins, dzimis 1939. gadā, krievs, beidzis Ļeņina Kara-politisko akadēmiju 1973. gadā, viltus ceļā izolējis kuģa komandieri, 2. ranga kapteini A. V. Potuļniju un savā pusē savervējis divus virsniekus un 10-12 cilvēkus no personāla sastāva, 9. janvārī pulksten 3.20 pacēla enkuru Rīgā un izgāja Baltijas jūrā, paziņojot apkalpei, ka dodas uz Kronštati. Uz pavēlēm atgriezties bāzē Sabļins nereaģēja. Pēc GKS aviācijas brīdinājuma šāvieniem un bumbu nomešanas priekšā kuģa kursam kuģis apstājās. Personālsastāvs atbrīvoja kuģa komandieri, 2. ranga kapteini A. V. Potuļniju un atkal pārņēma kuģa vadību. Sabļins tika arestēts… notiek izmeklēšana.

Grečko. 1975. gada 10. novembrī”.

Dokumentā notikumi ir pasniegti rozā gaismā, jo Sabļinu atbalstīja vairāk cilvēku.

Valerijs Sabļins 1960. gadā bija beidzis Frunzes Augstāko jūras kara skolu un līdz 1969. gadam dienēja dažādos ierindas dienesta amatos. Pēc tam iestājās kara-politiskajā akadēmijā, kuru beidza 1973. gadā. Tieši tur Sabļins sāka šaubīties par esošās iekārtas taisnīgumu. Viņš bija izglītots, labi sagatavots, oficieris, kas daudz lasījis, kuru cienīja ofocieri un matroži. Kuģis bija ieradies Rīgā un jūras kara parādi par godu revolūcijas gadadienai. Tieši tur arī zampoļits nolēma realizēt savu nodomu – aicināt tautu cīņā pret Brežņeva diktatūru. Viņš bija precējies. Viņam bija dēls. Viņa tēvs bija 1. ranga kapteinis rezervē.

Pavisam uz kuģa bija 194 cilvēki, no kuriem 15 virsnieki. Nevarētu teikt, ka viņi visi uzstājās pret esošo iekārtu. Pats dumpīgais zampoļits un viņa domubiedri uzskatīja, ka PSKP vadība ir novirzījusies no ļeņiniskajiem uzstādījumiem sociālisma celtniecībā. Tā kā, stingri ņemot, par disidentiem viņus uzskatīt nevar.

[Tiem, kas nav piedzīvojuši 1970. un nedaudz vēlākos gadus līdz Gorbačova “perestroikai”, varu paskaidrot, kāda rādījās situācija valstī domājošiem cilvēkiem. Pirmkārt, Hruščova tā sauktais “atkusnis” bija beidzies, likās – valsts atkal ieslīd jaunos Staļina laikos – īpaši pēc Brežņeva nāves.

Otrkārt, arī ekonomiskais stāvoklis nemaz nelikās spīdošs. Regulāri kaut kam pielika cenas. Par komunismu, kuru solīja mūsu paaudzei, sāka runāt – mūsu bērni dzīvos komunismā, pēc tam – ka tas iestāsies tikai tad, kad būs radīts jauna parauga cilvēks – domājot, bez jebkādām sliktām īpašībām. Nu tas ir tāds, kas strādās sava prieka pēc, naudu viņam nevajadzēs, jo viss būs, ko sirds vēlas, bet sirds viņam būs tāda, ka viņš vienmēr palīdzēs visiem cilvēkiem bez izņēmuma, nešķirojot ir tas vai nav radinieks un ģimenes loceklis, draugs vai nepazīstams. Visi apkārtējie cilvēki viņam būs vienlīdzīgi. Nu un tā tālāk.

Satraucoša pazīme bija tas, ka pēc Hruščova laiku neizteikta aizlieguma, jaunajās filmās par karu pēkšņi atkal parādījās Staļina tēls – turklāt, ne jau kā negatīvi, bet pavisam neitrāli, pat pozitīvi. Vispār, cilvēki juta, kaut kas nav labi… Atklāti, pieauga baiļu sajūta – t.p.]

Atmaksa sekoja nekavējoties. 3. ranga kapteini Sabļinu tiesāja un piesprieda nāves sodu. Matrozim Šejinam – 8 gadus ieslodzījumā. Visu apkalpi izformēja un nosūtīja dienēt Ziemeļos un uz Tālajiem Austrumiem. Tā šī epopeja beidzās.

1994. gadā Krievijas Augstākās tiesas Augstākā kolēģija vēlreiz izskatīja Sabļina lietu un “nošaujošais” pants (par Dzimtenes nodevību) tika nomainīts ar pantu par militāriem noziegumiem:varas pilnvaru pārsniegšanu, neklausīšanu un pretošanos priekšniecībai.

“Sabļina nodarījums vilka uz 10 gadiem cietumā, bet viņam palīdzējušā matroža Sejina – uz pieciem gadiem. Tomēr, tiesneši nolēma kā atsevišķu punktu ierakstīt, ka Sabļins un Šejins netiek pilnībā reabilitēti”, – N. Zeņkovičs atzīmē. Taču tajā laikā Sabļins sen vairs nebija starp dzīvajiem, bet matrozis Šejins savu termiņu jau bija atsēdējis un atradās brīvībā.

Tagad ir kļuvis zināms, ka 1946. gada pavasarī sacelšanās notika Kolimā, Ustjvimlagā un Džezkazganā. Ieslodzītie, labi zinot, ka sacelšanās tik un tā beigsies ar sakāvi, tomēr iedrošinājās visbargākajos apstākļos protestēt pret GULAG-ā ieviesto kārtību. Lai apspiestu dumpi, tika sūtīta armija. Simtiem akcijas dalībnieku tika nošauti bez tiesas un izmeklēšanas.

Tagad ir zināms, ka pēc kara simtiem tūkstošiem militārpersonu visdažādāko iemeslu dēļ tika turēti apcietinājumā nometnēs. Pieredzējušiem, bailes nezinošiem karotājiem šādā situācijā nebija ko zaudēt. Viņi bija hitleriskās Vācijas ienaidnieki, bet pēc atbrīvošanas no vācu gūsta viņus padarīja par Krievijas ienaidniekiem. Un lūk, 1948. gada vasarā Pečoras nometnēs tūkstošiem ieslodzīto Padomju Armijas virsnieku Mehtejeva vadībā sacēlās un devās uz Vorkutu. Tajā pašā laikā to darīja arī būvju 501-503 (Labitnangi-Igarkas dzelzceļa) ieslodzītie Voroņina vadībā. Sacelšanos bargi apspieda: vairākus simtus cilvēku nošāva, bet pārējos aizdzina lēnai nāvei aiz polārā loka.

1949-50. gados sacelšanās atkal notika Kolimā (“Eļgenugoļ”), Salehardā, Taišetā. 1951. gada aprīlī – Kraslagā. Tika nogalināti 64 cilvēki. 1952. gada janvārī bada streiku pieteica 5 tūkstoši ieslodzīto Ekibaztuzā. Tajā pašā gadā sacēlās ieslodzītie Komi APSR un Krasnojarskas novadā. Sacelšanos vadīja Jeršovs. 1953. gadā sacēlās katordznieki Noriļskā, Vorkutā, Karagandā un atkal Kolimā.

Viena no pašām lielākajām bija 13 tūkstošu ieslodzīto sacelšanās Kengirā, ko vadīja Kuzņecovs, sacēlušies noturējās 42 dienas. Un prasīja viņi tikai dzīves apstākļu uzlabošanu un padomju konstitūcijas ievērošanu. Viņi pat izgatavoja transparentus ar lozungiem “Lai dzīvo Padomju Konstitūcija!” Pret viņiem sūtīja 3 tūkstošus karavīru un tankus.

http://fishki.net/1236649-sssr-to-o-chyom-ne-prinjato-bylo-govorit.html

http://www.youtube.com/watch?v=TyEiB44L7Bo

February 5, 2014 Posted by | noziegumi pret cilvēci, piemiņa, pretošanās, PSRS, totalitārisms, Vēsture | Leave a comment

Kliedējot priekšstatus par “rožaino LPSR”


gordons_4


Mijkrēslis – ne īsti nakts, ne īsti diena, tāds pārmaiņu laiks, kad viss rādās pelēcīgos toņos. Mikrorajons – pirmais, kas nāk prātā – Zolitūdes, Imantas, Pļavnieku un tamlīdzīgo vienveidīgo blokmāju ainava. “Mijkrēslis mikrorajonā” – tādu nosaukumu savam 1980. gadā Amerikas latviešu laikrakstā “Laiks” publicētajam romānam devis Franks Gordons. Nupat tas piedzīvojis atkārtotu izdevumu, šoreiz Latvijā.

“Tīri literārā ziņā šis darbs, manuprāt, ir viduvējs, saku paškritiski – uz trijnieku, ne vairāk. Taču kā laikmeta gaisotnes atspoguļojumam tam ir pozitīva nozīme – gan 1980. gadā, kad par Latvijas dzīves un sadzīves aspektiem trimdai vēl nebija skaidra priekšstata, tā arī tagad, 2014. gadā, kad jauniešiem, kas dzimuši atmodas laikā, “Mijkrēslī” aprakstītie Hruščova atkušņa beigu un Brežņeva stagnācijas sākuma gadi ir gandrīz vai eksotiska patāla pagātne,” spriež pats autors. Viņš neslēpj, ka “lēciens” daiļliteratūrā viņam kā žurnālistam tolaik bijis liels izaicinājums, tomēr, sievas mudināts, viņš ķēries pie darba. Vēlāk gan nozvērējies: “Tā bija pirmā un pēdējā reize!”

Atkārtotajam izdevumam nācies pievienot pāris skaidrojumus, jo vairāki padomju laikā ikdienišķi termini mūsdienu lasītājam jau varētu likties sveši. Piemēram, “deficīts”, “sociālistiskā sacensība”, “širpotrebs”… Tik dīvaini, ka dažiem šis laiks tomēr vēl arvien uzdzen nostalģiju un ilgas. “Reizēm rodas iespaids, ka atjaunotajā Latvijā dzīvo cilvēki, kuri ilgojas pēc sava būra,” grāmatas priekšvārdā secina publiciste Anna Žīgure. Laikmeta auru palīdz uztvert Vizmas Belševicas dzeja, kā arī Gvido Kajona melnbaltās fotogrāfijas.

No mūsdienām raugoties, šķiet, ka F. Gordona romāns ir gandrīz vai pravietisks, jo autors to beidz ar vārdiem: “Nakts iet uz beigām, laiks iet uz rīta pusi… Uz rīta pusi, fakts!” Un tas vēl labu laiku pirms tautas atmodas un politiskajām pārmaiņām, kas iezīmēja PSRS galu un Latvijas neatkarības atgūšanu.

“Mijkrēslis” grāmatplauktā pievienojas 2011. gadā izdotajiem F. Gordona darbiem “Lokanums­ un spīts” (atkārtots izdevums) un “Publicistika”, bet viņa viedoklis par šī brīža aktualitātēm kā parasti meklējams “Latvijas Avīzes” un “Brīvā Latvija/”Laiks” slejās.

February 4, 2014 Posted by | grāmatas, Okupācijas laiks | Leave a comment

Staļinistus tracina piemineklis Solžeņicinam

Staļinisti savā petīcijā pret pieminekli Solžeņicinam uzsver, ka viņa loma PSRS sabrukšanā bijusi milzīga, kā arī norāda uz Putina atzinumu par PSRS sabrukšanu kā lielāko gadsimta ģeopolitisko katastrofu.

Krievu valodā. (Gugles tulkotājs atrodams šeit)


ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ ПРОТИВ УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ИСАЕВИЧА СОЛЖЕНИЦЫНА

Мы, жители города Тольятти, встревожены сообщениями об увековечении памяти писателя Александра Исаевича Солженицына, одного из главных диссидентов в СССР. Он сыграл большую пропагандистскую роль в деле огульного очернительства нашей исторической Родины – Союза Советских Социалистических Республик. Его вклад в процесс развала Советского Союза был огромен.

В 2005 году президент РФ В.В.Путин в Послании Федеральному Собранию РФ заявил следующее (www.8b.kz/0001 ): «Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории. Эпидемия распада к тому же перекинулась на саму Россию.

Накопления граждан были обесценены, старые идеалы разрушены, многие учреждения распущены или реформировались на скорую руку. Целостность страны оказалась нарушена террористической интервенцией и последовавшей хасавюртовской капитуляцией. Олигархические группировки, обладая неограниченным контролем над информационными потоками, обслуживали исключительно собственные корпоративные интересы. Массовая бедность стала восприниматься как норма. И все это происходило на фоне тяжелейшего экономического спада, нестабильных финансов, паралича социальной сферы».

Для объективности, необходимо процитировать заявления, сделанные А.И.Солженицыным в 70-х годах в США (www.8b.kz/0011 ):

«Твоя демократия (здесь А.И. обращается к США) могла разбить один тоталитаризм за другим. И германский и советский» – не призыв ли это к открытой войне с нашей страной под предлогом «распространения демократии», как её «распространяли» в Югославии, Ираке или Ливии?

«Концентрируется Мировое Зло .И. имеет в виду Советский Союз). Огромной ненависти и силы. Оно растекается по Земле. И надо встать против него».

«Внутренних дел не осталось на нашей тесной планете… Я говорю Вам, пожалуйста, побольше вмешивайтесь в наши внутренние дела. Мы просим Вас! Вмешивайтесь!» – А.И. Солженицын умоляет нарушать суверенитет СССР!

В своём известном произведении «Архипелаг ГУЛаг» (в Томе 3, Главе 2) Александр Исаевич цитирует сам себя: «Подождите, гады! Будет на вас Трумэн! Бросят вам атомную бомбу на голову!». Гарри Трумэн – 33-й президент США в 1945—1953 годах. Именно он был инициатором атомной атаки Хиросимы и Нагасаки. Разве человек, который любит свою страну и её жителей, будет жаждать нанести атомные удары по ней?

А.И. Солженицын о США: «Америка вызывает у меня… соединённое чувство восхищения и сострадания... Вы страна будущего. Вы страна молодая. Страна неиспользованных даже возможностей. Страна великих просторов географических. Простора души. Щедрости. Великодушия» – может справедливо назвать его приспешником США?

Далее Солженицын делает абсурдное заявление: «Англия, Франция, США – державы победительницы во Второй мировой войне» – т.е. СССР не победитель во Второй мировой войне!

Стоит привести откровение Майкла Ледина, специалиста по внешней политике США (www.8b.kz/0111 ): «Кто при Рейгане думал, что мы сломаем СССР? А ведь прошли какие-то 8 лет! А что нам понадобилось? Мы всего лишь взяли на зарплату их диссидентов – и всё!». Рональд Рейган – 40-й президент США в 1981—1989 годах.

Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что А.И.Солженицын враждебно относился к нашей Родине.

В связи с этим, мы выражаем категорический протест против увековечения памяти Александра Исаевича Солженицына и требуем, чтобы Тольятти отказался от любых попыток переименования или наименования улиц, бульваров, скверов, парков, районов и т.п. В особенности мы против установки любых памятников, монументов, памятных досок, бюстов и иных сооружений, призванных восславить или увековечить память об А.И.Солженицыне.

Мы настаиваем на том, чтобы этот вопрос был вынесен на широкое общественное обсуждение, а до этого никаких решений по нему не принималось бы.

Мы, горожане, подписываем ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ ПРОТИВ УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ИСАЕВИЧА СОЛЖЕНИЦЫНА и поручаем Движению «Суть времени» и Коммунистической партии Российской Федерации передать его Губернатору Самарской области Н.И Меркушкину, Мэру городского округа Тольятти С.И. Андрееву, Председателю Думы городского округа Тольятти VI созыва Д.Б. Микелю, депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва и в другие инстанции.

 

February 3, 2014 Posted by | gulags, Krievija, krievu impērisms, noziegumi pret cilvēci, PSRS sabrukšana, rusofašisms, totalitārisms | Leave a comment

Pirms 76 gadiem Maskavā

Pirms 76 gadiem 3.februārī Maskavā čekisti nošāva visu latviešu teātra SKATUVE kolektīvu

Raksts krievu valodā. (Gugles tulkotājs atrodams šeit)

Расстрелянный театр

В этот февральский день, за мгновение до того, как Марию Карловну убили выстрелом в затылок, она увидела огромный черный ров, наполовину заполненный людскими телами, людей, стоявших рядом с ней на краю этого рва, падавших в него и уже лежавших среди тел, и себя – среди этих людей. Теперь была ее очередь.В это мгновение ей могло показаться, что она стоит на просцениуме, перед ней чернеет оркестровая яма, а позади ее – сцена. Теперь был ее выход. Сыграть это было нельзя, но она уже была окончательно утверждена на эту роль – роль латышки, которую должны были расстрелять в этот февральский день. В этот день шестьдесят пять лет назад – 3 февраля 1938 года – на полигоне НКВД в Бутове были расстреляны 258 человек, из которых 229 были латышами.

Латышей, собственно, расстреливали в том году немало и в другие дни. Например, 74 латышские фамилии можно обнаружить в списках расстрелянных в Бутове за 28 февраля тридцать восьмого. На сегодняшний день нет окончательной цифры, сколько всего человеческих жизней закопано в бутовских рвах, по некоторым оценкам, это число может превышать семьдесят тысяч. Согласно далеко не полным данным, опубликованным ежегодно переиздаваемым в Москве мартирологом “Бутовский полигон”, только с 7 августа 1937 года по 19 октября 1938 года в этом подмосковном поселке чекисты уничтожили 20765 представителей 70 различных национальностей. Из них 1142 человека были расстреляны за свое латышское происхождение, каждая шестая женщина, расстрелянная здесь, была латышкой. Кроме того, более трехсот латышей были расстреляны в этот период на территориях других московских “объектов” НКВД. Число же латышей, живших в то время в Москве, согласно переписи 1933 года, не превышало и полпроцента населения города.

butovo
    Эгиль Вейдеманис, “Бутовский полигон”      Актриса Мария Лейко (казнена чекистами 03.02.1938)
Тем не менее именно день 3 февраля навсегда останется в истории сталинского террора как “день латышского расстрела”. Хотя бы потому, что в этот день в Бутове почти в полном составе была расстреляна труппа одного из московских театров – латышского театра “Скатуве”. Театр был создан в ноябре 1919 года. Его основателем стал ученик и соратник Вахтангова Освалдс Глазниекс (Глазунов). Один из трех латышских театров, действовавших в бывшем СССР в 20 – 30-х годах, и один из трех национальных театров Москвы “Скатуве” (по-латышски – “сцена”) имел немалый успех у московской публики. А латышская община Москвы просто боготворила актеров театра на Страстном бульваре, дом 6.

Латыши, более 150 лет живущие в Москве, стали относительно многочисленны после большой миграционной волны в1915 – 1916 годах. Первая мировая война заставила российское правительство эвакуировать из Риги и других промышленных балтийских городов многие предприятия вместе с персоналом. Так в Москве появились завод “Каучук”, Московский электроламповый завод и многие другие; тысячи латышей оказались в Москве, Нижнем Новгороде, Твери, Смоленске и других российских городах. Некоторая часть переселенцев вернулась в Латвию в начале 20-х, однако многие латыши нашли работу, обзавелись семьями и осели в Москве.

Москва того времени, богатая своими культурными традициями, столица авангарда и космополитизма, манила латышских художников и писателей, архитекторов и актеров. “Скатуве”, труппа которого в первые годы своего существования насчитывала не более десятка человек, в начале тридцатых годов стал профессиональным театром. Здесь была своя студия, где молодые воспитанники Глазниекса утром изучали сценическое искусство, а по вечерам играли в спектаклях.

Всего за восемнадцать лет в “Скатуве” было поставлено 88 пьес, одной из наиболее значимых постановок стала драма “В огне” латышского классика Рудольфа Блауманиса. Основанный на латышской драматургии репертуар включал пьесы на русском языке, что позволяло приглашать актеров из других московских театров; например, вахтанговская актриса Анна Орочко также играла в “Скатуве”. В середине тридцатых руководству театра удалось “заполучить” в труппу звезду европейского кино Марию Лейко. Случайно оказавшись в Москве в 1935 году, латышская актриса, снимавшаяся у Мурнау и покорявшая берлинскую публику в театре Макса Рейнхардта, согласилась задержаться здесь, увлеченная новой для нее идеей играть в “Скатуве”. Она тогда еще не знала, что будет стоить ей это увлечение.

В конце 1937 года аресты латышей приняли тотальный характер. Согласно опубликованным “Бутовским мартирологом” признаниям следователей НКВД, “массовые аресты так называемой латышской организации превратились в буквальную охоту за латышами и уничтожение взрослой части мужского латышского населения в Москве, так как доходили до разыскивания латышей по приписным листам в милиции”. Важнейшей задачей этого ведомства стал розыск латышских фамилий в домовых книгах; по ночам “воронки” прочесывали квартал за кварталом, забирая всех тех, кто эти фамилии носил. Арестованным за принадлежность к латышским фамилиям предлагалось на выбор два обвинения: либо участие в “контрреволюционной националистической фашистской латышской организации”, либо “шпионаж в пользу Латвии”. На самом деле выбора не было, поскольку обе формулировки означали расстрел. “Апофеозом” борьбы с “латышскими организациями” стала завизированная Сталиным секретная директива от 3 декабря 1937 года, санкционировавшая массовый террор в отношении латышей в Советском Союзе.

В театре на Страстном стало как-то пусто. Зрители, пришедшие вечером 8 декабря 1937 года в “Скатуве”, казалось, столкнулись с чересчур смелым для того времени постановочным ходом: в спектакле не было мужчин, в мизансценах появлялись только актрисы. Лишь отчаянная импровизация игравших в отсутствие партнеров женщин спасла это представление. Публика едва ли заподозрила, что актеров в театре уже на самом деле не было, ибо уже были распределены роли в пьесе, поставленной главным режиссером страны. Занавес опустился.

Вслед за мужчинами ушли и женщины. К концу декабря в “Скатуве” были арестованы все. 27 декабря 1937 года тогдашнее московское руководство официально постановило закрыть театральный дом на Страстном бульваре, в котором к тому времени уже не осталось ни единого сотрудника, ссылаясь на “нецелесообразность существования в Москве Латышского театра”. Моссовет принял решение служащих там от работы “освободить с 1 января 1938 года с выплатой им двухнедельного пособия”. Пособия этого артисты не получили – 3 февраля театр был расстрелян.

Нельзя не заметить, что было приложено немало усилий для того, чтобы само имя латышского театра навсегда кануло в Лету: за пятьдесят лет не было сказано практически ни слова ни о “Скатуве”, ни о судьбе его актеров. Если где-нибудь в Риге кому-то не давал покоя вопрос, “что же все-таки случилось с нашей Марией Лейко?”, московские комедианты в штатском, выдержав паузу, выдавали экспромты вроде: “повесилась в камере пересыльной тюрьмы на шелковом чулке германского производства”.

Однако досье Лубянки не горят. Часть их была обнародована в начале 90-х, в том числе и это: “ЛЕЙКО Мария Карловна, 1887 г.р., родилась в г. Риге (Латвия), латышка, из рабочих, беспартийная, образование низшее, актриса латышского государственного театра “Скатувэ”. Проживала: Москва, Оболенский переулок, д. 9, корп.З, кв.58. Арестована 15 декабря 1937 года. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР от 24 января 193 8 года по обвинению в принадлежности к латышской контрреволюционной националистической фашистской организации назначена высшая мера наказания – расстрел. Приговор приведен в исполнение 3 февраля 1938 года. Реабилитирована 12 мая 1958 года”. В марте 2002 года комиссия московского правительства официально отказала латышскому сообществу Москвы в установке мемориальной доски в память о “Скатуве”.

Латыши обратились к московскому руководству с просьбой установить на здании театра памятную доску, которую планировали изготовить на собственные средства по уже существующему эскизу. Отцы города сочли нецелесообразной установку подобного знака на доме 6 по Страстному бульвару, порекомендовав поискать “иную форму” сохранения памяти о латышском театре. Такое решение комиссии правительства Москвы было направленно в адрес Московского общества латышской культуры (МОЛК).

Strastnoy 6

Дом на углу Страстного и Большой Дмитровки и по сей день существует в Москве. В этом здании когда-то представлял латышский театр “Скатуве”. В отсутствие “иной формы” есть смысл помянуть его участников – за это участие они заплатили своими жизнями.
Вот их имена:

Директор театра Робертс Банцанс ( 1892 г.р.)

Режиссеры: Адолфс Ванадзиньш (1884 г.р.) и Карлис Круминьш.

Актрисы: Ирма Балоде (1907 г.р.), Зелма Зудрага (1910 г.р.), Лидия Берзиня (1911 г. р.) Марта Калниня (1892 г.р.), Зелма Боксберга (1912 г.р.), Мария Лейко (1887 г.р.), Матильда Принце (1898 г.р.).

Актеры: Янис Балтаус (1894 г.р.), Карлис Балтаус (1904 г.р.), Аугустс Круминьш (1884 г.р.), Волдемарс Балтгалвс (1911 г.р.), Андрейс Оше (1899 г.р.), Рудолфс Банцанс (1898 г.р.), Рейнголдс Прейманис (1902 г.р.), Албертс Звагулс (1904 г.р.), Эрикс Фелдманис (1913 г.р.), Оскарс Зебергс (1905 г.р.), Вилис Форстманис (1894 г.р.), Робертс Цирулис (1896г.р.).

Хореограф Николай Зубов (1904 г.р.).

Художники: Карлис Вейдеманис (1897 г.р.), Артуре Рудзитис (1893 г.р.), Алфредс Тикумс (1895 г.р.).

Секретарь- делопроизводитель Элфрида Лесиня (1898 г.р.), заведующий постановочной частью Фрицис Улманис (1899 г.р.) и рабочий сцены Роберте Бредерманис.

Художественный руководитель и главный режиссер театра “Скатуве”, вахтанговец Освалдс Глазниекс был уничтожен в ГУЛАГе 17 марта 1947 года.

 

February 3, 2014 Posted by | genocīds, noziegumi pret cilvēci, PSRS, represijas, Vēsture | Leave a comment

%d bloggers like this: