Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

«Sibīrijas bērni» dodas uz Tālajiem Austrumiem

Viss raksts un video: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/sibirijas-berni-dodas-uz-talajiem-austrumiem.a286227/


Lai izstaigātu vietas, kur pagāja dzīves skaistākais laiks – bērnība, un vienlaikus – arī mūža sūrākie gadi, uz Sibīriju devušies ļaudis, kuri pieredzēja padomju varas represijas un bija izsūtīti uz Sibīriju. Šoreiz fonda “Sibīrijas bērni” ekspedīcija ved uz Tālajiem Austrumiem, kur godinās izsūtīto piemiņu, meklēs vectēvu kapavietas un tiksies ar deportēto latviešu pēctečiem.


Rīgas lidostā viņiem atkal satikšanās prieks. Daudzi uz Sibīriju braukuši arī iepriekšējās ekspedīcijās, un ir sadraudzējušies.

Šoreiz grupā 32 cilvēki. Tie, kuri piedzima Sibīrijā. Tie, kuri tur bija izsūtīti kā bērni, un ļaudis, kuru tuvinieki no deportāciju vietām neatgriezās. Priekšā tūkstošiem kilometru garš ceļš. Tas vedīs uz Tālajiem Austrumiem, uz Amūras apgabalu. Gala punkts – Blagoveščenskas pilsēta, un Kamčatka“Sibīrijas bērnu” ekspedīcija Tālajos Austrumos jau reiz bija pirms 5 gadiem.

Jānis Vanags grib sameklēt vectēva kapu: “Sivakos, 59. km. Mēs pagājušo reizi bijām līdz 50. km, bet 59. km ir stipri aizaudzis, un tur ir praktiski bezceļš. Man nav lielas pārliecības, ka mums tas izdosies, bet pamēģināt mēs pamēģināsim.”

Aldim Krūmiņam bija 9 gadi, kad 1949. gadā karavīri padomju formas tērpos zēnu aizveda no skolas un deportēja. Bērnība un pusaudža gadi pagāja sādžā Zejas pilsētas apkaimē.

Viņš par tālā ceļa mērķi izsakās šādi: “Atrast un apciemot vecmātes un vectēva kapus. Viņi mani izaudzināja Sibīrijā.”

“Mamma nemaz nezināja, ka mani izsūtīja. Mamma palika ar brāli un mammu Latvijā. Uzzināja tikai pēc 2 nedēļām, ka esmu izsūtīts. Tēvu arestēja dienu pirms tam,” viņš stāsta.

Savukārt Ārija Kārkliņa ceļojumā grib apskatīt savas savas bērnības takas Blagoveščenskā.

“Uz turieni aizbraucu mammai vēderā,” viņa saka. “Vecais tēvs bija aizsargs, vecotēvu paņēma jau 1944. gadā uz Krieviju, un mūs izveda pēc tam, lai gan vecā mamma bija atdevusi visu kolhozam un mamma jau strādāja par skolotāju,” viņa atceras.

Fonds “Sibīrijas bērni” uz izsūtījuma vietām brauc jau 12. gadu. Režisore Dzintra Geka filmēs arī kadrus jaunai dokumentālai filmai.

“Ir tik daudz cilvēku, kuri paliek šeit un kuri domās brauc ar mums, un gaida mūs atgriežamies, kuri grib redzēt tos kadrus un tās vietas, kā bija tur, viņa bērnībā,” stāsta režisore.

“Vēstures izpētes ceļš un tautas atmiņas piemiņas ceļš mums ir svēts un svarīgs,” viņa saka.

Nav gan skaidrs, vai viss izdosies kā plānots. Jo visā Amūras apgabalā šajās dienās ir izsludināts ārkārtas stāvoklis. Lietavu dēļ tur sākušies plūdi. Ūdens līmenis upēs cēlies par 3 metriem. Applūduši ceļi un desmitiem pilsētu nošķirtas no ārpasaules.

“Blagoveščenskā ir milzīgi plūdi, un man ir līdzi fotogrāfijas, kur ir tieši tāds pats stāvoklis 1956. gadā, ar mūsu māju, kad līdz pusmājai bija ūdens,” stāsta Ārija Kārkliņa.

“70 gadi pagājuši, draņķi nevar uzcelt dambi!” viņa ironizē.

July 22, 2018 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Atklātības un totalitārā režīma atkārtošanās novēršanas likuma projekts

Publicēts Atklātības un totalitārā režīma atkārtošanās novēršanas likuma projekts

LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija publicējusi Atklātības un totalitārā režīma atkārtošanās novēršanas likuma projekts kas iesniegts 12. Saeimas Juridiskajai komisijai, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai likuma ierosināšanai. Saskaņā ar Satversmes 65. pantu likumprojektus Saeimai var iesniegt Saeimai Valsts Prezidents, ministru kabinets un Saeimas komisijas. Komisija lūdz plašsaziņas līdzekļus publicēt likuma projektu un lūdz sabiedrības pārstāvjus sniegt atzinumus par likuma projektu un priekšlikumus līdz 2018. gada 30. jūnijam uz elektroniskā pasta adresi vdk@lu.lv.

LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija publicējusi Atklātības un totalitārā režīma atkārtošanās novēršanas likuma projekts kas iesniegts 12. Saeimas Juridiskajai komisijai, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai likuma ierosināšanai. Saskaņā ar Satversmes 65. pantu likumprojektus Saeimai var iesniegt Saeimai Valsts Prezidents, ministru kabinets un Saeimas komisijas.

Likumprojekta mērķis ir, īstenojot Satversmes ievadā nostiprināto totalitārisma nosodījumu, ar atklātības un vēstures pētniecības palīdzību novērst totalitāra režīma atkārtošanās iespējamību Latvijā, pārvarēt Latvijas Republiku okupējušo varu propagandas un slepenības kultūras sekas.

Projekts paredz vispirms publicēt Latvijas Komunistiskās partijas (LKP) nomenklatūras kadru lietu kolekcijas personas lietas, sākot ar okupācijas režīma vadību – LKP Centrālās Komitejas (CK) pirmo sekretāru Jāņa Kalnbērziņa, Arvīda Pelšes, Augusta Vosa, Borisa Pugo, Jāņa Vagra, Alfrēda Rubika, LPSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāju Augusta Kirhenšteina, Kārļa Ozoliņa, Jāņa Kalnbērziņa, Vitālija Rubeņa, Pētera Strautmaņa, Jāņa Vagra, Anatolija Gorbunova, LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāju Viļa (Jāņa Vilhelma) Lāča, Jāņa Peives, Vitālija Rubeņa, Jurija Rubeņa, Viļņa Edvīņa Breša lietām. Tās būtu jāpublicē, pēc komisijas domām, ne vēlāk kā līdz 2018. gada 30. jūnijam. Tāpat paredzēts atspoguļot LKP CK daļu vadītāju, to vietnieku, sektoru vadītāju un vietnieku lietas, kompartijas pilsētu, rajonu un Rīgas pilsētas rajonu, kā arī PSRS Jūras flotes ministrijas Latvijas Jūras kuģniecības pirmo un otro sekretāru lietas.

Likumprojekts par publiskojamiem nosaka arī PSRS kompartijas vadošo lomu represijās apliecinošus dokumentus: LKP CK biroja protokolus, VDK ziņojumus LKP CK.

Tāpat paredzēts publicēt LPSR iekšlietu un valsts drošības tautas komisāru, drošības, iekšlietu, sabiedriskās kārtības sargāšanas ministru, VDK priekšsēdētāju, to vietnieku nomenklatūras lietas, kā arī atspoguļot virkni PSRS totalitārās okupācijas režīma sabiedrības kontroles institūciju, sākot ar LPSR Ministru padomi, Augstāko padomi, komjaunatnes vadību, beidzot ar republikas pakļautības pilsētu, rajonu un Rīgas pilsētas rajonu darbaļaužu (tautas) deputātu padomju izpildu komiteju priekšsēdētājiem, Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības, Latvijas Komitejas kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs (KultKoms), Latvijas Miera aizstāvēšanas komitejas, Latvijas Jaunatnes organizāciju komitejas, PSRS Valsts ārzemju tūrisma komitejas Rīgas apvienības (Intūrists), Vissavienības politisko zinību un zinātnes izplatīšanas biedrības Latvijas republikāniskās nodaļas, Latvijas Padomju rakstnieku savienības, LPSR Mākslinieku savienības, LPSR Komponistu savienības, LPSR Kinematogrāfijas darbinieku savienības, LPSR Žurnālistu savienības, LPSR Teātra biedrības un Padomju juristu asociācijas Latvijas republikāniskās nodaļas vadītāju lietām, kā arī PSRS Reliģisko kultu lietu padomes pilnvaroto un Krievu pareizticīgās baznīcas lietu padomes pilnvaroto LPSR lietām, izgaismojot arī LPSR prokurora, LPSR prokurora vietnieka un LPSR VDK darbību pārraugošā prokurora, LPSR Ministru Padomes Galvenās pārvaldes kara un valsts noslēpumu aizsardzībai presē (Glavļits) vadītāju, vadītāja vietnieku darbību.

VDK zinātniskās izpētes komisija arī iesaka publicēt dažādus VDK un citu institūciju dokumentus – VDK operatīvo uzskaišu u.c. kartotēkas, kas atbilst Satversmes aizsardzības biroja arhīva 1. fonda 30. aprakstam un kas sastāv no 18 lietām (kartotēkām), VDK personīgo un darba lietu reģistrācijas žurnālus, nenotikušo vervēšanu un aģentu arhīva lietu reģistrācijas žurnālus, VDK operatīvās lietas, piemēram, VDK Cēsu rajona, Dobeles rajona, Jēkabpils, Jūrmalas, Krāslavas, Limbažu, Madonas, Saldus, Stučkas, Talsu, Valmieras rajona nodaļu, VDK Jelgavas pilsētas un dzelzceļa daļas, Liepājas pilsētas un ostas daļas, Rīgas pilsētas daļas, Ventspils pilsētas un ostas daļas, VDK Sabiedrisko sakaru nodaļas, Finanšu daļas, Kadru daļas materiālus, sadarbības fakta ar VDK tiesas lietu atsevišķas daļas, citus VDK materiālus, kā arī P.Stučkas Latvijas Valsts Universitātes pirmās daļas dokumentus.

Zinātnieki likumprojektā paredzējuši, ka PSRS okupācijas un Vācijas Reiha okupācijas publisko institūciju dokumenti jeb okupāciju dokumenti, kas ir valsts varas īstenotāju rīcībā, ir nacionālā dokumentārā mantojuma sastāvdaļa, tie ir Latvijas Republikas īpašums un to iznīcināšana ir aizliegta. Arī VDK, kā arī to tiesisko priekšteču dokumenti ir nacionālā dokumentārā mantojuma daļa, kuras izpratne ir Latvijas valstiskuma pamatā.

VDK dokumenti ir ziņu kopums, kas fiksēts, uzglabāts vai nodots jebkurā tehniski iespējamā veidā, ja vismaz viens to autors vai adresāts ir bijusi VDK, ja to saturs attiecas uz jebkuru VDK tieši vai netieši raksturojošu darbību, ja tie atrasti VDK, tai institucionāli vai funkcionāli padoto iestāžu oficiālajās vai konspiratīvajās telpās, kā arī, ja no to kopuma var konstatēt, ka tie attiecas uz VDK, teikts Saeimā iesniegtajā dokumentā.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 153. pantu, likums paredzētu, ka tiesības tikt aizmirstam un tiesības ierobežot datu apstrādi nav attiecināmas uz Latvijas vēstures pētniecību un tās rezultātu publicēšanu par laiku līdz Satversmes darbības pilnīgai atjaunošanai – 5. Saeimas pirmajai sēdei 1993. gada 6. jūnijā.

Dokumentus publicētu Nacionālā arhīva tīmekļa vietnē.

2018. gada 3. aprīlī Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments kopsēdē pieņēma lēmumu lietā Nr. 670018817, SKA-858/2018 par Satversmes aizsardzības birojā esošās LPSR VDK aģentu kartotēkas pieejamību atbilstoši informācijas atklātībai. Atbilstoši šim lēmumam normatīvais akts, kas ļautu publisku šiem dokumentiem, pieņemams likuma, nevis Ministru kabineta noteikumu līmenī. Līdz ar to nav praktiska pamata izdot likuma Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu 18. panta otrajā daļā paredzētos Ministru Kabineta noteikumus. Šo dokumentu atklātība nosakāma likuma līmenī. Pieteicējs vērsās Satversmes aizsardzības birojā ar iesniegumu, lūdzot publicistiskiem mērķiem iepazīties ar visiem iestādes rīcībā esošajiem Valsts drošības komitejas (turpmāk arī – VDK) aģentūras kartotēkas dokumentiem. Informācijas pieprasījums pamatots ar Ministru kabineta 1995.gada 13.jūnija noteikumu Nr. 151 Noteikumi par totalitārisma seku dokumentēšanas centra rīcībā esošo Valsts drošības komitejas dokumentu izmantošanas kārtību (turpmāk – noteikumi Nr. 151) 7.punktu.

Atklātības likuma projekts ir pieejams šeit.

Komisija lūdz plašsaziņas līdzekļus publicēt likuma projektu un lūdz sabiedrības pārstāvjus sniegt atzinumus par likuma projektu un priekšlikumus līdz 2018. gada 30. jūnijam uz elektroniskā pasta adresi vdk@lu.lv.

Plašāka informācija

LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētājs,

Publiskās atmiņas centra valdes priekšsēdētājs,

Dr. hist., Dr. h. c. (LZA) Kārlis Kangeris

+3712926366696

July 21, 2018 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Baigā gada notikumi vēl jāpēta, piemin upurus

Viss raksts un fotogalerija: http://www.la.lv/foto-baiga-gada-notikumi-vel-japeta-piemin-upurus/


Baigā gada upuru biogrāfiju un tiem izvirzīto apsūdzību izzināšana palīdzēs saprast, kādas cilvēku kategorijas komunistiskais padomju režīms “a priori” atzina par sev nevēlamām, Baigā gada upuru piemiņas pasākumā sacīja Latvijas Okupācijas muzeja vēsturniece, pētniece Inese Dreimane.

Viņa norādīja, ka totalitāram režīmam ir savas “ienaidnieku kategorijas” – nacistiem tas bija nacionālistiskais princips, savukārt padomju režīmam – šķiru princips. “Ir uzticamas profesijas, un ir šķiras, kuras ir nevēlamas. Tieši šo cilvēku likteņi ir bijuši traģiski,” teica Dreimane.

Rīgas Centrālcietumā nošauto Baigā gada upuru pētniecība tika sākta 2014.gada nogalē, un tās laikā tika atklāts, ka pastāv ne tikai sabiedrībā tā dēvētais Šustina saraksts, bet arī LPSR Valsts drošības komitejas (VDK) izmeklēšanas daļas priekšnieka Jāņa Vēvera parakstītais saraksts ar 32 notiesājamo un nogalināmo vārdiem. Līdz ar to, tika konstatēts, ka Rīgas Centrālcietumā laikā no 1940.gada 17.jūnija līdz 1941.gada 1.jūlijam nošauti kopskaitā 99 personas. Lai gan Šustina sarakstā minēto personu apsūdzības ir zināmas, par Vēvera sarakstā iekļauto cilvēku likteņiem vēl jāveic padziļināta izpēte.

Šustina sarakstā bija pierakstītas kopskaitā 73 personas, no kurām 66 tika nogalinātas, jo šāvējiem bija pietrūcis laika. Sešas sievietes netika nogalinātas, bet sarakstā minētais Roberts Leleps pēc aizturēšanas izbēga pārvešanas laikā. “Bija kara apstākļi, un miliči, kuriem bija uzticēts nogādāt apcietinātos Rīgas Centrālcietumā, paši bēga. Apcietinātie darīja to pašu,” skaidroja Dreimane. Vēlāk tika noskaidrots, ka apcietinājumā nogalināta vēl viena persona, kas nebija iekļauta nedz vienā, nedz otrā sarakstā.

Taujāta, par kādām rīcībām Baigā gada upuri Rīgas Centrālcietuma gadījumā tikuši apcietināti, notiesāti un nogalināti, Dreimane atbildēja, ka zināmie spriedumi bijuši melīgi. “Lielākoties tie ir saistīti ar karadarbības sākumu un kara stāvokļa ieviešanu [..]. Vienlaikus tika radīta tā dēvētā “spiegu mānija”, līdz ar ko, padomju režīma amatpersonas Latvijas civiliedzīvotājus sāka uzskatīt par vācu diversantu atbalstītājiem vai padomju varas nemīlētājiem pēc grūti saprotamiem principiem. Piemēram, atvaļinātais Latvijas armijas pulkvedis Nikolajs Fogelmanis tika apcietināts un nošauts par to, ka viņš savā Mežaparka mājas pagalmā bija no kamīna izbēris gružus un tie vēl kvēloja. Mazā dūmu strūkliņa nevarēja tikt redzēta no lidmašīnas, kā arī māja atradās meža ielokā, ļaujot šo notikumu redzēt tikai garāmgājējiem, vai arī kādiem milicijas vai čekas patruļai,” apgalvoja Dreimane.

Tāpat pētniece kā piemēru melīgam padomju komunistiskās varas spriedumam pieminēja Dinu un Nisonu Trubekus – vecu ebreju pāri, kas tika apsūdzēti par signalizēšanu vācu lidmašīnām ar gaismas signāliem. “Visticamāk kāds pa logu redzēja, ka šie cilvēki izmanto kabatas baterijas ar krāsainiem, maināmiem stikliņiem. Nav saprotams, kādēļ šim ebreju pārim būtu izdevīgi ko tādu darīt, un saukt aviāciju virs savas mājas,” sacīja Dreimane.

Saskaņā ar pētnieku rīcībā esošo informāciju Baigajā gadā Rīgas Centrālcietumā atrādās arī personas, kas tur tika turētas arī bez īpašām apsūdzībām, jo par tām VDK bija jau iepriekš ievākusi informāciju. Attiecīgi šīs personas, iespējams, vēl tika izmeklētas, taču karadarbība ir paātrinājusi apcietināšanas procesu. Pētnieki pieļauj, ka, iespējams, citādākos apstākļos daļa no Rīgas Centrālcietuma aizturētajiem būtu izcietuši savu sodu un izdzīvojuši.

Kā ziņots, Stūra mājas jeb Tetera nama pagalmā norisinājās Baigā gada upuru piemiņas pasākums.

Latvijā padomju okupācijas pirmo gadu no 1940.gada 17.jūnija līdz 1941.gada 1.jūlijam mēdz dēvēt par Baigo gadu. Šī viena gada laikā komunistiskā VDK arestēja vismaz 3745 Latvijas pilsoņus, bet nogalināja aptuveni 400. Arestēto civiliedzīvotāju nošaušana bez tiesas Centrālcietumā bija viens no pēdējiem komunistiskā režīma noziegumiem 1941.gadā.

Pēc ekshumācijas, 1941.gada 6.jūlijā nogalināto mirstīgās atliekas guldīja Meža kapos, aizsākot “Balto krustu” kapulauka vēsturi.

“Baltajos krustos” guldīti vēl līdz pat 1944.gadam masu kapos atrastie komunistiskā terora upuri. To skaits pēc aplēsēm ir aptuveni 120.

Meža kapu “Baltajos krustos” katru gadu notiek Rīgas Politiski represēto apvienības rīkotais piemiņas brīdis.

July 7, 2018 Posted by | Vēsture | Leave a comment

VDK komisijas pētnieki “padarīti par bandiniekiem” politiskās spēlēs?

VDK komisijas pētnieki “padarīti par bandiniekiem” politiskās spēlēs? Saruna ar Gintu Zelmeni un Aināru Bambalu


Ministru kabinetam 2014. gadā dodot rīkojumu izveidot Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) zinātniskās izpētes komisiju, ar šo institūciju saistījās lielas cerības, ka tā sakārtos čekas maisu, tas ir, VDK dokumentu, kopumu, formulēs, kā tie nododami atklātībā, sniegs priekšlikumus izmaiņām likumdošanā. Pēc sākotnējās ieceres tam visam vajadzēja būt formulētam lakoniskā gala ziņojumā līdz šā gada 31. maijam. Jāsaka, ka tas, kas saņemts un pieredzēts līdz šim, īsti nav atbildis gaidītajam un komisijas gadījumā drīzāk jālieto vārds “vilšanās”. Arī publiski attiecībā uz komisijas darbību ir izskanējis raksturojums “haoss”. Īpaši tās beigu daļa bijusi bagāta mulsinošiem, impulsīviem, sabiedrībai tā arī neizskaidrotiem lēmumiem un situācijām, kad gaidīts viens, bet saņemts pavisam kas cits. Nevienu reizi vien gadījies dzirdēt, ka komisijai bijušas un ir gūzma organizatorisku un komunikācijas problēmu – gan iekšējo, gan uz ārējo saskarsmi attiecināmu. To dēļ vairāki komisijas dalībnieki neoficiālās sarunās bilduši, ka nemaz nevēlas, lai viņu vārdi tiktu asociēti ar šo institūciju. Komisijas locekļi, Latvijas Nacionālā arhīva vecākais eksperts GINTS ZELMENIS un Latvijas Valsts arhīva eksperts AINĀRS BAMBALS gan tādiem nepieder. Abi piekrita atklātai sarunai.

Vai Latvijas PSR VDK zinātniskās izpētes komisija šobrīd uzskatāma par pastāvošu? Valdība taču pateica, ka finansējumu vairs nedos.

Gints Zelmenis: Kā saprotu, valdības mandāts komisijai jau no sākta gala bija līdz 2018. gada 31. maijam, līdz gala ziņojuma iesniegšanai. Juristi gan saka, ka nevienā dokumentā neesot sacīts, ka 31. maijā komisija beidz pastāvēt. Līdz ar to komisija it kā var turpināties, taču kā nejurists neņemos par to spriest.

Ainārs Bambals: Valdības lēmuma par komisijas likvidāciju vēl nav bijis. Kaut kādā formā svītra tam visam tomēr būs jāpavelk.

Skaidru gala ziņojumu un rekomendācijas, ko darīt ar VDK dokumentiem, sabiedrība tā arī nav sagaidījusi! Vismaz ne tādā formā, kā reiz tika solīts.

A. Bambals: Nu skumji. Man šķiet, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas darba grupas vadītājs likuma “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” grozījumu sagatavošanā Ritvars Jansons Kangera kungam tos lūdza vairākkārt. Acīmredzot komisijas vadība ievēro subordināciju, ka tai jāatskaitās tikai Latvijas Universitātes (LU) priekšā. Un LU tālāk jāatskaitās Izglītības un zinātnes ministrijai, un tai tālāk Ministru kabinetam, kas šo ziņojumu virzīs tālāk. Varbūt mazliet izkropļotā veidā, tomēr mūsu ieteikumi ir transformējušies komisijas sagatavotajā “Atklātības un totalitārisma atkārtošanās novēršanas likumprojektā”, kā arī gala pārskata zinātniskajā daļā.

“LA” redakcija saņēma komisijas sekretāres sūtītu e-pasta vēstuli, kurā bija saite uz internetā publicēto 2828 lappušu “VDK komisijas pārskatu” un lūgumu turpmāk nelietot jēdzienu “gala ziņojums”. Tas tomēr visiem bija pārsteigums, kad dažas dienas pirms gala termiņa – 31. maija – komisijas vadība pēkšņi paziņoja, ka gadiem gaidītā ziņojuma nebūs, jo “pēc likuma” viņiem tāds nemaz neesot valdībai jāsniedz! Jāsaprot, ka 2828 lappuses arī ir tas gaidītais gala dokuments?

“Ziņojums” vai “pārskats”, par to var lauzt šķēpus, bet man šķiet, ka 2014. gada maijā VDK likuma grozījumos tomēr bija runa par rekomendāciju sniegšanu.

G. Zelmenis: Arī manā skatījumā nosaukums ir formāla lieta. Svarīgākais būtu bijis iesniegt gaidīto dokumentu laikā un labā kvalitātē. Šobrīd faktiski ir uztaisīts pēdējā pusotra gada pārskats, “Atklātības likumprojekts”, kurā pētnieku priekšlikumi vismaz man izskatās drusku “greizā spogulī”, daži Ministru kabineta rīkojuma projekti, vēl visādi paskaidrojumi. Tā kā šā pārskata beigās nez kāpēc “piekarināti” visi četri komisijas izdoto rakstu sējumi, sanāk 2828 lappuses. Un tas viss ir nosaukts par “pārskatu”!

A. Bambals: Janvārī komisijā iesniedzu un mēs apspriedām manu priekšlikumu gala ziņojuma struktūrai, ieturētai akadēmiskās tradīcijās. Tas bija plāns, kādam ziņojumam vajadzētu būt. Toreiz komisija sanāksmē šo plānu akceptēja. Nekas no tā, ko biju sarakstījis, neīstenojās. Bija paredzēts ievads, komisijas trīs gadu darba uzskaitījums, aprakstīti sākotnējie bremzējošie šķēršļi, minēts LPSR VDK dokumentu sastāvs, dokumentu veidi, aprakstīts, kas ar šiem dokumentiem pēc neatkarības atgūšanas notika. Jāpiebilst, ka tās parlamenta un valdības komisijas, kas 1991. un 1992. gadā tika veidotas VDK dokumentu pārņemšanai, bija diezgan paviršas, lai neteiktu – neprofesionālas. Ziņojuma plānā bija uzsvērts, ka jāparāda Latvijas Komunistiskās partijas vadošā loma VDK darba organizēšanā un saikne starp abām institūcijām. Vēl būtu apskatītas sadarbības fakta lietas, kādu Latvijas Valsts arhīvā ir ap 400. Ziņojuma 6. punkts būtu VDK zinātniskās izpētes darba rezultāti un visbeidzot rekomendācijas politiķiem, risku izvērtējums. Tāda bija iecere – gala ziņojums apmēram uz 150 lapām. Diemžēl mūsu viedokli par gala dokumenta struktūru vērā neņēma.

G. Zelmenis: Aprīļa sākumā Ainārs Bambals, es un vēl vairāki komisijas locekļi iesniedzām priekšlikumus gala ziņojumam – kas ko pētījis, kādus dokumentus skatījis un no tā izrietošie priekšlikumi. Iesniedzām to visu komisijas vadībai ar domu, ka tos sastrukturēs un iekļaus gala dokumentā. Vēl pie visa, ja nemaldos, maija sākumā sniedzām komisijas priekšniecībai atskaites par VDK lietām, ko bijām skatījuši Satversmes Aizsardzības biroja Totalitārisma seku dokumentēšanas centrā (SAB TSDC), un kas no tā izriet. Tā gala dokumenta struktūra, kāda tā ir šobrīd, izveidojās maija beigās vai pat jūnijā. Pat nezinu, vai tur bija kāda saskaņošana ar citiem komisijas locekļiem.

Tomēr nesaprotu – 2828 un 150 lapas… Kur tad palika racionālā ziņojuma daļa, kas bija iecerēta, tās 150 lapas? No kurienes iznira “Atklātības likumprojekts”, ja visi gaidīja ieteikumus esošā VDK likuma labojumiem?

A. Bambals: Domāju, tās 150 lapas, ko varētu nosaukt par gala ziņojumu, arī ir iesniegtas LU rektoram. Maija beigās Gints Zelmenis vēl salika kopā to pētnieku atskaites un priekšlikumus, kas SAB TSDC pētīja VDK dokumentus. Kurā brīdī parādījās Atklātības likums, pat īsti nepamanīju.

July 5, 2018 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Režisore Dz. Geka nav sadarbojusies ar VDK

Tiesa pirms gada apstiprinājusi, ka režisore Dzintra Geka nav sadarbojusies ar VDK

June 27, 2018 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Noklusētā traģēdija 1965.g. Dziesmu svētkos

NEZINĀMĀ VĒSTURE: KĀ PŪLIS SAMINA CILVĒKUS 1965.GADA DZIESMU SVĒTKOS

http://puaro.lv/tiesiskums/nezinama-vesture-ka-pulis-samina-cilvekus-1965-gada-dziesmu-svetkos/


Ir kāda nezināma lappuse Latvijas Dziesmu svētku vēsturē.

1965.gads. Tēvs mani ved uz Dziesmu svētkiem. No Langstiņiem, kur tovasar dzīvojām, steidzamies ar taksometru, lai nenokavētu.

Esam paguvuši, taču pie ieejas mums priekšā – ļaužu pūlis. Palēnām pūlis pieaug arī mums aiz muguras. Ieejas vārti ir aizvērti, priekšā miliči. Izrādās, ka uz koncerta atklāšanu ieradušies partijas vadītāji un augsta amatpersona no Maskavas. Kamēr viņi nav norunājuši savas gudrās runas, tikmēr apmeklētāju kustība nostopēta.

Pūlis ir neapmierināts, jo, šķiet, ka iztālēm no estrādes dzirdama arī kāda dziesma. Dziedāšana ir sākusies, bet vārtus neatver. Cilvēki kļūst nemierīgi. Miliči stāv akmeņainām sejām. Nav pavēles.

Es esmu sīkais, pabeigusi otro klasīti.. No visiem svētkiem man prātā ir viena dziesma, ko gribu dzirdēt. Karaļmeita. Esmu pasaku mīļotāja.

Un tad vārti veras un pūlis sakustas. Nekur tālu tas netiek, jo pirmajās rindās kāds pakrīt. Un tad krīt daudzi. Atceros šausmīgus kliedzienus. Tēvs cenšas mani pasargāt, bet tas ir neiespējami, jo pūlis aiz muguras neapstājas.

Esmu tumsā. Virs manis ir ķermeņi Cilvēki kliedz. Un kaut kā izdotas atšķirt šausmu kliedzienus no sāpju kliedzieniem. Un pēc tam kļūst grūti elpot, ir smagi un zem manis ir kustīgi ķermeņi.

Tad pavīd gaisma. Mani no kaudzes rauj ārā milicis. Es viņam situ ar savu mazo roķeli, jo negrib būt nošķirta no tēva. Mani tomēr izrauj no cilvēku kaudzes, panes maliņā un notupina blakus savādai mantu kaudzei, kurā ir apģērbu gabali, apavi, daži fotoaparāti, sieviešu somas.

Es sēžu un skatos, kā apkārt klimst savādi cilvēki. Tādi kā apdulluši. Savārtīti, saplēstām drēbēm, bez apaviem. Daži cilvēki vienkārši guļ zālē. Daži guļ klusu, daži vaid. Kāda sieviete klīst no augšas līdz apakšai pārplēstā kleitā. Kleita atsedz viņas veļu. Viņa iet, kādu meklēdama. Apdullusi, neredzēdama savu padomju sabiedrībai nepiedienīgo izskatu.

Tad sāk parādīties mediķi, nestuves. Cilvēkus kaut kur aiznes. Pienāk arī pie manis. Iztausta. Uzdod jautājumus. Es neko neatbildu. Dodas pie nākamā,

Atnāk arī tēvs. Viņš apraudas, ieraudzīdams mani sveiku un veselu. Saplēstā kleitiņa ir nieks, viņš saka. Tēvam ir svešas pēdas nospiedums uz muguras, žaketei – pārplēsta vīle. Taču mēs atšķirībā no citiem neesam asiņaini.

Tēvs aiziet meklēt savus apavus. Viņš izskatās ļoti saguris. Kad viņš ir atradis kurpes un atgriežas, mēs mazu brīdi klausāmies koncertu. Sieviete saplēstajā kleitā arī ir atklīdusi līdz skatītāju soliem. taču tur viņu pamana milicijas modrā acs un viņu organizēti, nedaudz brutāli, aizved no publikas. Man viņas ir ļoti žēl.

Tēvs saka, ka labāk būtu doties prom. Mēs aizejam. Tēvs iet ļoti lēnām. Pie ieejas joprojām ir samesto mantu kaudzes, kuras miliči modri sargā.

Pēc pāris stundām, jau mūsu mājās, atbrauc ātrā palīdzība. Tēvam, izrādās, ir lauztas ribas.

Krievu laikos, protams, ziņa par šo Dziesmu svētku notikumu nevarēja tikt publiskota. Tā kā tēvs bija žurnālists, tad pa neredzamajiem ziņu kanāliem viņam tapa zināms, ka šajā šausmīgajā negadījumā bijuši arī cilvēku upuri.

Mums vienkārši paveicās. Taču es visu turpmāko mūžu nespēju piedalīties masu pasākumos. Man ir bail no pūļa. Es nekad neesmu bijusi Arēnā Rīga, neeju demonstrācijās, nespēju uzturēties telpās bez logiem un Dziesmu svētkus skatos vienīgi televīzijā.

Kolēģi, kuriem es izstāstīju šo stāstu, teica, ka tas būtu jāzina arī citiem. Tad nu, lūk..

x x x

Ar šo melno lappusi Dziesmusvētku vēsturē savā lapā sociālajā tīklā Facebook dalījusies Indira Ozola.

June 25, 2018 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Aicina politiķus pieņemt Atklātības likumu

aprinkis.lv

Viss raksts:   http://www.aprinkis.lv/zinas/item/45932-karlis-kangeris-vdk-petnieki-aicina-politikus-saeima-pienemt-atklatibas-likumu

Kārlis Kangeris: VDK pētnieki aicina politiķus Saeimā pieņemt Atklātības likumu

Kārlis Kangeris, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors vēsturē, LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētājs, Dr. hist.

June 23, 2018 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Pazudusi VDK priekšsēdētāja Zukuļa lieta

June 22, 2018 Posted by | Vēsture | Leave a comment

M.Starostinas un E.N.Sveržickas pētītais

Doktorantes Martas Starostinas un Elīzas Nikolas Sveržickas pētītais par LNA LVA 2745. fondu: sadarbības fakta ar VDK konstatēšanas tiesu lietas prokuratūras uzraudzība. Dundagā debatē arī Linards Muciņš, Oktaviāns Cikū (Moldova) un Ihors Kuļiks (Ukraina).

June 16, 2018 Posted by | Vēsture | Leave a comment

Staļina nošaujamo saraksti

Raksts krievu valodā. (Gugles tulkotājs atrodams šeit)

bessmertnybarak.rubessmertnybarak.ru

Сталинские расстрельные списки

Сталинские расстрельные списки — списки людей, осужденных по решению И.В.Сталина и других членов Политбюро ЦК ВКП(б) к различным мерам наказания — в большинстве к ВМН-расстрелу, относящиеся к 1936–1938 гг., когда «списочный» механизм осуждения применялся наиболее часто. Всего сохранилось 390 списков (на 46 255 имен), приговоренных за эти годы членами Политбюро. Оригиналы списков хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) и составляют 11 томов, подшиты в хронологической последовательности — с первого списка от 27 февраля 1937 года, до последнего, датированного 29 сентября 1938 года. Фонд 17, опись 117, дела 409-419.

«Списочный порядок осуждения» — упрощенная процедурах судопроизводства, которые были введены Постановлением ЦИК и СНК СССР от 1 декабря 1934 г. Практическое применение данного постановления имело эпизодический характер и связано в основе своей с громкими делами, такими как «Кремлевское дело», закрытое слушание которого прошло в Военной Коллегии Верховного Суда СССР 27 июля 1935 года. В широких масштабах закон был использован осенью 1936 года, сразу после вступления в должность наркома НКВД Ежова. 4 октября решением Политбюро была рассмотрена записка Ежова и Вышинского на осуждение 585 человек. На подлиннике решения стояли подписи: «За. Каганович, Молотов, Постышев, Андреев, Ворошилов, Ежов».

От этого первого списка сохранились лишь два фрагмента, которые были подшиты к спискам от 1937 г. и включены в опись как единый недатированный список. С февраля 1937 года составление и утверждение в Политбюро списков лиц к осуждению стало носить регулярный характер. Утверждение пофамильных списков с указанной мерой наказания осуществлял сам Сталин и другие члены Политбюро, оставляя свои резолюции «за» на листах списков и подписи.

Первый список был утвержден 27 февраля 1937 года — в день открытия весеннего Пленума ЦК ВКП(б). В нем были фамилии 479 человек, мерой наказания для которых был определен расстрел. Формировал и представлял списки Ежов, утверждали члены Политбюро, оформлял расстрелы Ульрих. Эта процедура безотказно проработала до сентября 1938 года. Оформление списков было одинаковым. На обложке ставился заголовок «Список лиц, подлежащих суду Военной Коллегии Верховного Суда СССР» (реже — «Список»), на второй странице — справка о числе людей и разбивка по регионам. Первые два списка 1937 года (27 февраля и 19 марта) — никем из руководства НКВД не подписаны. В дальнейшем каждый список перед визированием в Политбюро подписывали чиновники наркомата: в с марта по июль 1937 года — начальник четвертого (секретно-политического) отделения ГУГБ НКВД, с августа 1937 года — начальник учетно-регистрационного отделения (восьмой отдел ГУГБ, с июня 1938 года — Первый специальный отдел НКВД). Итого на списках можно найти подписи В.М.Курского, С.Г.Гендина, Я.С.Агранова, М.И.Литвина, Л.Н.Бельского, В.Е.Цесарского и И.И.Шапиро. Списки от 14 августа 1937 года и 10 июня 1938 года подписаны лично заместителем наркома НКВД Ежова М.П.Фриновским. Все документы поступали к Сталину с сопроводительными записками от Ежова.

Внутренняя процедура рассмотрения и утверждения списков членами Политбюро была неформальной и секретной. Утверждение списков не фиксировалось в протоколах заседаний Политбюро, а сами списки не попадали в делопроизводство — их возвращали в НКВД. В рассмотрении списков принимало участие не все Политбюро, а только некоторые его члены. Наиболее активно принимали участие в подписании списков сам Сталин и Молотов, причем лидировал последний — его подпись стоит на 372 списках. Утверждение «за» и подпись Сталина сохранились на 357 списках, Каганович подписал 188, Ворошилов — 185, Жданов — 176, Микоян — 8, а расстрелянный Косиор — 5 списков. На 8 списках есть резолюция Ежова (как секретаря ЦК). Достоверно известно о 51 дне утверждений списков в 1937–1938 гг. Сталин первым оставлял свою подпись, вслед за ним подписывали остальные. Среди резолюций «за» и подписей, есть две полноценные сталинские фразы: «За с тем, чтобы приговоры и исполнения в отношении железнодорожников были опубликованы в местной печати» и «За расстрел всех 138 человек. Сталин». На одном из списков также есть: «Приветствую! Каганович», оставленное Сталиным в 1936 году.

3 февраля 1954 года министр внутренних дел СССР Круглов направил Никите Хрущеву записку: «Докладываю Вам, что в архивах МВД СССР обнаружено 383 списка “лиц, подлежащих суду Военной Коллегии Верховного Суда СССР”. Эти списки были составлены в 1937 и 1938 годах НКВД СССР и тогда же представлены в ЦК ВКП(б) на рассмотрение. На всех списках имеются собственноручные резолюции И.В.Сталина и других членов Политбюро. Представляю при этом подлинники всех указанных списков. Для необходимой справочной работы в МВД имеются вторые экземпляры (копии) списков. ПРИЛОЖЕНИЕ: в 11 томах».

Вопрос был доложен Хрущеву сразу же, 4 февраля 1954 г. Впервые о существовании списков Хрущев упомянул только на закрытом докладе ХХ съезду в феврале 1956 года. 27 июля 1956 года решено хранить эти тома в архиве Президиума ЦК КПСС. Материалы хранились в необработанном виде до ноября 1974 года. Потом их включили в опись № 24 фонда № 3. Все дела были помечены как «Особая папка», с особым режимом доступа к этим материалам.

В 1998 году списки, хранящиеся на тот момент в Архиве Президента РФ, были рассекречены. В 2011 году после упразднения Архива Президента РФ все 11 томов списков «лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного Суда» были переданы на хранение в РГАСПИ. Доступ к этим документам почти свободный. Но копии и фотокопии можно получить лишь оплатив тариф архива.

001. Сталинские списки: список лиц от 27 февраля 1937 года. Москва-центр и еще 13 регионов

002. Сталинские списки: список лиц от 19 марта 1937 года. Свердловская область

003. Сталинские списки: список лиц от 27 марта 1937 года. Западно-Сибирский край

004. Сталинские списки: список лиц от 01 апреля 1937 года. Ленинград

005. Сталинские списки: список лиц от 01 апреля 1937 года. Свердловская область

006. Сталинские списки: список лиц от 05 апреля 1937 года. Омская область

007. Сталинские списки: список лиц от 05 апреля 1937 года. Красноярский край

008. Сталинские списки: список лиц от 05 апреля 1937 года. Горьковская область

009. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1937 года. Западно-Сибирский край

010. Сталинские списки: список лиц от 23 апреля 1937 года. Азово-Черноморский край

011. Сталинские списки: список лиц от 23 апреля 1937 года. Баку

012. Сталинские списки: список лиц от 28 апреля 1937 года. Орджоникидзевский край

013. Сталинские списки: список лиц от 06 мая 1937 года. Ленинград

014. Сталинские списки: список лиц от 15 мая 1937 года. Москва-центр

015. Сталинские списки: список лиц от 15 мая 1937 года. Московская область

016. Сталинские списки: список лиц от 31 мая 1937 года. Московская область

017. Сталинские списки: список лиц от 31 мая 1937 года. Грузинская ССР

018. Сталинские списки: список лиц от 14 июня 1937 года. Москва-центр

019. Сталинские списки: список лиц от 14 июня 1937 года. Орджоникидзевский край

020. Сталинские списки: список лиц от 14 июня 1937 года. Украинская ССР

021. Сталинские списки: список лиц от 14 июня 1937 года. Свердловская область

022. Сталинские списки: список лиц от 14 июня 1937 года. Московская область

023. Сталинские списки: список лиц от 6 июня 1937 года. (представлен НКВД СССР – Бельский)

024. Сталинские списки: список лиц от 25 июня 1937 года. Армения

025. Сталинские списки: список лиц от 25 июня 1937 года. Украинская ССР

026. Сталинские списки: список лиц от 26 июня 1937 года. Украинская ССР

027. Сталинские списки: список лиц от 26 июня 1937 года. Московская область

028. Сталинские списки: список лиц от 26 июня 1937 года. Грузинская ССР

029. Сталинские списки: список лиц от 26 июня 1937 года. Москва-центр

030. Сталинские списки: список лиц от 10 июля 1937 года. Сталинградская область и еще 3 региона

031. Сталинские списки: список лиц от 10 июля 1937 года. Ярославская область и еще 12 регионов

032. Сталинские списки: список лиц от 10 июля 1937 года. Азербайджанская ССР и Грузинская ССР

033. Сталинские списки: список лиц от 10 июля 1937 года. Свердловская область и еще 2 региона

034. Сталинские списки: список лиц от 10 июля 1937 года. Украинская ССР

035. Сталинские списки: список лиц от 10 июля 1937 года. Хабаровск

036. Сталинские списки: список лиц от 10 июля 1937 года. Калининская область

037. Сталинские списки: список лиц от 10 июля 1937 года. Москва-центр и Московская область

038. Сталинские списки: список лиц от 13 июля 1937 года. Ленинградская область

039. Сталинские списки: список лиц от 22 июля 1937 года. Челябинская область

040. Сталинские списки: список лиц от 25 июля 1937 года. Москва-центр и Московская область

041. Сталинские списки: список лиц от 25 июля 1937 года. Саратовская область и еще 9 регионов

042. Сталинские списки: список лиц от 25 июля 1937 года. Свердловская область

043. Сталинские списки: список лиц от 25 июля 1937 года. Азово-Черноморский край

044. Сталинские списки: список лиц от 25 июля 1937 года. Москва-центр

045. Сталинские списки: список лиц от 31 июля 1937 года. Москва-центр и Московская область

046. Сталинские списки: список лиц от 31 июля 1937 года. Горьковская и Саратовская области

047. Сталинские списки: список лиц от 31 июля 1937 года. Азово-Черноморский и Орджоникидзевский края

048. Сталинские списки: список лиц от 31 июля 1937 года. Свердловская область

049. Сталинские списки: список лиц от 31 июля 1937 года. Ленинградская область

050. Сталинские списки: список лиц от 31 июля 1937 года. Дальне-Восточный край

051. Сталинские списки: список лиц от 10 августа 1937 года. Казахская ССР

052. Сталинские списки: список лиц от 10 августа 1937 года. Ленинградская область

053. Сталинские списки: список лиц от 10 августа 1937 года. Западно-Сибирский край и еще 3 региона

054. Сталинские списки: список лиц от 10 августа 1937 года. Дальне-Восточный край

055. Сталинские списки: список лиц от 10 августа 1937 года. Свердловская область

056. Сталинские списки: список лиц от 10 августа 1937 года. Москва-центр и Московская область

057. Сталинские списки: список лиц от 10 августа 1937 года. Грузинская ССР

058. Сталинские списки: список лиц от 14 августа 1937 года. (Фриновский)

059. Сталинские списки: список лиц от 20 августа 1937 года. Москва-центр и Московская область

060. Сталинские списки: список лиц от 20 августа 1937 года. Сталинградская область

061. Сталинские списки: список лиц от 20 августа 1937 года. Ленинградская область

062. Сталинские списки: список лиц от 20 августа 1937 года. Москва-центр

063. Сталинские списки: список лиц от 20 августа 1937 года. Оренбургская область

064. Сталинские списки: список лиц от 25 августа 1937 года. 2 военных округа и 7 регионов

065. Сталинские списки: список лиц от 25 августа 1937 года. 8 регионов (Украина)

066. Сталинские списки: список лиц от 31 августа 1937 года. Москва-центр и Московская область

067. Сталинские списки: список лиц от 31 августа 1937 года. Москва-центр

068. Сталинские списки: список лиц от 31 августа 1937 года. Куйбышевская область и еще 3 региона

069. Сталинские списки: список лиц от 31 августа 1937 года. Ярославская область

070. Сталинские списки: список лиц от 31 августа 1937 года. Ленинградская область

071. Сталинские списки: список лиц от 31 августа 1937 года. Оренбургская область

072. Сталинские списки: список лиц от 07 сентября 1937 года. Татарская АССР и еще 5 регионов

073. Сталинские списки: список лиц от 07 сентября 1937 года. Украинская ССР

074. Сталинские списки: список лиц от 07 сентября 1937 года. Дальне-Восточный край

075. Сталинские списки: список лиц от 07 сентября 1937 года. Ленинградская область

076. Сталинские списки: список лиц от 07 сентября 1937 года. Москва-центр

077. Сталинские списки: список лиц от 15 сентября 1937 года. Калининградская область и еще 9 регионов

078. Сталинские списки: список лиц от 15 сентября 1937 года. Красноярский край

079. Сталинские списки: список лиц от 15 сентября 1937 года. Дальне-Восточный край

080. Сталинские списки: список лиц от 15 сентября 1937 года. Ленинградская область

081. Сталинские списки: список лиц от 15 сентября 1937 года. Челябинская область

082. Сталинские списки: список лиц от 15 сентября 1937 года. Белорусская ССР

083. Сталинские списки: список лиц от 15 сентября 1937 года. Грузинская ССР

084. Сталинские списки: список лиц от 15 сентября 1937 года. Москва-центр и Московская область

085. Сталинские списки: список лиц от 22 сентября 1937 года. Калуга, Киев и Днепропетровск

086. Сталинские списки: список лиц от 22 сентября 1937 года. Воронежская область

087. Сталинские списки: список лиц от 22 сентября 1937 года. Ярославская область и еще 2 региона

088. Сталинские списки: список лиц от 22 сентября 1937 года. Красноярский край

089. Сталинские списки: список лиц от 22 сентября 1937 года. Казахская ССР

090. Сталинские списки: список лиц от 22 сентября 1937 года. Москва-центр

091. Сталинские списки: список лиц от 26 сентября 1937 года. Казахская ССР

092. Сталинские списки: список лиц от 26 сентября 1937 года. Украинская ССР

093. Сталинские списки: список лиц от 03 октября 1937 года. Украинская ССР

094. Сталинские списки: список лиц от 03 октября 1937 года. Дальне-Восточный край и еще 3 региона

095. Сталинские списки: список лиц от 03 октября 1937 года. Западно-Сибирский край

096. Сталинские списки: список лиц от 03 октября 1937 года. Москва-центр

097. Сталинские списки: список лиц от 03 октября 1937 года. Восточно-Сибирская область

098. Сталинские списки: список лиц от 03 октября 1937 года. Красноярский край

099. Сталинские списки: список лиц от 03 октября 1937 года. Казахская ССР

100. Сталинские списки: список лиц от 03 октября 1937 года. Азербайджанская ССР

101. Сталинские списки: список лиц от 03 октября 1937 года. Москва-центр и Московская область

102. Сталинские списки: список лиц от 21 октября 1937 года. Днепропетровск и еще 3 региона

103. Сталинские списки: список лиц от 21 октября 1937 года. Москва-центр

104. Сталинские списки: список лиц от 21 октября 1937 года. Сталинградская область и еще 3 региона

105. Сталинские списки: список лиц от 21 октября 1937 года. Новосибирская область, Уфа и Днепропетровск

106. Сталинские списки: список лиц от 21 октября 1937 года. Западно-Сибирский край

107. Сталинские списки: список лиц от 21 октября 1937 года. Восточно-Сибирская область

108. Сталинские списки: список лиц от 21 октября 1937 года. Белорусская ССР

109. Сталинские списки: список лиц от 21 октября 1937 года. Грузинская ССР

110. Сталинские списки: список лиц от 21 октября 1937 года. 5 регионов (Украина)

111. Сталинские списки: список лиц от 21 октября 1937 года. 6 регионов (Украина)

112. Сталинские списки: список лиц от 21 октября 1937 года. Москва-центр и Московская область

113. Сталинские списки: список лиц от 21 октября 1937 года. Москва и Московская область

114. Сталинские списки: список лиц от 27 октября 1937 года. Украинская ССР

115. Сталинские списки: список лиц от 27 октября 1937 года. Москва-центр

116. Сталинские списки: список лиц от 27 октября 1937 года. Новосибирская область

117. Сталинские списки: список лиц от 27 октября 1937 года. Ростовская область

118. Сталинские списки: список лиц от 27 октября 1937 года. Москва-центр

119. Сталинские списки: список лиц от 01 ноября 1937 года. (высшие должностные лица)

120. Сталинские списки: список лиц от 01 ноября 1937 года. Москва-центр и Московская область

121. Сталинские списки: список лиц от 01 ноября 1937 года. Белорусская ССР

122. Сталинские списки: список лиц от 13 ноября 1937 года. Ростовская область

123. Сталинские списки: список лиц от 13 ноября 1937 года. Новосибирская область и Томская ж/д

124. Сталинские списки: список лиц от 13 ноября 1937 года. Ивановская область

125. Сталинские списки: список лиц от 13 ноября 1937 года. Орджоникидзевский край

126. Сталинские списки: список лиц от 13 ноября 1937 года. Ленинградская область

127. Сталинские списки: список лиц от 13 ноября 1937 года. Москва-центр

128. Сталинские списки: список лиц от 13 ноября 1937 года. Украинская ССР

129. Сталинские списки: список лиц от 13 ноября 1937 года. Ярославская область

130. Сталинские списки: список лиц от 13 ноября 1937 года. Смоленская область

131. Сталинские списки: список лиц от 13 ноября 1937 года. Башкирская АССР

132. Сталинские списки: список лиц от 13 ноября 1937 года. Свердловская область

133. Сталинские списки: список лиц от 13 ноября 1937 года. Челябинская область

134. Сталинские списки: список лиц от 13 ноября 1937 года. Москва (ж/д и метро) и Калуга (Киевская ж/д)

135. Сталинские списки: список лиц от 13 ноября 1937 года. Москва-центр

136. Сталинские списки: список лиц от 22 ноября 1937 года. Грузинская ССР

137. Сталинские списки: список лиц от 22 ноября 1937 года. Орджоникидзевский край и Ростов-на-Дону (ж/д)

138. Сталинские списки: список лиц от 22 ноября 1937 года. Оренбургская область

139. Сталинские списки: список лиц от 22 ноября 1937 года. Казахская ССР

140. Сталинские списки: список лиц от 22 ноября 1937 года. Красноярский край и Красноярская ж/д

141. Сталинские списки: список лиц от 22 ноября 1937 года. Ярославская область и еще 4 региона

142. Сталинские списки: список лиц от 22 ноября 1937 года. Башкирская АССР и Челябинская область

143. Сталинские списки: список лиц от 22 ноября 1937 года. Свердловская область (ж/д)

144. Сталинские списки: список лиц от 22 ноября 1937 года. Украинская ССР и Одесская ж/д

145. Сталинские списки: список лиц от 22 ноября 1937 года. Ленинградская область и Карельская АССР

146. Сталинские списки: список лиц от 22 ноября 1937 года. Армянская ССР

147. Сталинские списки: список лиц от 22 ноября 1937 года. Москва-центр и Московская область

148. Сталинские списки: список лиц от 22 ноября 1937 года. Москва-центр

149. Сталинские списки: список лиц от 07 декабря 1937 года. Москва-центр

150. Сталинские списки: список лиц от 07 декабря 1937 года. Украинская ССР, Харьков и Днепропетровск

151. Сталинские списки: список лиц от 07 декабря 1937 года. Свердловская область и Омская ж/д

152. Сталинские списки: список лиц от 07 декабря 1937 года. Чечено-Ингушская АССР и Крымская АССР

153. Сталинские списки: список лиц от 07 декабря 1937 года. Казахская ССР

154. Сталинские списки: список лиц от 07 декабря 1937 года. Азербайджанская ССР

155. Сталинские списки: список лиц от 07 декабря 1937 года. Белорусская ССР

156. Сталинские списки: список лиц от 07 декабря 1937 года. Сталинградская область

157. Сталинские списки: список лиц от 07 декабря 1937 года. Челябинская область

158. Сталинские списки: список лиц от 07 декабря 1937 года. Оренбургская область

159. Сталинские списки: список лиц от 07 декабря 1937 года. Ярославская область

160. Сталинские списки: список лиц от 07 декабря 1937 года. Ленинградская область

161. Сталинские списки: список лиц от 07 декабря 1937 года. Москва-центр

162. Сталинские списки: список лиц от 3 декабря 1937 года. Гомель и Казань

163. Сталинские списки: список лиц от 3 декабря 1937 года. Горьковская область и Крымская АССР

164. Сталинские списки: список лиц от 13 декабря 1937 года. Сталинградская область

165. Сталинские списки: список лиц от 13 декабря 1937 года. Ивановская область

166. Сталинские списки: список лиц от 13 декабря 1937 года. Москва-центр и Московская область

167. Сталинские списки: список лиц от 22 декабря 1937 года. Оренбургская область

168. Сталинские списки: список лиц от 22 декабря 1937 года. Москва-центр

169. Сталинские списки: список лиц от 22 декабря 1937 года. Азербайджанская ССР

170. Сталинские списки: список лиц от 22 декабря 1937 года. Казахская ССР

171. Сталинские списки: список лиц от 22 декабря 1937 года. Ярославская и Сталинградская области, Крымская АССР

172. Сталинские списки: список лиц от 22 декабря 1937 года. Свердловская область

173. Сталинские списки: список лиц от 22 декабря 1937 года. Саратовская область

174. Сталинские списки: список лиц от 22 декабря 1937 года. Воронежская область

175. Сталинские списки: список лиц от 22 декабря 1937 года. Москва-центр и Московская область

176. Сталинские списки: список лиц от 03 января 1938 года. Москва-центр и Московская область

177. Сталинские списки: список лиц от 03 января 1938 года. Тамбовская область и еще 3 региона

178. Сталинские списки: список лиц от 03 января 1938 года. Воронежская область и еще 3 региона

179. Сталинские списки: список лиц от 03 января 1938 года. Красноярский край

180. Сталинские списки: список лиц от 03 января 1938 года. Украинская ССР

181. Сталинские списки: список лиц от 03 января 1938 года. Горьковская область

182. Сталинские списки: список лиц от 03 января 1938 года. Оренбургская область

183. Сталинские списки: список лиц от 03 января 1938 года. Сталинградская область

184. Сталинские списки: список лиц от 03 января 1938 года. Горьковская область

185. Сталинские списки: список лиц от 03 января 1938 года. Москва-центр

186. Сталинские списки: список лиц от 03 января 1938 года. Дальне-Восточный край и Камчатская область

187. Сталинские списки: список лиц от 03 января 1938 года. Алма-Ата, Башкирская АССР и Армянская ССР

188. Сталинские списки: список лиц от 03 января 1938 года. Казахская ССР

189. Сталинские списки: список лиц от 03 января 1938 года. Челябинская область

190. Сталинские списки: список лиц от 03 января 1938 года. Челябинская область

191. Сталинские списки: список лиц от 03 января 1938 года. Свердловская и Новосибирская области

192. Сталинские списки: список лиц от 03 января 1938 года. Свердловская область

193. Сталинские списки: список лиц от 03 января 1938 года. Грузинская ССР

194. Сталинские списки: список лиц от 03 января 1938 года. Грузинская ССР

195. Сталинские списки: список лиц от 03 января 1938 года. Москва-центр

196. Сталинские списки: список лиц от 03 января 1938 года. Москва-центр и Московская область

197. Сталинские списки: список лиц от 03 января 1938 года. Москва-центр

198. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Дальне-Восточный край

199. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Москва-центр

200. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Москва-центр и Калуга

201. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Армянская ССР

202. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Дальне-Восточный край

203. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Красноярский край и еще 2 региона

204. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Украинская ССР и Крымская АССР

205. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Харьков, Южная жел.дор.

206. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Оренбургская область

207. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Оренбургская область

208. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Саратовская область

209. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Казахская ССР и Алма-Ата (ж/д)

210. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Челябинск, Юж.-Уральская жел.дор.

211. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Башкирская АССР

212. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Свердловск, жел.дор. им.Кагановича

213. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Сталинградская область

214. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Смоленская область и еще 2 региона

215. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Калининская область

216. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Куйбышевская область

217. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Ленинградская область

218. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Ленинградская область

219. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Тамбовская область

220. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Горьковская область

221. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Москва-центр и Московская область

222. Сталинские списки: список лиц от 03 февраля 1938 года. Москва-центр

223. Сталинские списки: список лиц от 09 февраля 1938 года. Дальне-Восточный край

224. Сталинские списки: список лиц от 09 февраля 1938 года. Дальне-Восточный край

225. Сталинские списки: список лиц от 14 февраля 1938 года. Грузинская ССР

226. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Москва-центр

227. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Москва-центр и Московская область

228. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Ленинградская область и еще 4 региона

229. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Дальне-Восточный край

230. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Ташкент

231. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Челябинская область

232. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Казань, Марийская АССР и Мордовская АССР

233. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Омск и Красноярский край

234. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Куйбышевская область

235. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Воронежская область

236. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Москва-центр

237. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Горький

238. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Смоленская область

239. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Свердловская область

240. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Архангельская и Вологодская области

241. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Ярославль

242. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Украинская ССР и Сталинская жел.дор.

243. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Украинская ССР

244. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Орджоникидзевский край и Северо-Осетинская АССР

245. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Ленинградская и Калининская области

246. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Крымская АССР

247. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Казахская ССР

248. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Ивановская область

249. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Москва-центр и Московская область

250. Сталинские списки: список лиц от 05 марта 1938 года. Вологодская область

251. Сталинские списки: список лиц от 28 марта 1938 года. Москва-центр, Московская область и Калуга

252. Сталинские списки: список лиц от 28 марта 1938 года. Хабаровск, Дальне-Восточная жел.дор.

253. Сталинские списки: список лиц от 28 марта 1938 года. Туркменская ССР

254. Сталинские списки: список лиц от 28 марта 1938 года. Узбекская ССР

255. Сталинские списки: список лиц от 28 марта 1938 года. Воронежская область

256. Сталинские списки: список лиц от 28 марта 1938 года. Алтайский край

257. Сталинские списки: список лиц от 28 марта 1938 года. Новосибирская область

258. Сталинские списки: список лиц от 28 марта 1938 года. Красноярский край

259. Сталинские списки: список лиц от 28 марта 1938 года. Украинская ССР и Одесса (ж/д)

260. Сталинские списки: список лиц от 28 марта 1938 года. Свободный, Амурская жел.дор.

261. Сталинские списки: список лиц от 28 марта 1938 года. Куйбышевская область

262. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Москва-центр

263. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Москва-центр

264. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Москва-центр и Московская область

265. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Грузинская ССР

266. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Чечено-Ингушская АССР и еще 5 регионов

267. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Армянская ССР

268. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Татарская АССР и еще 5 регионов

269. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Татарская АССР

270. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Вологодская область и еще 3 региона

271. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Вологодская область

272. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Челябинская область

273. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Украинская ССР

274. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Сталинград, Сталинградская жел.дор.

275. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Смоленская область

276. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Свердловская область

277. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Ростовская область

278. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Орловская область

279. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Москва-центр

280. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Новосибирская область

281. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Новосибирская область

282. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Мордовская АССР

283. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Курская область

284. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Куйбышев, Куйбышевская жел.дор.

285. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Краснодарский край

286. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Воронежская область

287. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Белорусская ССР

288. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Белорусская ССР

289. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Башкирская АССР

290. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Архангельская область

291. Сталинские списки: список лиц от 19 апреля 1938 года. Ярославская и Рязанская области, Киргизская ССР

292. Сталинские списки: список лиц от 03 мая 1938 года. Челябинская область

293. Сталинские списки: список лиц от 03 мая 1938 года. Москва-центр

294. Сталинские списки: список лиц от 03 мая 1938 года. Тамбовская область

295. Сталинские списки: список лиц от 03 мая 1938 года. Таджикская ССР

296. Сталинские списки: список лиц от 03 мая 1938 года. Северо-Осетинская АССР

297. Сталинские списки: список лиц от 03 мая 1938 года. Саратовская область

298. Сталинские списки: список лиц от 03 мая 1938 года. Ростовская область

299. Сталинские списки: список лиц от 03 мая 1938 года. Кировская область

300. Сталинские списки: список лиц от 03 мая 1938 года. Воронеж, Юго-Восточная жел.дор.

301. Сталинские списки: список лиц от 03 мая 1938 года. Башкирская АССР

302. Сталинские списки: список лиц от 03 мая 1938 года. Алтайский край

303. Сталинские списки: список лиц от 03 мая 1938 года. Азербайджанская ССР

304. Сталинские списки: список лиц от 03 мая 1938 года. Москва-центр и Московская область

305. Сталинские списки: список лиц от 03 мая 1938 года. Архангельская и Вологодская области

306. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Коми АССР и еще 2 региона

307. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Челябинская область

308. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Челябинская область

309. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Украинская ССР

310. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Украинская ССР

311. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Сталинградская область

312. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Свердловская область

313. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Свердловская область

314. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Ростов, жел.дор. им.Ворошилова

315. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Москва-центр

316. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Москва-центр

317. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Ростовская область

318. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Орджоникидзе, Орджоникидзевская жел.дор.

319. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Омская область

320. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Омская область

321. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Новосибирская область

322. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Новосибирская область

323. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Калининская область

324. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Иркутская область

325. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Иркутская область

326. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Чита, Забайкальский военный округ

327. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Дальне-Восточный край

328. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Грузинская ССР

329. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Горьковская область

330. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Бурято-Монгольская АССР

331. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Белорусская ССР

332. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Москва-центр

333. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Москва-центр и Калуга

334. Сталинские списки: список лиц от 10 июня 1938 года. Москва-центр

335. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Москва-центр

336. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Азербайджанская ССР и еще 8 регионов

337. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Ярославская область

338. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Чечено-Ингушская АССР

339. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Челябинская область

340. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Украинская ССР (5 регионов)

341. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Узбекская ССР

342. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Украинская ССР

343. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Тульская область

344. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Татарская АССР

345. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Сталинградская область

346. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Смоленская область

347. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Тамбовская область

348. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Свердловская область

349. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Саратовская область

350. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Ростовская область

351. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Орловская область

352. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Орджоникидзевский край

353. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Омская область

354. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Новосибирская область

355. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Ленинградская область

356. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Курская область

357. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Крымская АССР

358. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Красноярский край

359. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Киргизская ССР

360. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Казахская ССР

361. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Иркутская область

362. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Ивановская область

363. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. УНКВД по Дальстрою

364. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Грузинская ССР

365. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Горьковская область

366. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Воронежская область

367. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Вологодская область

368. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Белорусская ССР

369. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Ашхабад, Ашхабадская жел.дор.

370. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Армянская ССР

371. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Алтайский край

372. Сталинские списки: список лиц от 12 сентября 1938 года. Московская область, Москва, Белбалтлаг и Волголаг

373. Сталинские списки: список лиц от 25 сентября 1938 года. Москва-центр и еще 10 регионов

374. Сталинские списки: список лиц от 25 сентября 1938 года. Оренбургская область

375. Сталинские списки: список лиц от 29 сентября 1938 года. Москва-центр и еще 13 регионов

June 13, 2018 Posted by | Vēsture | Leave a comment

%d bloggers like this: