Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

DURVIS UZ MĀJĀM

DURVIS UZ MĀJĀM

Mācītāja pārdomas par savas tautas vēsturi
Dr. Guntis Kalme

Dr. Gunta Kalmes grāmata palīdzēs lasītājam izprast, ko šodienas Latvijas situācijā nozīmē būt Latvijas pilsonim, kā īstenot Dieva gribu mīlēt savu tuvāko, esot līdzdalīgam savas tautas dzīvē. Autors, runājot par Latvijas vēsturi no kristīga redzējuma, atklāj Dieva dāvanas – Dzimtenes jēgu un nozīmi šodienas sarežģītajā situācijā.


Atverot, parādīsies logs:Grāmatu var lasīt tūlīt, izvēloties “Open with”, saglabāt datorā – izvēloties “Save file”.

Šī tipa (pdf) failu lasīšanai nepieciešams lejuplādēt Foxit Reader vai Adobe Acrobat.

March 26, 2010 - Posted by | Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: